Anda di halaman 1dari 1

TAKWIM TAHUNAN PENGOPERASIAN PBS 2016

SK PARIT RAJA, MUAR

BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN


1 Mesyuarat kursus dalaman Januari Semua guru PBS
2 Mesyuarat Jawatankuasa Januari Pengerusi/Penyelaras/
PBS Kali Pertama Setiausaha PBS
Pembinaan dan penyediaan
3 data serta portfolio murid Januari Guru Kelas
dalam FPM
4 Penyediaan instrument dan Januari Guru Mata Pelajaran
mengumpul evidens Oktober
5 Mesyuarat Jawatankuasa Mei Pengerusi/Penyelaras/
PBS Kali Kedua Setiausaha PBS
6 Mesyuarat Jawatankuasa September Pengerusi/Penyelaras/
PBS Kali Ketiga Setiausaha PBS
7 Mesyuarat Jawatankuasa Disember Pengerusi/Penyelaras/
PBS Kali Keempat Setiausaha PBS
8 Pendaftaran SPPBS / SPS Januari Penyelaras PBS
April
9 Pentaksiran formatif Januari Semua guru PBS
Oktober
10 Pentaksiran sumatif Mac, Mei, Semua guru PBS
Oktober
11 Kemaskini Keputusan Januari Semua Guru PBS
Pentaksiran dalam SPPBS November
12 Menjalankan Pentaksiran Sepanjang Semua Guru PBS
PBS Sesi
Persekolahan
13 Aktiviti penjaminan kualiti,
pementoran, pemantauan, Sepanjang Jawatankuasa yang telah
penataran (latihan) dan tahun dilantik
penyelarasan
14 Pelaporan PBS Jun, Semua guru PBS
November
15 Sesi dialog dan
perbincangan dengan Mac dan Jun Semua guru kelas / PBS
ibubapa tentang keputusan
Tahap Penguasaan
16 Kemaskini Fail
Perkembangan Murid dan Oktober - Guru Kelas / Guru PBS /
Pencapaian PBS secara November Penyelaras PBS
offline

Anda mungkin juga menyukai