Anda di halaman 1dari 1

Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang Baik

Surat pernyataan

Malang, 17 Oktober 2017

Kepada
Yth Pimpinan
Manager PT. Microsoft
USA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaka Tingkir

alamat : Jl. Kemandoran No.31, Jakarta

Jabatan : Manajer Tehnik


Berkenaan dengan surat ini saya bermaksud mengajukan permohonan
pengunduran diri dari Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin pertanggal 17
Oktober 2017. Demikianlah surat ini dengan sebenar-benarnya saya buat
tanpa gangguan dan tekanan dari pihak manapun.

Terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama saya bekerja di
PT.MICROSOFT. saya ucapkan terima kasih atas perhatian bapak/ibu .

Hormat saya,

Jaka Tingkir