Anda di halaman 1dari 1

Pada masa kini perkembangan pendidikan di Malaysia tidak

ketinggalan daripada mengikuti perkembangan teknologi

semasa. Dari masa ke semasa, corak pendidikan di Malaysia

sentiasa dikemaskini dan diolah bertujuan untuk meningkatkan

kualiti pendidikan itu sendiri. Bermula dari proses pengajaran

dan pembelajaran menggunakan pensel dan kertas, berpusatkan

guru, sehinggalah kepada pembentukan kurikulum yang baru.

Dengan adanya kurikulum ini, menjadikan teknologi sebagai

modul atau bahan pengajaran. Ia bertujuan untuk memastikan

perkembangan pendidikan di Malaysia seiring dengan

perkembangan teknologi dan sekaligus memastikan pendidikan

di Malaysia seiring dengan negara maju yang lain. Selain itu

jua apa tang terjadi didalam perkembangan pendidikan hari ini

dapat ditrrjemahkan banyal perkara perkata yang tidal dingini

yang berlaku terhadap kegiatan man