Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN AJK KEMBARA

Sebelum

Kami telah ditugaskan untuk mengiringi para peserta kem S.H.I.E.L.D.S bagi aktiviti
jalan lasak. Pertamanya, Kami telah membahagikan para peserta kem kepada
empat kumpulan. Seterusnya, kami telah melantik seorang ketua bagi setiap
kumpulan yang akan membimbing kumpulan masing-masing sepanjang aktiviti jalan
lasak. Seterusnya, pensyarah pengiring Dr.Masri dan En.Nurizan bin Rashid telah
memberi penerangan tentang aktivti tersebut dan perkara yang patut dilakukan dan
dielakkan sepanjang aktiviti tersebut. Seterusnya, kami bersama seorang lagi
fasilitator Goh Ling Kiang telah ditugaskan untuk mengiringi setiap kumpulan dan
melaporkan kepada Pensyarah pengiring jika berlaku sebarang masalah.

Semasa

Sepanjang aktiviti jalan lasak, kami telah mengiringi peserta Kem. Kami juga
memastikan kesemua peserta tidak sesat dan tidak mengalami sebarang
kecederaan sepanjang mengikuti jalan lasak. Kami juga membantu para peserta
kem yang mengalami kesukaran untuk menaik dan menurun bukit. Kami juga
membantu membersihkan semak yang terdapat sepanjang jalan lasak supaya
peserta kem dapat meneruskan jalan lasak tanpa sebarang gangguan. Kami juga
berhenti di beberapa tempat untuk rehat seketika dan memastikan para peserta
tidak sesat. Pensyarah pengiring Dr.Masri juga menetapkan beberapa stesen dan
mengira bilangan peserta dan memastikan tidak tersesat jalan. Beliau juga memberi
bimbingan dan nasihat sepanjang jalan lasak.

Dalam perjalanan kami, Dr.Masri telah menetapkan sebuah bangunan


sebagai petanda dan mengarahkan setiap kumpulan untuk sampai bangunan
tersebut mengikut jalan sendiri. Kami telah mengikuti sebuah kumpulan bagi
memastikan keselamatan mereka dijaga. Seterusnya, para peserta kem bersama
pensyarah pengiring Dr.Masri dan En.Nurizan telah melakukan solat di kebun getah
berhampiran. Dr.Masri telah mengetuai solat tersebut dan memberi taskirah. Kami
telah mengawasi pelajar tersebut sepanjang solat tersebut. Pada masa yang sama,
Pensyarah pengiring telah memberi sedikit nasihat tentang keburukan ketagihan
dadah. Mereka juga memberi beberapa cadangan aktiviti yang dapat dijalankan oleh
para peserta bagi mengelakkan dirinya terjebak daripada amalan ketagihan dadah.
Antara aktiviti yang dicadangkan ialah aktiviti kerohanian, aktiviti mendaki gunung,
riadah dan sebagainya. Seterusnya, Kami telah menyambungkan perjalanan
menuju ke Pusat Latihan Kokurikulum (PULAKO).

Kami juga sempat mengambil gambar di beberapa lokasi bersama para


urusetia Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), Pensyarah pengiring dan Peserta
kem serta para fasilitator.

Selepas Program

Setelah sampai ke Pulako, Kami telah mengira bilangan peserta. Kami juga
memastikan para peserta tidak mengalami sebarang kecederaan fizikal sepanjang
jalan lasak. Setelah itu, kesemua peserta telah membersihkan diri dan berkumpul
seketika di dewan budi. Pensyarah pengiring telah menerima respons dari peserta
tentang aktiviti jalan lasak. Para peserta telah berkongsi pengalaman dan
pengetahuan yang dapati sepanjang jalan lasak. Setelah itu, para peserta telah
dihidangkan jamuan tengahari.

Disediakan Oleh:-

......................................................

ARAVIN KUMAR A/L P.JEYA SANGAR

...................................................

SHANMUGHA A/L M KRISHNAN

AJK KEMBARA

KEM S.H.I.E.L.D.S
Sebelum aktiviti

Semasa Aktiviti
Kekuatan (Strengths ) Kelemahan ( Weakness )
S1 Kami dapat berkomunikasi dengan W1 Kami menghadapi masalah
para peserta kem dan urusetia Agensi Anti berkomunikasi bersama pelajar disebabkan
Dadah Kebangsaan (AADK) dengan mesra. penggunaan loghat Negeri Kedah.

S2 Kami dapat memperolehi pengetahuan W2 Masa interaksi antara pelajar dengan


dan kemahiran dalam merancang serta kami sangat terhad yang mengurangkan
melaksanakan sesuatu program. perkongsian pengalaman.

S3 Kami dapat mengetahuhi emosi dan W3 Masa yang diperuntukkan bagi sesi
perasaan yang dialami oleh pelajar yang refleksi juga amat singkat.
bermasalah secara langsung.
W4 Kami tidak merancang awal aktiviti
S4- Kami dapat kesedaran isu dan masalah jalan lasak.
yang dihadapi oleh masyarakat kita dan
cara menyelesaikanya. W5 Kami tidak dapat mengawal
perlakuan pelajar sepanjang jalan
S5 Kami dapat mencungkil kemahiran lasak.(Percakapan)
yang terpendam dalam diri pelajar. (Ciri-ciri
Kepimpinan) W6 Kami tidak berbincang awal dengan
Pensyarah pengiring bagi aktiviti jalan
lasak.

Peluang ( Oppurtinities ) Cabaran ( Threats)

O1- Kami dapat membina keyakinan diri C1- Kami tidak pernah mengendali aktiviti
yang progresif dalam kalangan pelajar. bagi pelajar yang bermasalah seperti ini.

O2- Kami dapat pengalaman yang baharu C2- Kami terpaksa melepasi cerun yang
mengendalikan program bagi pelajar yang tajam dan jalan yang penuh lumpur.
menghadapi masalah dalam disiplin diri.
C3- Kami juga tidak dilengkapi alatan
seperti tali,pisau dan sebagainya.