Anda di halaman 1dari 8

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS BANDAR BARU

NOMOR : / SK / PUSBUII / IV / 2016

Tentang

TIM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA


PUSKESMAS BANDAR BARU

KEPALA PUSKESMAS BANDAR BARU


Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana agar dapat
digunakan sesuai kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku;
b. bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara
terintegrasi dan terpadu;
c. bahwa pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana
tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk tim
pemeliharaan sarana dan prasarana;
d. bahwa tim pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Bontang
Utara II perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Puskesmas

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;


b. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;
d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG TIM


PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
Kesatu : Tim Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Bandar Baru terdiri
dari :
1. Pembantu Pengurus Barang
2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Penanggung Jawab Penanganan Lingkungan Fisik dan Kebersihan
Lingkungan
4. Penanggung Jawab Kendaraan
5. Penanggung Jawab Ruangan
Kedua : Susunan tim pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang
pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini;
Ketiga : Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas Bontang Utara II sebagaimana tertuang pada
lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini;
Keempat : Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan
dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku;
Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan
ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI :Bandar Baru


PADA TANGGAL :

KEPALA PUSKESMAS BANDAR


BARU

HUSNI SKM
LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BANDAR BARU
NOMOR : / SK / / / 2017
TANGGAL :
TENTANG : TIM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS BARU

SUSUNAN TIM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA


PUSKESMAS BANDAR BARU

I. Pembantu Pengurus Barang : Yuliatmi,


A.Md.Kep
II. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Mugi Afiati, Amd
III. PJ Penanganan Lingkungan Fisik dan Kebersihan Lingkungan : Ari Yudanti,
A.Md.KL
IV. Penanggung Jawab Kendaraan :
1. KT 1080 D : Zulfadliansyah Nur, S.KM
2. KT 7287 D : Mulawarman Baginda Hasibuan
3. KT 2918 D : Anastasia Devita, A.Md.Kep
4. KT 2280 D : Mihrawati
5. KT 2284 D : Hj. Mahdalena
6. KT 5248 D : Muhammad Mukhlis, A.Md.KG
7. KT 2138 D : Mulawarman Baginda Hasibuan
8. KT 2587 D : Suriyani, A.Md.Keb
9. KT 3280 D : Muhammad Yuniar
V. Penanggung Jawab Ruangan :
Kode
Nama Ruangan/Unit/Program Penanggung Jawab
Ruangan
1.01 Ruang Farmasi Mihrawati
1.02 Ruang Pemeriksaan Umum 2 Elsa Asri, A.Md.Kep
1.03 Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut Herwani
1.04 Ruang Pemeriksaan Umum 1 Karina Astuti, A.Md.Kep
1.05 Ruang KIA-KB Mirah Tania Redita, A.Md.Keb
1.06 Ruang Program Usila Hj. Mahdalena
1.07 Laboratorium Mikrobiologi Lisa Sari, A.Md.AK
1.08 Laboratorium Patologi Siswanti, A.Md.AK
1.09 Imunisasi Sumarni, A.Md.Kep
1.10 Ruang Laktasi Triyayi Dewi A, A.Md.Keb
1.11 Ruang Gizi dan DTKA Agustina Gala M, A.Md.Gz
1.12 Ruang Rekam Medik Sarpiah Majid
1.13 Ruang Tindakan Anastasia Devita, A.Md.Kep
1.14 Ruang Istirahat Petugas Hasniati, A.Md.Kep
1.15 Ruang Perawatan Pasca Persalinan Ira Haswinra Sari, A.Md.Keb
1.16 Ruang Persalinan Irmawati, A.Md.Keb
1.17 Ruang Linen Herawati
1.18 Ruang Sterilisasi Nur Afni, A.Md.Kep
Kode Nama Ruangan/Unit/Program Penanggung Jawab
Ruangan
2.01 Ruang Pertemuan Mugi Afiati, Amd
Tata Usaha Anugrawati, SKM
2.02
Keuangan Rismala Dewi Abidin, SE
2.03 Ruang Kepala Puskesmas Zulfadliansyah Nur, S.KM
2.04 Musholla Anugrawati, SKM
2.05 Ruang Kelas Program Deli Delviana, SE
2.06 Dapur Siti Romlah
2.07 Ruang Program Promkes dan Kesling Maya Nani Triana, SKM
2.08 Ruang Konseling Yuliana, A.Md.Keb
2.09 Ruang P2 dan Surveilans Purbaya, S.KM
Promkes Corner + Pelataran Lt. 2 Vica Novitaningrum, Amd
Pelataran Lt. 1 Muhammad Yuniar

KEPALA PUSKESMAS BARU

HUSNI SKM
LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMASNOMOR : / SK
/ PUSBUII / IV / 2016
TANGGAL : 1 APRIL 2016
TENTANG : TIM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS BANDAR BARU

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


TIM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS BANDAR BARU

I. PEMBANTU PENGURUS BARANG


A. Uraian Tugas
1. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Puskesmas Bontang
Utara II baik yang berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah ke
dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku
Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan
penggolongan barang milik daerah.
2. Bersama tim melakukan pemantauan dan monitoring pemeliharaan sarana dan
prasarana secara berkala.
3. Melakukan monitoring dan dan update persediaan barang inventaris dan
mencatatnya ke dalam kartu persediaan.
4. Membuat Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang
berada di Puskesmas Bontang Utara II untuk diserahkan ke Kepala Puskesmas
dan Dinas Kesehatan.
5. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak
dipergunakan lagi.

B. Tanggung Jawab
1. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris sesuai standar dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan puskesmas

II. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN


A. Uraian Tugas
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak/SBBK (Surat Bukti Barang
Keluar).
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian.
3. Membuat/menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita
Acara Pemeriksaan dan SBBK.
4. Membuat dan menyerahkan laporan penerimaan barang kepada pengurus
barang.

B. Tanggung Jawab
1. Melakukan pengelolaan penerimaan barang/hasil pekerjaan sesuai standar dan
ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan puskesmas

III. PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN LINGKUNGAN FISIK DAN


KEBERSIHAN LINGKUNGAN
A. Uraian Tugas
1. Mengidentifikasi lingkungan fisik puskesmas yang perlu dipelihara termasuk
instalasi listrik, air, ventilasi, APAR, IPAL, TPS, dll.
2. Mengkoordinir penyusunan dan pemantauan prosedur terkait penanganan
lingkungan fisik dan kebersihan lingkungan.
3. Menyusun jadwal pemeliharaan pengamanan lingkungan fisik dan kebersihan
lingkungan.
4. Mengkoordinir, memantau dan mendokumentasikan pelaksanaan
pemeliharaan lingkungan fisik dan kebersihan lingkungan.
5. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan-
pelatihan terkait pengamanan lingkungan fisik.
6. Mengusulkan perbaikan sarana/prasarana lingkungan fisik.
B. Tanggung Jawab
1. Merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan
pengamanan lingkungan fisik dan kebersihan lingkungan puskesmas.
2. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait pelaksanaan
pengamanan lingkungan fisik dan kebersihan lingkungan.

IV. PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN


A. Uraian Tugas
1. Mengidentifikasi jenis pemeliharaan rutin kendaraan.
2. Memantau dan melakukan pemeliharaan rutin kendaraan serta melaporkan
secara berkala kondisi kendaraan kepada Kepala Puskesmas/Kasubag Tata
Usaha.
3. Memeriksa dan memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan termasuk
masa berlakunya.
4. Memastikan penggunaan kendaraan sesuai dengan peruntukannya dan
mematuhi ketentuan keselamatan berkendara.
5. Mengusulkan perbaikan kerusakan kendaraan kepada Kasubag Tata Usaha
atau Subag Umum Dinas Kesehatan.

B. Tanggung Jawab
1. Memastikan pemeliharaan kendaraan terlaksana sesuai jadwal dan
prosedur/ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pemeliharaan kendaraan kepada pimpinan
puskesmas.

V. PENANGGUNG JAWAB RUANGAN


A. Uraian Tugas
1. Mengidentifikasi jenis sarana prasarana yang ada di ruangan, termasuk alat
kesehatan.
2. Menyusun jadwal pemeliharaan setiap sarana prasarana.
3. Bersama Tim Mutu Klinis melaksanakan pemantauan berkala terhadap
prosedur dan pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan (fisik, sterilisasi,
kalibrasi, dan validasi)
4. Bersama PJ Penanganan Lingkungan Fisik dan Kebersihan Lingkungan
mengkoordinir dan memverifikasi pelaksanaan pemeliharaan sarana
prasarana.
5. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana di
ruangan.
6. Memastikan penerapan 5R (Ringkas, Resik, Rapi, Rajin, Rawat) di ruangan.
7. Membantu pengurus barang dalam pemantauan dan pencatatan barang
inventaris dalam Kartu Inventaris Ruangan.
8. Mengusulkan permintaan perbaikan sarana prasarana di ruangan

B. Tanggung Jawab
1. Memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi lintas tim dan lintas program terkait pelaksanaan tugas.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Puskesmas

KEPALA PUSKESMAS BANDAR


BARU

HUSNI SKM

Anda mungkin juga menyukai