Anda di halaman 1dari 9

https://www.youtube.com/watch?

v=zDu9jIOT0fQ

https://www.youtube.com/watch?v=ULOE7DB3mSI

Format Asas Sebuah Buku Log

Saiz dan ketebalan


Saiz Buku Log yang sesuai adalah 21 cm x 32 cm dengan ketebalan 200 muka surat
dan berkulit tebal. (200 Foolscap Book)

Kulit Luar (Cover)


Kulit luar buku amat penting dijaga agar ianya tahan lama dan tidak mudah rosak.
Sebaiknya kulit buku tersebut dibalut dengan plastic (pvc book wrapper) agar tidak
mudah binasa akibat basah.Logo bagi ujian atau lencana berkaitan boleh dilekatkan
bagi memudahkan penulis serta pemeriksa membezakan buku-buku log yang ada
mengikut isi kandungannya.

1
Contoh luar buku log

Halaman pertama

Halaman pertama merupakan halaman yang paling penting kerana di sinilah selalunya
para pemeriksa dapat membuat pemerhatian umum dan mengagak kesungguhan
penulis dalam menyediakan buku tersebut (First impression evaluation).

Sebaik-baiknya halaman pertama dimuatkan dengan maklumat peribadi penulis.


Contoh maklumat adalah seperti berikut :

Maklumat Asas
Nama Penuh
No. Sijil Lahir / Kad Pengenalan
Tarikh dan Tempat Lahir
No. telefon / Telefon bimbit
Alamat e-mail / url
Alamat surat menyurat

Maklumat Kepengakapan
Tarikh Mula Berpengakap
Nama Sekawan / Patrol (terkini)
No. Kumpulan / Troop / Krew (terkini)
Nama dan alamat Sekolah (terkini)

2
Daerah (terkini)

Maklumat Waris dan Alamat Perhubungan


Alamat tetap
Nama Bapa dan pekerjaannya
No. telefon / Telefon bimbit
Nama Ibu dan Pekerjaannya
No. telefon / Telefon bimbit

Contoh halaman pertama buku log yang mengandungi maklumat peribadi penulis bagi
buku log tersebut
Halaman kedua
Halaman kedua selalunya adalah lebih baik dimuatkan kandungan atau sukatan bagi
ujian lencana (bagi buku log lencana). Ruangan untuk tandatangan pengesahan
pemimpin beserta tarikhnya juga harus disediakan di tepi kanan setiap tajuk ujian yang
disenaraikan.
Nota :
Di masa lepas, setiap Pengakap dibekalkan dengan 'Kad Ujian' (Laporan Kemajuan)
mengandungi sukatan ujian serta ruangan tandatangan Pemimpin. Dan kad ini
dilekatkan pada buku log.
Pada hari ini, Buku Log berfungsi sebagai 'Kad Ujian' bagi setiap ahli Pengakap.

3
Ruangan Catatan di setiap muka surat

Adalah dicadangkan agar ruangan selebar 1 2 inci disediakan di sebelah kanan setiap
muka surat di dalam buku log. Ini adalah untuk memudahkan perkara-perkara berikut :
(1) Ruangan bagi komen, ulasan dan pengesahan pemeriksa buku.
(2) Pembetulan fakta yang perlu dibuat selepas selesai penulisan.
(3) Penambahan fakta

(jika tertinggal semasa menulis nota / fakta yang diperolehi sesudah penulisan nota)

4
Contoh kegunaan ruangan kosong di sebelah kanan setiap muka surat di dalam Buku
Log.

Foto, lakaran dan sampel di dalam buku log

Penulis bebas untuk menggunakan foto, lakaran, lukisan mahupun sebarang bentuk
ilustrasi untuk menyokong laporan ataupun nota di dalam buku log mereka. Namun,
ianya haruslah tulen dan menggambarkan perkara sebenar mengikut skim ataupun
berdasarkan pengalaman ataupun apa yang telah dilakukan oleh penulis.

5
Contoh laporan bergambar di dalam Buku Log

6
Untuk tugasan tertentu contohnya di dalam Pengembaraan di mana ahli Pengakap
diarahkan untuk mengumpulkan sampel tertentu seperti tumbuhan, serangga dan
sebagainya, penulis buku log haruslah mempelajari teknik mengawet (sekiranya perlu)
dan sampel boleh dilekatkan di dalam buku log mereka.

Contoh sampel yang disimpan di dalam Buku log

Lakaran ataupun lukisan sebaik-baiknya dilukis sendiri oleh penulis. Pemeriksa buku
log tidak menilai atas cantik atau tidaknya sesebuah lukisan yang dibuat di dalam buku
log,Apa yang lebih penting ialah penulis berupaya menyampaikan laporan serta nota
dengan jelas hasil dari kerja tangan mereka sendiri.

7
Contoh lukisan di dalam Buku Log

Bentuk penulisan dan isi nota


Penulisan di dalam Buku Log haruslah benar, asli dan jelas. Penulis haruslah
menggunakan ayat yang ringkas tetapi padat, tepat dan jelas. Elakkan penggunaan
ayat yang panjang berjela-jela.

8
Contoh bentuk penulisan laporan

Apakah yang perlu dimuatkan di dalam Catatan peribadi?

Buku Log Catatan Peribadi lebih merupakan 'Profail' diri penulis secara keseluruhan.
Di dalam buku tersebut, antara bahan-bahan yang boleh dimuatkan adalah seperti
berikut :
(1) Maklumat lengkap penglibatan dalam Pengakap
(2) Kursus-kursus yang telah dihadiri (beserta salinan sijil berkaitan)
(3) Ujian-ujian yang telah dilepasi (beserta salinan sijil berkaitan)
(4) Kemahiran khusus atau luar skim latihan yang dimiliki.

Kesimpulan
Apa yang dicatatkan di dalam Buku Log haruslah berbentuk laporan terhadap apa yang
telah dilakukan oleh penulis dan bukannya SALINAN nota dari bahan rujukan lain.
(Kecuali sesetengah nota yang berbentuk fakta seperti lagu kebangsaan, tugas dan
fungsi jawatan-jawatan tertenu dan sebagainya).Buku Log adalah merupakan nadi
kepengakapan seseorang ahli Pengakap. Ianya merupakan bukti kepada kesungguhan,
komitmen serta penglibatan ahli dalam aktiviti, program dan ujian sepanjang mereka
berpengakap.