Anda di halaman 1dari 3

PELAN INTERVENSI MURID PEMULIHAN KHAS TAHUN 2017

KELAS : 3 NILAM

GURU MENGAJAR : PUAN JUNI ZUHAIRAH BINTI ABDUL GHAFAR

Isu Program / Tindakan Kumpulan Tempoh Outcome


Sasaran Pelaksanaan
Belum Program Didik Bacaan 1) Bennardexter Jun-September K1-K12
menguasai Unting Chin Setiap hari
Konstruk 5-12 1) Membimbing murid membaca 2) Larryson Khamis
dan menulis perkataan suku kata Verany Anak Masa, pukul
tertutup ng, perkataan yang Helen 7.00 pagi -
mengandungi diftong, vokal 3) Nur Zahirah 7.20 pagi
berganding, difgraf dan konsonan binti Abdullah
berganding. 4) Syafiq Fikri bin
2) Latih tubi membaca dan Abdullah
menulis perkataan yang 5) Vicky Chabu
berimbuhan awalan dan akhiran. Anak Amy
3) Latihan membaca dan menulis 6) Victoria Anak
ayat mudah. Julie
4) Latihan membaca, memahami
dan menulis ayat berdasarkan
bahan ransangan.
PELAN INTERVENSI MURID PEMULIHAN KHAS TAHUN 2017

KELAS : 2 NILAM

GURU MENGAJAR : PUAN JUNI ZUHAIRAH BINTI ABDUL GHAFAR

Isu Program / Tindakan Kumpulan Sasaran Tempoh Pelaksanaan Outcome


Belum Program Mari Sayangku Membaca 1) Alexasarah Anak Jun-September K1-K12
menguasai Graziani Dilaksanakan
Konstruk 3-12 1) Membimbing murid membaca 2) Daniel Hisyam bin setiap Isnin dan
dan menulis perkataan suku Mohd. Haiman Selasa
kata terbuka secara nyanyian. Jong Seon Khiong Masa, pukul
2) Membimbing murid membaca 3) Haikal ak Zeus 12.45 petang-
dan menulis suku kata 4) Harris Ar Rayyan 1.10 petang
terbuka/tertutup serta perkataan 5) Maxdeon Daryl
suku kata terbuka/tertutup. Anak Joeji
3) Latih tubi membaca dan menulis 6) Mohamad Sahri
perkataan suku kata terbuka dan bin Abdullah
tertutup. 7) Mohamad
4) Latih tubi membaca dan menulis Mustaqim bin
perkataan yang mengandungi Abdullah
suku kata tertutup ng, diftong,
vokal berganding, difgraf dan
konsonan berganding.
5) Membaca dan menulis
perkataan berimbuhan awalan
dan akhiran.
6) Latih tubi membaca dan menulis
ayat mudah.
7) Membaca, memahami dan
menulis ayat berdasarkan bahan
ransangan.
PELAN INTERVENSI MURID PEMULIHAN KHAS TAHUN 2017

KELAS : 2 MUTIARA

GURU MENGAJAR : PUAN JUNI ZUHAIRAH BINTI ABDUL GHAFAR

Isu Program / Tindakan Kumpulan Sasaran Tempoh Outcome


Pelaksanaan
Belum Program Bijak Membaca dan 1) Ameza binti Jun-September K1-K12
menguasai Menulis Habibullah Dilaksanakn
Konstruk 6-12 2) Anderson Su setiap Khamis
1) Membimbing murid mengeja, Liang Hui Masa, pukul
menyebut dan menulis konstruk 3) Gabriel Haran 12.45 petang-
yang tidak dikuasai. David 1.10 petang
2) Latih tubi membaca dan menulis 4) Novella Salamah
perkataan yang mengandungi Anak Martin
diftong, vokal berganding, 5) Nurul Syarfeera
difgraf, dan konsonan binti Abdullah
berganding. 6) Syarifah
3) Latih tubi membaca dan menuis Hezzlynna Najwa
perkataan yang berimbuhan binti Sayeed
awalan dan akhiran. Hussain
4) Latihan membaca dan menulis
ayat mudah.
5) Latihan membaca, memahami
dan menulis ayat berdasarkan
bahan ransangan.