Anda di halaman 1dari 2

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Masa: 9.00 pagi 10.00 pagi Tarikh 12.01.2017
Kelas 2 Ibnu Sina & 2 Ibnu Jauzi Tajuk: Mari Menghambur
Standard Pembelajaran 1.1.1 (Menghambur dengan kaki ke atas peti lombol dan membuat putaran serta mendarat)
2.1.1 (Menjelaskan perkaitan antara daya dan ketinggian lonjakan semasa melakukan hambur)
5.2.1 (Mengambil bahagian secara aktif)
5.3.3 (Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan)
Objektif Pembelajaran Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:

Psikomotor: - Melakukan kemahiran menghambur atas peti lombol dan membuat putaran 180 dengan
teknik yang betul.
Kognitif: - Menjelaskan perkaitan antara daya dan ketinggian semasa melakukan lonjakan.
Afektif: - Mempamerkan perasaan gembira semasa melakukan kemahiran.
- Berkomunikasi secara positif dalam pelbagai situasi permainan.
Aktiviti P&P 1. Memanaskan badan.
2. Menunjuk teknik yang betul untuk kemahiran menghambur (kaki, tangan, postur, mata).
3. Menunjuk teknik yang betul untuk melakukan kemahiran putaran (kaki, tangan, postur, mata).
4. Melakukan aktiviti secara ansur maju.
4. Merekacipta dan mempersembahkan kemahiran menghambur dan melombol .
5. Kelonggaran
6. Penilaian dan rumusan.
EMK Bahasa, Nilai Murni
BBM Peti Lombol, Tilam
Penilaian Semasa permainan berdasarkan aksi.
Refleksi
Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Masa: 9.00 pagi 10.00 pagi Tarikh 12.01.2017
Kelas 2 Ibnu Sina & 2 Ibnu Jauzi Tajuk: Mari Memukul
Standard Pembelajaran 1.6.1 (Melakukan pelbagai kemahiran memukul bola dalam situasi permainan)
2.6.1 (Memerihal tentang pemindahan daya semasa melakukan pelbagai kemahiran memukul bola)
5.1.2 (Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan
berkumpulan)
Objektif Pembelajaran Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
Psikomotor:
- Melakukan tiga jenis pukulan dalam pelbagai situasi bola.
Kognitif:
- Menyatakan perubahan daya semasa melakukan kemahiran memukul bola.
Afektif:
- Mematuhi langkah langkah keselamatan yang telah ditetapkan.
Aktiviti P&P 1. Memanaskan badan dengan iringan muzik.
2. Menunjuk cara membuat pukulan (3 cara) .
3. Menerangkan aspek keselamatan yang perlu dilakukan.
4. Melakukan aktiviti secara ansur maju.
5. Permainan kecil / pertandingan (TGFU)
6. Kelonggaran
7. Rumusan
EMK Sains dan Teknologi, Pendidikan Kewangan
BBM Kriket, skittle
Penilaian Semasa persembahan berdasarkan aksi.
Refleksi

Anda mungkin juga menyukai