Anda di halaman 1dari 4

Lampiran : 2

HASIL VALIDASI ISI TIM AHLI

No But.Pert Validator t.rt Keterangan I Keterangan II

I II III

1. Saya lebih memilih ibadah 5 5 4 4,66 Sangat Relevan & Valid


daripada berkumpul bersama
Sangat Jelas
teman-teman kelompok
2. Saya melibatkan diri dalam 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid
pelayanan gereja sebagai
Jelas
ucapan syukur kepada Tuhan
3. Saya beribadah sebagai 4 5 3 4 Sangat Relevan & Valid
ungkapan rasa syukur atas
Jelas
keselamatan yang Tuhan
berikan kepada saya
4. Meskipun masalah datang silih 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid
berganti saya tetap berpegang
Jelas
pada kebenaran dan keadilan
5. Meskipun masalah silih berganti 3 5 5 4,33 Sangat Relevan & Valid
saya tidak pernah meninggalkan
Jelas
ibadah
6. Saya tidak mau hidup dengan 3 5 5 4,33 Sangat Relevan & Valid
tidak benar
Jelas

7. Meskipun tidak ada uang saya 4 5 3 4 Sangat Relevan & Valid


tetap bersukacita
Jelas

8. Saya selalu berpakaian sopan 4 5 5 4,66 Sangat Relevan & Valid

Sangat Jelas

9. Saya tidak suka perkataan yang 4 5 5 4,66 Sangat Relevan & Valid
tidak membangun
Sangat Jelas

10. Saya selalu senang dalam 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

mengerjakan tugas dari guru Jelas

11. Saya kadang-kadang membuka 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

situs porno Jelas

12. Saya selalu membaca Alkitab 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid

untuk lebih dekat dengan Tuhan Jelas

13. Walaupun jarak rumah saya 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid


dengan gereja cukup jauh saya
Jelas
sudah hadir 30 menit sebelum
ibadah dimulai
14. Apabila hati senang dan tidak 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid
ada masalah saya akan pergi ke
Jelas
gereja
15. Saya harus membagikan firman 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid
Tuhan kepada teman sekelas
Jelas
saya
16. Saya selalu berdoa dalam 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

melakukan setiap kegiatan saya Jelas

17. Saya tidak merasa sakit hati 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid

apabila Guru menegor Jelas

kesalahan saya

18. Saya lebih memilih menonton 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

siaran yang berbaur rohani Jelas

daripada sinetron

19. Saya suka membaca majalah 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

umum daripada membaca Jelas


Alkitab

20. Walaupun dalam keadaan letih 4 5 3 4 Sangat Relevan & Valid

ketika pulang sekolah saya Jelas

selalu menyediakan waktu untuk

merenungkan firman Tuhan

21. Saya menilai ajaran yang benar 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

dari kebenaran Firman Tuhan Jelas

22. Saya selalu berdoa memohon 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid

perlindungan Tuhan dalam Jelas

setiap kehidupan saya

23. Saya melayani di gereja dengan 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

baik untuk menyenangkan hati Jelas

Allah

24. Saya selalu menghindari 4 5 5 4,66 Sangat Relevan & Valid

pertemuan-pertemuan ibadah di Sangat Jelas

gereja

25. Saya menahan diri untuk tidak 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

marah kepada teman sekelas Jelas

26. Saya selalu mengikuti ibadah 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

doa di gereja Jelas

27. Bila ada masalah saya lebih 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

memilih berdoa daripada Jelas

mengeluh

28. Saya selalu mengantuk ketika 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

mengikuti pelajaran di sekolah Jelas


29. Saya menghafal satu ayat 4 5 4 4,33 Sangat Relevan & Valid

Alkitab setiap hari Jelas

30. Saya mengikuti Pendalaman 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid

Alkitab (PA) di sekolah Jelas

31 Saya tidak suka bermain hand 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid

phone dalam kelas Jelas

32 Saya tidak suka belajar 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid

Jelas

33. Saya selalu mengajak teman untuk 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid
pergi beribadah ke gereja
Jelas

34. Ketika teman tidak sekolah saya 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid
mengunjunginya
Jelas

35 Saya selalu memberi saran dan 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid


semangat kepada teman yang
Jelas
sedang mengalami masalah
36 Saya tidak peduli dengan teman 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid

Jelas

37 Ketika teman sekelas saya sakit, 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid


saya berdoa untuk kesehatannya
Jelas

38 Saya lebih baik tidur dari pada 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid
harus pergi ke tempat yang tidak
Jelas
baik
39 Saya lebih memilih berpacaran dari 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid
pada beribadah
Jelas

40 Saya selalu berkata yang jujur 3 5 4 4 Sangat Relevan & Valid


kepada semua orang
Jelas

Anda mungkin juga menyukai