Anda di halaman 1dari 2

Asma' Awan

Asma Sahaab ( Asma Awan )

Dengan Asma ini Allah SWT menciptakan Awan dan para Malaikat yang menguasai Awan,
Mereka para malaikat dan bala tentaranya bertasbih dengan Asma ini di tempat yang Allah
berikan kekuasaan pada mereka ( Awan ), Inilah 10 Asma Awan dan kegunaannya :

d~jJjI d}=tA g~y~.j- g~yjBjA g~y&~js g~y~] g~y~RjA g~y}8<8 g~y~Y=A


d~]=1
Sarpayaaiiila, Dardayaaiila, Samayaaiila, Aqyaaiila, Hamyataaiila, Sasamaaiila,
Jamjayaaiila, Asharayaalin, Shamshamayaalin, Harqayaalin

Kegunaan yang ke 1

Apabila anda ingin mendatangkan hujan di saat musim kemarau, Duduklah di suatu tempat
yang terbuka tidak boleh tertutup kemudian bacalah Asma Asma di atas tadi, Ketka anda
baru membaca ke 10 Asma tsb Maka akan datanglah Awan, Jika Awan ( mendung ) lambat
datangnya bacalah untuk yang ke 2 kalinya kemudian bacalah doa dibawah ini :

=je q~- h=be bywje t&}


Ayyatuhal Malaaikatul kiraami ajiibuu Al-mathara
Artinya : Wahai para Malaikat yang mulia jawablah oleh kalian semua dengan turunnya
hujan

Kegunaan yang ke 2

Jika anda ingin mendatangkan petir di saat bukan waktunya, Maka bacalah ke 10 Asma di
atas kemudian bacalah tawkil di bawah ini :

9Q=e '~% i v kAv ;s _2 9Q=e gaqje cfje t}


Ayyuhal malakul muwakkalu bir radi bihaqqi hadzal ismi illa maa atayta bir radi
Artinya : Wahai Malaikat yang menguasai petir dengan haqnya asma Allah ini
datangkanlah olehmu petir

Kegunaan yang ke 3
Apabila anda didatangi seseorang yang sedang sakit yang di sebabkan oleh angin dari
penguasa awan, Maka bacalah ke 10 Asma ini pada air yang suci, Lalu usapkanlah pada
seluruh tubuhnya , Maka dengan idzin Allah SWT penyakitnya akan hilang.

Kegunaan yang ke 4

Apabila anda ingin menghadirkan Ruh atau malaikat dari beberapa para malaikat yang
menempati Awan, Maka bacalah ke 10 Asma di atas kemudian bacalah tawkil di bawah ini,
Maka Ruh / Malaikat tsb akan hadir di hadapan anda secepat kilat yang menyambar, dan
perintahkanlah padanya apa yang menjadi keinginan anda, Maka sesungguhnya dia akan
melaksanakan perintah anda dengan idzin Allah SWT, inilah Tawkil yang di maksud :

cfje mwY e p=N1


Uhduruu lii ( fulanan.... sebutkan nama malaikat atau golongan ruhani yang ingin anda
hadirkan ) Al-malaku
Artinya : Hadirkanlah oleh kalian semua padaku malaikat yang bernama si fulan........

Kegunaan yang ke 5
Apabila anda ingin memindahkan, mengirim atau mengangkat barang / benda dari 1 negri
ke negri yang lainnya bacalah asma asma di atas tadi kemudian bacalah tawkil dibawah
ini :

&-1 N^} oi p=N1


Uhduruu man yaqdii haajatii
Artinya : Hadirkanlah oleh kalian semua seseorang yang bisa melaksanakan hajatku
Maka mereka akan menghadirkan seseorang dari salah seorang khaddam Awan kepada
anda dan Khadam tsb akan mengirimkan benda/ barang kepada orang yang anda
kehendaki.

Kegunaan yang ke 6

Apabila anda ingin merajam / menghancurkan rumah seorang dzalim yang anda kehendaki,
Maka bacalah Asma di atas tadi kemudian bacalah tawkil dibawah ini, Maka sesungguhnya
Khaddam dari Asma tsb akan melaksanakan perintah anda dengan idzin Allah SWT, Inilah
Tawkil yang dimaksud :

lwY <8 k-=} oi 2Be lbA oi =N2}

Yahduru man sukkanas sahabi man yarjamu daara fulaan ........( di isi nama pemilik rumah
yang ingin di hancurkan )
Artinya : Hadirkanlah seseorang yang menempati awan yang akan menghancurkan
rumahnya si fulan......

Kegunaan yang ke 7

Apabila ingin menghancurkan / mencelakakan orang yang anda inginkan dari musuh2 nya
Allah SWT yang aniayaya Atau dari jin pembangkang yang dzalimatau selain dari itu, Maka
bacalah Asma Asma di atas maka sesungguhnya mereka para khaddam Asma tsb akan
melakukannya untuk anda dengan idzin Allah SWT.

Kegunaan yang ke 8
Untuk dilaksanakan nya segala hajat2 di suatu negri / daerah yang jauh kemana mana ,
Maka bacalah Asma di atas tsb kemudian perintahkanlah Khaddamnya segala yang anda
inginkan.

Kegunaan yang ke 9

Untuk melihat dengan mata bathin ruh dari berbagai macam arwah yang ada di alam
semesta.

Anda mungkin juga menyukai