Anda di halaman 1dari 5

KOTAK KATA KUNCI(NOVEL DI SEBALIK DINARA VS SILIR DAKSINA)

BI KATA KUNCI NOVEL PERISTIWA PERSOALAN PERWATAKAN L.MASYARAKA L.MASA& NILAI PENGAJARAN SUMBANGAN/
L T TEMPAT MESEJ/PEDOMAN/ISTIMEW
A/MENARIK
1 Kasih sayang T4 Farisha berasa sedih Kasih sayang Seorang yang Masyarakat Malam Kasih Kita hendaklah *Mendidik pembaca
. apabila mendapat tahu adik penyayang yang sayang saling agar sentiasa
abangnya,Azraai terhadap penyayang Rumah menyayangi menyayangi antara
menghidap penyakit abangnya Azraai antara satu satu sama lain
jantung ketika makan sama lain
malam di rumah Azraai
T5 Abdullah b. Kayan @ Kasih sayang Seorang yang Masyarakat Malam Kasih Kita hendaklah *Mendidik pembaca
Cikgu Nizam sentiasa ayah penyayang yang sayang saling agar sentiasa
mengingati anaknya terhadap penyayang Rumah menyayangi menyayangi antara
walaupun telah lama anaknya Cikgu antara satu satu sama lain
terpisah dan menulis Nizam sama lain
manuskrip pada waktu
malam di rumahnya
untuk diserahkan kepada
anaknya
2 Bertanggung T4 Azraai memasang Tanggungja Seorang yang Masyarakat Apartment Tanggung Kita hendaklah *mendidik pembaca
jawab pengimbas retina di pintu wab bertanggungja yang Farisha jawab menjalankan agar menjalankan
apartment Farisha untuk terhadap wab bertanggung tanggungjawa tanggungjawab
memastikan keselamatan adik jawab Pagi b terhadap terhadap keluarga
adiknya itu keluarga
T5 Semasa Tanggungja Seorang yang masyarakat Tanggung Kita hendaklah *mendidik pembaca
hayatnya,Abdullah b wab bertanggungja yang jawab menjalankan agar menjalankan
Kayan bertanggungjawab terhadap wab bertanggung tanggungjawa tanggungjawab
menyediakan wang anak jawab b terhadap terhadap keluarga
simpanan dan kebun keluarga
kelapa sawit untuk
diserahkan kepada Haiqal
3 Prihatin T4 Sebagai rakan yang Sikap Seorang yang masyarakat Petang keprihatin Kita hendaklah *mendidik pembaca
. prihatin,Shida dan prihatin prihatin yang an prihatin untuk sentiasa prihatn
Rosman melawat Farisha terhadap prihatin Wad terhadap terhadap masalah
yang sakit dan dirawat di rakan 2B,Hospital masalah orang orang lain
wad 2B. Rosman berasa Putrajaya lain
terkilan kerana
membiarkan Farisha
bekerja sendirian
T5 Ratna prihatin Sikap Seorang yang Masyarakat malam keprihatin Kita hendaklah *mendidik pembaca
mendengar masalah prihatin prihatin yang an prihatin untuk sentiasa prihatn
Haiqal yang berjumpanya sesama prihatin Kedai terhadap terhadap masalah
di gerai milik keluarga manusia makan masalah orang orang lain
Ratna pada waktu malam keluarga lain
Ratna
4 Berani T4 Farisha berani menerima Keberanian Seorang yang Masyarakat Pagi keberania Kita hendaklah *menarik pembaca
tawaran daripada Soft lab dalam berani yang berani n berani dalam untuk berani dalam
untuk menggodam membuat Soft Lab membuat membuat keputusan
Sistem Dinara yang keputusan keputusan
bermasalah dengan
bayaran 1.5 juta
T5 Haiqal berani mengambil Keberanian Seorang yang Masyarakat Pagi keberania Kita hendaklah *menarik pembaca
risiko pergi k e Batu dalam berani yang berani n berani dalam untuk berani dalam
Pahat, Johor dari membuat Stesen bas membuat membuat keputusan
Terengganu seorang diri keputusan Batu Pahat keputusan
untuk menjejak sejarah
hidup ayah kandungnya
5 Tabah T4 Farisha tabah menerima Ketabahan Seorang yang masyarakat ketabahan Kita hendaklah *mendidik pembaca
hakikat bahawa keluarga dalam tabah yang tabah tabah dalam untuk tabah dalam
Azraai ialah keluarga menerima menerima menerima kenyataan
angkatnya dan Karl serta kenyataan kenyataan
Medina yang dikenalinya
ialah ibu bapanya yang
sebenar
T5 Walaupun mendapat Ketabahan Seorang yang masyarakat ketabahan Kita hendaklah *mendidik pembaca
tentangan daripada umi, dalam tabah yang tabah tabah dalah untuk tabah dalam
Haiqal tabah meneruskan menghadapi menghadapi menghadapi dugaan
hasratnya untuk ke Batu dugaan dugaan
Pahat bagi mengetahui
sejarah ayah kandungnya
6 Gigih/Kerjas T4 Farisha dan Rosman gigih Kegigihan Seorang yang Masyarakat Soft Lab Kegigihan Kita hendaklah *mendidik pembaca
ama bersama-sama /kerjasama gigih/bekerjas yang /kerjasam gigih/bekerjas untuk gigih dalam
menyelesaikan segala dalam ama gigih/bekerj a ama dalam melakukan sesuatu
projek yang ditawarkan melakukan asama melakukan
kepada syarikat mereka sesuatu sesuatu
iaitu Secured Shell Sdn
Bhd
T5 Haiqal dan penduduk Kegigihan Seorang yang Masyarakat Malam Kegigihan Kita hendaklah *mendidik pembaca
Kampung Seri Purnama /kerjasama gigih/bekerjas yang /kerjasam gigih/bekerjas untuk gigih dalam
gigih berlatih di balai raya dalam ama gigih/bekerj Balai raya a ama dalam melakukan sesuatu
pada waktu malam untuk melakukan asama Kampung melakukan
menghidupkan semula sesuatu Seri sesuatu
sini zapin dan ghazal di Purnama
kampung itu
7 Amanah T4 Azraai memegang Tanggungja Seorang yang Masyarakat amanah Kita hendaklah *mendidik pembaca
amanah ibu bapa Farisha wab amanah yang memegang untuk memegang
untuk memastikan semua memegang amanah amanah amanah dengan baik
mikrocip dalam tubuh amanah dengan baik
Farisha terus kekal dan
memastikan keselamatan
Farisha
T5 Tauke Ong memegang Tanggungja Seorang yang Seorang amanah Kita hendaklah *mendidik pembaca
amanah ayah Haiqal wab amanah yang memegang untuk memegang
dengan baik. Tauke Ong memegang amanah amanah amanah dengan baik
menyerahkan kebun amanah dengan baik
kelapa sawit dan buku
simpanan kepada Haiqal.
8 Taat T4 Farisha sering Ketaatan Seorang yang masyarakat ketaatan Kita hendaklah *mendidik pembaca
bertanyakan pendapat pada taat yang taat taat pada untuk taat pada
Azraai sebelum menerima keluarga keluarga keluarga
sebarang projek seperti
Projek Dinara
T5 Haiqal bersolat subuh di Ketaatan Seorang yang masyarakat Awal Pagi Ketaatan Kita hendaklah *mendidik pembaca
Stesen bas Batu Pahat pada agama taat yang taat taat pada untuk taat pada agama
sebelum mencari teksi Stesen bas agama
untuk ke Kampung Seri Batu Pahat
Purnama
TEMA NOVEL

DI SEBALIK DINARA Ketaasuban terhadap teknologi hingga Karl memasukkan mikrocip ke dalam tubuh anaknya,Farisha untuk menjadikannya genius
mengetepikan nilai kemanusiaan Karl menyeksa isterinya hingga cacat dan menukarnya menjadi cyborg
SILIR DAKSINA kekeluargaan Haiqal berani pergi ke batu pahat seorang diri untuk menjejak sejarah ayah kandungnya
Abdullah bin Kayan@ Cikgu Nizam sentiasa merindui anaknya walaupun telah lama terpisah
PLOT CERITA/SINOPSIS

PERMULAAN PERKEMBANGAN PUNCAK PELERAIAN


DI SEBALIK Farisha berkenalan dengan Perkenalan dengan Aqram telah membawa Farisha telah diculik untuk dibawa Rahsia terbongkar penyebab
DINARA Aqram ketika dalam kepada satu projek Soft Lab yang berharga berjumpa ibunya,Medina. Farisha Medina hendak membunuh
penerbangan pulang ke Kuala 1.5 juta. Farisha ditawarkan menggodam akhirnya berjumpa dengan ibunya Farisha. Farisha mengetahui
Lumpur selepas mesyuarat di dan mengukuhkan sistem dinara yang Medina yang pernah hendak Karl ialah ayahnya . Karl
Nusajaya membawa kepada pendedahan ibu membunuhnya . akhirnya meninggal dunia
bapanya yang sebenar
SILIR Haiqal menerima sebuah Sinopsis novel ini terus berkembang Selepas membaca manuskrip itu, Haiqal bercadang untuk
DAKSINA manuskrip daripada pengirim dengan cerita di dalam manuskrip. Cerita di Haiqal berkeinginan ke tanah menghidupkan semula tarian
yang tidak dikenali. dalam manuskrip adalah berkisar tentang daksina(Batu Pahat Johor) untuk zapin jincat dan ghazal di
kehidupan Cikgu Nizam selepas bercerai mengetahui sejarah hidup ayah Kampung Seri
dengan isterinya. Cikgu Nizam berjuang kandungnya Umi membantah hasrat Purnama.Haiqal dan
untuk menghidupkan seni zapin jinzat di Haiqal untuk ke Johor tetapi Haiqal penduduk kampong
kampungnya dan meneruskan berkeras juga. Umi mengugut tidak bekerjasama untuk
kehidupannya melawan penyakitnya akan memberikan bantuan kewangan menjayakan persembahan
seorang diri kepada Haiqal. Haiqal memberanikan zapin dan ghazal. Kehadiran
diri untuk ke Batu Pahat seorang diri umi,walid dan Aisyah
bagi menjejak sejarah ayah menonton persembahannya
kandungnya. benar-benar
menggembirakan Haiqal.
Haiqal menyambung
pelajaran di bumi kenyalang
CABARAN@KONFLIK DAN CARA PENYELESAIAN

NOVEL KONFLIK CARA PENYELESAIAN


DI SEBALIK DINARA Konflik berlaku apabila farisha mengetahui yang dirinya hanyalah anak angkat Farisha tabah menghadapi situasi tersebut. Dia meminta
kepada keluarga Azraai. Farisha berasa sangat sedih dan menangis semalaman Azraai bercerita lebih lanjut tentang ibu bapa
kandungnya
SILIR DAKSINA Konflik berlaku apabila Haiqal menyuarakan hasratnya untuk ke Johor kepada Haiqal tetap berkeras untuk pergi ke Johor setelah
ibunya. Ibunya membantah hasrat Haiqal kerana tiada sesiapa yang dikenali di situ mendapat kebenaran daripada walid yang berjanji untuk
dan mngugut untuk tidak memberikan wang perbelanjaan kepada Haiqal memasukkan wang ke dalam akaunnya.
MASYARAKAT YANG PINCANG/KEPINCANGAN MASYARAKAT(TINDAKAN WATAK YANG TIDAK WAJAR DICONTOHI)

NOVEL KEPINCANGAN MASYARAKAT SEBAB TIDAK WAJAR DICONTOHI PERISTIWA


DI SEBALIK 1. Masyarakat yang Terlalu taasub dengan teknologi sehingga sanggup Karl sanggup memasukkan mikrocip ke dalam tubuh
DINARA taksub dengan memperjudikan nasib anak sendiri yang masih kecil Farisha yang masih kecil untuk menjadikan farisha bahan
teknologi ujikajinya kerana terlalu taasub terhadap teknologi
SILIR DAKSINA 1. Masyarakat yang Terlalu mementingkan diri sendiri sehingga Umi tidak membenarkan Haiqal menatap wajah ayah
mementingkan diri sanggup menjauhkan kasih sayang anak terhadap kandungnya,Abdullah bin Kayan untuk kali terakhir semasa
sendiri bapa kandungnya ayah kandungnya meninggal dunia. Haiqal berasa sangat
sedih dengan sikap mementingkan diri sendiri uminya itu

Anda mungkin juga menyukai