Anda di halaman 1dari 4

NOTULEN RAPAT PENENTUAN KELULUSAN

SMK HAYAM WURUK GONDANG


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

1. Dasar penyelenggaraan : UN dan Ujian Sekolah 2017


2. Hari/Tanggal rapat : Sabtu, 29 April 2017
3. Waktu rapat : Pukul 08.00 12.00 WIB
4. Tempat rapat : SMK HAYAM WURUK GONDANG
5. Pemimpin rapat : Kepala Sekolah

POKOK ACARA
1. Pembukaan
2. Penjelasan kriteria kelulusan peserta didik oleh Kepala
Sekolah
3. Penyajian data hasil pengolahan nilai
4. Pengambilan keputusan peserta didik yang dinyatakan lulus

PESERTA RAPAT
Dalam rapat kali ini mengundang 23 orang pengajar SMK Hayam
Wuruk Gondang dan dihadiri oleh 20 orang pengajar SMK Hayam
Wuruk Gondang dengan daftar hadir terlampir

PERMASALAHAN
Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017 ini bagi SMK Hayam
Wuruk Gondang merupakan Ujian Nasional yang pertama ,
merupakan angkatan I menggunakan kurikulum KTSP, walaupun
masih angkatan I, namun aktivitas dan semangat siswa dalam
belajar masih tergolong rendah, sehingga inilah hambatan utama
dalam pencapaian Hasil Ujian Nasional yang memadai .

KEPUTUSAN POKOK / UTAMA


Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Hayam Wuruk
dengan nomor : 79/SMK.HW/IV/2017 tentang kriteria kelulusan peserta
didik SMK Hayam Wuruk tahun pelajaran 2016/2017, sidang rapat
memutuskan / menetapkan :

Peserta yang mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tahun


pelajaran 2016/2017 sebanyak 20 peserta dengan rincian :

No Program Nama peserta Jenis kelamin


keahlian
1 Keperawatan ANGGIRA RETNO MAHESTI P
2 Keperawatan CHINTIYA EKA FIDIASARI P
3 Keperawatan DANIELA ANDRENA P
4 Keperawatan DENIS DWI WULANDANY P
5 Keperawatan DEWI ARIFAH P
6 Keperawatan DEWI DUWITA SARI P
7 Keperawatan DINA ROSDIANA DEWI P
8 Keperawatan IMA RAVINA P
9 Keperawatan INGGAR DIANA RATRI P
10 Keperawatan INNAMA TUIZZU M P
11 Keperawatan IRVIKA AMALA PUTRI P
12 Keperawatan KARISMA LUSIA R P
13 Keperawatan LAFIA AGUSTIN P
14 Keperawatan NGATIANINGRUM R P
15 Keperawatan NOVI KURNIA SARI P
16 Keperawatan NUR FATIKHAH P
17 Keperawatan SHAFIRA KRISWANTINI P
18 Keperawatan TIKA NURMALA SARI P
19 Keperawatan WAHYU TRI UTAMI P
20 Keperawatan YUSUF YUDHITYA PRATAMA L
JUMLAH 20 peserta

Dinyatakan lulus.
No Program Nama peserta Jenis kelamin
keahlian
1 Keperawatan ANGGIRA RETNO MAHESTI P
2 Keperawatan CHINTIYA EKA FIDIASARI P
3 Keperawatan DANIELA ANDRENA P
4 Keperawatan DENIS DWI WULANDANY P
5 Keperawatan DEWI ARIFAH P
6 Keperawatan DEWI DUWITA SARI P
7 Keperawatan DINA ROSDIANA DEWI P
8 Keperawatan IMA RAVINA P
9 Keperawatan INGGAR DIANA RATRI P
10 Keperawatan INNAMA TUIZZU M P
11 Keperawatan IRVIKA AMALA PUTRI P
12 Keperawatan KARISMA LUSIA R P
13 Keperawatan LAFIA AGUSTIN P
14 Keperawatan NGATIANINGRUM R P
15 Keperawatan NOVI KURNIA SARI P
16 Keperawatan NUR FATIKHAH P
17 Keperawatan SHAFIRA KRISWANTINI P
18 Keperawatan TIKA NURMALA SARI P
19 Keperawatan WAHYU TRI UTAMI P
20 Keperawatan YUSUF YUDHITYA PRATAMA L
JUMLAH 20 peserta

Dinyatakan Tidak Lulus.


No Program Nama peserta Jenis kelamin
keahlian
- - - -
JUMLAH 0

PENUTUP
Notulen ini dibuat dengan sebenarnya dan dibuat dalam rangkap 4
(empat) serta disampaikan kepada :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah


Mojokerto
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
4. Ketua Sub Rayon 01 SMK NEGERI 1 SOOKO
5. Sekolah Penyelenggara

Mojokerto, 29 April 2017


Kepala Sekolah

Hj. Daimatul Alfiyah, S.Ag,S.Pd,M.M


DAFTAR HADIR
RAPAT PENENTUAN KELULUSAN SISWA
SMK HAYAM WURUK GONDANG
TAHUN AJARAN 2016 / 2017
Pelaksanaan : Sabtu, 29 April 2017
NO NAMA GURU TANDA TANGAN

1 Ludfi Candra Arista, S.PdI 1


2 M. Fahmi, S.Pdi 2
3 Fidyah Nur Fitriani, S.Pd 3
4 Slamet Khoirul E., S.Pd 4
5 Diyas Utaminingsih, S.Pd 5
6 Eko Setiya Budi, S.Pd 6
7 Luhur Budiman,S.T 7
8 Eka Styawati Yulia, S.Pd 8
9 Ady Harma W, S.Pd 9
10 Anggraini Wahyudin, S.Pd 10
11 Drs. H.Sjaiful, M.MPd 11
12 Bambang Purwantoro, S.Pd 12
13 Iin Ratih Pratiwi., S.Pd 13
14 Moh. Ponidi, S.E, S.Pd 14
15 Blirian Chandra S., S.Pd 15
16 Titi Swandayani, S.Pd 16
17 Akhmad Arianto,, S.Kep Ns 17
18 Sukamto Adi P, S.Kep.N.S 18
19 Mohamad Djohan, S.Kep.Ns 19
20 Elly Mufidah, S.Kep 20
21 Bety Kristiya, S.Pd 21
22 Dra. Endang Wardani 22
23 Sutrisno Harianto,S.T 23

Anda mungkin juga menyukai