Anda di halaman 1dari 133

YAYASAN PENDIDIKAN AL-MAARIF AL-IJTIHAD

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MAARIF AL-IJTIHAD TUMPAK


Jln. Raya Tumpak Desa Tumpak Kec. Pujut Kab. Loteng Tepl/Hp.085239110157 Pos. 83573

Daftar Hadir dan Batasan Mengajar Hari/Tgl :


Kelas :I
JAM KE- Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1
2
3
4 2
5
6
7 3
8
9
10 4
11
12
13 5
14
15
16 6
17
18
19 7
20

Catatan 8
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam kelas
selama proses pembelajaran
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan

Wali Kelas

AWINI
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MAARIF AL-IJTIHAD
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MAARIF AL-IJTIHAD TUMPAK
Jln. Raya Tumpak Desa Tumpak Kec. Pujut Kab. Loteng Tepl/Hp.085239110157 Pos. 83573

Daftar Hadir dan Batasan Mengajar Hari/Tgl :


Kelas : II
JAM KE- Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1
2
3
4 2
5
6
7 3
8
9
10 4
11
12
13 5
14
15
16 6
17
18
19 7
20

Catatan 8
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam kelas
selama proses pembelajaran
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini Wali Kelas
harus dikembalikan

AWINI
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MAARIF AL-IJTIHAD
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MAARIF AL-IJTIHAD TUMPAK
Jln. Raya Tumpak Desa Tumpak Kec. Pujut Kab. Loteng Tepl/Hp.085239110157 Pos. 83573

Daftar Hadir dan Batasan Mengajar Hari/Tgl :


Kelas : III
JAM KE- Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 AMRILLAH L 1
2 HUSNA WILIYA P
3 JULI SUPRIYANTO P
4 PENDI RUSADI L 2
5 SAHBAN P
6 SITI KHDIJAH
7 SUKINI 3
8 SUMIATI
9
10 4
11
12
13 5
14
15
16 6
17
18
19
20

Catatan
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam kelas
selama proses pembelajaran
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan

Wali Kelas
IDA ROYANI, S.Pd.
JAM KE- Hari/Tgl :
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : IX B
1 SUMIATI P Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 SURIANTIKA P
3 PADLI AHMAD L 1
4 YULIA INDAH P
5 YUSRIL IZAMAHENDRA L
6 WAHYUDIN SAPARI L 2
7 ZAENAL ARIFIN L
8 ARDIANTO L
9 SAHBAN L 3
10 MAWARDI L
11 RIRIN AGUSTIN P
12 RAKIB ALIMAN L 4
13 BQ. EVIPUSPITASARI P
14 BQ. ZOHRINA P
15 AISYAH AMINI P 5
16 DONI ARZIANTO L
17 ERNI SUSILAWATI P
18 HIRMANSYAH L 6
19 MASNI P
20 SAMILAH P
21 SUHAINI P 7
22 WAWAN SATRIA JAYA L
23 ABDURRAHMAN L
24 INDRIAWAN L 8
25 M. YUSRON L
26 MARIANI P

L : 14 Orang
P : 12 Orang
Jlh : 26 Orang Wali Kelas

Catatan
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam . MARDINAH, S.Pd.
setiap hari
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF NU SINAH
NSM: 212502023140
Jln. Raya Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng Telp/Hp. 081936730272 Pos. 83573

Daftar Hadir Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif NU Sinah

JAM KE- Hari/Tgl :


NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : VII A
1 AHMAD JANNIADI L Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 AULIA SAHRAINI L
3 ASRI AYU A. SAHNI P 1
4 ASNAWIJAYA L
5 BASARUDIN L
6 BQ. MIRA OKTAVIANA P 2
7 EKA ZURIATUN KASMIANA P
8 FATHURRAHMAN P
9 ISNAWATI P 3
10 INDI FICTORIA QADRIANI P
11 INTAN RIADUS SAADAH P
12 JUMATIM L 4
13 KHARUL RIZWAN L
14 L. FATHURRAHMAN L
15 L. ZULHAK NURFAJRIN P 5
16 MOH. BASIR L
17 MOH. NASIR L
18 MAINUN SARI P 6
19 MASNIWATI P
20 MUSTIARAH P
21 MOH. AYUH L 7
22 MINARTI P
23 NURHIKMAH P
24 NUR LAELA P 8
25 NURUL ZAKIATUN JANNAH P
26 PRAYANI P
27 PRAYANTI P
28 ROHAMITA DEWI P

L : 10 Orang
P : 18 Orang
Jlh : 28 Orang

Catatan Wali Kelas


1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam .
setiap hari
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini JUAHIR, S.Pd.
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF NU SINAH
NSM: 212502023140
Jln. Raya Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng Telp/Hp. 081936730272 Pos. 83573

Daftar Hadir Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif NU Sinah

JAM KE- Hari/Tgl :


NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : VII B
1 RAUHUN P Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 RAMLI L
3 SUPARMAN L 1
4 SULISTIAWATI RISTI P
5 SITI JAMILAH P
6 AHMAD JUNAIDI L 2
7 AHMAD RIFA'I L
8 AHMAD SAPOAN L
9 L. AHMAD SABRI L 3
10 BQ. ALIFIA NUTRIA P P
11 JULIANI P
12 JUNAIDI L 4
13 HASIM ASY'ARI L
14 SAHMAN L
15 SAHNUN L 5
16 BQ. FAIZATURRAHMI P
17 FARIDATUL AINI P
18 GANDAWATI P 6
6
19 SASMITA DEWI P
20 SALMAN AL-FARISI L
21 MASNI P 7
22 HIRWAN L
23 MARZUKI USMAN L
24 IDHAM KHALID L 8
25 KARLINA P
26 JUNAIDI L
27 NURUL AINI P
28 PATMAWATI P

L : 14 Orang
P : 14 Orang
Jlh : 28 Orang

Catatan Wali Kelas


1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam .
setiap hari
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini KURDI YUSUF, S.Pd.
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF NU SINAH
NSM: 212502023140
Jln. Raya Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng Telp/Hp. 081936730272Pos. 83573
Daftar Hadir Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif NU Sinah

JAM KE- Hari/Tgl :


NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : IX
1 AHMAD DINIYATI P Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 AROAN SAFARI L
3 DZULGAFUR L 1
4 HERMAN SUSANTO L
5 L. IKA KURNIAWAN L
6 KAMARIAH P 2
7 LINA BUDIARTI P
8 MAISYARAH P
9 MANIS P 3
10 MARJAN JAYADI L
11 MASIAH P
12 MUHAMAD JANNIADI L 4
13 MULIATI P
14 MUSLIHAN P
15 MUSTIANAH P 5
16 NURHAYATI P
17 NURHIDAYATI P
18 FARIDAH HARIYANTI P 6
19 RAJAPUDIN L
20 SAEDAH P
21 SAHABUDIN L 7
22 SAKNAH P
23 SARILAH P
24 SAUMIN YULISTIANA P 8
25 SITI HODIJAH P
26 SUDI HARJI L
27 SUKANDI L
28 UMIKALSUM P
L : 10 Orang
P : 18 Orang
Jlh 28 Orang

Wali Kelas

MUNAWARAH, S.Ag.
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MAARIF AL-IJTIHAD
SMP ISLAM AL-MAARIF AL-IJTIHAD TUMPAK
Jln. Raya Tumpak Desa Tumpak Kec. Pujut Kab. Loteng Tepl/Hp. 082340608863 Pos. 83573

Daftar Hadir dan Batasan Mengajar Hari/Tgl :


Kelas : IX
JAM KE- Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 JUNAIDI L 1
2 KHUSNUL KHOTIMAH P
3 NURLAILI P
4 RAMLAN L 2
5 LINDAYANI P
6
7 3
8
9
10 4
11
12
13 5
14
15
16 6
17
18
19
20

Catatan
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam kelas
selama proses pembelajaran
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan

Wali Kelas

HALIL, S.Pd.
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MAARIF AL-IJTIHAD
SMP ISLAM AL-MAARIF AL-IJTIHAD TUMPAK
Jln. Raya Tumpak Desa Tumpak Kec. Pujut Kab. Loteng Tepl/Hp. 082340608863 Pos. 83573

Daftar Hadir dan Batasan Mengajar Hari/Tgl :


Kelas : VII
JAM KE- Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 HUSNIATUN L 1
2 JASMAWADI P
3 LILI HANDAYANI P
4 NUNIQ APRIANI L 2
5 RAUHUN P
6 ROHAINI
7 RUSNIATI 3
8 SALNIATI
9 SAHNIATI
10 YUSRI SUSANTO 4
11
12
13 5
14
15
16 6
17
18
19
20

Catatan
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam kelas
selama proses pembelajaran
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini Wali Kelas
harus dikembalikan

SAIRI, S.EI.
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MAARIF AL-IJTIHAD
SMP ISLAM AL-MAARIF AL-IJTIHAD TUMPAK
Jln. Raya Tumpak Desa Tumpak Kec. Pujut Kab. Loteng Tepl/Hp. 082340608863 Pos. 83573

Daftar Hadir dan Batasan Mengajar Hari/Tgl :


Kelas : VIII
JAM KE- Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8
1 AMRILLAH L 1
2 HUSNA WILIYA P
3 JULI SUPRIYANTO P
4 PENDI RUSADI L 2
5 SAHBAN P
6 SITI KHDIJAH
7 SUKINI 3
8 SUMIATI
9
10 4
11
12
13 5
14
15
16 6
17
18
19
20

Catatan
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam kelas
selama proses pembelajaran
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan

Wali Kelas
IDA ROYANI, S.Pd.

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF NU SINAH
NSM: 212502023140
Jln. Raya Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng Telp/Hp. 081936730272 Pos. 83573

Daftar Hadir Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif NU Sinah


JAM KE- Hari/Tgl :
NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : IX B
1 SUMIATI P Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 SURIANTIKA P
3 PADLI AHMAD L 1
4 YULIA INDAH P
5 YUSRIL IZAMAHENDRA L
6 WAHYUDIN SAPARI L 2
7 ZAENAL ARIFIN L
8 ARDIANTO L
9 SAHBAN L 3
10 MAWARDI L
11 RIRIN AGUSTIN P
12 RAKIB ALIMAN L 4
13 BQ. EVIPUSPITASARI P
14 BQ. ZOHRINA P
15 AISYAH AMINI P 5
16 DONI ARZIANTO L
17 ERNI SUSILAWATI P
18 HIRMANSYAH L 6
19 MASNI P
20 SAMILAH P
21 SUHAINI P 7
22 WAWAN SATRIA JAYA L
23 ABDURRAHMAN L
24 INDRIAWAN L 8
25 M. YUSRON L
26 MARIANI P

L : 14 Orang
P : 12 Orang
Jlh : 26 Orang Wali Kelas

Catatan
1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam . MARDINAH, S.Pd.
setiap hari
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF NU SINAH
NSM: 212502023140
Jln. Raya Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng Telp/Hp. 081936730272 Pos. 83573

Daftar Hadir Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif NU Sinah

JAM KE- Hari/Tgl :


NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : VII A
1 AHMAD JANNIADI L Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 AULIA SAHRAINI L
3 ASRI AYU A. SAHNI P 1
4 ASNAWIJAYA L
5 BASARUDIN L
6 BQ. MIRA OKTAVIANA P 2
7 EKA ZURIATUN KASMIANA P
8 FATHURRAHMAN P
9 ISNAWATI P 3
10 INDI FICTORIA QADRIANI P
11 INTAN RIADUS SAADAH P
12 JUMATIM L 4
13 KHARUL RIZWAN L
14 L. FATHURRAHMAN L
15 L. ZULHAK NURFAJRIN P 5
16 MOH. BASIR L
17 MOH. NASIR L
18 MAINUN SARI P 6
19 MASNIWATI P
20 MUSTIARAH P
21 MOH. AYUH L 7
22 MINARTI P
23 NURHIKMAH P
24 NUR LAELA P 8
25 NURUL ZAKIATUN JANNAH P
26 PRAYANI P
27 PRAYANTI P
28 ROHAMITA DEWI P

L : 10 Orang
P : 18 Orang
Jlh : 28 Orang

Catatan Wali Kelas


1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam .
setiap hari
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini JUAHIR, S.Pd.
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF NU SINAH
NSM: 212502023140
Jln. Raya Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng Telp/Hp. 081936730272 Pos. 83573

Daftar Hadir Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif NU Sinah

JAM KE- Hari/Tgl :


NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : VII B
1 RAUHUN P Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 RAMLI L
3 SUPARMAN L 1
4 SULISTIAWATI RISTI P
5 SITI JAMILAH P
6 AHMAD JUNAIDI L 2
7 AHMAD RIFA'I L
8 AHMAD SAPOAN L
9 L. AHMAD SABRI L 3
10 BQ. ALIFIA NUTRIA P P
11 JULIANI P
12 JUNAIDI L 4
13 HASIM ASY'ARI L
14 SAHMAN L
15 SAHNUN L 5
16 BQ. FAIZATURRAHMI P
17 FARIDATUL AINI P
18 GANDAWATI P 6
6
19 SASMITA DEWI P
20 SALMAN AL-FARISI L
21 MASNI P 7
22 HIRWAN L
23 MARZUKI USMAN L
24 IDHAM KHALID L 8
25 KARLINA P
26 JUNAIDI L
27 NURUL AINI P
28 PATMAWATI P

L : 14 Orang
P : 14 Orang
Jlh : 28 Orang

Catatan Wali Kelas


1. Daftar hadir ini harus selalu berada didalam .
setiap hari
2. Guru bidang studi harus mengisi batasan mengajar ini KURDI YUSUF, S.Pd.
setiap selesai mengajar.
3. Setiap jam pelajaran berakhir daftar hadir ini
harus dikembalikan
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'ARIF NU SINAH
NSM: 212502023140
Jln. Raya Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng Telp/Hp. 081936730272Pos. 83573
Daftar Hadir Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif NU Sinah

JAM KE- Hari/Tgl :


NO. NAMA L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelas : IX
1 AHMAD DINIYATI P Jam Ke- Mata Pelajaran Pokok Bahasan Paraf
2 AROAN SAFARI L
3 DZULGAFUR L 1
4 HERMAN SUSANTO L
5 L. IKA KURNIAWAN L
6 KAMARIAH P 2
7 LINA BUDIARTI P
8 MAISYARAH P
9 MANIS P 3
10 MARJAN JAYADI L
11 MASIAH P
12 MUHAMAD JANNIADI L 4
13 MULIATI P
14 MUSLIHAN P
15 MUSTIANAH P 5
16 NURHAYATI P
17 NURHIDAYATI P
18 FARIDAH HARIYANTI P 6
19 RAJAPUDIN L
20 SAEDAH P
21 SAHABUDIN L 7
22 SAKNAH P
23 SARILAH P
24 SAUMIN YULISTIANA P 8
25 SITI HODIJAH P
26 SUDI HARJI L
27 SUKANDI L
28 UMIKALSUM P
L : 10 Orang
P : 18 Orang
Jlh 28 Orang

Wali Kelas

MUNAWARAH, S.Ag.
NOMOR INDUK DAN BIODATA SISWA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TAHUN PELAJARAN : 2006 - 2007

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT ASAL SEKOLAH KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

1 1009 SAIFUL AHMADI

2 1056 AHMAD DARMAWAN

3 1057 AMIRIN MUKMININ

4 1059 ARIANI

5 1060 BAIQ HAYANI

6 1062 BAIQ YULI ITRAYANA

7 1064 DIAN SUSILAWATI

8 1066 EKA SARTIKA

9 1068 GUNAWAN

10 1069 HASBUNALLOH

11 1071 HARLINA MAYASARI

12 1072 IMRAN

13 1073 ISLAILI

14 1076 HAERUDDIN

15 1081 LALU INDRA WIJAYA

16 1082 LALU M. SIHARUDIN

17 1083 LIA SOPIANA

18 1084 LILIK ZUHERMI

19 1086 MARNIATI

20 1087 MASNI

21 1088 MASNI

22 1089 M.SAHDAN

23 1091 MUHALIDI
NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN
NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT ASAL SEKOLAH KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

24 1092 MURNI

25 1093 NOVITASARI

26 1094 NUR ASIYAH

27 1095 NURHASANAH

28 1096 NURUL MAYANA

29 1098 RONI ZULHADI

30 1101 SENI WATI

31 1102 SIRNA TRISNAWATI

32 1104 SITI JUMAENAH

33 1105 SITI ZAINAB

34 1106 SRI AYU NURBUANA

35 1107 SRIWATI

36 1108 SUCI MAYANTI

37 1109 SUHIRMAN

38 1110 SULTIYAH

39 1111 SURNIWATI

40 1112 SUSI RUSTIANI

41 1113 SUSILAWATI

42 1114 SYAMSUL BAHRI

43 1116 SYARIFUL HAMDANI

44 1118 YESI YUSMASARI

45 1119 YULI SUSANTI

46 1123 M. SAMSUL ARIFIN

47 1127 OPAN SOPIAN

48 1128 LIA HUSNAWATI


NOMOR INDUK DAN BIODATA SISWA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TAHUN PELAJARAN : 2007 - 2008

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

1 1130 AMALIA UTAMI

2 1131 ANIS BUDIATI Mentokok 3 Maret 1993 Mentokok Sayuti Petani SMPN 1 Praya Barat

3 1132 ASWANDI Watumelewe 20 Agustus 1992 Sukedatu Hamdi Wiraswasta SMPN 3 Tinanggea

4 1134 DEDY JAYA

5 1135 ERNAWATI Lengkok Baru 12 Mei 1991 Lengkok Baru Purnaningsih Mts. Nurul Falah NW Lajut

6 1136 FAIZAH Buse 15 Nopember 1992 Buse Muh. Zuhdi Petani MTS. Nurul Yaqin Praya

7 1137 FAJAR SUBAKTI Praya 17 September 1990 Sukedatu Mastur Wiraswasta MTS. Nurul Yaqin Praya

8 1138 PAKIHULAM Pengendong 17 Mei 1988 Pengendong Fauzi Wiraswasta Paket B Trasna

9 1139 FATIMATUZZUHROH Gerenjeng 27 Mei 1990 Gerenjeng Darmali Wiraswasta MTS. Nurul Yaqin Praya

10 1140 HALIMAH Lekong Jae 18 Februari 1992 Lekong Jae Amiq Kamilah Petani MTs. Nurul Muhsinin Batujai

11 1141 HALIMATUSSAKDIAH Bagek Rende Jontlak 6 Nopember 1990 Bagek Rende Amid Wiraswasta MTS. Nurul Yaqin Praya

12 1142 HARIANTINI

13 1143 HARYONO Praya 23 Januari 1991 Sukedatu Astar Petani MTS. Nurul Yaqin Praya

14 1144 HERA HARIANI Lantan 31 Desember 1991 Bagek Rende Parham Wiraswasta SMPN 2 Batukliang Utara

15 1145 HERMAWATI Jelateng 11 Oktober 1992 Jelateng Amaq Lanah Petani SMPN 6 Pujut Lombok Tengah

16 1146 HUSNA PRIHATIN Bagek Rende Jontlak 24 Pebruari 1991 Bagek Rende Saefullah Wiraswasta SMPN 1 Praya Tengah

17 1147 HUSNIATI Batu Nampar 14 Juli 1991 Batu Nampar Syawal Nelayan SMPN 2 Jerowaru

18 1148 IBRAHIM

19 1149 IDAYANTI Montong Balas 31 Desember 1991 Amaq Idayanti MTs. Al- Ma'rif Sinah

20 1150 JONI ISKANDAR Sandongan 31 Desember 1990 Amaq Acim Paket B Trasna

21 1152 JULIANA Selebung 12 Agustus 1991 Amaq Suriati MTs. Nurul Yaqin Praya

22 1154 KARYAWATI Lelong 22 September 1992 Amaq Mahnan MTs. Darul Ihsan Lelong
23 1155 LAILATUL ISNAINI Mt. Gamang 8 Agustus 1991 Makrip Paket B Trasna

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

24 1157 LALU MAKMUN Kateng 15 Juli 1992 Haji Lalu Makmun SMPN 2 Praya Barat

25 1159 LENI WIDYAWATI Kak-kis 5 Juli 1992 Majemuk SMPN 1 Mangkotana

26 1160 LILI ERNAWATI

27 1161 M. BAHRI

28 1162 M. KAMARUDIN Aik Ampat 14 November 1991 Sahdan MTs. Nurul Yaqin Praya

29 1164 MARDIAH Semawan 17 Desember 1993 Sahrin Paket B Rinjani

30 1165 MARIANI Mentokok 9 Agustus 1993 Haji Musleh Paket B Trasna

31 1166 MUH. HANAFI Bogak Sayuti

32 1168 MUHAMAD ERWIN Makam 12 Januari 1991 Muhamad MTs. Nurul Yaqin Praya

33 1169 MUHAMAD IRWAN Nyambung 15 Maret 1992 Sahnun MTs. Darussalam Batu Nyala

34 1170 MUHAMAD SAPRI Nyambung 26 Maret 1990 Sakban MTs. Darussalam Batu Nyala

35 1171 NANA MARIANA Terantang 8 Juli 1993 Supardi Paket B. Rinjani

36 1172 NURHASANAH Lelong 29 Maret 1992 Marwi MTs. Darul Ihsan

37 1173 NURHIDAYATI Buse 10 Juni 1990 Amanah MTs. Nurul Yaqin Praya

38 1174 NURLAILI Buse 1 Mei 1991 Abdul Waris MTs. Nurul Yaqin Praya

39 1175 NURUL HOTIMAH Bogak 7 Juni 1992 Mursid MTs. Nurul Yaqin Praya

40 1177 PATNI Trontong, Kec. Praya 17 Agustus 1990 Mursalam MTs. NW Bagik Nyala

41 1178 PURWANTO Kadong 31 Desember 1991 Bustan SMPN 2 Praya Tengah

42 1179 RATNA DEWI Bogak 11 Juni 1992 MTs. Nurul Yaqin Praya

43 1180 RAUDAH Praya 25 Juni 1991 Athar MTs. Nurul Yaqin Praya

44 1181 RAUDATUL JANNAH Gatep 8 Maret 1991 Abdul Wahid MTs. Nurul Yaqin Praya

45 1183 ROHANI Prai Bat 5 Agustus 1992 Bapak Muslihati MTs. YP3I Muamalah

46 1184 RUSDAN

47 1185 SAMSUL RIZAL Pengakap Sahidan MTs. Nurul Yaqin Praya


48 1186 SITI ZAR'AH Gerenjeng 01 Maret 1991 Darmali MTs. Nurul Yaqin Praya

49 1187 SONI ISKANDAR Gerantung 31 Desember 1990

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

50 1189 SRI SUSANTI Dangah 1 Maret 1992 Suparman MTS. Nurul Yaqin Praya

51 1192 SUHARDI Gerantung 16 Juli 1991 Sahrim MTS. Nurul Yaqin Praya

52 1194 YANTO Bilepait 25 Agustus 1991 Agus Sutomo Widarmo SMPN 1 Praya Tengah

53 1195 YULIA SEPTIANA ASMITA

54 1196 YULIANA Praya 10 Nopember 1992 Amanah MTs. Riyadlul Anwar

55 1197 ZAHRAH

56 1198 ZARKASI Praya 14 Mei 1991 Mahzur SMPN 1 Praya Tengah

57 1199 ZULPAN Gerantung 19 September 1991 Haji Muh Tanwir SMPN 1 Praya Tengah

58 1200 TAUFIK

59 1201 HERMANSYAH

60 1202 M. HABIBURRAHMAN

61 1203 LALU IMRON BAIHAQI

62 1205 MUHSIN

63 1206 MUHAMAD PADLI

64 1207 LALU RIZKI


NOMOR INDUK DAN BIODATA SISWA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TAHUN PELAJARAN : 2008 - 2009

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

1 1208 ABDUL WAHIT

2 1209 AGUSTIA KARTHA YUDA

3 1210 AHMAD ROZALI

4 1211 ALIMAH

5 1212 ALWI

6 1213 ARIFIN AMRIZAL Praya 4/24/1992 Tiwu Galih Karpin Nurminah Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

7 1214 ATIKAH DEWI YANTI

8 1215 AYUP SENTANU

9 1216 AZHAR

10 1217 AZHARI

11 1218 BQ. NURUL AINI

12 1219 BQ. NURUL FITRIANI

13 1220 FATHURRAHMAN

14 1221 FITRI APRIANTI

15 1222 HALIMAH

16 1223 HAMDAN HUMAIDI

17 1224 HAMZANWADI

18 1225 HERMAN JAYADI


19 1226 HIDAYATI

20 1227 HILMAYANI

21 1228 HINDUN HENDRA

22 1229 HURIYANTI

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

1230 HUSNUL YADI Karang Lebah 12/8/1991 Karang Lebah Ahmad Sari'ah Tukang MTs.Nurul Yaqin Praya

1231 INDRA SUANDI Semban 4/5/1992 Semban Sedan SMPN 3 Jerowaru

1232 ISNAINI

1233 ISNAINI WIDIAWATI

1234 JOHARIANA Desa Lendang 4/13/1991 Embung Dalam Aq.Idas Iq.Idas

1235 JUMEDAN

1236 JUSNIANAH

1237 KHAERATUN NISA'

1238 KURMAWATI

1239 KUSMIANAWATI Puyung 5/25/1989 Puyung Nafiyah Nursehan MTs.Nurul Yaqin Praya

1240 L. MUHAMMAD FAHRURROZY

1241 LALU ABDULLAH

1242 LALU AKBAR

1243 LALU AKHYAR ROSIDI Emboan 10/27/1992 Emboan Lalu Nurhayis Saini Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1244 LALU MUHAMMAD SURATMAN Dusun Kapal 12/11/1994 Dusun Kapal H.Lalu Alimudin Iq.Alim Tani Paket B Pancordao

1245 LENI SEPTIANI Gerunung 9/16/1992 Sukedatu Saparudin Murniati Swasta MTs.Nurul Yaqin Praya

1246 LINDA JUNIATI Praya 6/30/1992 Bogak Herman Suhaenab MTs.Nurul Yaqin Praya

1247 LUKMANUL HAKIM 4/27/1993 Rancak Sahnan Hakiyah Swasta MTs.Yusuf Abdussatar

1248 M. FADLI Terontong 2/19/1994 Semayan Murdani Misnah Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1249 MAHMIATUL FITRIA 5/13/1993 Makam Mahzur Hj.Rauhun Wiraswasta MTs.Nurul Yaqin Praya

1250 MARINI Praya 5/3/1992 Serengat Murti Ayunah Paket B Batunyala


1251 MASIAH Tompek 2/22/1992 Lelong Aq.Umar Syafi'i Tani MTs.Darul Ihsan Lelong

1252 MEGAWATI MUSTIKA SARI Kabul 5/14/1993 Kabul Saurim Jumaini Aisam Tani SMPN 3 Praya Barat Daya

1253 MIFTAHUL JANNAH Gerantung 3/3/1992 Gerantung Muhamad Iq.Kamal Tani SMPN 1 Praya Tengah

1254 MUHALI Dasan Lendang 1/3/1993 Embung, Sukaraja Aq.Kandi Iq.Kandi Tani MTs.Penendem

1255 MUHAMMAD AZIZURRAHMAN Karang Lebah 11/5/1992 Karang Lebah H.Makmun Mahnim Tani MTsN.Model Praya

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

1256 MUHAMMAD HAMDANI Buse 4/3/1992 Buse Masdan Saimah Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1257 MUHAMMAD HUSRIN Bogak 8/14/1991 Tiwu Galih Arsad Mihram Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1258 MUHAMMAD JAZI Tongkek 1/25/1993 Tongkek Hapizudin Sahrip Tani MTs.Sa'adiyah Tongkek

1259 MULIAWAN

1260 NANA NUNUNG MARDIANA Praya 6/12/1992 Praya Muhamad Suhaili Rusiah Swasta MTs.Nurul Yaqin Praya

1261 NAFSAH LEANA PUTRI Tongkek 8/25/1993 Tongkek Mustah Sanip Tani MTs.Sa'adiyah Tongkek

1262 NUNING Awang 12/31/1991 Awang Rahmang Badriah Tani MTs.Darul Habibi Paok Tawah

1263 NURSAMAN Dusun Kapal 12/31/1992 Kapal, Selong Blanak Aq.Sauriah Iq.Sauriah Nelayan MTs.Al Falah Pancordao

1264 NURHIDAYATI Prako 12/31/1993 Loangmaka Aq.Nurman Iq.Hamzanwadi Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1265 NURHIDAYATI Buse 5/8/1992 Buse Ahmad Suharni Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1266 NURLAILI Serengat 8/23/1992 Prapen Jayadi Sauri Wiraswasta MTs.Darul Muhajirin Praya

1268 NURUL HASANAH Praya 12/29/1988 Semayan Mahsip Saenah Pedagang MTs.Nurul Yaqin Praya

1269 NURUL HIDAYAH Makam Tiwu Galih 6/12/1993 Makam Muhamad Nuraini Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1270 PAHRUDIN Batu Bulet 2/14/1992 Repok Lauk Aq.Atun Iq.Atun Tani MTs.NW Penendem

1271 RABIATUL ADAWIYAH Pengedong 6/1/1993 Pengedong Fauzi Darmah Tani MTs.Darul Muhajirin Praya

1272 RAHIM ADAT LAKSONO Semban 12/31/1992 Semban Aq.Murtini Iq.Murtini Tani SMPN 3 Jerowaru

1273 RATNA SUSILAWATI

1274 RIAN MULIONO Praya 4/13/1993 Kulakagik Asrianto Masiah Buruh MTs.Darul Muhajirin Praya

1275 ROHANAH Terontong 5/27/1993 Terontong H.Ridwan Saat Rodiah Pedagang MTsN.Model Praya

1276 ROHANIAH Tompek 6/26/1993 Lelong Mahdan Paridah Tani MTs.Darul Ihsan Lelong
1277 ROHINI Beru Kelak 10/20/1993 Beru Kelak Munzirin Nurminah Tani MTs.Sa'adiyah Tongkek

1278 ROKYAL AINI Praya 6/12/1992 Bogak M.Suhaimi Suminah Buruh MTs.Nurul Yaqin Praya

1279 SABAHUL KHOIRI Gerantung 21-06-1991 Gerantung Hasyim Maemunah Tani SMPN 1 Praya Tengah

1280 SAHABUDIN Montong Balas Pengembur Aq. Idayanti Iq.Idayanti Tani MTs.Al Maarif NU Sinah, Pengembur

1281 SAHLAN Riris 12/31/1993 Riris Muhsin Masitah Tani SMPN 2 Praya Tengah

1282 SITI JUMAINAH Waje Geseng 3/28/1992 Balungadang Jumadil Aminah Wiraswasta MTs.Nurul Yaqin Praya

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

1283 SOPARI ROMADON

1284 SOPIAN SAURI Pancor 8/19/1991 Semayan Auri Zaenab Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1285 SUAIDAH

1286 SUHAILI Buse 5/11/1993 Buse M.Ali Sukaman Kusir Cidomo SMPN 4 Praya

1287 SUHIRMAN Jelateng 9/25/1991 Jelateng Aq.Surhirman Hj.Nurul Hikmah Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

1288 SUKMANINGSIH Buse 5/23/1993 Gerunung Supardi Kadarsih Tani MTs.Nurul Aini Lendang Jangkrik

1289 SUKMAWATI Karang Lebah 6/11/1992 Karang Lebah Sahri Raehanah Tukang MTs.Nurul Yaqin Praya

1290 SUMARDI Buwuh 10/18/1992 Batu Tambun Aq.Sinerum Iq.Sinerum Tani SMPN 3 Jerowaru

1291 SURIANI Oleng 6/29/1992 Oleng, Jerowaru Aq.Her Husnowati Iq.Her Husnowati Tani SMPN 1 Jerowaru

1292 SURTINAH Pepekat 11/15/1993 Pepekat Turmuji SMPN 2 Praya Tengah

1293 SUSILAWATI Praya 1/29/1993 Kalisade Suparman Sumarni Tukang MTs.Nurul Yaqin Praya

1294 SYAHRI RAMADHAN Buse 2/24/1993 Buse Muhyin Rukiyah Pedagang MTs.Nurul Yaqin Praya

1295 TANDUR PURNAMA SARI Buwuh 10/28/1992 Batu Tambun Hasnun Hasni Tani MTs.NW Nengkuru

1296 TRI YULITA SANDI 7/4/1992 Praya Johdi Sanjarwati PNS MTs.Nurul Yaqin Praya

1297 USWATUN HASANAH Beru Kelak 1/21/1994 Beru Kelak Muskim Muainun Tani MTs.Sa'adiyah Tongkek

1298 YULIATI ASNAINI Kayu Perang 2/10/1993 Sanggar, Sukaraja Mursidin Hikmah Kepala Dusun SMPN 3 Jerowaru

1299 ZAENUDIN Perwire Tiwugalih 1/1/1992 Tiwu Galih Irham Selamah Tani MTs.Nurul Yaqin Praya
NOMOR INDUK DAN BIODATA SISWA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TAHUN PELAJARAN : 2009 - 2010

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

1 1301 AMBARWATI

2 1302 M. AMIN MUHTAR

3 1303 KAMARUDIN

4 1304 AZHARI

5 1305 SRI WAHYUNI

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

6 1306 ABDUL HALIK Pengangsing 31-121994 Pengangsing QQQ KKK

7 1307 ABDUL HALIM Krajak 12/31/1993 Krajak AQ. Halim Suharni Tani Darun Nadwah Al-Yamin

8 1308 AHMAD FAHRURROZI Bogak 12/8/1993 Bogak Sukman Sainah Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

9 1309 AHMAD YAKUB Patre 31-06-1994 Patre Mangkung Sulaiman Mar Tani SMP Terbuka Praya Barat I

10 1310 AKHMAD JOHAN FIRMAN Bunao 8/20/1993 Batu Nyala Sulaiman Siti Aisah Tani SMPN 2 Praya Tengah

11 1311 AKHMAD SYAHRONI Gerantung 3/12/1992 Gerantung Abdul Hayyi Nurul Ain Tani MTsN. Model Praya

12 1312 APRIANI Songak 4/10/1994 Lelong Lotim QQQ Husniawati Tani SMP Ziadatul Khair, Songak

13 1313 ARI PURBAYA 9/29/1993 Kalisade Selamet Fatimah Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

14 1314 ARPAN Kandung 07-07-1993 Kandung Mahyin Asiah Tani SMP Islam Sabilal Muhtadin NW
15 1315 AYAR HARIANTINI Penggir 1/2/1994 Montong Santik QQQ KKK

16 1316 BAIQ FITRIANI RAHMAWATI Tojang 7/15/1992 Mangkung L. Masrik Nurmayati Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

17 1317 BAIQ KHAIRUN NISA' Riris 10 Februari Riris H.L.Arifin Bq.Zaenab Wiraswasta SMPN 2 Praya Tengah

18 1318 BAIQ NALA ADRIANA Mataram 11/1/1993 Kauman QQQ KKK

19 1319 BAIQ TIA HUMAIROH Muntunggamang 2/4/1994 Muntunggamang L.Anhar Bq. Supartini Buruh MTs. Nurul Yaqin Praya

20 1320 BAIQ TITIK NURMULIATI Loteng 7/7/1994 Labangka II Lalu Talif Bq. Ranisah Tani MTs. Samawa

21 1321 BAIQ TUTIK SUHARTINI Perbawa 4/21/1994 Tiwu Galih L.Muslim Zakiah Buruh SMPN 1 Praya Tengah

22 1322 BUDI PURNAWAN Sukaraja 3/23/1993 Sukaraja Lotim Papak Sumardi Iq.Mul Tani SMPN 3 Jerowaru

23 1323 CISMI ISKANDAR Selekok 5/6/1994 Selekok Aq.Cismi Iskandar Iq. Cismi Iskandar Tani SMPN 3 Jerowaru

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

24 1324 DENI RAHMAN Kalisade 10/30/1995 Kalisade H. Usman Rukmin Tani MTs. Al- Ishlahuddiny

25 1325 DESI RATNASARI Praya 7/15/1993 Serengat Selatan M. Zaeruji Nurhayti Ningsih Buruh MTs. Darul Muhajirin Praya

26 1326 ELY SUSANTI Lk.Bunut 8/13/1992 Lk. Bunut Retin Suni Tani SMPN 3 Jerowaru

27 1327 ERFAN Tiwu Galih 4/18/1993 Tiwu Galih O O

28 1328 ERNITA YULIANA Jelateng 10/7/1992 Jelateng O O

29 1329 FARIDA LAELA Karang Lebah 1/1/1994 Karang Lebah Tustam Sukaini O MTs. Nurul Yaqin Praya

30 1330 FATHUR ASWAN Kerajak 3/8/1994 Kerajak O

31 1331 FATIMATUZZUHROH Penambong 8/25/1993 Lk.Baru Indar Jaya Rumerep Tani SMPN 3 Jerowaru

32 1332 HABIB HAPIPI Temukuning 6/5/1993 Temukuning Muhajar Halimah Tani MTs. NW Paok Tawah

33 1333 HABIBURRAHMAN O PPPPP O

34 1334 HAMZANWADI Ketujur 8/30/1993 Ketujur Ariyan Samin Tani MTs. NW Puyung

35 1335 HARIANTI O 10/18/1992 Karang Lebah Jumawar Siti Fatimah Wiraswasta MTs. Nurul Yaqin Praya

36 1336 HENDRA SOFIANA O 07-05-1994 Bogak O O

37 1337 HERAWATI O 6/5/1993 Tiwu Galih O O

38 1338 HIDAYAT AWAL PURNAMA Pekat 30-'03-1993 Pepekat O O

39 1339 HIKMAWATI Batu Nyala 6/10/1994 Batu Nyala Zam Rakmah Tani MTs.YP31 Muamalah Lomban
40 1340 HILMIAH Karang Lebah 4/24/1993 Karang Lebah Hilmi Mariah O MTs. Nurul Yaqin Praya

41 1341 HUMAIDI Pepekat 2/10/1994 Pepekat, Batu Nyala Turmuzi Sumeni Buruh MTs. Darussalam

42 1342 IDA RATNAWATI Penangkap 5/31/1993 Pengangkap Sa'ad Mainah Tani MTs. YP31 Muamalah Lomban

43 1343 IDA ZUBAIDAH Tampas PPPPP Tempas, Lajut Aisah Tani MTs. Nurusobah

44 1344 ISLAHUL HADI Setui 9/2/1993 Lajut (Setui) M. Sidik Murtini Tani MTs. Nurusobah

45 1345 JASMAWADI Lk.Baru 12/31/1993 Semban, Sukaraja Lotim Aq. Sumaini Iq.Sumaini Tani SMPN 3 Jerowaru

46 1346 JUMATRI Penambong 12/31/1992 Penambong O O

47 1347 JUNA KARYAWAN Kelambi 4/18/1993 Kelambi Toyan Nirim Tani MTs. Al-Hafizah

48 1348 KURNIATILLAH Dangah 12/11/1993 Dangah AQ.Kurniatillah IQ. Kurniatillah Tani MTs. Darul Habibi Pok Tawah

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

49 1349 LAELA SARI Bogak 7/13/1993 Bogak Zaenal Arifin Halimah Buruh MTs. Nurul Yaqin Praya

50 1350 LALU AHSIN MUNADI O 12/31/1987 Perbawa O O SMPN 1 Praya Tengah

51 1351 LALU ARDI EKA SATRIA Meseh 8/21/1992 Meseh Desa Ganti L. Rahman Amiri Tani MTs. Nurul Islam Ganti

52 1352 LILI NURMALASARI Selekok 10/7/1994 Selekok ( Sukaraja ) Masli Masmin Tani SMPN 3 Jerowaru

53 1353 M. DONI MULYADI Pawah 8/25/1993 Pawah M.Said Sutarmi Pedagang Yanmu NW Praya

54 1354 MARIANA Selebung 8/31/1993 Selebung Sudirman Aisah Tani MTs. Nurul Yaqin

55 1355 MARZAWAN O O O O

56 1356 MIHRAM Embung Dalam 12/31/1993 Embung Dalam O O

57 1357 MUH TOHRI GAZALI O O A.Sahlim Marauiya Nelayan SMPN 2 Jerowaru

58 1358 MUH. SALEH Repuk Lauk 12/31/1994 Repuk Lauk Butuh IQ. Sam Tani MTs. NW Gunung Rajak

59 1359 MUHAMAD BAHRAM Praya 1/11/1994 Balungadang Muksin Sa'nah O MTsN. Model Praya

60 1360 MUHAMAD SYAIFUL Amen 2/7/1993 Gerantung Asgar Muniram Tani MTs. Darussalam Batu Nyala

61 1361 MUHAMAD ZAINUDIN O O Tongkek Sahwan Aisah Wiraswata MTs. Sa'adiyah Tongkek

62 1362 MUHAMMAD SAHDAN O 5/7/1994 Buse O O

63 1363 MUHIMMAH Selong Paok 6/6/1993 Selong Paok AQ.Halqiah IQ. Halqiah Tani MTs. Al-Ma'rif NU Ta'limusshibiyah
64 1364 MUNAINI Semban 12/31/1993 Semban O O

65 1365 MUNAWIR HARIS Gatep 2/2/1993 Gatep Rumdi Misnah Tani

66 1366 MUNZIR ALCHUSYARI Kandong 12/30/1993 Kandung Idham Khalid Siti Aisyah Guru SMPN 1 Praya Tengah

67 1367 MUSLIHANI Dangah 11/29/1993 Dangah O O

68 1368 MUSTIANI Embung Tangar 12/31/1993 Embung Tangar Zariah IQ. Mustiani Tani MTs. Riyadlul Anwar

69 1369 NARA RIDAWATI Buse 8/3/1994 Perbawa Padil Sumarni Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

70 1370 NURHAYATI Bile Bireng 31-02-1992 Bile Bireng Kurdi Sumar Tani MTs. NW Salik

71 1371 PATMAWATI Bogak 8/11/1994 Karang Lebah Dahian Rauhun Kuli Bangunan MTs. Nurul Yaqin Praya

72 1372 PITA ROHANA Semban 12/31/1993 Semban Atun Nur'aini Tani SMPN 3 Jerowaru

73 1373 PURNAYA Tongkek 12/31/1994 Tongkek Muhsan Mariah Tani MTs. Sa'adiyah Tongkek

74 1374 RABIATUL ADAWIAH Praya 05-031993 Serengat Sahdan Misdah Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

75 1375 RAHMAT RAMDONI O 31-02-1991 Bogak Hasan Raodah Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

76 1376 RAHMAWATI Praya 3/12/1992 Karang Lebah Sapoan Masi'ah MTs. Nurul Yaqin Praya

77 1377 RAMDANI Lelong 3/15/1994 Lelong Parhan Sa'adah Tani MTs. Darul Ihsan Lelong

78 1378 RAMDANI O O O

79 1379 RENDI ANTIKA Surabaya 1/25/1993 Surabaya Kamarudin Rusniah MTs. Nurul Yaqin Praya

80 1380 RIJALUL HADI Jelateng 8/8/1993 Jelateng O

81 1381 RINA YULIANA Limbeng 7/22/1993 Lk. Baru Sayuti Murtini Tani SMPN 3 Jerowaru

82 1382 RISA FEBRIANTI Buse 2/17/1995 Buse Sarbini Nurhusanah Swasta MTs. Nurul Yaqin Praya

83 1383 ROBY ALAMSYAH Gerantung 2/12/1994 Gerantung Akhyar Rosydi Rabiah Tani MTs.Nurul Yaqin Praya

84 1384 RUDI HARTAWAN Balungadang 11/19/1992 Balungadang Alan Nuari Sahmin SMPN 4 Praya

85 1385 SAHDIANA Tonjang 12/31/1993 Tonjang, Pengembur O

86 1386 SAHIRI Setui 2/10/1993 Setui Riatih Sirim Tani SMPN 2 Praya Tengah

87 1387 SAHWAN Sulawesi 8/25/1992 Kalisade O

88 1388 SAUMIN Selong Paok 4/7/1992 Selong Paok Minerah Arimah Tani MTs. Al-Ma'rif NU Ta'limusshibiyah
89 1389 SIPAIYAH Gerantung 4/9/1994 Gerantung Azra'i Halimah Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

90 1390 SITI AMINAH Selebung 2/5/1993 Selebungj Lengkok Baru Rumsah Anggi Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

91 1391 SITI JOHARIAH Lelong 3/14/1994 Lelong Syukur Saidah Tani MTs. Darul Ihsan Lelong

92 1392 SITI MAESARAH Leneng 4/11/1994 Bunut Baok

93 1393 SRI AYU WAHYUNI Lekor 1/1/1993 Lk. Baru Atih Rauhun Tani SMPN 3 Jerowaru

94 1394 SRI NAHAIRATIH Pepekat 5/31/1994 Pepekat, Batu Nyala Suhar Ramdi Milati Buruh MTs. Darussalam Batu Nyala

95 1395 SUCI MURNI Tongkek 6/9/1993 Tongkek Muhrim Serimah Tani MTsN. Model Praya

96 1396 SULHIYATUL FAHRANI Wakan 8/18/1993 Lengkok Baru Mundre Suhamdi Tani MTs. NW Wakan

97 1397 SUMIATI Gerantung 6/8/1994 Gerantung Wadiah Sahrim Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

98 1398 SUS SULASTINI O 0803-1994 Barukelak Agus Salim Muridah Tani MTs. Darussalam Batu Nyala

99 1399 SUSMILAWATI O 12/1/1995 Pepekat Sabarudin Hikmahwati Tani SMPN 2 Praya Tengah

100 1400 TOHRI RAHMAN O 1/2/1991 Taliwang H. Ridwan Hj. Rabi'ah Tani SMPN 13 Mataram

NOMOR NAMA ORANG TUA PEKERJAAN


NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH ASAL KETERANGAN
URUT INDUK AYAH IBU ORANG TUA

101 1401 USWATUN HASANAH Batu Malang 10/10/1993 Batu Malang Bp. Sriwahyuni Iq. Sriwahyuni Tani SMPN 6 Pujut

102 1402 WAHDATUL UMMAH Bunlesung 10-101995 Bunlesung, Tumpak P O

103 1403 WAHYUDI Tongkek Barat 12/31/1993 Tongkek Zaini Sahnan Tani MTs. Sa'adiah Tongkek

104 1404 WAHYUNI Praya 11/5/1992 Bilepait Muadi Sumarni O MTs. Nurul Yaqin Praya

105 1405 YAYAN EFENDI Tongkek 12/31/1994 Tongkek Marzuki Hairiah Wiraswata MTs. Sa'adiyah Tongkek

106 1406 YULI ANGGARA Bogak 7/12/1993 Bogak Arsyad Jumnah Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

107 1407 YULIA ANDRIANI Jelatang 10/7/1992 Jelatang AQ. Samini IQ. Samini Tani SMPN 6 Pujut

108 1408 YULIANA Bogak 7/12/1993 Bogak Hasip Nurjannah Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

109 1409 ZAENUDIN Tongkek 12/31/1994 Tongkek Zaedun Sainah Tani MTs. Sa'adiyah Tongkek

110 1410 ZAENUL FADLI 2/8/1993 Bogak Tani MTs. Nurul Yaqin Praya

111 1411 ZAINIAH Juring 10/5/1994 Juring Zaidun Salmin Tani MTs. YP3I Muamalah Lomban

112 1412 ZAKARIA Srigangga 1/2/1994 Srigangga

113 1413 MARDIANA Tongkek 10/24/1993 Tongkek Zulkarnaen


114 1414 HINDUN Gerunung 1/13/1993 Gerunung Milkan Tani SMPN 4 Praya

115 1415 M. DANI SAPUTRA Praya 7/27/1994 Gerunung M. Daud Tani

116 1416 M. AWAL KARYA SALAM Kenaot 8/31/1992 Bagek Rende Moh. Saleh Tani MTs. Darul Habibi NW Paok Tawah

117 1417 HILMAWATI

118 1418 Sri Wahyuni

119 1419 NURHALIMAH

120 1420 NURHALIMAH

121 1421 Khairul Patihin

122 1422 TURMAN

123 1423

124 1424

125 1425
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : YULIANA
Tempat dan Tanggal Lahir : Praya, 10 Nopember 1992
Nama Orang Tua : AMANAH
Nomor Induk : 1196
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 5.60 -
2 Bahasa Inggris 5.20 -
3 Matematika 7.50 -
4 Ekonomi 6.00 -
5 Sosiologi 4.80 -
6 Geografi 7.20 -
Jumlah 36.30
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 7.22 6.50
b. Aqidah Akhlaq 7.54 -
c. Fiqih 6.33 6.00
d. Sejarah Kebudayaan Islam 6.50 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 7.54 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 8.50
4 Bahasa Arab 7.12 7.00
5 Bahasa Inggris - 7.00
6 Sejarah 7.20 -
7 Pendidikan Jasmani 7.50 7.00
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.79 7.50
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.00 7.50
Jumlah 71.74 65.00
Muatan Lokal :
1 Tajwid 7.00 7.50
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 06 Mei 2010


Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : AMBARWATI
Tempat dan Tanggal Lahir : Beberik, 31 Desember 1992
Nama Orang Tua : H. YAHYA
Nomor Induk : 1301
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 7.60 -
2 Bahasa Inggris 5.40 -
3 Matematika 7.00 -
4 Ekonomi 6.25 -
5 Sosiologi 6.20 -
6 Geografi 8.00 -
Jumlah 40.45
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 7.24 7.50
b. Aqidah Akhlaq 7.70 -
c. Fiqih 7.61 7.72
d. Sejarah Kebudayaan Islam 6.75 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 7.18 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 8.00
4 Bahasa Arab 6.03 8.00
5 Bahasa Inggris - 7.60
6 Sejarah 8.00 -
7 Pendidikan Jasmani 7.50 7.50
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.34 7.50
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.50 8.00
Jumlah 72.85 69.82
Muatan Lokal :
1 Tajwid 8.00 8.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 06 Mei 2010


Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : MARIYANI
Tempat dan Tanggal Lahir : Mentokok, 9 Agustus 1993
Nama Orang Tua : H. MUSLEH
Nomor Induk : 1165
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 7.20 -
2 Bahasa Inggris 5.80 -
3 Matematika 8.00 -
4 Ekonomi 5.25 -
5 Sosiologi 6.00 -
6 Geografi 7.20 -
Jumlah 39.45
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 6.61 7.00
b. Aqidah Akhlaq 6.30 -
c. Fiqih 6.27 6.00
d. Sejarah Kebudayaan Islam 6.00 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 6.94 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 8.00
4 Bahasa Arab 7.12 6.00
5 Bahasa Inggris - 7.00
6 Sejarah 7.00 -
7 Pendidikan Jasmani 7.00 7.00
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.28 7.50
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.00 7.00
Jumlah 67.52 63.50
Muatan Lokal :
1 Tajwid 7.50 7.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 06 Mei 2010


Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : LENY WIDYAWATI
Tempat dan Tanggal Lahir : Lendang Gendis
Nama Orang Tua : HAJI SUKRI
Nomor Induk : 1159
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 7.80 -
2 Bahasa Inggris 6.00 -
3 Matematika 8.25 -
4 Ekonomi 6.00 -
5 Sosiologi 6.40 -
6 Geografi 8.00 -
Jumlah 42.45
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 9.01 8.00
b. Aqidah Akhlaq 8.17 -
c. Fiqih 8.21 7.95
d. Sejarah Kebudayaan Islam 9.04 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 8.05 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 9.50
4 Bahasa Arab 7.48 7.00
5 Bahasa Inggris - 8.00
6 Sejarah 8.50 -
7 Pendidikan Jasmani 7.50 8.00
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 8.67 8.50
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.50 8.00
Jumlah 82.13 72.95
Muatan Lokal :
1 Tajwid 8.00 8.50
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 06 Mei 2010


Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : KARYAWATI
Tempat dan Tanggal Lahir : Lelong, 22 September 1992
Nama Orang Tua : AQ. MAHNAN
Nomor Induk : 1154
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional -
1 Bahasa Indonesia 6.80 -
2 Bahasa Inggris 5.40 -
3 Matematika 5.25 -
4 Ekonomi 6.75 -
5 Sosiologi 6.00 -
6 Geografi 7.00 -
Jumlah 37.20
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 7.66 7.00
b. Aqidah Akhlaq 7.08 -
c. Fiqih 7.76 7.40
d. Sejarah Kebudayaan Islam 6.25 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 7.40 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 7.50
4 Bahasa Arab 6.00 6.00
5 Bahasa Inggris - 6.80
6 Sejarah 7.00 -
7 Pendidikan Jasmani 7.00 7.00
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.02 8.00
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.50 7.00
Jumlah 70.67 64.70
Muatan Lokal :
1 Tajwid 7.00 7.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 06 Mei 2010


Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : ANIS BUDIATI
Tempat dan Tanggal Lahir : Mentokok, 3 Maret 1993
Nama Orang Tua : SAYUTI
Nomor Induk : 1131
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 5.80 -
2 Bahasa Inggris 4.80 -
3 Matematika 7.25 -
4 Ekonomi 5.75 -
5 Sosiologi 5.40 -
6 Geografi 6.40 -
Jumlah 35.40
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 6.88 6.50
b. Aqidah Akhlaq 7.08 -
c. Fiqih 7.10 7.00
d. Sejarah Kebudayaan Islam 7.00 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 7.30 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 7.50
4 Bahasa Arab 6.31 7.00
5 Bahasa Inggris - 7.00
6 Sejarah 7.50 -
7 Pendidikan Jasmani 7.00 7.00
8 Kesenian / Seni Budaya - 7.50
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.18 8.00
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.00 7.00
Jumlah 70.35 64.50
Muatan Lokal :
1 Tajwid 7.00 7.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 06 Mei 2010


Kepala
(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : M. KAMARUDIN
Tempat dan Tanggal Lahir : Aik Ampat, 14 Nopember 1991
Nama Orang Tua : SAHDAN
Nomor Induk : 1162
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional -
1 Bahasa Indonesia 7.20 -
2 Bahasa Inggris 5.80 -
3 Matematika 8.75 -
4 Ekonomi 5.50 -
5 Sosiologi 5.80 -
6 Geografi 7.20 -
Jumlah 40.25
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 9.07 9.50
b. Aqidah Akhlaq 8.99 -
c. Fiqih 8.54 8.45
d. Sejarah Kebudayaan Islam 9.51 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 8.73 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 9.00
4 Bahasa Arab 9.44 9.00
5 Bahasa Inggris - 8.50
6 Sejarah 8.00 -
7 Pendidikan Jasmani 8.00 8.00
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 8.83 9.00
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 8.50 9.00
Jumlah 87.61 78.45
Muatan Lokal :
1 Tajwid 8.50 9.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 06 Mei 2010


Kepala
(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : ZULPAN
Tempat dan Tanggal Lahir : Gerantung
Nama Orang Tua : H.MUH. TANWIR
Nomor Induk : 1199
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 April 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional -
1 Bahasa Indonesia 6.60 -
2 Bahasa Inggris 5.20 -
3 Matematika 8.25 -
4 Ekonomi 5.25 -
5 Sosiologi 5.40 -
6 Geografi 7.20 -
Jumlah 37.90
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 7.22 7.00
b. Aqidah Akhlaq 7.54 -
c. Fiqih 6.33 7.00
d. Sejarah Kebudayaan Islam 6.50 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 7.54 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 8.50
4 Bahasa Arab 7.12 7.00
5 Bahasa Inggris - 7.00
6 Sejarah 7.20 -
7 Pendidikan Jasmani 7.50 7.00
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.79 7.00
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.00 7.50
Jumlah 71.74 66.00
Muatan Lokal :
1 Tajwid 7.00 7.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.
Lombok Tengah, 06 Mei 2010
Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : MUH. HABIBURRAHMAN
Tempat dan Tanggal Lahir : Mt. Tolang, 31-12-1992
Nama Orang Tua : Aq. Siti Jumaenah
Nomor Induk : 1202
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 31 Mei 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :
No Mata Pelajaran Tertulis Praktik
I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 7.20 -
2 Bahasa Inggris 5.60 -
3 Matematika 7.50 -
4 Ekonomi 5.25 -
5 Sosiologi 4.60 -
6 Geografi 7.00 -
Jumlah 37.15
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 8.64 7.00
b. Aqidah Akhlaq 8.12 -
c. Fiqih 7.25 6.78
d. Sejarah Kebudayaan Islam 6.90 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 7.60 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 9.00
4 Bahasa Arab 6.50 6.00
5 Bahasa Inggris - 7.00
6 Sejarah 7.00 -
7 Pendidikan Jasmani 7.00 7.80
8 Kesenian / Seni Budaya - 7.50
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 7.02 7.00
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.50 7.00
Jumlah 73.53 65.08
Muatan Lokal :
1 Tajwid 7.50 7.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 10 Juni 2010


Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
Jalan Jendral Sudirman N0. 116 Praya Lombok Tengah NTB Telp. (0370) 65414

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN ( SKHU )


MADRASAH ALIYAH
Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah,
menerangkan bahwa :
Nama : FATIMATUZZUHROH
Tempat dan Tanggal Lahir : Gerenjeng
Nama Orang Tua : DARMALI
Nomor Induk : 1139
Sekolah Asal : MA. Nurul Yaqin Praya

Telah Mengikuti dan Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berdasarkan Keputusan
Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 31 Mei 2010
dengan Hasil sebagai Berikut :

No Mata Pelajaran Tertulis Praktik


I. Ujian Nasional
1 Bahasa Indonesia 5.60
2 Bahasa Inggris 5.80
3 Matematika 8.25
4 Ekonomi 6.25
5 Sosiologi 6.00
6 Geografi 7.40
Jumlah 39.30
II. Ujian Sekolah
1 Pendidikan Agama
a. Al-Qur'an Hadits 8.11 8.00
b. Aqidah Akhlaq 8.06 -
c. Fiqih 7.90 8.21
d. Sejarah Kebudayaan Islam 7.00 -
2 Pendidikan Kewarganegaraan 8.48 -
3 Bahasa dan Sastra Indonesia - 8.50
4 Bahasa Arab 6.18 7.00
5 Bahasa Inggris - 7.60
6 Sejarah 8.00 -
7 Pendidikan Jasmani 8.00 8.50
8 Kesenian / Seni Budaya - 8.00
9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 8.15 8.00
11 Tata Negara - -
12 Keterampilan Bahasa Asing 7.50 8.00
Jumlah 77.38 71.81
Muatan Lokal :
1 Tajwid 8.00 8.00
SKHU ini dapat dipergunakan untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru ( PSMB ) atau keperluan
lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional ( SKHU ) Tahun Pelajaran 2009/ 2010.

Lombok Tengah, 03 Juni 2010


Kepala

(DRS. MILASRA)
NIP.19651231199403 1 023
AMALIA UTAMI
ANIS BUDIATI
ASWANDI
DEDY JAYA
ERNAWATI
FAIZAH
FAJAR SUBAKTI
PAKIHULAM
FATIMATUZZUHROH
HALIMAH

HALIMATUSSAKDIAH

HARIANTINI
HARYONO
HERA HARIANI
HERMAWATI
HUSNA PRIHATIN
HUSNIATI
IBRAHIM
IDAYANTI
JONI ISKANDAR
JULIANA
KARYAWATI
LAILATUL ISNAINI
LALU MAKMUN
LENI WIDYAWATI
LILI ERNAWATI
M. BAHRI
M. KAMARUDIN
MARDIAH
MARIANI
MUH. HANAFI
MUHAMAD ERWIN
MUHAMAD IRWAN
MUHAMAD SAPRI
NANA MARIANA
NURHASANAH
NURHIDAYATI
NURLAILI
NURUL HOTIMAH
PATNI
PURWANTO
RATNA DEWI
RAUDAH
RAUDATUL JANNAH
ROHANI
RUSDAN
SAMSUL RIZAL
SITI ZAR'AH
SONI ISKANDAR
SRI SUSANTI
SUHARDI
YANTO
YULIA SEPTIANA ASMITA
YULIANA
ZAHRAH
ZARKASI
ZULPAN
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No. 116 Praya Lombok Tengah Telp. (0370) 654414 Kode Pos : 83511
DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL & UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
PROGRAM : IPS

NOMOR NILAI UN / MATA PELAJARAN NILAI US / MATA PELAJARAN


NAMA TJW KET.
URUT PESERTA B.I SOS B.IN MTK GEO EKO JLH PKN Q.H B.A A.A S K I FQ T I K SJ PJS B.AS JML
D
1 05-056-001-8 AMALIA UTAMI 6.20 4.40 5.40 8.00 6.80 5.00 35.80 6.32 6.00 6.00 6.30 6.35 7.41 6.97 7.00 7.00 7.00 7.00 73.35 Lulus
2 05-056-002-7 AMBARWATI 7.60 6.20 5.40 7.00 8.00 6.25 40.45 7.18 7.24 6.03 7.70 6.75 7.61 7.34 8.00 7.50 7.50 8.00 80.85 Lulus
3 05-056-003-6 ANIS BUDIATI 5.80 5.40 4.80 7.25 6.40 5.75 35.40 7.3 6.88 6.31 7.08 7.00 7.10 7.18 7.50 7.00 7.00 7.00 77.35 Lulus
4 05-056-004-5 ASWANDI 7.00 6.40 5.60 8.50 8.80 6.50 42.80 9.24 7.76 6.65 8.48 7.50 8.43 8.15 8.50 8.00 7.50 8.00 88.21 Lulus
5 05-056-005-4 ERNAWATI 6.00 4.80 5.00 8.75 7.60 6.00 38.15 7.90 8.89 7.28 8.32 7.25 7.81 7.01 8.60 7.50 7.00 7.00 84.56 Lulus
6 05-056-006-3 FAIZAH 6.80 5.80 5.20 8.00 7.60 5.50 38.90 8.08 8.83 8.24 8.17 7.50 7.45 7.38 8.00 7.00 7.00 7.00 84.65 Lulus
7 05-056-007-2 FAJAR SUBAKTI 6.40 4.60 4.40 8.00 7.00 5.50 35.90 7.13 7.60 6.18 8.06 6.25 7.14 7.64 7.50 7.50 7.00 7.50 79.50 Lulus
8 05-056-008-9 PAKIHULAM 7.60 6.00 5.80 7.75 7.20 6.00 40.35 7.13 7.00 6.00 7.23 6.50 6.98 7.35 7.30 7.50 7.00 7.50 77.49 Lulus
9 05-056-009-8 FATIMATUZZUHROH 5.60 2.40 5.00 8.25 7.40 6.25 34.90 8.48 8.11 6.18 8.06 7.00 7.90 8.15 8.00 8.00 7.50 8.00 85.38 Lulus
10 05-056-010-7 HALIMAH 5.40 6.20 5.40 7.75 7.40 6.25 38.40 6.66 7.45 6.00 6.00 6.63 6.12 7.08 7.00 7.00 7.00 7.50 74.44 Lulus
11 05-056-011-6 HALIMATUSSAKDIAH 4.80 4.60 5.40 7.00 6.80 5.50 34.10 7.44 7.71 6.50 6.76 6.73 6.16 8.00 7.00 7.50 7.00 7.50 78.30 Lulus
12 05-056-012-5 HARYONO 5.80 5.60 5.20 8.00 7.00 5.75 37.35 6.25 6.77 6.15 6.18 6.36 6.68 7.04 7.00 7.00 7.00 7.50 73.93 Lulus
13 05-056-013-4 HERA HARIYANI 6.80 4.60 4.60 8.50 7.40 6.00 37.90 7.20 7.56 6.50 6.18 6.60 6.47 7.08 7.00 7.00 7.00 7.00 75.59 Lulus
14 05-056-014-3 HERMAWATI 3.80 4.20 5.40 8.50 7.60 6.25 35.75 7.18 6.63 6.15 7.08 7.25 6.47 7.22 7.00 7.00 7.50 7.50 76.98 Lulus
15 05-056-015-2 HUSNIA PRIHATIN 6.60 5.00 5.00 7.50 7.40 6.00 37.50 7.60 8.39 6.03 8.01 6.00 6.37 7.12 7.40 7.00 7.00 7.50 78.42 Lulus
16 05-056-016-9 HUSNIATI 7.80 6.00 6.00 8.75 8.00 6.00 42.55 7.23 7.60 6.03 8.64 7.00 7.61 7.48 7.50 7.00 7.00 7.50 80.59 Lulus
17 05-056-017-8 IDAYANTI 7.00 5.60 4.60 8.25 7.20 6.75 39.40 7.91 8.59 6.18 6.92 6.50 6.78 7.48 8.00 7.50 7.50 8.00 81.36 Lulus
18 05-056-018-7 JONI ISKANDAR 7.00 5.00 4.60 5.75 7.00 4.75 34.10 6.65 6.68 6.34 7.66 7.00 6.27 7.08 8.00 7.00 7.00 7.00 76.68 Lulus
19 05-056-019-6 JULIANA 6.20 5.20 4.80 7.25 6.80 6.25 36.50 7.45 7.25 6.18 7.86 6.00 6.94 7.14 7.00 7.00 7.00 7.00 76.82 Lulus
20 05-056-020-5 KARYAWATI 6.80 6.00 5.40 5.25 7.00 6.75 37.20 7.40 7.66 6.00 7.08 6.25 7.76 7.02 7.00 7.00 7.50 7.00 77.67 Lulus
21 05-056-021-4 LAELATUL ISNAINI 5.20 5.20 5.20 6.75 6.60 5.25 34.20 6.78 6.12 6.15 6.92 6.28 7.25 7.02 8.00 7.00 7.00 7.00 75.52 Lulus
22 05-056-022-3 LALU IMRON BAIHAQI 7.80 5.20 4.80 8.00 7.80 5.75 39.35 6.73 8.58 6.73 7.50 6.00 6.74 7.08 6.50 7.00 7.00 7.00 76.86 Lulus
23 05-056-023-2 LALU MAKMUN 7.40 5.20 5.60 8.00 7.60 5.00 38.80 7.84 7.98 7.89 8.48 7.00 7.75 8.67 8.25 7.50 7.50 8.00 86.86 Lulus
24 05-056-024-9 LENY WIDYAWATI 7.80 6.40 6.00 8.25 8.00 6.00 42.45 8.05 9.01 7.48 8.17 9.04 8.21 8.67 8.50 7.50 7.50 8.00 90.13 Lulus
25 05-056-025-8 LILI ERNAWATI 6.60 4.40 5.00 8.00 6.80 5.00 35.80 7.78 8.19 6.43 8.17 6.88 7.34 7.59 8.40 7.00 7.50 8.00 83.28 Lulus
26 05-056-026-7 M. AMIN MUHTAR 6.60 5.00 5.20 8.75 7.60 6.50 39.65 6.40 6.00 6.31 6.10 6.00 7.01 6.47 7.00 7.00 7.00 7.00 72.29 Lulus
27 05-056-027-6 M. KAMARUDIN 7.20 5.80 5.80 8.75 7.20 5.50 40.25 8.73 9.07 9.44 8.99 9.51 8.54 8.83 8.00 8.00 8.50 8.50 96.11 Lulus
TJW
B.I SOS B.IN MTK GEO EKO JLH PKN Q.H B.A A.A S K I FQ T I K SJ PJS B.AS JML
D
28 05-056-028-5 MUH. SALIM 6.00 5.60 5.80 9.00 7.80 6.50 40.70 7.51 6.64 8.06 6.83 6.00 7.10 7.02 7.00 8.00 7.00 7.00 78.16 Lulus
29 05-056-029-4 MARDIYAH 6.60 4.60 5.80 7.75 6.80 5.25 36.80 7.61 6.80 7.90 7.08 6.32 6.78 7.32 7.00 8.00 7.00 7.50 79.31 Lulus
30 05-056-030-3 MARIYANI 7.20 6.00 5.80 8.00 7.20 5.25 39.45 6.94 6.61 7.12 6.30 6.00 6.27 7.28 7.00 7.00 7.00 7.50 75.02 Lulus
31 05-056-031-2 MUH. HABIBURRAHMAN 7.20 3.20 4.80 7.50 7.00 5.25 34.95 7.60 8.64 6.50 8.12 6.90 7.45 7.02 7.00 7.00 7.50 7.50 81.23 Lulus
32 05-056-032-9 MUH. HANAPI 7.80 5.60 4.60 7.50 7.20 5.00 37.70 6.67 6.73 6.31 6.56 6.56 6.23 7.12 6.59 7.00 7.00 7.00 73.77 Lulus
33 05-056-033-8 MUHAMAD BAHRI 6.20 4.60 4.80 7.00 6.20 5.50 34.30 7.07 7.93 6.18 6.99 7.00 7.56 8.02 7.25 8.00 7.50 7.50 81.00 Lulus
34 05-056-034-7 MUHAMAD ERWIN 5.80 6.00 5.60 9.25 8.20 6.00 40.85 6.63 7.88 6.50 6.52 7.00 6.63 7.07 8.00 7.50 7.00 7.00 77.73 Lulus
35 05-056-035-6 MUHAMAD IRWAN 6.60 5.00 5.20 9.25 7.20 5.75 39.00 7.25 8.09 6.96 7.46 6.81 7.15 7.07 7.50 7.00 7.00 7.00 79.29 Lulus
36 05-056-036-5 MUHAMAD PADLI 8.20 6.60 5.20 6.75 8.60 6.25 41.60 9.36 9.08 9.08 8.55 8.50 9.02 8.52 8.50 8.00 8.50 8.50 95.61 Lulus
37 05-056-037-4 MUHAMAD SAPRI 5.60 4.80 5.20 9.25 7.00 5.75 37.60 6.22 7.32 6.03 6.25 6.25 6.00 7.02 7.00 7.00 7.00 7.00 73.09 Lulus
38 05-056-038-3 MUKSIN 7.20 5.40 5.00 7.50 7.20 6.25 38.55 7.41 7.21 6.15 7.81 6.01 7.45 7.12 6.50 7.00 7.50 7.50 77.66 Lulus
39 05-056-039-2 NANA MARIANA 6.60 5.20 5.20 8.25 7.00 5.75 38.00 6.47 6.32 6.47 6.76 6.00 6.16 7.44 7.00 7.00 7.00 7.50 74.12 Lulus
40 05-056-040-9 NURHASANAH 7.40 6.00 6.60 7.75 7.40 6.25 41.40 6.78 6.37 6.65 7.54 6.40 6.57 7.44 7.00 7.00 7.00 7.50 76.25 Lulus
41 05-056-041-8 NURHIDAYATI 6.00 5.40 5.20 8.50 6.20 5.75 37.05 7.04 7.52 7.62 7.70 6.00 7.10 7.34 7.00 7.00 7.00 7.50 78.82 Lulus
42 05-056-042-7 NURLAILI 5.00 6.00 5.60 7.00 8.20 5.00 36.80 6.00 8.30 7.66 7.70 7.00 7.56 7.32 7.00 7.00 7.00 7.50 80.04 Lulus
43 05-056-043-6 NURUL HOTIMAH 6.40 5.20 4.80 7.25 6.80 5.25 35.70 7.24 7.30 6.81 6.18 6.14 7.14 7.75 7.20 7.00 7.00 7.50 77.26 Lulus
44 05-056-044-5 PATNI 6.40 5.80 5.00 8.00 7.00 5.75 37.95 8.42 8.08 7.28 7.70 7.00 8.16 7.34 8.00 7.00 7.00 8.00 83.98 Lulus
45 05-056-045-4 PURWANTO 5.40 4.00 5.20 7.75 6.40 5.75 34.50 7.40 7.00 8.52 6.00 8.95 8.91 8.53 8.00 8.00 7.00 7.50 85.81 Lulus
46 05-056-046-3 RATNA DEWI 7.00 6.00 5.80 9.00 8.40 5.50 41.70 7.74 7.81 7.00 7.86 7.00 8.21 8.36 8.20 8.00 7.00 7.50 84.68 Lulus
47 05-056-047-2 RAUDAH 6.60 5.20 5.60 8.00 8.00 5.50 38.90 8.74 8.50 6.96 8.01 7.00 7.81 7.49 8.30 7.00 8.00 8.00 85.81 Lulus
49 05-056-049-8 ROHANI 6.60 6.60 4.60 8.25 7.80 6.00 39.85 8.08 6.43 6.03 7.54 6.50 6.47 7.90 7.00 7.00 7.00 7.50 77.45 Lulus
50 05-056-050-7 SAMSUL RIJAL 6.40 4.60 5.00 8.00 6.60 5.25 35.85 6.67 7.63 6.00 6.10 6.70 6.74 7.04 6.59 7.00 7.00 7.00 74.47 Lulus
51 05-056-051-6 SITI ZAR'AH 7.20 5.60 5.60 9.00 7.20 6.75 41.35 7.03 8.12 7.46 8.17 7.00 8.46 8.06 7.50 8.00 7.00 7.50 84.30 Lulus
52 05-056-052-5 SONI ISKANDAR 6.40 5.00 5.00 7.50 7.00 5.50 36.40 8.43 7.45 6.62 7.61 7.50 7.93 7.18 7.00 7.50 7.50 7.00 81.72 Lulus
53 05-056-053-4 SRI SUSANTI 7.80 6.40 5.20 8.25 7.60 5.75 41.00 8.63 9.06 8.48 8.12 6.28 8.46 8.10 8.00 7.50 8.00 8.50 89.13 Lulus
54 05-056-054-3 SUHARDI 6.60 5.40 4.80 8.75 7.60 5.50 38.65 8.01 7.36 8.12 7.66 7.65 8.12 7.95 8.00 7.50 7.50 7.00 84.87 Lulus
55 05-056-055-2 YANTO 7.40 5.80 5.80 8.75 7.40 6.50 41.65 7.60 7.76 6.34 6.83 7.50 7.34 8.16 8.00 7.50 7.50 7.50 82.03 Lulus
56 05-056-056-9 YULIANA 5.60 4.80 5.20 7.50 7.20 6.00 36.30 7.54 7.22 7.12 7.54 6.50 6.33 7.79 7.20 7.50 7.00 7.00 78.74 Lulus
57 05-056-057-8 ZARKASI 7.40 6.40 5.40 8.25 7.00 6.00 40.45 7.28 7.72 6.65 6.83 6.5 7.14 8.26 8.00 8.00 7.00 7.00 80.38 Lulus
58 05-056-058-7 ZULPAN 6.60 5.40 5.20 7.25 7.20 5.25 36.90 7.81 7.83 6.96 7.46 7.00 6.57 7.28 8.00 7.50 7.50 7.00 80.91 Lulus
JUMLAH 4575.81
RATA - RATA 80.28
TERENDAH 72.29
TERTINGGI 96.11
TJW
NILAI B.I SOS B.IN MTK GEO EKO JML PKN Q.H B.A A.A S K I FQ T I K SJ PJS B.AS JML
D
Rata - rata 6.58 5.32 5.25 7.93 7.31 5.79 38.17 7.42 7.58 6.82 7.37 6.83 7.25 7.52 7.50 7.32 7.23 7.44 80.28
Terendah 3.80 2.40 4.40 5.25 6.20 4.75 34.10 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.47 6.50 7.00 7.00 7.00 69.97
Tertinggi 8.20 6.60 6.60 9.25 8.80 6.75 42.80 9.36 9.08 9.44 8.99 9.51 9.02 8.83 8.60 8.00 8.50 8.50 97.83

Praya, 29 Maret 2010


Kepala Madrasah

DRS. M I L A S R A
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XA

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 DESI RATNASARI 1

2 FARIDA LAELA 2

3 HIKMAWATI 3

4 HILMIAH 4

5 IDA RATNAWATI 5

6 LILI NURMALASARI 6

7 MARIANA 7

8 NURHAYATI 8

9 PATMAWATI 9

10 RAHMAWATI 10

11 SIPAIYAH 11

12 SITI AMINAH 12

13 SITI MAESARAH 13

14 SRI AYU WAHYUNI 14

15 SRI NAHAIRATIH 15

16 SUCI MURNI 16

17 SUMIATI 17

18 USWATUN HASANAH 18

19 WAHDATUL UMMAH 19

20 WAHYUNI 20

21

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XB

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 AYAR HARIANTINI 1

2 BAIQ KHAIRUN NISA' 2

3 BAIQ NALA ADRIANA 3

4 BAIQ TIA HUMAIROH 4

5 BAIQ TITIK NURMULIATI 5

6 BAIQ TUTIK SUHARTINI 6

7 ELY SUSANTI 7

8 ERNITA YULIANA 8

9 FATIMATUZZUHROH 9

10 HERAWATI 10

11 IDA ZUBAIDAH 11

12 NARA RIDAWATI 12

13 RENDI ANTIKA 13

14 RINA YULIANA 14

15 SAHIRI 15

16 SULHIYATUL FAHRANI 16

17 SUS SULASTINI 17

18 SUSMILAWATI 18

19 YULI ANGGRA 19

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XC

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 APRIANI 1

2 BAIQ FITRIANI RAHMAWATI 2

3 KURNIATILLAH 3

4 MIHRAM 4

5 MUHIMMAH 5

6 MUNAINI 6

7 MUSLIHANI 7

8 MUSTIANI 8

9 PITA ROHANA 9

10 RABIATUL ADAWIAH 10

11 RISA FEBRIANTI 11

12 SAUMIN 12

13 SITI JOHARIAH 13

14 YULIA ANDRIANI 14

15 YULIANA 15

16 ZAINIAH 16

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI A

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 AGUSTIA KARTA YUDA 1

2 ATIKAH DEWI YANTI 2

3 BAIQ NURUL AINI 3

4 BAIQ NURUL FITRIANI 4

5 HILMAWATI 5

6 HILMAYANI 6

7 HINDUN HENDRA 7

8 ISNAINI 8

9 LENI SEPTIANI 9

10 LINDA JUNIATI 10

11 MAHMIATUL FITRIA 11

12 MARDIANA 12

13 MIFTAHUL JANNAH 13

14 NURHALIMAH 14

15 NURHIDAYATI 15

16 NURLAILI 16

17 NURUL HASANAH 17

18 SUAIDAH 18

19 TANDUR PURNAMA SARI 19

20 TRI YULITA SANDI 20

21 YULIATI ASNAINI 21

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511
DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI B

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 ALIMAH 1
2 HALIMAH 2
3 HIDAYATI 3
4 HINDUN 4
5 HURIYANTI 5
6 ISNAINI WIDYAWATI 6
7 KHAERATUN NISA' 7
8 KURMAWATI 8
9 KUSMIYANAWATI 9
10 MEGAWATI MUSTIKA SARI 10
11 NAFSAH LEANA PUTRI 11
12 NURHIDAYATI 12
13 NURUL HIDAYAH 13
14 RABIATUL ADAWIYAH 14
15 ROHANIAH 15
16 ROHINI 16
17 ROKYAL AINI 17
18 SRI WAHYUNI 18
19 SUKMANINGSIH 19
20 SUKMAWATI 20
21 SURIANI 21
22 SUSILAWATI 22
23 USWATUN HASANAH 23

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XA

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 ABDUL HALIK 1

2 AHMAD FAHRURROZI 2

3 CISMI ISKANDAR 3

4 FATHUR ASWAN 4

5 HABIBURRAHMAN 5

6 LALU ARDI EKA SATRIA 6

7 MUH. SALEH 7

8 PURNAYA 8

9 RIJALUL HADI 9

10 RUDI HARTAWAN 10

11 WAHYUDI 11

12 YAYAN EFENDI 12

13 ZAENUDIN 13

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XB

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 BUDI PURNAWAN 1

2 DENI RAHMAN 2

3 ERFAN 3

4 HAMZANWADI 4

5 HUMAIDI 5

6 ISLAHUL HADI 6

7 JASMAWADI 7

8 JUNA KARYAWAN 8

9 M. DONI MULYADI 9

10 MARZAWAN 10

11 MUHAMAD BAHRAM 11

12 MUHAMAD SYAIFUL 12

13 MUNAWIR HARIS 13

14 RAMDANI 14

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XC

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 AKHMAD JOHAN FIRMAN 1

2 AKHMAD SYAHRONI 2

3 ARPAN 3

4 HABIB HAPIPI 4

5 HENDRA SOFIANA 5

6 LALU AHSIN MUNADI 6

7 MUNZIR ALCHUSYARI 7

8 RAHMAT RAMDONI 8

9 RAMDANI 9

10 ZAENUL FADLI 10

11 M. DANI SAPUTRA 11

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI A

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 ALWI 1

2 AZHARI 2

3 HAMDAN HUMAIDI 3

4 L. M. FAHRURROZI 4

5 LALU AKHYAR RASIDI 5

6 M. FADLI 6

7 M. HUSRIN 7

8 MUHAMAD JAZI 8

9 MUH. KARYA SALAM 9

10 SABAHUL KHOIRI 10

11 SAHLAN 11

12 SOPARI ROMADON 12

13 SUHAILI 13

14 SUHIRMAN 14

15 SUMARDI 15

16 SYAHRI RAMADAN 16

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI B

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 AHMAD ROZALI 1

2 ARIFIN AMRIZAL 2

3 AYUP SENTANU 3

4 AZHARI 4

5 FAHRUDIN 5

6 HERMAN JAYADI 6

7 HUSNUL YADI 7

8 KAHAERUL PATIHIN 8

9 LUKMANUL HAKIM 9

10 M. AZIZURRAHMAN 10

11 M. HAMDANI 11

12 MUHALI 12

13 RAHIM ADAT LAKSONO 13

14 TURMAN 14

15 ZAENUDIN 15

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI KHUSUS (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- :

NO NAMA KELAS TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 AHMAD FAHRURROZI XA 1

2 ALWI XI A 2

3 ARIFIN AMRIZAL XI B 3

4 FATHUR ASWAN XA 4

5 HAMDAN HUMAIDI XI A 5

6 L. AHYAR RASIDI XI A 6

7 L.M. FAHRURROZI XI A 7

8 LUKMANUL HAKIM XI B 8

9 M. HUSRIN XI A 9

10 M. ZAINUDIN XA 10

11 MUMAMMAD JAZI XI A 11

12 PURNAYA XA 12

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PROGRAM UNGGULAN ( BAHASA ARAB )

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : KELAS/KELOMPOK : X / I

NO NAMA KELAS TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 DESI RATNASARI XA 1

2 HILIMIAH XA 2

3 MUH.SALEH XA 3

4 SRI AYU WAHYUNI XA 4

5 SRI NAHAIRATIH XA 5

6 SUMIATI XA 6

7 USWATUN HASANAH XA 7

8 BQ. NALA ADRIANA XB 8

9 BQ. TUTIK SUHARTINI XB 9

10 FATIMATUZZUHROH XB 10

11 M. DONI MULYADI XB 11

12 MUHAMMAD BAHRAM XB 12

13 RENDI ANTIKA XB 13

14 RINA YULIANA XB 14

15 SULHIYATUL FAHRANI XB 15

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd ___________________

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PROGRAM UNGGULAN ( BAHASA ARAB )

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : KELAS/KELOMPOK : X / II

NO NAMA KELAS TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 AHMAD FAHRURROZI XA 1

2 CISMI ISKANDAR XA 2

3 FARIDA LAELA XA 3

4 HERAWATI XB 4

5 JASMAWADI XB 5

6 JUNA KARYAWAN XB 6

7 AHMAD SYAHRONI XC 7

8 ARFAN XC 8

9 BQ. FITRIANI RAHMAWATI XC 9

10 JUMATRI XC 10

11 L. AHSIN MUNADI XC 11

12 MUSTIANI XC 12

13 PITA ROHANA XC 13

14 RABIATUL ADAWIYAH XC 14

15 SITI JOHARIAH XC 15

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd __________________

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PROGRAM UNGGULAN ( BAHASA ARAB )

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : KELAS : XI

NO NAMA KELAS TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 ALWI XI A 1

2 ATIKAH DEWI YANTI XI A 2

3 AHYAR RASIDI XI A 3

4 LINDA JUNIATI XI A 4

5 MAHMIATUL FITRIA XI A 5

6 M. HUSRIN XI A 6

7 MUHAMAD JAZI XI A 7

8 SABAHUL KHOIRI XI A 8

9 FAHRUDIN XI B 9

10 HINDUN XI B 10

11 KURMAWATI XI B 11

12 M. AZIZURRAHMAN XI B 12

13 MEGAWATI MUSTIKASARI XI B 13

14 ROKYAL AINI XI B 14

15 SUSILAWATI XI B 15

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd ______________________

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PROGRAM UNGGULAN ( BAHASA ARAB )

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : KELAS : XII

NO NAMA KELAS TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 ASWANDI XII A 1

2 HALIMATUSSAKDIAH XII A 2

3 HUSNIATI XII A 3

4 IDAYANTI XII A 4

5 LALU MAKMUN XII A 5

6 LENY WIDYAWATI XII A 6

7 M. KAMARUDIN XII A 7

8 MUHAMAD BAHRI XII A 8

9 SITI ZAR'AH XII A 9

10 SONI ISKANDAR XII A 10

11 ERNAWATI XII B 11

12 FAJAR SUBAKTI XII B 12

13 FATIMATUZZUHROH XII B 13

14 LILI ERNAWATI XII B 14

15 M. PADLI XII B 15

16 PATNI XII B 16

17 SRI SUSANTI XII B 17

18 YANTO XII B 18

Waka Kesiswaan Pembina

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd _____________________

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XA

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 ABDUL HALIK 1
2 AHMAD FAHRURROZI 2
3 CISMI ISKANDAR 3
4 DESI RATNASARI 4
5 FARIDA LAELA 5
6 FATHUR ASWAN 6
7 HABIBURRAHMAN 7
8 HIKMAWATI 8
9 HILMIAH 9
10 IDA RATNAWATI 10
11 LALU ARDI EKA SATRIA 11
12 LILI NURMALASARI 12
13 MARIANA 13
14 MUH. SALEH 14
15 NURHAYATI 15
16 PATMAWATI 16
17 PURNAYA 17
18 RAHMAWATI 18
19 RIJALUL HADI 19
20 RUDI HARTAWAN 20
21 SIPAIYAH 21
22 SITI AMINAH 22
23 SITI MAESARAH 23
24 SRI AYU WAHYUNI 24
25 SRI NAHAIRATIH 25
26 SUCI MURNI 26
27 SUMIATI 27
28 USWATUN HASANAH 28
29 WAHDATUL UMMAH 29
30 WAHYUDI 30
31 WAHYUNI 31
32 YAYAN EFENDI 32
33 ZAENUDIN 33

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
DEPARTEMEN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (PESANTREN RAMADHAN)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XB

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 AYAR HARIANTINI 1
2 BAIQ KHAIRUN NISA' 2
3 BAIQ NALA ADRIANA 3
4 BAIQ TIA HUMAIROH 4
5 BAIQ TITIK NURMULIATI 5
6 BAIQ TUTIK SUHARTINI 6
7 BUDI PURNAWAN 7
8 DENI RAHMAN 8
9 ELY SUSANTI 9
10 ERFAN 10
11 ERNITA YULIANA 11
12 FATIMATUZZUHROH 12
13 HAMZANWADI 13
14 HERAWATI 14
15 HUMAIDI 15
16 IDA ZUBAIDAH 16
17 ISLAHUL HADI 17
18 JASMAWADI 18
19 JUNA KARYAWAN 19
20 M. DONI MULYADI 20
21 MARZAWAN 21
22 MUHAMAD BAHRAM 22
23 MUHAMAD SYAIFUL 23
24 MUNAWIR HARIS 24
25 NARA RIDAWATI 25
26 RAMDANI 26
27 RENDI ANTIKA 27
28 RINA YULIANA 28
29 SAHDIANA 29
30 SAHIRI 30
31 SULHIYATUL FAHRANI 31
32 SUS SULASTINI 32
33 SUSMILAWATI 33
34 YULI ANGGRA 34

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XC

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 AKHMAD JOHAN FIRMAN 1
2 AKHMAD SYAHRONI 2
3 APRIANI 3
4 ARPAN 4
5 BAIQ FITRIANI RAHMAWATI 5
6 HABIB HAPIPI 6
7 HARIANTI 7
8 HENDRA SOFIANA 8
9 JUMATRI 9
10 KURNIATILLAH 10
11 LALU AHSIN MUNADI 11
12 MIHRAM 12
13 MUHIMMAH 13
14 MUNAINI 14
15 MUNZIR ALCHUSYARI 15
16 MUSLIHANI 16
17 MUSTIANI 17
18 PITA ROHANA 18
19 RABIATUL ADAWIAH 19
20 RAHMAT RAMDONI 20
21 RAMDANI 21
22 RISA FEBRIANTI 22
23 SAUMIN 23
24 SITI JOHARIAH 24
25 YULIA ANDRIANI 25
26 YULIANA 26
27 ZAENUL FADLI 27
28 ZAINIAH 28
29 M. DANI SAPUTRA 29

Waka Kesiswaan Imam

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI A

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH

1 AGUSTIA KARTA YUDA 1


2 ALWI 2
3 ATIKAH DEWI YANTI 3
4 AZHARI 4
5 BAIQ NURUL AINI 5
6 BAIQ NURUL FITRIANI 6
7 HAMDAN HUMAIDI 7
8 HILMAWATI 8
9 HILMAYANI 9
10 HINDUN HENDRA 10
11 ISNAINI 11
12 L. M. FAHRURROZI 12
13 LALU AKHYAR RASIDI 13
14 LENI SEPTIANI 14
15 LINDA JUNIATI 15
16 M. FADLI 16
17 M. HUSRIN 17
18 MAHMIATUL FITRIA 18
19 MARDIANA 19
20 MIFTAHUL JANNAH 20
21 MUHAMAD JAZI 21
22 MUH. KARYA SALAM 22
23 NURHALIMAH 23
24 NURHIDAYATI 24
25 NURLAILI 25
26 NURUL HASANAH 26
27 SABAHUL KHOIRI 27
28 SAHLAN 28
29 SOPARI ROMADON 29
30 SUAIDAH 30
31 SUHAILI 31
32 SUHIRMAN 32
33 SUMARDI 33
34 SYAHRI RAMADAN 34
35 TANDUR PURNAMA SARI 35
36 TRI YULITA SANDI 36
37 YULIATI ASNAINI 37

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

DEPARTEMEN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (PESANTREN RAMADHAN)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI B

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 AHMAD ROZALI 1
2 ALIMAH 2
3 ARIFIN AMRIZAL 3
4 AYUP SENTANU 4
5 AZHARI 5
6 FAHRUDIN 6
7 HALIMAH 7
8 HERMAN JAYADI 8
9 HIDAYATI 9
10 HINDUN 10
11 HURIYANTI 11
12 HUSNUL YADI 12
13 ISNAINI WIDYAWATI 13
14 KAHAERUL PATIHIN 14
15 KHAERATUN NISA' 15
16 KURMAWATI 16
17 KUSMIYANAWATI 17
18 LUKMANUL HAKIM 18
19 M. AZIZURRAHMAN 19
20 M. HAMDANI 20
21 MEGAWATI MUSTIKA SARI 21
22 MUHALI 22
23 NAFSAH LEANA PUTRI 23
24 NURHIDAYATI 24
25 NURUL HIDAYAH 25
26 RABIATUL ADAWIYAH 26
27 RAHIM ADAT LAKSONO 27
28 ROHANIAH 28
29 ROHINI 29
30 ROKYAL AINI 30
31 SRI WAHYUNI 31
32 SUKMANINGSIH 32
33 SUKMAWATI 33
34 SURIANI 34
35 SUSILAWATI 35
36 TURMAN 36
37 USWATUN HASANAH 37
38 ZAENUDIN 38

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd


Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

DEPARTEMEN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (PESANTREN RAMADHAN)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XII A

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 AMBARWATI 1
2 ANIS BUDIATI 2
3 ASWANDI 3
4 HALIMATUSSAKDIAH 4
5 HUSNA PRIHATIN 5
6 HUSNIATI 6
7 IDAYANTI 7
8 JULIANA 8
9 KARYAWATI 9
10 L. IMRON BAIHAQI 10
11 LALU MAKMUN 11
12 LENY WIDYAWATI 12
13 M. HANAFI 13
14 M. KAMARUDIN 14
15 MARDIAH 15
16 MARIANI 16
17 MUHAMAD BAHRI 17
18 MUKSIN 18
19 NANA MARIANA 19
20 NURHASANAH 20
21 NURUL HOTIMAH 21
22 RATNA DEWI 22
23 RAUDAH 23
24 RUSDAN 24
25 SITI ZAR'AH 25
26 SONI ISKANDAR 26
27 SUHARDI 27
28 ZARKASI 28
29 ZULPAN 29

Waka Kesiswaan Penceramah


L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

DEPARTEMEN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (PESANTREN RAMADHAN)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XII B

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 AMALIA UTAMI 1
2 ERNAWATI 2
3 FAJAR SUBAKTI 3
4 FAQIHUL 'AM 4
5 FATIMATUZZUHROH 5
6 HALIMAH 6
7 HARYONO 7
8 HERA HARIANI 8
9 HERMAWATI 9
10 JONI ISKANDAR 10
11 LAILATUL ISNAINI 11
12 LILI ERNAWATI 12
13 M. AMIN MUHTAR 13
14 M. ERWIN 14
15 M. HABIBURRAHMAN 15
16 M. IRWAN 16
17 M. PADLI 17
18 M. SALIM 18
19 M. SAPRI 19
20 NURHIDAYATI 20
21 NURLAILI 21
22 PAIZAH 22
23 PATNI 23
24 PURWANTO 24
25 ROHANI 25
26 SAMSUL RIZAL 26
27 SRI SUSANTI 27
28 YANTO 28
29 YULIANA 29

Waka Kesiswaan Penceramah


L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XA

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 ABD. AZIZ 1
2 BQ. SITI SUJANAH 2
3 DARMAWAN 3
4 ELI ERMAWATI 4
5 HAMDI 5
6 HUSNUL KHOTIMAH 6
7 IDA HASTINI 7
8 IMRAN 8
9 JAMILAH 9
10 L. TURMUZI 10
11 M. SUHARDI 11
12 M. ZAENUL MAJDI 12
13 M. ZULFIKRI 13
14 MARROYANI 14
15 MUH. HAJRURROSIDIN 15
16 MUH. KASIM MAKBUL 16
17 MUHAMMAD FAJAR DANI 17
18 MULIANTI 18
19 NUR SRI IRNANI 19
20 NURUL ZAINI 20
21 RAUHANA 21
22 ROHANI 22
23 ROKYAL AINI 23
24 SAMI'AH 24
25 SARMINAH 25
26 SUKMI HARTINIATI 26
27 SULAIMAN 27
28 SURIATUL AINI 28
29 USMAN 29
30 ZAINAL HAIRI 30
31 31
32 32
33 33

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XB

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 ABET BAOR H D B 1
2 AHMAD NAWAWI 2
3 ASMAWATI 3
4 BQ. ERNA FITRIANI 4
5 BQ. NURUL HASANAH 5
6 BQ. SALWATI NINGSIH 6
7 ENI SASNIATI 7
8 ERNAWATI AULIA PUTRI 8
9 FEBRIANTI RAHMAH 9
10 HAERUMAN 10
11 HASANAH 11
12 HASNAN FAESAL 12
13 HERMAN 13
14 L. ATIF HAMZAH 14
15 L. HABIBURRAHMAN 15
16 M. SUHIRMAN 16
17 MARI'AH 17
18 MUHZAN 18
19 NURUL JANNAH 19
20 RONI 20
21 SAMSUL RIZAL 21
22 SARNIATI 22
23 SHOLATIAH 23
24 SITI RUZIANAZAEN 24
25 SITI SOLEHATUN 25
26 SUGI HARTINI 26
27 SUHARDI 27
28 SULTAN 28
29 SUWATI 29
30 USMAN 30
31 31
32 32
33 33

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XC

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 ABD. AZIZ 1
2 AHMAD GUFRON 2
3 ANNA ALLAILI 3
4 BUHARNIATI 4
5 BUSYAIRI 5
6 ELI SOFIANA 6
7 FAUZAN 7
8 HARMAIN 8
9 HUSNUL KHOTIMAH 9
10 L. GUFRON SAURI 10
11 L. JOHN ADI GUNA 11
12 M. WATONI 12
13 MARO'AH 13
14 MASI'AH 14
15 MIMI SUJIARTI 15
16 MUH. AGUS 16
17 MUHAMAD SOPIYOLLOH 17
18 MUKSIN SALIM 18
19 MURNIATI 19
20 NURASIAH 20
21 NURUL HIDAYAH 21
22 RINI YULIANA 22
23 RUKIATUL ADAWIYAH 23
24 SAEBATUL HARDIANTI 24
25 SAMSUL RIADI 25
26 SETIAWATI PUSPITA DEWI 26
27 WAHYU NIRMALA 27
28 WIDARMAYADI 28
29 YULIANA 29
30 30
31 31
32 32
33 33

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI A

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 ABDUL HALIK 1
2 AHMAD FAKHRURROZI 2
3 AHMAD JOHAN FIRMAN 3
4 AHMAD SAHRONI 4
5 APRIANI 5
6 AYAR HARIANTINI 6
7 BQ. FITRIANI RAHMAWATI 7
8 BQ. HAERUNNISA' 8
9 BQ. TIA HUMAIROH 9
10 BQ. TITIK NURMULIATI 10
11 BUDI PURNAWAN 11
12 DESI RATNASARI 12
13 ELI SUSANTI 13
14 ERPAN 14
15 FARIDA LAELA 15
16 FATHUR ASWAN 16
17 HABIBURRAHMAN 17
18 HAMZANWADI 18
19 HIKMAWATI 19
20 HILMIAH 20
21 HUMAIDI 21
22 IDA RATNAWATI 22
23 ISLAHULHADI 23
24 KURNIATILLAH 24
25 MARIANA 25
26 MIHRAM 26
27 MUHIMMAH 27
28 MUNAINI 28
29 RENDI ANTIKA 29
30 30
31 31
32 32
33 33

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI B

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 ARPAN 1
2 BQ. TUTIK SUHARTINI 2
3 ERNITA YULIANA 3
4 FATIMATUZZUHROH 4
5 HABIB HAPIPI 5
6 HENDRA SOFIANA 6
7 HERAWATI 7
8 JASMAWADI 8
9 JUMATRI 9
10 L. ARDI EKA SATRIA 10
11 M. DONI MULIADI 11
12 MAKSUM 12
13 MARZAWAN 13
14 MUH. SALEH 14
15 MUSLIHANI 15
16 NARA RIDAWATI 16
17 NURHAYATI 17
18 PATMAWATI 18
19 PITA ROHANA 19
20 PURNAYA 20
21 RABIATUL ADAWIYAH 21
22 RAHMAWATI 22
23 RAMDANI 23
24 RISA FEBRIANTI 24
25 RUDI HARTAWAN 25
26 SAUMIN 26
27 SIPAIYAH 27
28 SITI AMINAH 28
29 SITI JOHARIAH 29
30 SRI AYU WAHYUNI 30
31 SUS MILAWATI 31
32 32
33 33

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI C

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 BQ. NALA ADRIANA 1
2 IDA ZUBAIDAH 2
3 KHAERUNNISA' 3
4 L. AHSIN MUNADI 4
5 LILI NURMALASARI 5
6 M. DANI SAPUTRA 6
7 MUHAMMAD BAHRAM 7
8 MUHAMMAD SYAIFUL 8
9 MUNAWIR HARIS 9
10 MUNZIR ALCHUSYARI 10
11 MUSTIANI 11
12 RAHMAT RAMDONI 12
13 RAMDANI 13
14 RINA YULIANA 14
15 SAHDIANA 15
16 SAHIRI 16
17 SRI NAHAIRATIH 17
18 SUCI MURNI 18
19 SULHIYATUL FAHRANI 19
20 SUMIATI 20
21 SUS SULASTINI 21
22 USMAN ARIFIN 22
23 USWATUN HASANAH 23
24 WAHDATUL UMMAH 24
25 WAHYUDI 25
26 YAYAN EFENDI 26
27 YULI ANGGRA 27
28 YULIA ANDRIANI 28
29 YULIANA 29
30 ZAENIAH 30
31 ZAENUL FADLI 31
32 ZAINUDIN 32
33 BQ.ULFIATUN 33

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XII A

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 AHMAD ROZALI 1
2 ALIMAH 2
3 ALWI 3
4 ARIFIN AMRIZAL 4
5 ATIKAH DEWI YANTI 5
6 AYUP SENTANU 6
7 AZHARI 7
8 BQ. NURUL AINI 8
9 BQ. NURUL FITRIANI 9
10 HAMDAN HUMAIDI 10
11 HERMAN JAYADI 11
12 HIDAYATI 12
13 HILMAWATI 13
14 HILMAYANI 14
15 HINDUN HENDRA 15
16 HURIANTI 16
17 IFHAN SRIPANJI TILANEGARA 17
18 ISNAINI 18
19 KHAERATUN NISA' 19
20 KURMAWATI 20
21 KUSMIYANAWATI 21
22 L. AHYAR RASIDI 22
23 L. M. FAKHRURROZI 23
24 LENI SEPTIANI 24
25 LINDA JUNIATI 25
26 M. FADLI 26
27 M. HUSRIN 27
28 MAHMIATUL FITRIA 28
29 MEGAWATI MUSTIKA SARI 29
30 MUH. AWAL KARYA SALAM 30
31 MUHAMMAD JAZI 31
32 NAFSAH LEANA PUTRI 32
33 NURHIDAYATI 33
34 NURUL HIDAYAH 34
35 PAHRUDIN 35
36 RABIATUL ADAWIYAH 36
37 ROHANIAH 37

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA

MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA


NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (SHALAT DZUHUR BERJAMAAH)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XII B

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI CERAMAH


1 HALIMAH 1
2 HINDUN 2
3 HUSNUL YADI 3
4 ISNAINI WIDYAWATI 4
5 KHAIRUL PATIHIN 5
6 LUKMANUL HAKIM 6
7 M. AZIZURRAHMAN 7
8 M. HAMDANI 8
9 MARDIANA 9
10 MIFTAHUL JANNAH 10
11 MUH. ZAOJA 11
12 MUHALI 12
13 NURHALIMAH 13
14 NURHIDAYATI 14
15 NURLAILI 15
16 NURUL HASANAH 16
17 RAHIM ADAT LAKSONO 17
18 ROHINI 18
19 ROKYAL AINI 19
20 SABAHUL KHOIRI 20
21 SAHLAN 21
22 SAHRI RAMDAN 22
23 SOPARI ROMADON 23
24 SRI WAHYUNI 24
25 SUHAILI 25
26 SUHIRMAN 26
27 SUKMANINGSIH 27
28 SUKMAWATI 28
29 SUMARDI 29
30 SURIANI 30
31 SUSILAWATI 31
32 TANDUR PURNAMA SARI 32
33 TRY YULITA SANDI 33
34 USWATUN HASANAH 34
35 YULIATI ASNAINI 35
36 ZAENUDIN 36

Waka Kesiswaan Penceramah

L. HUSNI SHOPIANTO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
Drs. MILASRA
NIP. 19651231199403 1 023
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TERAKREDITASI : A / NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XA

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 BQ. SITI SUJANAH 1


2 ELI ERMAWATI 2
3 HUSNUL KHOTIMAH 3
4 IDA HASTINI 4
5 JAMILAH 5
6 MARROYANI 6
7 MULIANTI 7
8 NUR SRI IRNANI 8
9 NURUL ZAINI 9
10 RAUHANA 10
11 ROHANI 11
12 ROKYAL AINI 12
13 SAMI'AH 13
14 SARMINAH 14
15 SUKMI HARTINIATI 15
16 SURIATUL AINI 16

Waka Kesiswaan Pembina

MUH. ZAINI, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

H. ABDUSSYAHID, S.Ag
NIP. 19700625 199503 1 002
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TERAKREDITASI : A / NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XB

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 ASMAWATI 1
2 BQ. ERNA FITRIANI 2
3 BQ. NURUL HASANAH 3
4 BQ. SALWATI NINGSIH 4
5 ENI SASNIATI 5
6 ERNAWATI AULIA PUTRI 6
7 FEBRIANTI RAHMAH 7
8 HASANAH 8
9 MARI'AH 9
10 NURUL JANNAH 10
11 SHOLATIAH 11
12 SITI RUZIANAZAEN 12
13 SITI SOLEHATUN 13
14 SUGI HARTINI 14
15 SUWATI 15

Waka Kesiswaan Pembina

MUH. ZAINI, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

H. ABDUSSYAHID, S.Ag
NIP. 19700625 199503 1 002
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TERAKREDITASI : A / NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XC

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 ANNA ALLAILI 1
2 ELI SOFIANA 2
3 HUSNUL KHOTIMAH 3
4 MARO'AH 4
5 MASI'AH 5
6 MURNIATI 6
7 NURASIAH 7
8 NURUL HIDAYAH 8
9 RINI YULIANA 9
10 RUKIATUL ADAWIYAH 10
11 SAEBATUL HARDIANTI 11
12 SETIAWATI PUSPITA DEWI 12
13 WAHYU NIRMALA 13
14 YULIANA 14
15 IDA ROYANTI 15
16 MAYANAH 16

Waka Kesiswaan Pembina

MUH. ZAINI, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya

H. ABDUSSYAHID, S.Ag
NIP. 19700625 199503 1 002
KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TERAKREDITASI : A / NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI A

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 APRIANI 1
2 AYAR HARIANTINI 2
3 BAIQ FITRIANI RAHMAWATI 3
4 BAIQ KHAIRUN NISA' 4
5 BAIQ TIA HUMAIROH 5
6 BAIQ TITIK NURMULIATI 6
7 DESI RATNASARI 7
8 ELY SUSANTI 8
9 FARIDA LAELA 9
10 HIKMAWATI 10
11 HILMIAH 11
12 IDA RATNAWATI 12
13 KURNIATILLAH 13
14 MARIANA 14
15 MIHRAM 15
16 MUHIMMAH 16
17 MUNAINI 17
18 RENDI ANTIKA 18
19 19

Waka Kesiswaan Pembina

MUH. ZAINI, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
H. ABDUSSYAHID, S.Ag
NIP. 19700625 199503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TERAKREDITASI : A / NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI B

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 BAIQ TUTIK SUHARTINI 1


2 ERNITA YULIANA 2
3 FATIMATUZZUHROH 3
4 HERAWATI 4
5 MUSLIHANI 5
6 NARA RIDAWATI 6
7 NURHAYATI 7
8 PATMAWATI 8
9 RABIATUL ADAWIAH 9
10 RISA FEBRIANTI 10
11 SAUMIN 11
12 SIPAIYAH 12
13 SITI AMINAH 13
14 SITI JOHARIAH 14
15 SRI AYU WAHYUNI 15
16 SUSMILAWATI 16
17 MISIM 17

Waka Kesiswaan Pembina

MUH. ZAINI, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
H. ABDUSSYAHID, S.Ag
NIP. 19700625 199503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONPES NURUL YAQIN PRAYA
MADRASAH ALIYAH NURUL YAQIN PRAYA
TERAKREDITASI : A / NSM : 312520206043
Jalan Jend. Sudirman No 116 Praya Lombok Tengah Telp (0370) 654414 Kode Pos : 83511

DAFTAR HADIR PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DIRI (REMAJA MUSHALLA IQRA' CLUB)

Bulan : Hari/Tanggal :

Minggu Ke- : Kelas : XI C

NO NAMA TANDA TANGAN MATERI PEMBINAAN

1 IDA ZUBAIDAH 1
2 LILI NURMALASARI 2
3 MUSTIANI 3
4 RINA YULIANA 4
5 SAHIRI 5
6 SRI NAHAIRATIH 6
7 SUCI MURNI 7
8 SULHIYATUL FAHRANI 8
9 SUMIATI 9
10 SUS SULASTINI 10
11 USWATUN HASANAH 11
12 WAHDATUL UMMAH 12
13 YULI ANGGRA 13
14 YULIA ANDRIANI 14
15 YULIANA 15
16 ZAINIAH 16
17 KHAERUNNISA 17
18 BQ. ULFIATUN 18

Waka Kesiswaan Pembina

MUH. ZAINI, S.Pd

Mengetahui,
Kepala MA. Nurul Yaqin Praya
H. ABDUSSYAHID, S.Ag
NIP. 19700625 199503 1 002
DAFTAR NAMA SISWA DAN NOMOR INDUK
MA. NURUL YAQIN PRAYA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KELAS : X

1 1306 ABDUL HALIK 55 1360 MUHAMAD SYAIFUL


2 1307 ABDUL HALIM 56 1361 MUHAMAD ZAINUDIN
3 1308 AHMAD FAHRURROZI 57 1362 MUHAMMAD SAHDAN
4 1309 AHMAD YAKUB 58 1363 MUHIMMAH
5 1310 AKHMAD JOHAN FIRMAN 59 1364 MUNAINI
6 1311 AKHMAD SYAHRONI 60 1365 MUNAWIR HARIS
7 1312 APRIANI 61 1366 MUNZIR ALCHUSYARI
8 1313 ARI PURBAYA 62 1367 MUSLIHANI
9 1314 ARPAN 63 1368 MUSTIANI
10 1315 AYAR HARIANTINI 64 1369 NARA RIDAWATI
11 1316 BAIQ FITRIANI RAHMAWATI 65 1370 NURHAYATI
12 1317 BAIQ KHAIRUN NISA' 66 1371 PATMAWATI
13 1318 BAIQ NALA ADRIANA 67 1372 PITA ROHANA
14 1319 BAIQ TIA HUMAIROH 68 1373 PURNAYA
15 1320 BAIQ TITIK NURMULIATI 69 1374 RABIATUL ADAWIAH
16 1321 BAIQ TUTIK SUHARTINI 70 1375 RAHMAT RAMDONI
17 1322 BUDI PURNAWAN 71 1376 RAHMAWATI
18 1323 CISMI ISKANDAR 72 1377 RAMDANI
19 1324 DENI RAHMAN 73 1378 RAMDANI
20 1325 DESI RATNASARI 74 1379 RENDI ANTIKA
21 1326 ELY SUSANTI 75 1380 RIJALUL HADI
22 1327 ERFAN 76 1381 RINA YULIANA
23 1328 ERNITA YULIANA 77 1382 RISA FEBRIANTI
24 1329 FARIDA LAELA 78 1383 ROBY ALAMSYAH
25 1330 FATHUR ASWAN 79 1384 RUDI HARTAWAN
26 1331 FATIMATUZZUHROH 80 1385 SAHDIANA
27 1332 HABIB HAPIPI 81 1386 SAHIRI
28 1333 HABIBURRAHMAN 82 1387 SAHWAN
29 1334 HAMZANWADI 83 1388 SAUMIN
30 1335 HARIANTI 84 1389 SIPAIYAH
31 1336 HENDRA SOFIANA 85 1390 SITI AMINAH
32 1337 HERAWATI 86 1391 SITI JOHARIAH
33 1338 HIDAYAT AWAL PURNAMA 87 1392 SITI MAESARAH
34 1339 HIKMAWATI 88 1393 SRI AYU WAHYUNI
35 1340 HILMIAH 89 1394 SRI NAHAIRATIH
36 1341 HUMAIDI 90 1395 SUCI MURNI
37 1342 IDA RATNAWATI 91 1396 SULHIYATUL FAHRANI
38 1343 IDA ZUBAIDAH 92 1397 SUMIATI
39 1344 ISLAHUL HADI 93 1398 SUS SULASTINI
40 1345 JASMAWADI 94 1399 SUSMILAWATI
41 1346 JUMATRI 95 1400 TOHRI RAHMAN
42 1347 JUNA KARYAWAN 96 1401 USWATUN HASANAH
43 1348 KURNIATILLAH 97 1402 WAHDATUL UMMAH
44 1349 LAELA SARI 98 1403 WAHYUDI
45 1350 LALU AHSIN MUNADI 99 1404 WAHYUNI
46 1351 LALU ARDI EKA SATRIA 100 1405 YAYAN EFENDI
47 1352 LILI NURMALASARI 101 1406 YULI ANGGARA
48 1353 M. DONI MULYADI 102 1407 YULIA ANDRIANI
49 1354 MARIANA 103 1408 YULIANA
50 1355 MARZAWAN 104 1409 ZAENUDIN
51 1356 MIHRAM 105 1410 ZAENUL FADLI
52 1357 MUH TOHRI GAZALI 106 1411 ZAINIAH
53 1358 MUH. SALEH 107 1412 ZAKARIA
54 1359 MUHAMAD BAHRAM