Anda di halaman 1dari 4

BORANG SOAL SELIDIK

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang
diberikan.

tidak setuju

Tidak pasti
Sangat

Sangat
Sutuju
setuju

setuju
Tidak
No Perkara

1 2 3 4 5
(A) Mesra Pengguna
Laman web ini membolehkan anda mula menggunakan
1 1 2 3 4 5
kandungannya dengan mudah.

Paparan penuh di dalam laman web ini membolehkan anda


2 1 2 3 4 5
melihat kandungannya dengan mudah.
3 Fail boleh dimuat turun dengan mudah. 1 2 3 4 5
Menu navigasi membantu anda menggunakan laman web
4 1 2 3 4 5
dengan mudah.
5 Opsyen yang ada memudahkan proses navigasi anda. 1 2 3 4 5

Pautan ke laman utama (main page) dari laman-laman


6 1 2 3 4 5
tambahan memudahkan anda mengendalikan laman web ini.

(B) Interaktiviti

Enjin pencari (search engine) di dalam laman ini berfungsi


7 1 2 3 4 5
dengan baik.

Apabila diklik, opsyen yang berkaitan di menu akan berfungsi


8 1 2 3 4 5
seperti yang diharapkan.

Apabila diklik, kebanyakan pautan yang diberikan untuk ke


9 1 2 3 4 5
laman web lain berfungsi dengan baik.

10 Elemen-elemen di dalam laman web ini sangat interaktif. 1 2 3 4 5

(C) Rekabentuk

Saiz tulisan yang digunakan membuatkan laman web ini


1 2 3 4 5
11 kelihatan menarik.

12 Latar belakang yang digunakan adalah menarik. 1 2 3 4 5

Grafik yang digunakan membuatkan laman web ini kelihatan


13 1 2 3 4 5
menarik.
No Perkara

tidak setuju

Tidak pasti
Sangat

Sangat
Sutuju
setuju

setuju
Tidak
1 2 3 4 5
14 Warna-warna yang digunakan adalah menarik. 1 2 3 4 5

Stail yang digunakan dari laman ke laman membuatkan laman


15 1 2 3 4 5
web ini menarik.

16 Skrol antara halaman dalam laman adalah mudah 1 2 3 4 5

Bahagian III: Kandungan Laman Web Sumber Pendidikan Moral

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang
diberikan.

tidak setuju

Tidak pasti
Sangat

Sangat
Setuju
setuju

setuju
Tidak
No. Perkara

1 2 3 4 5
(D) Kegunaan

Informasi yang diberikan di bahagian tersebut adalah berguna


17
bagi guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral:
a. Kurikulum 1 2 3 4 5
b. Kandungan Akademik 1 2 3 4 5
c. Pedagogi 1 2 3 4 5
d. Penilaian 1 2 3 4 5
e. Bahan Sumber 1 2 3 4 5
f. Rujukan 1 2 3 4 5
Informasi yang diberikan di bahagian tersebut disampaikan
18
dengan jelas.
a. Kurikulum 1 2 3 4 5
b. Kandungan Akademik 1 2 3 4 5
c. Pedagogi 1 2 3 4 5
d. Penilaian 1 2 3 4 5
e. Bahan Sumber 1 2 3 4 5
f. Rujukan 1 2 3 4 5
No Perkara

tidak setuju

Tidak pasti
Sangat

Sangat
Sutuju
setuju

setuju
Tidak
1 2 3 4 5
Informasi yang diberikan boleh membantu guru matapelajaran
19 Pendidikan Moral dalam proses pengajaran dan 1 2 3 4 5
mempelajaran

Informasi yang diberikan boleh membantu pelajar-pelajar di


20 1 2 3 4 5
IPT dalam subjek-subjek berkaitan Pendidikan Moral.

Pautan-pautan yang disediakan dapat membantu guru-guru


21 1 2 3 4 5
matapelajaran Pendidikan Moral serta pelajar-pelajar di IPT.

(E) Kesesuaian

Informasi yang diberikan di bahagaian tersebut amat mudah


22 difahami.
a. Kurikulum 1 2 3 4 5
b. Kandungan Akademik 1 2 3 4 5
c. Pedagogi 1 2 3 4 5
d. Penilaian 1 2 3 4 5
e. Bahan Sumber 1 2 3 4 5
f. Rujukan 1 2 3 4 5

Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk


23 1 2 3 4 5
kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral.

Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk


24 kegunaan pelajar-pelajar di IPT yang mengambil kursus 1 2 3 4 5
berkaitan Pendidikan Moral.

25 Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini adalah jelas. 1 2 3 4 5

Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini mudah


26 1 2 3 4 5
difahami.

27 Arahan yang diberikan di dalam laman web ini mudah diikuti. 1 2 3 4 5


Bahagian IV: Keseluruhan Laman Web Sumber Pendidikan Moral

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang
diberikan.

tidak setuju

Tidak pasti
Sangat

Sangat
Setuju
setuju

setuju
Tidak
No. Perkara

1 2 3 4 5
Laman web ini amat menarik untuk guru-guru matapelajaran
28 1 2 3 4 5
Pendidikan Moral dan pelajar-pelajar di IPT.

29 Laman web ini mudah dikendalikan. 1 2 3 4 5

30 Laman web ini memberi informasi yang berguna. 1 2 3 4 5

Laman web ini memberikan pautan-pautan yang sesuai dan


31 1 2 3 4 5
berguna.

Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk


32 1 2 3 4 5
kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral.

Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk


33 1 2 3 4 5
kegunaan pelajar-pelajar di IPT.

Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru


34 1 2 3 4 5
kepada guru-guru matapelajaran Pandidikan Moral.

Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru


35 1 2 3 4 5
kepada pelajar-pelajar di IPT.

36 Laman web ini sangat mesra pengguna. 1 2 3 4 5

37. Adakah anda berpuas hati dengan penyampaian keseluruhan laman web ini? Nyatakan alasan
anda.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

38. Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan laman web ini lebih berkesan
penggunaannya.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

~~~ TERIMA KASIH~~~