Anda di halaman 1dari 3

ISNIN 9 OKTOBER 2017 MALIA BINTI CHE MAT

6M
PM Tema:Adil pemangkin keamanan negara
0800-0900 Unit:keadilan
S.K: 8.1 Bersikap adil untuk kesejahteraan negara
S.P: 8.11 Bersikap adil

Objektif: Pada akhir p&p, murid dapat:


i)menunjukkan cara bersikap adil berdasarkan penyataan.

Set induksi(5 minit)


1.Guru meminta menyatakan apa yang mereka lakukan untuk bersikap
adil
Langkah (10 minit)
2.Murid diminta membaca petikan.
Langkah 2(15 minit)
3.Murid diminta tindakan yang sesuai berdasarkan situasi diberi guru.
5.Murid diminta menuliskan soalan pengukuhan.
Penutup(5 minit)
8.Murid diminta menyatakan apa yang dipelajari.

BBB:Buku teks, latihan


EMK:
E.K:1.1,1.5
Nilai:keadilan
Ilmu:sejarah
KBAT/I think:menilai
Refleksi:
ISNIN 9 OKTOBER 2017 MALIA BINTI CHE MAT

6M Pembetulan Ujian
BM
0900-1000 Tema:Indahnya warisan Negara kita
Unit: Indahnya budaya kita
SK:1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan
kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.
SP: 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan
kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.
Objektif: Pada akhir p&p, murid dapat:
i)menyatakan dan mengemukakan pendapat cara menulis ayat ulasan
berdasarkan pantun nasihat diberikan
ii)menuliskan ayat ulasan berdasarkan pantun nasihat yang diberikan
Set induksi(5 minit)
1.Guru mengedarkan soalan
Langkah 1(10 minit)
2.Murid diminta berbincang dan menyatakan maklumat tersurat
berdasarkan pantun
Langkah 2(15 minit)
3.Murid diminta menyatakan dan menuliskan ayat ulasan berdasarkan
pantun.
4.Murid diminta menjawab soalan ujian.
Penutup(5 minit)
6.Murid diminta menyatakan apa yang dipelajari berdasarkan ujian.
BBB: Kertas soalan dan buku latihan
Sistem Bahasa:ayat majmuk
EMK:
E.K:1.1,1.5
Nilai:Rasional
Ilmu:Moral
Refleksi:
ISNIN 9 OKTOBER 2017 MALIA BINTI CHE MAT

4K Tema:Ekonomi berwawasan
BM Unit:Mengurus wang
1030-1130 S.K: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

SP: 1.51 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

Objektif: Pada akhir p&p, murid dapat:


)Bercerita mengenai grafik cadangan menguruskan perbelanjaan
wang saku menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
II)Menjawab soalan pemahaman berdasarkan grafik diberi.
Set induksi(5 minit)
1.Guru meminta murid menyatakan aktiviti yang dijalankan.
Langkah 1(10 minit)
2.Murid diminta melihat grafik.
3.Murid diminta bercerita mengenai grafik.
Langkah 2(15 minit)
5.Murid diminta menjawab soalan pemahaman.
6.Murid diminta menuliskan di hadapan.
Penutup(5 minit)
8.Murid diminta menyatakan apa yang dipelajari.
BBB: Buku teks,gambar
Sistem bahasa: ayat majmuk
EMK:
EK:1.1,1.5
Nilai:Rasional
Ilmu:Pendidikan Jasmani
KBAT:menilai
Refleksi: