Anda di halaman 1dari 2

SEBAB TURUN AYAT : PENGAJIAN AL-QURAN Seorang ketua musyrikin bernama Ubai bin Khalaf telah berjumpa baginda

Seorang ketua musyrikin bernama Ubai bin Khalaf telah berjumpa baginda Rasulullah SAW sambil
PENDIDIKAN AL-QURAN & AL-SUNNAH membawa seketul tulang. Kemudian beliau mematahkan tulang tersebut dan menanamnya ke dalam
TINGKATAN EMPAT tanah seraya berkata : Wahai Muhammad benarkah kamu mendakwa bahawa tulang yang reput
seperti ini akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT dan dibangkitkan daripada kubur. Untuk
PELAJARAN 5 : KEKUATAN IMAN ASAS KEKUATAN JATI DIRI menjawab persoalan tersebut Allah SWT telah menurunkan ayat ini.

BADAWI HUJAN SUBUR & SIHAT ISLAM BAIK sebaliknya ISLAM TIDAK BAIK PELAJARAN 10 : KONSEP TAARUF DALAM ISLAM

SARANKAN KABILAH BANI BAYADHAH KAHWIN HAMBA DENGAN ANAK


PEREMPUAN MEMPERTIKAIKAN SARANAN TURUN AYAT

)31 : 94 (

)33 31 : ( Sewaktu baginda Rasulullah SAW berada di Madinah, baginda telah menyarankan kepada Kabilah
Bani Bayadhah daripada golongan ansar supaya mengahwinkan seorang hamba mereka yang
Ibnu Abbas berkata : Satu rombongan orang badawi telah datang berjumpa Rasulullah SAW. Setelah bernama Yasar dan digelar Abu Hind dengan seorang perempuan daripada kabilah tersebut. Mereka
memeluk Islam, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Apabila tiba musim hujan, tanaman mempertikaikan saranan tersebut seraya berkata : Apakah kamu ingin mengahwinkan anak-anak
mereka menjadi subur dan isteri-isteri mereka melahirkan zuriat yang sihat - mereka berkata perempuan kami dengan hamba sahaya kami? Maka turun ayat ini.
sesungguhnya agama baru kita ini sangat baik dan berpegang teguh dengannya. Apablia tiba
musim tandus, sebaliknya berlaku dan mereka berkata tidak ada sebarang perkara kebaikan dalam PELAJARAN 11 : NIKMAT KURNIAAN ALLAH SWT
agama baru ini. Dan turunlah ayat tersebut.

MUSYRIKIN BERPURA-PURA TIDAK TAHU MAKSUD AR-RAHMAN


PELAJARAN 9 : TANDA KEKUASAAN ALLAH SWT

UBAI BIN KHALAF HANCURKAN TULANG HIDUPKAN SEMULA TURUN AYAT

Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa surah ini diturunkan sebagai menjawab persoalan kaum
Musyrikin yang berpura-pura tidak mengetahui apa maksud Ar-Rahman sebagaimana firman
Allah ...

: 63 (

)36 - 77
PENDIDIKAN AL-QURAN & AL-SUNNAH mengemukakan saksi, jika tidak beliau akan dikenakan hukuman sebat. Hilal bertanya kepada
TINGKATAN LIMA Rasulullah SAW, perlukah seorang suami yang menuduh isterinya berzina mengemukakan saksi?
Beliau telah bersumpah berkata benar dan tidak mempunyai saksi yang mencukupi dan amat
berharap Allah SWT akan menurunkan wahyu untu membebaskan beliau daripada hukuman sebat.
PELAJARAN 2 : MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN AGAMA
Lalu turunlah ayat.

SAHABAT TERAGAK-AGAK BERHIJRAH ENGGAN TINGGALKAN ISTERI, ANAK


PELAJARAN 6 : HUKUM MENUTUP AURAT
DAN HARTA ALLAH TEGUR SIKAP MEREKA
ASMA BINTI ABU BAKAR BETEMU RASULULLAH DENGAN MEMAKAI PAKAIAN
NIPIS RASULULLAH KATAKAN PEREMPUAN YANG TELAH DATANG HAID HANYA
BOLEH DILIHAT MUKA & TANGAN SAHAJA

)42 - 42 ( ..

Menurut pendapat Al-Kalbi, ayat 24 surah ini diturunkan kerana sebahagian sahabat teragak-agak
untuk menyahut seruan berhijrah ke Madinah. Ini kerana mereka enggan meninggalkan isteri , anak )30 - 31 (
dan keluarga mereka. Maka turunlah ayat ini menegur sikap mereka yang mengutamakan
kepentingan peribadi daripada kepentingan Allah dan Rasul. Suatu ketika Asma binti Abu Bakar telah datang menemui Rasulullah dengan memakai pakaian
yang nipis. Baginda menegur Asma dengan mengatakan bahawa perempuan yang sudah datang
haid tidak boleh dilihat kecuali ini (Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada muka dan tangan).
PELAJARAN 3 : MENYESAL DAN BERTAUBAT Selepas itu turunlah ayat ini.

ABU LUBABAH DAN 5 SAHABAT TIDAK PERGI PERANG TABUK IKAT DIRI DI PELAJARAN 8 : KELEBIHAN ORANG BERIMAN
TIANG MASJID MENYESAL & BERTAUBAT ALLAH TERIMA TAUBAT
MALIK BIN DINAR : SEKUMPULAN SAHABAT TIDAK PULANG ANTARA MAGHRIB
DAN ISYAK KERANA BERIBADAH DI MASJID

MUJAHID : SEKUMPULAN SAHABAT YANG QIAMULLAIL DAN BERTAHAJUD

)102 (

Abu Lubabah dan 5 orang sahabatnya tidak turut serta dalam Perang Tabuk. Mereka kemudiannya
bertaubat dan menyesal. Mereka telah mengikat diri mereka di tiang masjid dan berikrar tidak akan
membuka ikatan sehingga Allah menerima taubat mereka. Lalu turun ayat menyatakan taubat mereka
diterima.

PELAJARAN 5 : HUKUM ZINA QAZAF DAN LIAN )41 - 11 (


HILAL BIN UMAYYAH TUDUH ISTERI BERZINA RASULULLAH MINTA SAKSI - JIKA Menurut pendapat Malik bin Dinar, ayat 16 surah ini ditujukan kepada sekumpulan sahabat yang
TIDAK HUKUMAN SEBAT TIADA SAKSI DAN BERSUMPAH BENAR ALLAH tidak pulang ke rumah antara maghrib dan isyak kerana mereka beribadah di masjid.
Menurut pendapat Mujahid, ayat 16 surah ini diturunkan kepada sekumpulan sahabat yang
TURUNKAN AYAT
mendirikan solat tahajud dan amalan qiamullail.

(
PERINGATAN
)11 - 1 INI ADALAH AYAT AL-QURAN : SILA PASTIKAN HELAIAN INI BERADA DITEMPAT YANG
SEWAJARNYA BAGI MENJAGA KEMULIAAN AL-QURAN.
Menurut Ibnu Abbas, Hilal bin Umayyah telah membuat tuduhan zina ke atas isterinya. Beliau arazak75@gmail.com
mengemukakan tuduhan tersebut kepada Rasulullah SAW dan baginda meminta beliau