Anda di halaman 1dari 2

Asma' Matahari

Pada kesempatan kali ini saya coba terjemahkan Asma Asma Kawakib ( 7 Planet ), Yang saya
terjemahkan dari kitab Al Ajnass yang di susun oleh Sayyidina Asif Bin Barkhoya pada halaman
21, inilah Asma Planet yang pertama untuk Matahari :

Asma Lisy Syamsi ( Asma Matahari )

Asma Matahari terdiri dari 20 Asma Allah SWT yang sangat agung, Dengan ke 20 Asma ini
Allah SWT menciptakan para Malaikat yang menempati langit ke 7, Mereka bertasbih dengan Asma
ini secara taat dan patuh, Ketika anda mengundang mereka dengan Asma ini maka mereka akan
menjawab nya dengan hadir di hadapan anda secara taat dan patuh, Inilah ke 20 Asma Matahari
yang di maksud :

2. Bs k.s d;s KZ1 Lqe `} u~} u q~t~s gbj.Q q~i K~J]


ht~s ht~s kb2% rqZs d~t~ o%=ZI $q&~s

Qosiisin Mabthoyuubin Ajmakalin Hayhayuu Thothohin Yathothoyhin Iyyaka Lawdhin Hafshin


Hadzalin Hajamin Hasaa Bajahathin Haytuutin Shafartanin Thayhayaalin Hafuuhin Tahkamin
Hiihaamin Hayhaamin

Tafsir dengan bahasa Arabnya adalah :

cm2A lBe gb 3Bi } cm2A lB1 k}9]} cm2A lFe k~Q} cm2A
=~a qfQ lqjee dq^} jQ < '~eR% hRm ky8 } cm2A lbi ga 8qRi }

Subhanaka ya adziimasy syani, Subhanaka ya qodiimal ihsaani, Subhanaka ya musabbiha bikulli


lisaani, Subhanaka ya mabuuda fi kulli zamaani, Subhanaka ya daaimal inaami taalayta rabbi
amma yaquuludz dzaalimuuna uluwwan kabiira.

Ketahuilah wahai saudaraku Allah SWT telah memberikan taufiq kepadamu, Sesungguhnya Asma
yang mulia dan lembut ini, agung suci dan di sucikan merupakan Asma yang di ucapkan oleh Nabi
Yusha bin Nun A.S ketika berhadapan dengan Uuz bin Anaq sehingga uuz terbisu dengan wasilah
asma ini sehingga Nabi Yusha bin nun dapat membunuhnya, Dan Asma Matahari ini sangat di
taati oleh semua Malaikat penghuni langit ke 7, Dan dengan asma ini pula yang di ucapkan nabi
Yusha Bin Nun ketika berhadapan dengan raja Israililiyyah ( Yahudi ) sehingga Nabi Yusha Bin
Nun dapat menguasai wilayah kekuasaan sang raja seraya mengeluarkan ludah dari mulutnya Maka
meraung raung lah sang raja yahudi hingga binasa seketika dengan Idzin Allah SWT, Asma Matahari
ini dapat di pergunakan dengan idzin allah SWT untuk : Mengikat Lidah seseorang, Masuk ke
pembesar pembesar negara / Raja, Supaya dilaksanakan semua Hajat, Mengalahkan orang2 yang
gagah berani, Membakar Jin / setan yang membangkang Dan ke 20 Asma inilah yang Allah SWT
wakilkan pada saat terjadi gerhana Matahari dan Bulan.

Apabila anda membaca Asma ini dengan hati yang ikhlas, Maka akan keluar dari mulut anda Lahiib
( Lidah Api yang sangat panas ) yang akan membakar setiap golongan ruhanni yang ada di hadapan
anda, maka hendaknya anda berhati hati agar tidak membaca Asma ini ketika anda berada dekat
dengan para khodam karena Asma ini dapat menyiksa mereka , dan janganlah anda ucapkan Asma
ini kecuali di tempat yang suci dari kotoran dan najis, apabila anda baca Asma ini pada jumlah /
bilangan tertentu maka akan hadir di hadapan anda seorang Khodam yang merupakan salah satu raja
khodam yang Allah wakilkan pada Asma ini dia akan melaksanakan apa apa yang anda perintahkan
terhadapnya yaitu semua perkara yang di ridhai Allah SWT , Apabila anda masuk kedalam suatu
istana atau tempat pejabat yang aniayaya maka Allah swt akan mengalahkannya untuk anda,Apabila
anda memanggil dengan Asma ini salah seorang raja dari para raja Jin Maka akan hadir seketika dan
saat itu juga lebih cepat datangnya dari pada kilat yang menyambar dan masih banyak lagi khasiat,
manfaat serta tata cara nya baik jumlah ulangannya, Qosam Matahari dll asma matahari ini tidak di
perlukan Riyadhah atau tirakat .