Anda di halaman 1dari 17

GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

SUSUNAN PANITIA HUT PW EFATA MANGGOAPI


TAHUN 2015

KETUA : IBU Y LEKITOO


SEKRETARIS : IBU S AGIA
BENDAHARA : IBU A DUWIRI

SEKSI SEKSI
1. SEKSI ACARA DAN IBADAH
KOORDINATOR : IBU K ANDAREK/L
ANGGOTA : 1. IBU E BARANSANO/M
2. IBU A DIMARA/R
3. IBU R KAISEPO/S
4. IBU DEDA

2. SEKSI USAHA DANA


KOORDINATOR : IBU CH WANMA
ANGGOTA 1. IBU L SAA/M
2. IBU Y MANDACAN/D
3. IBU IBORI
4. IBU N MANDACAN/S

3. SEKSI LOMBA
KOORDINATOR : IBU A LESNUSSA
1. IBU D TAHAPARY
2. IBU Y MOFU/A
3. IBU O SEBARU
4. IBU N MANDACAN/B
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

4. SEKSI PERLENGKAPAN,PUBLIKASI DEKORASI DAN DOKUMENTASI


KOORDINATOR : IBU N LESNUSSA
ANGGOTA : 1. IBU L BARAWERY/W
2. IBU H URUS/B
3. IBU W KIRUA/K
4. IBU M KAYKAITUI/M

5. SEKSI KONSUMSI
KOORDINATOR : IBU D RUMANSARA
ANGGOTA : 1. IBU D KARUBABA
2. IBU N SAMSANOY
3. IBU L MANDACAN/B
4. IBU L MARIYANTO
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

SUSUNAN PANITIA NATAL PW EFATA MANGGOAPI


TAHUN 2015

KETUA : IBU Y UNIPUTTY


SEKRETARIS : IBU A PAIKI/B
BENDAHARA : IBU M PATTIKAWA/S

SEKSI SEKSI
1. SEKSI ACARA DAN IBADAH
KOORDINATOR : SYMS A INDOUW/W
ANGGOTA : 1. IBU L PATTIKAWA/R
2. GRI G ISIR/S
3. SYMS IMBORA/S
4. IBU A N SIMBIAK/A
5. PNT H BURWOS/M

2. SEKSI USAHA DANA


KOORDINATOR : IBU E SUMPONO/L
ANGGOTA 1. IBU A MANDACAN/P
2. IBU Y MEILISA/B
3. SYMS I Y MANDACAN/A
4. IBU A MAMBRASAR
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

5. IBU D YARANGGA/M
6. IBU K TANATI/S
7. IBU A SADRAFLE/K
8. IBU D PAIKI/P
9. IBU I MARANI
10. IBU H PATTIPI/T

3. SEKSI PERLENGKAPAN
KOORDINATOR : IBU R LINDONGI/R
1. IBU J D RUMBIAK
2. IBU F SESA
3. SYMS A KAMBUAYA/M
4. IBU M RUNAWERI
5. IBU FANNY BURWOS
6. IBU N MAULANI
7. IBU TRESH MANDACAN
8. IBU S BURWOS

4. SEKSI PUBLIKASI DEKORASI DAN DOKUMENTASI


KOORDINATOR : SYMS N LEASA/P
ANGGOTA : 1. IBU H BURWOS/W
2. IBU M PAKIH/R
3. IBU Y LINDONGI
4. IBU S M PAIKI/M
5. IBU Y SESA/K
6. SYMS Y MANDACAN

5. SEKSI KONSUMSI
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

KOORDINATOR : SYMS N L WEKABURI/K


ANGGOTA : 1. IBU S PAIKI/K
2. IBU S MISIDO/O
3. IBU A BOSAYOR/G
4. IBU M SAYORI/T
5. IBU O MAYOR/B
6. IBU R MANDACAN
7. IBU L MANDACAN/K
8. IBU Y MANDACAN/M
9. IBU JND KRIMADI/K
10. IBU IBU PW RAYON I & II

Nomor : 03/A-6.a.5/A-14.b/IV/2015 Kepada


Lamp : Yth. Pelaksana Harian Majelis Jemaat
Perihal : Pemberitahuan Ebenheizer Aborek
Di -
Raja Ampat Utara

Salam Sejahtera,

Sesuai dengan Program Pelayanan Kasih PW GKI Efata Manggoapi, maka Panitia Pelayanan
Kasih telah menetapkan tempat kunjungan Pelayanan Kasih di Jemaat Ebenhezer Aborek Klasis
Raja Ampat Utara dan rencana pelaksanaannya pada bulan Juli 2015.
Berkenan dengan maksud kegiatan di atas, kami memberitahukan kepada BP PW GKI
Ebenheizer Aborek untuk memfasilitasi rencana kegiatan Pelayanan Kasih di maksud,
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Manokwari, 10 April 2015

BP. PW. GKI Efata Manggoapi


GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Ibu. D. Mandacan/K Ibu.E.Wakum/R


Ketua PW Sekertaris PW

Mengetahui,
Pelaksana Harian Majelis Jemaat
Jemaat Efata Manggoapi

Pdt. S. Simbiak, S.Si.Theo


Ketua

Tembusan Yth :
1. Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari;
2. BP PW Jemaat Ebenhezer Aborek,Klasis Raja Ampat Utara;
3. Panitia Wisata Rohani Efata Manggoapi.
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Nomor : 25/A-6.a.5/A-14.b/ X /2015 Kepada


Lampiran :- Yth. Badan Pelayan Unsur PAR
Perihal : Pemberitahuan Pelayanan Kasih Efata Manggoapi
Di -
Tempat

Salam Sejahtera,
Dalam melaksanakan Program Pelayanan kami Unsur (PW), pada Seksi Diakonia (Pelayanan) maka, kami
Persekutuan Wanita (PW) akan melaksanakan Pelayanan Kasih berupa Pemberian Makanan Tambahan bagi
Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) Jemaat GKI Efata Manggoapi, setelah Ibadah Sekolah Minggu Pagi,
Adapun Waktu Pelaksanaan Kegiatan dimaksud, akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu 15 Oktober 2017
Waktu : 08.00 Selesai
Tempat : Gedung Bina Kreasi Jemaat Efata Manggoapi
Demikian Pemberitahuan kami atas perhatiannya diucapkan terimakasih, Tuhan Yesus Berkati.

Manokwari, 05 Oktober 2017

BADAN PELAYAN PW EFATA MANGGOAPI

Ibu. D. Mandacan/K Ibu. M. Awom/R


Ketua Wasek
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

KOMPOSISI STRUKTUR ORGANISASI


KELOMPOK KERJA BINA KREATIFITAS WANITA
JEMAAT GKI EFATA MANGGOAPI
MANOKWARI PAPUA BARAT

Pembina Harian : 1. Kord. Urusan Pembinaan Jemaat


2. Kord. Urusan Pendidikan
3. Ketua PW Efata Manggoapi

Kelompok Kerja
Ketua : Ibu. B.Peday/Urus
Sekretaris : Ibu. M. Runtuboy/Renwarin
Bendahara : Ibu. S. Matani/Tasik

Bidang Perisinan Lisensi


Kordinator : Ibu. A. Indow/Watutamata
Anggota : 1. Ibu. O. Tanati
2. Ibu. L. Krimadi
3. Ibu. S. Tanati/B

Bidang Paket Karja


Kordinator : Ibu. K. Marani/Rumansara
Anggota : 1. Ibu. M. Gasper ( Memasak )
2. Ibu. S. Paiki/K (Bambu )
3. Ibu. S. Sesa/ Pararawai (Pelepa Pisang )
4. Ibu. T.J. Sesa/ Toto (Menjahit )

Bidang Promosi dan Pemasaran


Kordinator : Ibu. N. Rumbekwan/Peday
Anggota : 1. Ibu. N. Rumbekwan/Imbiri
2. Ibu. A. Duwiri
3. Ibu. M. Refasi/M

Bidang Distribusi
Kordinator : Ibu. S. Burwos/Matani
Anggota : 1. Ibu. M. Patikawa/M
2. Ibu. L. Lesnusa
3. Ibu. L. Sarawan/Latuhihin
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Kepada
Yth. Ibu-ibu PW Efata Manggoapi
Di -
Tempat

Syaloom,

Menindak lanjuti Hasil Keputusan Sidang Jemaat ke-XXII Thn 2016,


tentang pelaksanaan Wisata Rohani Unsur PW, maka kami selaku BP.PW
bertujuaan akan membentuk Panitia di maksud pada Ibadah Gabungan PW
bulan Agustus yg akan di laksanakan pada :

Hari/Tgl : Kamis 04 Agustus 2016


Tempat : Ibu. M. Mambraku/Wambrau
Alamat : Depan Hotel Holly Deo Glory SMK 3
Waktu : 15.30 Wit ( Stenga 4 Sore )

Mengingat Pertemuan ini Penting, kami sangat mengharapkan kehadiran


Ibu-ibu pada Ibadah di maksud,
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan
terima kasih, Tuhan Yesus Memberkati.

Manokwari 01 Agustus 2016


GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Ibu D Mandacan/K Ibu E Wakum / R


Ketua Sekretaris

Nomor : 03/A-6.a.5/A-28/X/2016 Kepada


Perihal : Sumbangan Donatur Yth, Ibu.N.D.Mandacan
Lampiran :- Di
Tempat

Salam Sejahtera Dalam Kasih Kristus


Dalam ranka memperingati hari Kelahiran Yesus Kristus Sang Putra Natal, Persekutuan
Wanita (PW), maka kami selaku panitia Bekerja Keras dalam Menggalang Dana guna menunjang
perayaan Natal di maksud, salasataunya melalui Sumbangan Donatur, bagi anggota PW yang
Berkelebihan Berkat, kami mohon Partisipasinya lewat Amplop Donatur yang kami Berikan pada
tangan Ibu-ibu sekalian.

Demikian Penyampaian kami atas Perhatian dan Kerja samanya kami Ucapkan Terimakasih.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sumber Kehidupan dan Berkat senantiasa Melimpahkan Berkat yang
Berkelimpahan dalam Kehidupan Ibu-ibu Hari lepas Hari.

Manokwari, 05 Oktober 2016

Panitia Natal Persekutuan Wanita

Jemaat Efata Manggoapi


GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Ibu.K.Mandacan/M Ibu.N.Rumbekwan/I

Ketua Sekretaris
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Nomor : 1/A-6.a.5/A-14.b/I/2017 Kepada


Lampiran :- Yth, Ibu.................................
Perihal : Undangan Rapat Di
Manokwari

Salam Sejahtera Dalam Kasih Kristus


Dengan ini di sampaikan kepada Ibu-ibu Badan Pelayan PW Efata Manggoapi agar dapat
hadir pada Rapat yang sedia di laksanakan pada:
Hari/ Tgl : Minggu 07 Januari 20167
Waktu : 11.00 (Setela Ibadah Mingu Pagi)
Tempat : GSG Jemat Efata Manggoapi

Demikian Penyampaian kami, atas Perhatian dan Kerja sama yang baik, di Ucapkan Terima
Kasih, Tuhan Yesus Memberkati.

Manokwari, 06 Januari 2017

Panitia Natal Persekutuan Wanita

Jemaat Efata Manggoapi


GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Ibu.D.Mandacan/K Ibu.E.Wakum/R
Ketua Sekretaris

KOMPOSISI STRUKTUR PANITIA WISATA ROHANI


PW EFATA MANGGOAPI
TAHUN 2017

Ketua : Ibu. Pdt. A.N.Ayatanoi, S.si.Th

Sekertaris : Ibu. L. Patikawa/R

Bendahara : Ibu. S. Meisido/O

Seksi Usaha Dana :

Kord : Ibu.S.Burwos. Matani

Aanggota : 1. Ibu.Paki/Rayar

2. Ibu. C.H.Tanati

3. Ibu. A.Dimara/R

4. Ibu.B. Urus/Peday

5. Ibu. Fonataba

6. Ibu.Rumbekwan /Peday

Seksi Acara/Ibadah :

Kord : Ibu. E.Baransano/M


GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Anggota : 1. Ibu. Syms. Mina Patikawa

2. Ibu. Syms. Yohana Mandacan

3. Ibu. Maria. Runaki

4. Ibu. Maria. Kurez / G

5. Ibu. Min. Runtuboy / R

6. Ibu. Stella. Paiki / R

Seksi Perlengkapan

Kord : Ibu. R. Rumbekwan / Wakum

Anggota : 1. Ibu. N. Maulasi

2. Ibu. O. Mayor / B

3. Ibu. M. Umbora / S

4. Ibu. O. Sebaru

5. Ibu M. Ibori

6. Ibu. A. Lesnusa

7. Ibu. L. Sarawan / L

Seksi Konsumsi

Kord : Ibu. H. Matani

Anggota : 1. Ibu. S. Sesa / P

2. Ibu. Y. Baab

3. Ibu. L. Krimadi

4. Ibu. D. Rumansara / S

5. Ibu. E. Bairam

6. Ibu. R. Lindongi /R
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Seksi Transportasi / Akomodasi

Kord : Ibu. Y. Sarawan / R

Anggota : 1. Ibu. H. Kaisepo / B

2. Ibu. Wanma

3. Ibu. A. Motto Daeng

4. Ibu. A. Paiki / Bonai

5. Ibu. Leasa Parinusa

6. Ibu. Sopia Baransano / Imbiri

Seksi Kesehatan

Kord : Ibu. M. Sarawan / M

Anggota : 1. Ibu. S. Tesya

2. Ibu. F. Mamoribo / M

3. Bpk. Sesa

4. Ibu. S. Serimbe

5. Ibu. Rika Maray

6. Ibu. Tesya

Seksi Keamanan

Kord : Ibu. H. Burwos / Wakom

Anggota : 1. Hartoki Sineri

2. Yorgen. Yarangga

3. Gamal. Mandacan

4. Bpk. E. Sarawan

5. Bpk. Y. Awom
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

6. Korinus. Dimara
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
KLASIS MANOKWARI
JEMAAT EFATA MANGGOAPI
PERSEKUTUAN WANITA (PW)
Sekretariat Jln. Gunung salju ManggoapiTelp : (0986)213930 Manokwari Papua Barat

Anda mungkin juga menyukai