Anda di halaman 1dari 1

ASMA SIRRUL JIBRIL DAN NABI ISA (ISMUL AZHOM

NABI ISA)

Diriwayatkan ketika Nabi Isa A.S dikejar-kejar oleh bangsa Yahudi untuk dibunuh
datanglah Malaikat Jibril mengajarkan Asma ini kepadanya. Maka setelah Nabi Isa
membacanya, dia pun diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Asma ini
mula-mula hanya diajarkan oleh Rasulullah kepada Bani Hasyim dan Bani Abdi
Manaf. Rasulullah bersabda: berdoalah kalian dengan menggunakan Asma ini.
Dengan menggunakan Asma ini, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di dalam
Qudrat-NYA bahwa sorang mukmin yang mendoa dengan asma ini akan berbetar
seluruh arasy dan tujuh langit. Maka berfirman Allah kepada malaikat, saksikanlah
oleh kalian Aku perkenankan doa orang yang berdoa dengan asma ini dan aku beri
dia dengan segera ataupun dengan ditunda, baik urusan dunia maupun akhirat.
Inilah asma nya:

ALLAHUMMA INNI ASALUKA BISMIKAL AHADI AAZZI WA


ADUUKALLAHUMMA BISMIKAL AHADISSHOMADI,
WAADUUKALLAHUMMA BISMIKAL AZHIIMIL WITRI, WA
ADUKALLAHUMMA BISMIKAL KABIIRIL MUTAALI, ALLADZI
MALAAL ARKAANA KULLAHA AN TAKSIFA ANNI MAA ASBAHTU
WAMAA AMSAITU FIIHI.

Yang telah mengetahui asma Jibril ini hendaknya berhati-hati dalam setiap ucapan
dan tindakan, takut kepada Allah lahir batin. Tidak mendoa untuk kerusakan.
Dengan mengetahui Asmaul azhom saja sudah merupakan yang terbesar bagi
hamba-hamba-NYA. Asma ini diajarkan secara turun menurun dari para wali
kepada para murid pilihan. Tawasul dan tata cara laku sama seperti ASR Quran.
@@@