Anda di halaman 1dari 1

ABSENSI BPS YANG LAPORAN WILAYAH PUSKESMAS PACARKELING

TAHUN 2010

BULAN
NO NAMA BPS / BKIA / RSB ALAMAT NO TELP JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES KET

1 BPS Ny. Soedarti Gasmanan Jl. Jedong 24A 031.5034490 X X


2 BPS Ny. Tutik Dayat Jl. Pacarkeling III/39 031.5034246 X X
3 BPS Ny. Ika Sudibyo Jl. Pacarkeling IV/35 X X
4 BPS Ny. Djoemali Jl. Pacarkembang 145 031.3894472 X X
5 BPS Ny. Djum'ati S. Jl. Kedung Sroko VII/A 031.5034014 X X
6 BPS Ny. Retno Ida Jl. Kalikepiting Jaya VI/31 031.3811059 X X
7 BPS Ny. Umi Soeharto Jl. Bronggalan Sawah V/ 031.3810836 X X
8 BPS Ny. Dadik Jl. Kalijudan II/24 031.3819542 X X
9 BPS Ny. Dewi Jl. Pacarkembang XII/ 2 X X
10 BKIA Santa Anna Jl. Bronggalan Sawah VA/32 X X
11 RSB DKT Gubeng Pojok Jl. Gubeng Pojok 21 X X
12 RSB Siti Aisiyah X X

Surabaya,
Mengetahui
Kepala Puskesmas pacarkeling yang melapor

dr. Suluh Rahardjo Dewi Mu'alifah


NIP. 19691021 200701 1 017 NIP. 19800101 200501 2 017