Anda di halaman 1dari 4

UJIAN PASCA

BAHAN SUMBER PdP MATEMATIK

INDEKS, KUASA DUA


DAN PUNCA KUASA DUA
Masa: 20 minit

Nama Murid:

Tingkatan:

Nama & Alamat Sekolah:

Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.


1. Hasil tambah bagi nombor terkecil dan terbesar bagi kuasa dua sempurna yang berada

di dalam julat 80 hingga 150 adalah

A. 244

B. 225

C. 221

D. 202

2. Luas sebuah dewan ialah 225 m2. Terdapat sebuah pentas di bahagian hadapan dewan

tersebut yang berukuran segiempat sama dengan panjang sisi 5 meter. Kira luas sebenar

dewan tidak termasuk pentas tersebut.

A. 220

B. 215

C. 200

D. 195

3. Antara berikut yang manakah tidak bersamaan dengan 19 000.

2 5
2
A.

B. 10 4

C. 25 2 4

D. 106 102
4. Permudahkan yang berikut:

1
(i) 81xy 2 z
9x y 27 z
2 2

16 p q z 32 p 2 z 1 4 p 4 q 7
1 3 3 2
(ii)

5. Diberi 9 x 7 3x x5 27 4 , hitungkan nilai x dengan memberi jawapan dalam bentuk

indeks dengan asas 3.

6. Selesaikan yang berikut tanpa menggunakan kalkulator.

(i) Diberi 456.25 21.36 , anggarkan nilai 2.1362


2
(ii) 28 7 3
0.216

7. (i) Ungkapkan y 16 100 sebagai suatu nombor kuasa dua dalam bentuk hasil

darab indeks dengan asas 2 dan 5 sahaja.

(iii) Tuliskan 12 dan 75 dalam bentuk hasil darab indeks. Seterusnya ungkapkan

900 sebagai kuasa dua suatu nombor dalam bentuk hasil darab indeks dengan

asas 2, 3 dan 5 sahaja.


JAWAPAN

1. B

2. C

3. C

4.

(i) 36 x 3 z 1

(ii) p 3q 1 z 5

5. 33

6.

(i) 4.5626

(ii) 0.72

7. (i)

y 16 100 2 2 2 5 23 5
2 2 2

(ii)

12 22 3 dan 75 3 52

900 12 75 22 3 3 52 22 32 52 2 3 5
2