Anda di halaman 1dari 1

Lampiran B

Soalan temu bual

Penggunaan kaedah bercerita menggunakan big book dapat meningkatkan minat dan
kefahaman murid dalam topik Kenali Haiwan

Tarikh:
Masa:
Tempat:

1. Adakah anda rasa aktiviti dalam topik Kenali Haiwan sangat menarik?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Adakah anda suka mendengar cerita mengenai ciri haiwan di dalam kelas? Mengapa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Adakah anda suka belajar Sains dengan membina big book? Mengapa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Adakah anda merasakan anda semakin bertambah faham dalam topik ini sekarang?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Adakah anda dapat mengingati ciri haiwan dengan lebih baik?


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. Sekiranya diberi pilihan, mahukan anda menggunakan teknik bercerita dengan big book dalam
topik yang lain pula?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

20

Anda mungkin juga menyukai