Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (BERMASALAH PEMBELAJARAN)

Nama : Tarikh Lahir : Tarikh Mula :

Komponen : Umur : Tempoh Semakan :

Tahap / Pengetahuan Sedia Ada

Matlamat Jangka Panjang

Kekuatan / Minat

Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti

Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh /


Tanggungjawab
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh /
Tanggungjawab
Tarikh Awal Bersidang :
………………………

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga Tandatangan Guru Mata Pelajaran

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan Penyelaras Tandatangan AJK RPI


(GPK 1)

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: Jahari bin Ahmad) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


(Penyelia Petang) (Kaunselor)

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama:………………………………..) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


( ) ( )

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama: ) (Nama: )
Tarikh Akhir Bersidang :
………………………

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga Tandatangan Guru Mata Pelajaran

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan Penyelaras Tandatangan AJK RPI


(GPK 1)

………………………………............. ……………………………….........
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


(Penyelia Petang) (Kaunselor)

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama:………………………………..) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI Tandatangan AJK RPI


( ) ( )

…………………………………......... ……………………………………...
(Nama: ) (Nama: )