Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai tugasan projek Aplikasi teori pembelajaran dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal
Aspek Dinilai (40 36) (35 30) (29 24) (23 20) (19 0)
Penulisan Esei Isi kandungan sangat Isi kandungan tepat Isi kandungan Isi kandungan kurang Isi kandungan tidak tepat
(40 %) tepat dan lengkap dan lengkap. sederhana tepat dan tepat dan kurang dan tidak lengkap.
sederhana lengkap. lengkap.
Hasil penulisan Hasil penulisan Hasil penulisan Hasil penulisan Hasil penulisan
menunjukkan pemikiran menunjukkan menunjukkan pemikiran menunjukkan pemikiran menunjukkan pemikiran
yang sangat kreatif dan pemikiran yang kreatif yang sederhana kreatif yang kurang kreatif dan yang tidak kreatif dan
kritis. dan kritis. dan kritis. kritis kritis
Menginterpretasi Menginterpretasi Menginterpretasi Menginterpretasi Tidak dapat
aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang menginterpretasi aspek-
dibincangkan dengan dibincangkan dengan dibincangkan dengan dibincangkan dengan aspek yang ibincangkan
sangat mendalam dan mendalam dan seberhana mendalam kurang mendalam dan secara mendalam dan
kritikal. kritikal. dan kritikal. kritikal. kritikal
Merujuk Merujuk sekurang- Merujuk sekurang- Merujuk sekurang- Tiada bahan rujukan.
sekurang-kurangnya kurangnya empat kurang nya tiga bahan kurangnya dua bahan
lima bahan rujukan dan bahan rujukan dan rujukan dan pelbagai rujukan dan pelbagai
pelbagai sumber. pelbagai sumber. sumber. sumber.
Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Kurang fasih dalam Menunjukkan
kefasihan penggunaan kefasihan penggunaan kefasihan penggunaan penggunaan bahasa. kefasihan penggunaan
bahasa yang sangat bahasa yang betul dan bahasa secara bahasa yang sangat
betul dan tepat. tepat. sederhana. lemah.
Pengolahan bahasa Pengolahan bahasa Pengolahan bahasa Pengolahan bahasa Pengolahan bahasa
sangat jelas dan tepat. jelas dan tepat. yang sederhana jelas yang kurang jelas dan tidak jelas dan tidak
dan sederhana tepat. kurang tepat tepat
Format penulisan sangat Format penulisan Sebahagain besar Format penulisan Format penulisan tidak
menepati format APA menepati format APA format penulisan kurang menepati menepati format APA
terkini terkini. menepati format APA format APA terkini. terkini.
terkini.
LL1 Sangat berkebolehan Berkebolehan untuk Berkebolehan Kurang berkebolehan Tidak berkebolehan
untuk mencari dan mencari dan sederhana untuk untuk mencari dan untuk mencari dan
mengurus maklumat mengurus maklumat mencari dan mengurus mengurus maklumat mengurus maklumat
yang relevan dari yang relevan dari maklumat yang relevan yang relevan dari yang relevan dari
pelbagai sumber pelbagai sumber dari pelbagai sumber pelbagai sumber pelbagai sumber
Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal
Aspek Dinilai
( 20.0 18.0 ) ( 17.0 15.0 ) ( 14.0 - 12.0 ) (11.0 10.0) ( 9.0 - 0 )
Pembentangan Sangat berkeyakinan Berkeyakinan ketika Keyakinan ketika Kurang berkeyakinan Tidak berkeyakinan
(20 %) ketika membuat membuat membuat ketika membuat ketika membuat
pembentangan pembentangan pembentangan pada pembentangan pembentangan
tahap sederhana
Sangat mahir Mahir mengaplikasi Sederhana mahir Kurang mahir Tidak mahir
mengaplikasi multimedia ketika mengaplikasi multimedia mengaplikasi multimedia mengaplikasi multimedia
multimedia ketika melakukan ketika melakukan ketika melakukan ketika melakukan
melakukan pembentangan pembentangan pembentangan pembentangan
pembentangan.
Penyampaian Penyampaian maklumat Penyampaian maklumat Penyampaian maklumat Penyampaian maklumat
maklumat yang yang jelas dan mudah yang sederha jelas dan yang kurang jelas dan yang lemah dan tidak
sangat jelas dan difahami boleh difahami sukar difahami difahami
mudah difahami.
Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Kurang fasih dalam Menunjukkan
kefasihan kefasihan penggunaan kefasihan penggunaan penggunaan bahasa. kefasihan penggunaan
penggunaan bahasa bahasa yang betul dan bahasa secara bahasa yang sangat
yang sangat betul tepat. sederhana. lemah.
dan tepat.
Menginterpretasi Menginterpretasi Menginterpretasi Menginterpretasi Tidak dapat
aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang menginterpretasi aspek-
dibincangkan dengan dibincangkan dengan dibincangkan dengan dibincangkan dengan aspek yang ibincangkan
sangat mendalam mendalam dan kritikal. seberhana mendalam kurang mendalam dan secara mendalam dan
dan kritikal. dan kritikal. kritikal. kritikal
Sangat peka dengan Peka dengan Kepekaan dengan Kurang peka dengan Tidak peka dengan
peruntukan masa peruntukan masa yang peruntukan masa yang peruntukan masa yang peruntukan masa yang
yang ditetapkan ditetapkan semasa ditetapkan semasa ditetapkan semasa ditetapkan semasa
semasa pembentangan. pembentangan adalah pembentangan. pembentangan.
pembentangan. sederhana.
CTPS 5 Sangat berkebolehan Berkebolehan Kebolehan sederhana Kurang berkebolehan Tidak berkebolehan
untuk membuat untuk membuat untuk membuat untuk membuat untuk membuat
keputusan keputusan berdasarkan keputusan berdasarkan keputusan berdasarkan keputusan berdasarkan
berdasarkan bukti bukti yang kukuh. bukti yang kukuh. bukti yang kukuh. bukti yang kukuh.
yang kukuh.