Anda di halaman 1dari 4

PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI SKTKK2(PIST) 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIDANG KEBERHASILAN DATA BIDANG FOKUS TOV KRITERIA INISIATIF KAEDAH EVIDENS PIHAK TEMPOH MASA KEPERLUAN KAEDAH / KOS
UTAMA DIKUMPUL BASELINE KEJAYAAN PEMANTAUAN BERTANGG SUMBER ALAT
UNGJAWA PENILAIAN
B

Memastikan 85% guru - Data Padagogi guru- 80 % 85% guru 1. PLC - Standard 4 1. Instruem GB 1. - Tenaga Penulisan Tiada
mencapai tahap pencerapan guru pencapaian mencapai - Penyedian RPH SKPMg2.0 en GPK - Januari penceramah/pe RPH
cemerlang (90 % dalam - Data LW matapelajaran tahap tahap - Koperatif Learning - Penarapan penarafa KP - Januari ngajar
- Data cemerlang (90 - Didik Hibur guru PAK 21 n guru IAB (pn - April - Julai Pencerapa
standard 4 SKPMg2.0 ) cemerlang
pencerapan % dalam - Pemantapan PBS - Data lerning PAK 21 Halijah) - April 1. Rakan Elit IPG n Pdp
guru pada tahun standard 4 - Penggunaan ICT walk 2. Learning CICS 2. SICS
- Mac - November
2016 SKPMg2.0 ) - Lesson Study bersama SIC Pn - Penulisan RPH walk CICP 3. SIC+ Learning
- Mac /Julai /
dalam rubrik Zaidah 3. Suara Oktober 4. KSIB Walk
Standard 4 - Penyediaan Laman Vle guru - April / Mei/ Ogos
SKPMg2.0 4. Maklum
2. CPD daripada rakan elit IPGTI balas
/SICS berkaitan : CPD dan
2.
- Pn Hazura/ Dr Nrul Hidayah PLC
- Disember 2016
(pembugaran PAK 21) 5. Instrume
- Februari
- En Misri ( SKPMG2 Standard 4) n
- En Noor Hanan/ pn Halijah penyema
- April
(Koperatif Learning) kan buku
- Penyediaan Essignments Vle
melalui Smartphone daripada
- Mac /mei / Jun
guru penyelaras VLe SKTKK2 (EN
Mohd Afiq, EN Abdul Hakim, En
MOhd Fauzi) - Mac /mei / Jun /
- Penyediaan Laman Pembelajaran Oktober
Vle

- 3. Coaching dan Mentoring 3. Januari -


November
PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI SKTKK2(PIST) 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIDANG KEBERHASILAN DATA BIDANG FOKUS TOV KRITERIA INISIATIF KAEDAH EVIDENS PIHAK TEMPOH MASA KEPERLUAN KAEDAH / KOS
UTAMA DIKUMPUL BASELINE KEJAYAAN PEMANTAUAN BERTANGG SUMBER ALAT
UNGJAWA PENILAIAN
B

Memastikan 80 peratus 1. Instrumen Persekitaran 30 peratus 80 peratus Projek Mega 2 1. Pemer 3. Instrumen 1. Guru 1. Januari 1.Kos buku Rm250
persekitaran sekolah dan pertandinga sekolah dan bilik persekitaran persekitaran hatian pertandinga besar Jun 2. Khidmat nasihat / instrument ribu
bilik darjah mempunyai n kelas darjah sekolah dan sekolah dan 1. Pembinaan surau Al- 2. Soal n kelas 2. GPK 2. Januari - kepakaran pemantaua
Falaq selidik 3. Ketua Julai n
informasi PAK 21 cemerlang bilik darjah bilik darjah cemerlang
Panitia 3. Mac
2. Learning mempunyai mempunyai 2. Pembinaan dewan 4. Learning 4. Semua April Learning
walk informasi PAK informasi PAK terbuka walk guru dan 4. Jun - Walk
3. Suara guru 21 pada 21 mengikut 3. Mewujudkan Hub Herba 5. Suara guru kakitanga Oktober
4. Suara ibu tahun 2016 rubrik yang Lestari 6. Suara ibu n
bapa telah 4. Pembinaan Grand Stand bapa 5. PIBG
5. Soal selidik ditetapkan Muafakat johor Soal selidik KSIB
instrument
pemantauan.
PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI SKTKK2(PIST) 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIDANG KEBERHASILAN DATA BIDANG FOKUS TOV KRITERIA INISIATIF KAEDAH EVIDENS PIHAK TEMPOH MASA KEPERLUAN KAEDAH / KOS
UTAMA DIKUMPUL BASELINE KEJAYAAN PEMANTAUAN BERTANGG SUMBER ALAT
UNGJAWA PENILAIAN
B

Memastikan 80% 1. Soal selidik Penggunaan ICT 70% 80% 1. Penubuhan jawatankuasa 1. Soal 1. Borang soal 1. Guru 1. Januari 1. Talian internet 1. Data Rm600
penggunaan ICT dalam guru, penggunaan penggunaan ICT guru dan ibubapa. selidik selidik besar yang lebih jpnj
kalangan guru dan murid ibubapa ICT dalam ICT dalam 2. Penubuhan Student 2. Temub 2. Suara guru 2. Gpk 2. Januari besar. 2. Penggu
dan murid. Champion. ual 3. Suara murid 3. Semua Oktober 2. Penglibatan naan
dalam pembelajaran. kalangan guru kalangan guru
2. Analisis 3. Penubuhan Leader Master 3. Analisis 4. Data guru 3. April guru dan murid bilik
dan murid dan murid Trainer data penggunaan 4. Ibubapa dalam VLE
penggunaa
pada tahun dalam VLE 5. Murid penggunaan
n VLE
2016. pembelajaran frog vle.
mengikut
rubrik yang
telah
ditetapkan
oleh JPNJ.
PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI SKTKK2(PIST) 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIDANG KEBERHASILAN DATA BIDANG FOKUS TOV KRITERIA INISIATIF KAEDAH EVIDENS PIHAK TEMPOH MASA KEPERLUAN KAEDAH / KOS
UTAMA DIKUMPUL BASELINE KEJAYAAN PEMANTAUAN BERTANGG SUMBER ALAT
UNGJAWA PENILAIAN
B

Memastikan 65% 1.Jawatankuas Penglibatan 45% 80% 1. Penubuhan Team Ummi 1. Soal selidik 1. Borang Guru Besar 1. Februari 1. Muafakat 1. Borang Rm900
penglibatan aktif a aktif komuniti penglibatan penggunaan Ku sayang 2. Temubual soal 2. Februari setempat soal
komuniti setempat. 2.Pelan aktif komuniti ICT dalam 2. PDPC bersama KSIB. 3. Soal selidik selidik GPK Oktober 2. KSIB selidik
tindakan 3. Gotong royong 3. Mac /
setempat kalangan guru
persekitaran sekolah YDP PIBG September
pada tahun dan murid bersama KSIB 4. September /
2016. dalam 4. Program Master Chef dan oktober
Ibu bapa
pembelajaran Penyembelihan ayam NGO
mengikut dengan penglibatan KSIB.
rubrik yang Komuniti
telah sekitar
ditetapkan sekolah
oleh JPNJ.

Anda mungkin juga menyukai