Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 36 HARI : SELASA TARIKH : 03.10.2017


MATAPELAJARAN : KELAS : MASA : KEHADIRAN :
PENDIDIKAN JASMANI 5 7.30-8.00 /22
MODUL
Modul Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan

TAJUK
SIAPA CEKAP
1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan
STANDARD KANDUNGAN
2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi
dan kesenggangan
1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan untuk menghasilkan gajet
STANDARD PEMBELAJARAN
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan simpulan berdasarkan gajet yang dihasilkan

Pada akhir pdp murid akan dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Murid dapat melakukan kemahiran ikatan dan simpulan
1. Murid dapat melakukan kemahiran ikatan untuk menghasilkan gajet.
KRITERIA KEJAYAAN
2. Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan simpulan berdasarkan gajet yang
dihasilkan.
AKTIVITI PDP CATATAN

1. Murid menonton video cara-cara ikatan. Komputer Riba


SET INDUKSI
2. Murid mengaitkan pdp dengan video tersebut. Pembesar Suara
(Komunikasi)

1. Murid diminta berkumpul dalam kumpulan masing- Tali


PERKEMBANGAN 1
masing.
2. Murid dibimbing melakukan ikatan untuk menghasilkan gajet
secara individu menggunakan tali.

1. Murid melakukan ikatan dalam kumpulan masing- Tali


PERKEMBANGAN 2
masing menghasilkan satu gajet. Kayu

1. Murid diberikan soalan kuiz -


PERKEMBANGAN 3
(Menulis)

1. Mengimbas kembali pdp hari ini. -


PENUTUP
PENGAYAAN / PEMULIHAN Murid dibimbing satu ikatan dengan sempurna Tali
KBAT / KEMAHIRAN
Menghubungkaitkan
PEMBELAJARAN/ i-THINK
Komputer Riba, Pembesar suara, tali, kayu, lembaran kerja.
BBM
Berkeyakinan
NILAI MURNI
Keusahawanan Peka kepada peluang, kesanggupan belajar daripada
EMK
kesilapan
REFLEKSI 1. daripada orang murid dapa menguasai objektif pembelajaran
yang ditetapkan pada hari ini.
2. orang murid lagi diberi bimbingan secara individu dan diberi latihan
pemulihan.
_________________________________________________________________________________