Anda di halaman 1dari 2

Doa Pembuka raker manajemen bop ra dan bos madrasah swasta 23-25-jan-2017

Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan kepala dan menengadahkan tangan, hati,
dan jiwa kita kepada Allah Sang Robb, Sang Malik, dan Ilah untuk memohon keridhoanNYA
atas apa yang akan kita lakukan di sini.

Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu

Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru

Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Ya Allah Ya Tuhan kami..

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU
yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada
masyarakat dan negara kami.

Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..

Jadikanlah acara raker manajemen bop ra dan bos madrasah swasta ini sebagai majelis ilmu
yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemajuan pendidikan islam dan
kehidupan masyarakat dan negara kami.

Ya Allah Ya Rabbana..

Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah
petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, demi
kemajuan pendidikan islam dan kehidupan masyarakat dan negara kami di masa yang akan
datang.

Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Aalim..

Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Aparatur yang memiliki sifat amanah. Jika kami
pemimpin jadikanlah pemimpin yang amanah, jika kami rakyat biasa jadikanlah rakyat yang
amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-MU.

Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami
memohon pertolongan. ANugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan,
dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai aparatur yang bekerja dan berkarya demi
pengabdian pada-MU semata.

Iyyaka na budu waiyyaka nastain

Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka antattauwaburrahim.

Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin


Doa Penutup

Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu

Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru

Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia
ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara
yang kami laksanakan ini.

Ya Allah Ya Tuhan kami..

Rapat Kerja ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama untuk menjalin
hubungan silaturahim antar keluarga pendidikan Madrasah sekaligus meningkatkan
kompetensi kami di bidang ini, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU
kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan pendidikan Islam.

Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan
pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan,
persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua
orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar

Alhamdulillahrabbil alamin.

Anda mungkin juga menyukai