Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TETE
KODE PUSK : 7209040101 Alamat Tete A. Kec. Amp Tete ( 0464 ) 21600

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TETE


NOMOR 007.C3 TAHUN 2016

TENTANG
JENIS-JENIS PEMBEDAHAN MINOR YANG DAPAT
DILAKUKAN DI PUSKESMAS TETE

KEPALA PUSKESMAS TETE


Menimbang : a. bahwa salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas
Tete adalah pembedahan minor;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tete;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek


Kedokteran;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TETE TENTANG


JENIS-JENIS PEMBEDAHAN MINOR YANG DAPAT DILAKUKAN
DI PUSKESMAS TETE.
KESATU : Menetapkan jenis-jenis pembedahan minor yang dapat dilakukan di
Puskesmas Tete seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan
ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Di tetapkan di : Tete
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

KEPALA PUSKESMAS TETE

dr. N I K O,S.Ked
Nip. 19811125 200902 1 001
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Puskesmas Tete
NOMOR : 007.C3 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 Januari 2016

JENIS JENIS PEMBEDAHAN MINOR YANG DAPAT


DILAKUKAN DI PUSKESMAS TETE

1. Penjahitan Luka
2. Ekstraksi Kuku
3. Pembedahan Lipoma berukuran kecil

Di tetapkan di : Tete
Pada Tanggal : 01 Januari 2016

KEPALA PUSKESMAS TETE

dr. N I K O,S.Ked
Nip. 19811125 200902 1 001