Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN


SUMBER DAYA MANUSIA
Jln .Jalur II Komplek Perkantoran Kec. Pelabai 39165 Telp/Fax : 0738-21294
e-mail : bkdlebong@gmail.com, website : www.bkpsdm.lebongkab.go.id

Nomor : 823/ / BKPSDM-B.1/2017 Lebong, Agustus 2017


Sifat : Penting Kepada Yth,
Lamp :_ Bapak Walikota Yogjakarta
Perihal : Permohonan Mutasi Wilayah c/q BKPSDM
Kerja di_
Tempat

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : H. Guntur, S.Sos
Nip : 19731803 199402 1 005
Pangkat/Gol : Pembina IV a
Jabatan : Kepala BKPSDM Kab Lebong
Menyatakan dengan sebenranya tidak keberatan apabila yang bersangkutan untuk mutasi wilayah
kerja kepemerintahan kotamadya Yogjakarta.
Nama : Diyah Palupi, AMG, SKM
Nip : 19770329 200604 2 004
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I/III b
Jabatan : Staf Puskesmas Sukaraja Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Kepala

H. GUNTUR, S.Sos
Pembina (IVa)
Nip. 19731803 199402 1 005
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

Jln. H. Raden Karna Desa Muara Ketayu Kec. Amen Kab. Lebong

Nomor : 441/ / Dinkes /VIII/2017 Lebong, Agustus 2017


Sifat : Penting Kepada Yth,
Lamp :_ Bapak Walikota Yogjakarta
Perihal : Permohonan Mutasi Wilayah c/q BKPSDM
Kerja di_
Tempat

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Amril Yudani, SKM
Nip : 19590506 198201 1 003
Pangkat/Gol : Pembina IV a
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab Lebong

Menyatakan dengan sebenranya tidak keberatan apabila yang bersangkutan untuk mutasi wilayah
kerja kepemerintahan kotamadya Yogjakarta.
Nama : Diyah Palupi, AMG, SKM
Nip : 19770329 200604 2 004
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk I/III b
Jabatan : Staf Puskesmas Sukaraja Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Kepala

Amril Yudani, SKM


Nip.19590506 198201 1 003