Anda di halaman 1dari 2

Penyakit Berjangkit

Dunia sekarang dilanda dengan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Bincangkan cara-
cara untuk menghalangnya daripada terus merebak dalam kalangan masyarakat di
negara kita ini.

Pendahuluan:
a. Pada era globalisasi, masalah penyakit berjangkit sering menjadi polemik
hangat yang terpampang di dada akhbar.
b. Masalah ini bagai duri dalam daging dan amat membimbangkan
masyarkat.
c. Menurut pakar motivasi Dato Dr Fadzilah Kamsah, manusia tidak akan
merancang untuk gagal tetapi manusia gagal merancang.
d. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlu merancang tindakan-tindakan
yang efektif untuk menghalang penyakit daripada terus merebak dalam
kalangan masyarakat di negara kita.

Isi 1 ibu bapa


a. Salah satu langkah yang boleh dijalankan ialah ibu bapa
memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah
pencemaran alam sekitar.
b. Menurut Hadis, anak diibaratkan kain putih yang akan dicorakkan
oleh ibu bapanya.
c. Oleh itu ibu bapa harus mendidik anak-anak tentang cara-
cara menjaga kebersihan alam sekitar sejak kecil lagi kerana
melentur buluh biarlah dari rebungnya.
d. Jadi, ibu bapa berperanan penting untuk melahirkan anak-anak
yang cinta akan alam sekitar/ menyayangi alam sekitar.

Isi 2 pihak sekolah


a. Di samping itu, pihak sekolah juga perlu memikul tanggungjawab
bagi menangani masalah pencemaran alam sekitar.
b. Hal ini demikian kerana sekolah merupakan institusi terbaik dalam
membentuk sahsiah modal insan.
c. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menjalankan aktiviti seperti
gotong-royong untuk membersih persekitaran, pertandingan
melukis poster alam sekitar dan program kitar semula.
d. Tuntasnya, masalah pencemaran alam sekitar dapat diatasi
melalui pihak sekolah.
Isi 3 kerajaan
a. Lain daripada itu, pihak kerajaan perlu membiayai ongkos
untuk menganjurkan kempen bagi meningkatkan
perpaduan rakyat.
b. Hal ini penting kerana kempen tersebut dapat memberi
kesedaran kepada rakyat negara tentang kesan-kesan negatif
pencemaran alam./ kepentingan menjaga alam sekitar.
/tanggungjawab menjaga kebersihan alam sekitar masing-masing.
c. Aktiviti sebegini harus dijalankan secara berterusan dan
bukannya secara hangat-hangat tahi ayam.
d. Pendek kata, pihak kerajaan memang perlu menggalas
tanggungjawab untuk menyelesaikan pencemaran alam sekitar.

Isi 4 diri sendiri nilai (PM) bertanggungjawab berdisiplin tinggi


berdikari berjati diri -
a. Seterusnya, setiap orang harus bertanggungjawab
menjaga/memerihala alam sekitar.
b. Hal ini kerana alam sekitar merupakan nikmat Ilahi yang tidak
ternilai dalam kehidupan manusia.
c. Oleh itu, seseorang itu janganlah membuang sampah ke dalam
sungai, membakar sampah di kawasan terbuka dan sebagainya.
d. Intihanya, jika setiap insan menjaga alam sekitar, masalah
pencemaran alam sekitar tidak akan berlaku.

Penutup:
a. Kesimpulannya, pelbagai langkah yang proaktif dapat
dilaksanakan untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar.
b. Semua pihak perlu berganding bahu ibarat ringan sama dijinjing, berat
sama dipikul untuk memerihala kebersihan alam sekitar.
c. Perkara ini penting kerana alam sekitar yang bersih merupakan tunjang
kesejahteraan hidup manusia.

Anda mungkin juga menyukai