Anda di halaman 1dari 1

Title: Yasin 41

Body: Kaifiyah Sayid Idarus

Suatu kaifiyah (cara) membaca surat Yasin menurut Sayyid Idarus Almunawwar
Kaliwungu Semarang adalah: Barangsiapa membaca surat Yasin dengan cara di bawah
ini, maka sama dengan membaca surat Yasin 41 kali dalam satu majlis. Inilah
caranya:
7( x)
14( x(
16( x(
7( x(
Kemudian membaca doa surat Yasin.