Anda di halaman 1dari 2
'* Dokumen Ketetapan Kurikulum '* Rancangan Pelajaran Tahunan Mata Pelajaran BM Tahun 1 hingga Tahun 6 ‘* Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil, 1/2017 '» Minit M esyuarat Pengurusan Bil. 1/2017 ‘+ Minit Mesyuarat JKS Bil. 1/2017 '+ Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017 '* Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun 1 hingga Tahun 6 «Buku Rekod PdP - semua guru BM '* Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Persatuan Sains '+ Jadual perjumpaan/ aktiviti Persatuan Sains ‘+ Buku laporan aktivti mingguan Persatuan Sains '+ Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti Persatuan Sains Kad) borang penilaian Persatuan Sains ‘+ Rumusan Aktiviti Persatuan Sains Tahun 2017 ‘+ Laporan Tahunan Persatuan Sains Tahun 2017 * Minit Mesyuarat Pengurusan Bil 1/2017 | Minit Mesyuarat Guru Bil. 10/2036 ‘+ Dokumen analiss - Analisis keputusan UPSR 2016 (kurikulum), Analisis ‘pencapaian dan penyertaan murid dalam kokurihulim bagitahun 2016, ‘Analisis kes salah laku murid dan kehadiran bagitahun 2016 (hal ehwal muri) | Hasil bengke hala tuj tahun 2017 | Minit Mesyuarat Task Force Hala Tyju Bil 1 hingga Bi. 2017 “ Dokumen halatuju secara hardcopy dan softcopy '_daran kepada guru bahan bercetak; bahansoftcopy melalui -mel 'Paparan di papan kenyataan sekolah seperti blk gir, blk gerakan, ddaniauan utama (LINK Evidens 1.1.1) Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun 2017 Buku Pengurusan Sekolah Tahun 2017 Maklumat Guru Rekod Pemantauan Rekod Pencerapan Memo PGB Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017 ‘+ Rekod Disiplin Murid '» Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 ‘+ Laporany Rumusan Rekod Disiplin Murid ‘+ Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 ‘+ Gambar pelaksanaan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 a | Sine | remanent 1 menumeron ti re setion {Geen rt sober ntact we sehen 7 ETERS | [>| TSRTRR ES AeA owt Ghociaea ta posaa Ween supe sna 7 inmates ee Sora | [tran aera repeats TimecoaarasnamanapaS —| || tastanananaan a ATT onto snare romaeass tll gee sa 7 [Rita nese 5 ast gen a TT “+ Mitt esquarat Pengurasn i, 31/2006 1 Mist Mesqusrat Gur 30/2015, ‘+ Jawatankosskera/pasuan petugas ‘+ Dotumenaralsis-data/maumat bg hurl, hokurtlu, Kal ehwal mud “Mast bengtt hla uu Disember 2035 /Laporan/ int esyuarat Task Forse ala Tul {Dokument sacar hrdeopy dn sotcopy 1 caaran kepada gura~bohan brcetak;bahanofcopy mela eel paparan di papan ‘enyatsan sola seperti gr, RE perakan dn lun war