Anda di halaman 1dari 5

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 TAPUNG


Nomor: 421.3/SMA.3/

Tentang

PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS PERWAKILAN KELAS (MPK) DAN ORGANISASI SISWA


INTRA SEKOLAH (OSIS) SMAN 3 TAPUNG MASA BAKTI 2017/2018

Menimban : Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) adalah wadah pembinaan generasi muda di lingkungan
g sekolah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah untuk
menunjang kegiatan kurikuler.
b. Bahwa agar pelaksanaan tugas MPK dan OSIS dapat berjalan dengan baik diperlukan dasar
pelaksanakan tugas yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat 1.: Keppres No. 18/M/1985 Tentang Badan Kordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan
Pengembangan Generasi Muda
2. Keputusan Dirjen Dikdasmen No 226/C/Kep/0/1992 Tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan
Kesiswaan
3. Program Kerja SMA Negeri 3 Tapung tahun pelajaran 2017/2018
Hasil Seleksi Pengurus dan Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Tapung masa bakti 2017/2018
pada tanggal 7 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama : Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini
sebagai pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 3 Tapung untuk Masa Bakti 2017/2018.

Kedua : Dengan diangkatnya pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 3 Tapung Masa Bakti 2017/2018 maka
pengurus MPK dan OSIS Masa Bakti 2017/2018 telah berakhir.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban yang melekat pada bidang tugasnya sesuai
ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 3 Tapung.
Keempat : Memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk menyusun program yang berkaitan dengan
MPK dan OSIS di SMA Negeri 3 Tapung.
Kelima : Mengkoordinasikan dan melaporkan secara berkala setiap program MPK dan OSIS kepada pembina
OSIS
Keenam : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang telah
ditetapkan
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Petapahan Jaya


Pada tanggal : 11 September 2017
Kepala SMA Negeri 3 Tapung

SYAFRUDIN ILYAS, M.Si


NIP. 19670204 198807 1 001

Tembusan:
Komite Wakil Kesiswaan Yang Bersangkutan Arsip
Sekolah

Lampiran I
SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMA ISLAM DARUSSALAM
PERIODE 2014/2015

Jabatan Nama Kelas


Ketua Airlangga Kautsar XI IPS 1
Wakil Ketua Pandu Akbar Wicaksono XI IPA 2
Sekretaris 1. Asty Damayanti X IPS 1
2. Shahrizky Lutfiyah XI IPA 1
Bendahara 1. Clairissa Amyra N. XI IPA 2
2. Annisa Shofia X IPS 1
Hubungan Masyarakat 1. Widya Febriani XI IPA 2
2. Putri Andriana Gianti XI IPA 1
Bidang Rohis 1. Fuad Azkia XI IPA 2
2. Rifqi Baihaqi XI IPA 1
3. Haris Firdaus X IPS 2
4. Bonita XI IPA 1
Bidang Olahraga 1. Rizky Akbar XI IPA 1
2. Nadia Ikramina XI IPA 2
3. Neviandi Kemal XI IPA 1
Bidang Kesenian 1. Aisyah Nurhalimah XI IPA 1
2. Alissa Oktavia XI IPA 1
3. Dhoni Dwi Prasetyo X IPS 1
Bidang Ekstra Kurikuler 1. Kevin Ersa Putra XI IPA 1
2. Mutiara Salsabila XI IPA 2
3. Ibrahim William XI IPA 2
Bidang Sarana Prasarana 1. Danis Anindano XI IPS 2
2. Winner Geastinsah R. L. X IPS 2
Bidang Wirausaha 1. Masyita Vina Aristi XI IPA 2
2. Regita Dwi Putri XI IPA 2
3. Delvia Alvita XI IPS 1
4. Safira Salsabila X IPA 1
Bidang Peningkatan Prestasi 1. Maisya Carolina XI IPS 2
2. Aprilya Nur Naidatuljannah X IPS 2
3. Naila Ramadani X IPS 2
Bidang Kedisiplinan 1. M. Hanif Shafa X IPA 2
2. Kevin Firdaus X IPA 1

KATA-KATA PELANTIKAN PENGURUS OSIS PERIODE 2014/2015


(KEPALA SEKOLAH DAN PEMBINA OSIS)

Setelah Pembina OSIS mengucapkan kata-kata penyerahan kepada Kepala Sekolah selanjutnya:
Kepala Sekolah : Terima kasih saudara Pembina OSIS SMA Islam Darussalam...
Saudara Pembina OSIS.
Untuk melantik sebuah organisasi tidaklah mudah, karena itu jawablah pertanyaan
saya..
Apakah Saudara telah melihat dan mempelajari dengan seksama watak atau tingkah
laku serta pengabdian sebelumnya yakni sebelum terpilihnya menjadi Pengurus OSIS
periode 2012/2013 sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila ?
Pembina OSIS : Ya, saya telah mempelajari bersama dengan Pengurus OSIS dimisoner dengan
berlandaskan ketulusan bekerja selama masa penjaringan.
Kepala Sekolah : Apakah Saudara bersedia untuk bertanggung jawab atas Pengurus OSIS untuk
periode 2012/2013 yang tidak menjunjung tinggi nama baik, harkat dan martabat
sekolah?
Pembina OSIS : Ya, Saya bertanggung jawab dengan dukungan lembaga ini
Kepala Sekolah : Baik, Saudara Pembina OSIS,
Untuk itu saya mohon agar Pengurus OSIS terpilih agar maju selangkah,
Ikuti kata-kata yang saya ucapkan ini :
Demi tugas yang dibebankan dipundak saya, maka saya berjanji dengan sungguh-
sungguh, akan menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dan saya bertekad untuk
menjunjung nama baik, kehormatan dan martabat sekolah.
(Kata-kata pelantikan)
Kepala Sekolah : Sesuai dengan janji dan pernyataan Saudara sekalian, maka dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini : Senin, 03 November 2014, saya melantik
Saudara-Saudari sebagai Pengurus OSIS SMA Islam Darussalam untuk periode
2014/2015
Semoga hidayah, taufiq dan ridho ALLOH SWT senantiasa bersama kita untuk
mengemban amanah ini.

KATA-KATA PENYERAHAN PEMBINA OSIS


KEPADA KEPALA SEKOLAH UNTUK DILANTIK

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Darussalam yang saya hormati,
Selaku Pembina OSIS di SMA Islam Darussalam, saya menyerahkan Pengurus OSIS terpilih periode 2014/2015 sebagai ujung
tombak SMA Islam Darussalam ini yang telah dipilih secara langsung dan demokratis pada hari Senin tanggal 12 Oktober
2014.
Adapun Pengurus OSIS terpilih periode 2014/2015 adalah merupakan figur yang telah memehuhi syarat-syarat antara lain budi
pekerti, inovatif, kreatif dan bertanggung jawab namum tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, kami
meminta adanya dukungan penuh dari yayasan, pimpinan sekolah bersama dewan guru.
Dengan telah dipenuhi persyaratan di atas, maka kami mohon kesediaan Bapak kepala sekolah untuk melantik dan
mengukuhkan Pengurus OSIS terpilih periode 2014/2015 yang baru terpilih dan telah mengikuti latihan Dasar Kepemimpinan.
Atas perhatian dan kesedian ibu kepala sekolah saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Hormat saya,
Wakasek Bidang Kesiswaan

Muhammad, S. Ag

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN PENGURUS OSIS


SMA ISLAM DARUSSALAM DARI PENGURUS PERIODE 2013/2014
KEPADA PENGURUS PERIODE 2014/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fathan Aufa
Kelas : XII
Program : IPA
Jabatan : Ketua OSIS SMA Islam Darussalam periode 2013/2014

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho ALLOH SWT menyerahkan Jabatan Ketua
OSIS SMA Islam Darussalam Dari Pengurus Periode 2013/2014 Kepada Pengurus Periode 2014/2015kepada
saudara :

Nama : Airlangga Kautsar


Kelas : XI
Program : IPS
Jabatan : Ketua OSIS terpilih SMA Islam Darussalam periode 2014/2015

Semoga ALLOH SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiq-NYA kepada kita semua untuk mengemban
amanah ini, aamiin.

Dibuat di Bekasi
Pada tanggal 03 November 2014
Ketua OSIS demisioner Ketua OSIS terpilih

Fathan Aufa Airlangga Kautsar

Saksi-saksi
Kepala Sekolah Wakasek Bidang Kesiswaan

Syamsir Usman, S. Ag Muhammad, S. Ag

SUSUNAN APEL PELANTIKAN

APEL DAN PELANTIKAN PENGURUS OSIS PERIODE 2013/2014SMA ISLAM DARUSSALAM, HARI
SENIN TANGGAL 03 NOVEMbER TAHUN 2014
SEGERA DIMULAI.
1. PEMIMPIN APEL MEMASUKI LAPANGAN APEL
2. PEMBINA APEL MEMASUKI LAPANGAN APEL
3. LAPORAN PEMBUKA PEMIMPIN APEL KEPADA PEMBINA APEL
4. ACARA PELANTIKAN PENGURUS OSIS SMA ISLAM DARUSSALAM, PERIODE 2014/2015
5. PENGURUS OSIS DIMISIONER DAN PENGURUS OSIS YANG AKAN DILANTIK MENGAMBIL
TEMPAT
6. PENYERAHAN PENGURUS TERPILIH DARI PEMBINA OSIS KEPADA KEPALA SEKOLAH
7. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA ISLAM DARUSSALAM TENTANG PENGURUS

OSIS, PERIODE 2012/2013


8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN PENGURUS OSIS PERIODE
2013/2014 KEPADA PENGURUS OSIS PERIODE 2014/2015
9. PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA PENGURUS OSIS PERIODE 2013/2014
10. PENGURUS OSIS DIMISIONER DAN PENGURUS OSIS YANG TELAH DILANTIK DIPERSILAHKAN
KEMBALI KETEMPAT
11. AMANAT PEMBINA APEL
12. PEMBACAAN DOA
13. LAPORAN PENUTUP PEMIMPIN APEL KEPADA PEMBINA APEL
14. PEMBINA APEL DAN DEWAN GURU SERTA STAFF TATA USAHA MENINGGALKAN LAPANGAN
APEL
15. APEL SELESAI, PASUKAN DIBUBARKAN

Anda mungkin juga menyukai