Anda di halaman 1dari 2

Asma' Yupiter

Asma Musytari ( Yupiter )


( Asma Malaikat penghuni langit ke 6 )

Asma Jupiter ini terdiri dari 12 Asma dari sebagian Asma Asma Allah SWT, Apabila
anda membaca Asma Jupiter ini dalam keadaan Suci baik tempat, Pakaian, badan dan hati,
maka akan hadir di hadapan anda para Malaikat serba kuning, Dan di tangan mereka
tergenggam tumbak2 berbendera kuning serta di lengkapi dengan Alat2 perang yang serba
berwarna kuning pula, Jika para Malaikat / Khodam2 tsb berbicara maka akan keluar dari
mulutnya lidah lidah api yang menyambar sebagai tanda marahnya mereka terhadap siapa
saja yang bermasiat kepada Allah SWT, Jika anda membaca ke 12 Asma jupiter ini pada
orang yang sedang sakit maka si sakit akan sembuh seketika dengan idzin Allah swt, Dan
inilah 12 Asma Musytari ( Jupiter ) :

@qJ~s G]<v @8qs=} @&]=] Cj} K~js C]p @8qs9% @p9% @9%
r?Q ?Q n< `<%

Tadasin, Tabduusin, Tabdahuudasin, waqasin, hamiishin, yamasin, qarqataasin,


yarhuudasin, amdasin, bil arqasyin, haysuusin, tabaraka rabbana bi azin ajjahin.

Tafsirnya dengan bahasa arab :

cm2A x~E S~j- fQ oi } cm2A 9jI } 8=Y} cm2A 91 } 91p } cm2A


<9^e >?R% oi } cm2A x}=be 8=%p cfi oi } cm2A %qje S~j- ~2} oi
}
cyjA oi u c%qQ8 i k~R ceA xnZep $qje r8Q =t] oi } cm2A
xn*ep
_e5 cm o~q.2je c1p<p o~=^je c&bywi e =6B% l jRe c%jfap nB2e
< } } o}9e hq} l}8 } o~Rj- $]qf6je oi jtn~ip jt~Y ip L<p $qjBe
o~jeRe

Subhanaka ya wahidu ya ahadu, Subhanaka ya fardu ya shamadu, Subhanaka ya man ala


jamiil Asyya-i, Subhanaka ya man yuhyi jamial mauta, Subhanaka ya man malaka wa
tarada bil kibriya-i, Subhanaka ya man taajjaja bil qudrati wats tsana-i , Subhanaka ya man
qahara ibadahu bil mauti wal fana-i , As-aluka bi adziimi ma daawtuka bihi min asmaa-ikal
husna wa kalimatikal udzma an taskhara lii malaikatakal muqarrabiina wa arwaahakal
mahjuubiina innaka khaliqus samawati wal ardi wa ma fiihima wa ma baynahuma minal
makhluqaati ajmaiina ya dayyanu yaumid diini ya allahu ya rabbal alamiina.

Ketahuilah oleh anda Allah swt telah menunjukan jalannya kepada anda sesungguhnya
Asma ini jika di ukir pada cincin emas atau di ukir pada permata berwarna hijau dengan di
ikat logam emas, Kemudian datangilah orang yang terkena penyakit lumpuh di bagian
anggota badannya lalu usaplah wajahnya maka si sakit akan sembuh dengan idzin Allah
SWT. Apabila anda membaca Asma Jupiter ini maka mengigillah dan gemetar semua
Arwah yang ada di bumi dan di langit, Asma ini dapat anda gunakan untuk menghadirkan
Arwah2 besar dan kecil, mereke para golongan ruh tidak akan menentang sekejap mata pun
pada pembaca Asma ini, mereka dapat anda perintahkan dihadapan anda dengan taat
pada asma allah taala ini, dan tatkala anda berdoa kepada Allah SWT untuk suatu hajat
maka Allah akan melaksanakan apa yang menjadi hajat anda, dan tatkala anda memanggil
seorang raja raja ruhani / khodam siapa saja , Maka dia akan hadir seketika di hadapan
anda dengan taat, tunduk serta patuh pada asma allah taala ini, Maka jagalah apa yang
aku ucapkan pada anda dari rahasia rahasia Asma ini dan janganlah anda berikan Asma
ini kepada yang bukan ahli nya dan juga jangan engkau berikan asma ini pada orang yang
tidak mempunyai Agama serta Aqidah.
Ketahuilah oleh anda sesungguhnya rahasia rahasia pengamalan Asma ini tidak akan
sempurna kecuali :
1. Dengan membersihkan hatimu untuk tuhanmu
2. Dengan meng ikhlaskan niat anda, Doa anda, kerendahan anda untuk allah swt
3. Permohonan mu , Ikhlasmu serta perbuatanmu tidak terdapat perkara2 yang tidak di
ridhai Allah SWT
Dan tiada daya untuk beribadah kepada Allah dan tiada upaya untuk meninggalkan masiat
kepada Allah SWT kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung.