Anda di halaman 1dari 2

TIPS MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINS (SAINS ii.

Pemboleh ubah bergerak balas (PB)


BAHAGIAN B) Keputusan penyiasatan//Hasil penyiasatan

KPS 1: MEMERHATIKAN/MEMBUAT PERMERHATIAN

FORMULA: PB + POLA + BANDING // PB + POLA

1. Kecerahan mentol A lebih cerah berbanding kecerahan mentol B Ayam A Ayam B


2. Kadar pernafasan Haminuddin lebih tinggi berbanding kadar Jawapan: Saiz anak ayam selepas 2 minggu
pernafasan Halim
3. Ketinggian pokok semakin bertambah dari hari 1 hingga hari ke 9 iii. Pemboleh ubah dimalarkan (Sama)
Perkara yang sama sepanjang penyiasatan
KPS 4: MEMBUAT INFERENS

Sebab//Alasan
1. Kerana mentol A menerima lebih banyak tenaga elektrik berbanding Jawapan: Jenis haiwan
mentol B Jenis makanan
2. Kerana Haminuddin bergerak lebih lasak//aktif berbanding Halim Tempat penyiasatan
3. Kerana pokok tersebut sedang bertumbuh.

KPS 5: MERAMALKAN
KPS 10: MENGAWAL PEMBOLEH UBAH
i. Ramalan nombor
FORMULA: Parameter + Objek
Contoh: HARI Berat anak ayam A (gram) Berat anak ayam B (gram)
Saiz pokok 1 200 g 200 g
Kuantiti makanan 7 300 g 400 g
Kecerahan mentol 14 ? 600 g
Bilangan bateri Soalan: Ramalkan berat anak ayam A pada hari ke - 14
Jawapan : 400 g
i. Pemboleh ubah dimanipulasi (PM)
Berbeza // Tidak sama ii. Ramalan situasi
Soalan: Ramalkan keadaan anak ayam jika tidak diberi makan selama 3
hari
Jawapan : Lemah// mati // tidak aktif
Ayam A Ayam B
Jawapan: Kuantiti makanan
KPS 6: BERKOMUNIKASI KPS 8: MENTAFSIRKAN DATA
Pindahkan maklumat dari satu bentuk ke bentuk lain
i. Tujuan
i. Teks Formula: Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB
Berat anak ayam A pada hari pertama ialah 200 g Jawapan:
Pada hari ketujuh 300 g dan pada hari ke - 14 ialah 400 g Untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti makanan dengan saiz
anak ayam selepas 2 minggu.
ii. Jadual

Bilangan hari Berat anak ayam A (gram) ii. Hubungan // Kesimpulan


1 200 g Formula: Semakin bertambah@berkurang PM semakin bertambah a
7 300 g @berkurang PB
14 400 g
Formula: Jika PM bertambah@berkurang maka PB bertambah
iii. Carta Palang @berkurang
Berat anak ayam A (gram) Jawapan:
Semakin bertambah kuantiti makanan semakin bertambah berat anak
500
ayam selepas 2 minggu
400
300 Jika kuantiti makanan bertambah maka berat anak ayam selepas 2
200 400 minggu bertambah
300
100 200
0 Bilangan hari iii: Pola/Corak:
Hari 1 Hari 7 Hari 14 Jawapan: 1. Bertambah @ Meningkat 12.3
2. Berkurang @ Menurun 32.1
KPS 7: MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA 3. Sama @ Mendatar 11.1
Menjelaskan parameter//perubahan objek dalam masa
KPS 9: MENDEFINISIKAN SECARA OPERASI

Formula: Definisi + PB

Soalan: Nyatakan definisi secara operasi kadar pertumbuhan anak


Ayam A Ayam B ayam
Soalan: Apakah perubahan yang berlaku pada anak ayam selepas 2 Jawapan : Kadar pertumbuhan anak ayam ialah berat anak ayam
minggu selepas 2 minggu
Jawapan: Saiz anak ayam // Berat anak ayam // Ketinggian anak ayam
KPS 11: MEMBUAT HIPOTESIS
* Teknik menjawab yang sama dengan hubungan dan kesimpulan

Anda mungkin juga menyukai