Anda di halaman 1dari 5

PELAN TINDAKAN

Matlamat 1: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1.1 Memperbanyakkan aktiviti kokurikulum sekolah.


Tempoh/
Program/ Kos/ Pelan
Bil Tanggungjawab Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek Sumber Kontingensi
Kekerapan
Mengenalpasti &
Program Pertandingan Bilangan
1. Penyelaras memilih pemain Semua pelajar.
Sepak Takraw Peringkat Guru Penasihat penyertaan
Jun 2015 berbakat untuk
Sekolah pelajar
mewakili sekolah.
meningkat

INISIATIF / STRATEGI S1.6 Menggalakkan ramai pelajar ke peringkat lebih tinggi.


Tempoh/
Program/ Kos/ Pelan
Bil Tanggungjawab Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek Sumber Kontingensi
Kekerapan
Memberi pendedahan
Program Latihan Asas & Januari 100%
1. & kemahiran tentang Semua ahli Kelab
Sesi Melatih Pemain Sepak Guru Penasihat -September menguasai Sepak Takraw
teknik permainan.
Takraw Sekolah. 2015 kemahiran &
teknik.
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh


semua murid.

Strategi : S1.1 Memperbanyakkan aktiviti kokurikulum sekolah.

Nama Program / Projek : Program Pertandingan Sepak Takraw Peringkat


Sekolah.

Objektif Program / Projek : Mengenalpasti dan memilih pemain berbakat untuk


mewakili sekolah.

Tanggungjawab : Penyelaras & Guru Penasihat.

Tempoh / Hari : Jun 2015

Tempat : Dataran Ilmu

Sasaran : Terbuka Kepada Semua Pelajar.

Kos / Anggaran Perbelanjaan:

Sumber :

Jawatankuasa : En Armugam A/L Ramachandran- GPK Ko-Kurikulum


Pn Siti Aisyah Binti Tajudin - Guru Penasihat
En Kamaruddin bin Salleh - Guru Penasihat

Ringkasan Program : Program Pertandingan Sepak Takraw diadakan


sempena Minggu Karnival Integrasi Kokurikulum dan
terbuka kepada semua pelajar yang berminat.
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Pendaftaran peserta. Penyelaras Program Jun 2015 Bilangan Semua pelajar yang
penglibatan pelajar berminat.
- Yuran penyertaan. Guru Penasihat meningkat.
- Borang penyertaan.

2 Penyediaan tempat dan peralatan. Ketua Guru Jun 2015 Sedia untuk Semua Guru Penasihat
penasihat digunakan dan AJK Kelab Sepak
- jadual pertandingan. Takraw
- Peralatan Sepak Takraw

3 Pelaksanaan Program. Guru penasihat & Jun 2015 Keakuran jadual Pelajar yang
AJK Kelab catur pertandingan. mendaftar
- penyertaan.

4 Pemantauan aktiviti. GPK Koko Jun 2015 Keakuran jadual. Guru Penasihat
Penyelaras

5 Memfailkan dokumen, Penilaian, Ketua Guru Jun 2015 Dokumentasi & Guru Penasihat
Pelaporan dan Post Mortem Penasihat Senarai Pemenang
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh


semua murid.

Strategi : S1.6 Menggalakkan ramai pelajar ke peringkat lebih


tinggi.

Nama Program / Projek : Program Latihan Asas & Sesi Melatih Pemain Sepak
Takraw Sekolah

Objektif Program / Projek : Memberi pendedahan dan kemahiran tentang teknik


permainan.

Tanggungjawab : Guru Penasihat.

Tempoh / Hari : Sekali seminggu Januari - September 2015

Tempat : Dataran Ilmu

Sasaran : Semua Ahli Kelab Sepak Takraw

Kos / Anggaran Perbelanjaan:

Sumber :

Jawatankuasa : En Armugam A/L Ramachandran- GPK Ko-Kurikulum


Pn Siti Aisyah binti Tajudin - Guru Penasihat
En Kamarudin Salleh - Guru Penasihat

Ringkasan Program : Latihan diadakan selama 2 jam setiap kali


perjumpaan dengan memfokuskan kepada ahli
berkaitan kemahiran asas tentang teknik permainan
Sepak Takraw
Status /
Langka Tanggungj Tarikh Pelan
Proses Kerja KPI Sasaran
h awab Jangkaan Kontigens
i
1 Pendaftaran ahli Kelab Penyelaras Januari 2015 Bilangan Semua Guru
Sepak Takraw Program penglibata Penasihat
n pelajar dan pelajar.
meningkat.
2 Mesyuarat Agung. Ketua Guru Januari 2015 Peneranga Semua Guru
penasihat n dan Penasihat
- Pemilihan perbincang dan ahli
jawatankuasa an kelab Sepak
- Perbincangan program. Takraw.
takwim/aktiviti kelab
- Yuran kelab/ hal hal
lain.

3 Penyediaan tempat dan Ketua Guru Januari 2015 Senarai Semua Guru
peralatan. penasihat semak Penasihat
inventori dan AJK
(alatan Kelab Sepak
Sepak Takraw.
Takraw)
4 Pelaksanaan Program Ketua Guru Januari - Peratus Semua Guru
penasihat September Kehadiran Penasihat
- Perjumpaan Mingguan. 2015 dan dan ahli
- Latihan Kemahiran kemahiran Kelab Sepak
Asas (teknik pelajar Takraw.
permainan) meningkat.

5 Pemantauan aktiviti. GPK Koko Januari - Keakuran Semua Guru


September jadual. Penasihat
2015 dan ahli
Kelab Sepak
Takraw.
6 Memfailkan dokumen, Ketua Guru Januari - Dokument Semua Guru
Penilaian, Pelaporan dan Penasihat September asi Buku Penasihat
Post Mortem 2015 Laporan dan AJK
Sukan/Per Kelab Sepak
mainan Takraw