Anda di halaman 1dari 84

DUPLE EHINACEA

strana 60.

Mali Vrt
Balkonski i vrtni trend 2015
A !
L JK
BI
T
HI

DUPLI TRIXI
strana 6.
strana 30.

EER BILJKA
Potovani nai kupci!
Ovim katalogom predstavljamo asortiman prodaje za 2015.
godinu. Isporuku cvea vrimo preko cele godine dok vre-
menski uslovi dozvoljavaju. Osim direktne kupovine u ras-
adniku, sadnice aljemo i potom.
Sve biljke su domae proizvodnje tj. uzgajane u naim kli-
matskim uslovima pa e biljke bez vremena prilagoavanja
kod vas lepo napredovati. Na vama je da posadite na pra-
vo mesto i naravno da negujete, a one e vam kroz kratko
vreme vratiti uloeni trud izgledom sa fotografija.
Na rasadnik pripada novijoj generaciji malih rasadnika, specijaliziranih u proizvod-
nji retkih i neobinih vrsta. Cilj nam je ponuditi iroki raspon vrsta koje su najzah-
valnije za gajenje u naem podneblju i koje se uobiajeno ne mogu nai u veim vrt-
nim centrima
PORUIVANJE:
Porudbine primamo
radnim danom od 7h-19h
i subotom 7h-16h na fiksni
telefon, fax i e-mail
Te lefon
021/310 00 73
Mobi l n i
065/200 53 81
Fax
021/64 17 148
E-Mai l
katalog@rasad n i kma li vrt.rs
Re klamac ije
069/55 20 113
Save t i
Poklon!
062/176 22 87 Svaki kupac dobija poklon!
Int e rnet Za porudbine vee od 1000
www. din. dobija se poklon tra-
rasad n i kma li vrt.rs jnica ili sezonska cvetnica.
Prodaja se vri i dolaskom u Za porudbine vee od 3000
rasadnik din. dobija se na poklon bun.
Profesora Gria bb Novi Sad
Rasadnik zadrava pravo svih izmena

L e g e n d a :
Sunc e Se nka Saks ija Vis ina bi ljke
Po l u- Reza n i Doba isporuka
s e nka c vet c veta nja ij od jes e n i
2
TROKOVI ISPORUKE: Vano! Isporuivanje sadnica
Obavezno po prijemu
Trokovi dostave cvea na vau robe otvoriti paket Sezonsko cvee poinjemo sa
adresu iznose 350,00 din., bez i zaliti . Ostaviti isporukom poetkom aprila.
obzira na veliinu porudbine. jedan dan cvee u Trajnice isporuujemo cele go-
Isporuku poruene robe vrimo hladu. Sve biljke je dine.
u kartonskoj ambalai na potrebno presaditi u Najvei broj porudbini nam
vee saksije ili u vrt. stigne u prolee u relativno
teritoriji cele Srbije kurirskom
slubom City express. Mogua su odstupan- kratkom periodu. Molimo za
ja u boji cveta biljaka u razumevanje zbog mogueg
PLAANJE: stvarnosti i u katalogu. ekanja na isporuku u aprilu.
Plaanje se vri prilikom is- Poiljke ajemo po re- ta znae promeri saksije?
poruke paketa kurirskoj slubi dosledu naruivanja, i Saksija 9: (biljka posaena
iznosom koji je naveden u najmanje vrednosti od u saksiji veliine 9cm),
raunu plus trokove dostave 1000,00 dinara. mala saksija - u toj saksiji
koji su 350 dinara. isporuujemo nie perene,
Kopriva sitnije i mlade biljke.
strana 16. Saksija 11: (biljka posaena u
saksiji veliine 11cm), srednja
saksija - u toj saksiji su posaene
egzotine biljke, vee perene, i sl.
Saksija 13: (biljka posaena u
saksiji veliine 13cm), velika
saksija - u toj saksiji su posaene
vee biljke ili biljke jakog rasta.

Slatki krompir
strana 14i 15.

Za razmnoavanje nekih biljaka je potrebno due vreme, a koliinski se ne dobije potrebna


koliina. Uz to biljke nisu proizvodi koji se natancaju i uskladite, ve neto ivo i zavis-
no od nepredvidljivih uslova. Zbog toga neke vrste imamo u manjim koliinama i molimo
za razumevanje, ako ne moemo isporuiti celu narudbu. Ali poto ih proizvodimo cele
godine, moete ih nabaviti u letnjoj ili jesenjoj sezoni. 3
KRUPNOCVETNA VISEA
1 Crvena

PETUNIJA-SURFINIJA
kat.br.040
2 Bela

kat.br.041
3 Pink

kat.br.042
7 uta 6 Dupla plava 5 Table white 4 Plava

kat.br.046 kat.br.045 kat.br.044 kat.br.043


SURFINIJA kat.br.0494 8 Pink wein 9 Veranda orchid 10 Purple
PURPURNA&TAMJANIKA

kat.br.047 kat.br.048 kat.br.049


kat.br.0495 Tamjanika VISEA PETUNIJA
Surfinija je biljka brzog i monog rasta, bogato cveta do
kasne jeseni, da bi cvetovi doli do izraaja zahteva veu
posudu za gajenje, zemju obogaenu hranjivim materija-
ma. Zbog intezivnog porasta treba redovno zalivati i pri-
hranjivati.
kat.br.040-0493 Saksija 13 Cena: 200,00 din
kat.br.0494 Saksija 15 Cena: 250,00 din kat.br.0495 Tamjanika Saksija 11 Cena: 150,00 din
13 Star Jubilee 12 Raspberry 11 Bicolor

4 kat.br.0493 kat.br.0492 kat.br.0491


Johnny Flame
TUNIA
LOPTASTE PETUNIJE - PO
kat.br.051

Plus yellow
kat.br.052

POTUNIA - Oblik
biljke je grmolik i Papaya
Crvena okrugao, te pravi prel- kat.br.054
kat.br.053 epu loptu sa bezbroj
cvetova, sa intezivnim
i jedinstvenim bojama.
Idealna je za saksije,
meane ardinjere ali
isto tako i za visee
korpe. Manje je
zahtevnija od petu-
nije i surfinije, ai vam
napominjemo da biljku
treba redovno zalivati i
davati hraniva, a ona e
vam uveliko vratiti.
Peppy blue
Purple ice
kat.br.056
kat.br.055

kat.br.051-058 Saksija 13 Roza


Cena: 200,00 din
kat.br.069,0691 Saksija 13
Cena: 280,00 din
Dupli plavi kat.br.069 Dupli uti kat.br.0691 Duple puzave petunije
na str. 6 kat.br.057

I DUPLI CVETI
I
PETUNIJA - MIN Plus Purple
kat.br.058

5
PETUNIJA - MINI CVETI
1 DOUBLE RED
I
2 LEMON SLICE

kat.br.061
kat.br.062

3 CHERRY STAR

4 Dve boje u jednom loncu


kat.br.064
Puno malih cvetia cvetaju celo leto. Svakog dana se
otvaraju novi cvetii, a precvetali sami otpadaju. Otporna kat.br.063
je na vetar. Presadite ga u veu posudu da bi pokazao svu kat.br.064 Saksija 15 Cena:250,00 din.
kat.br.061-63 Saksija 15 Cena:250,00 din.
svoju lepotu i redovno prihranjujte.
P.S.(Preporueni savet): Ima manju potronje vode od krupnocvetne petunije. Ukoliko petunijama uti lie to
ukazuje na nedostatak Fe(gvoe)i hranjivih materija.

TRI BOJE U JEDNOM LONCU


5 HOT PETTICOAT 6 SWEET PETTICOAT

kat.br.065 kat.br.066

7 BOLERO
kat.br.068
kat.br.065-66 Saksija 15 Cena: 300,00 din

8 PASTEL
kat.br.067

6 kat.br.067-68 Saksija 15 Cena: 250,00 din.


Mukatle su najomiljenije cvee koje ukraava balkone
1 ORANGE DUPLA 5 PINK DUPLA

kat.br.076
kat.br.072
2 BELA DUPLA

4 CRVENA DUPLA
kat.br.070 6 ROZA DUPLA
kat.br.075 7 LILA DUPLA

3 ATIRANA

kat.br.071 kat.br.073

kat.br.074

Mukatle (Perlagonium)

VISEI VODOPADI Dupla cvetajua mukatla


cveta do kasne jeseni, velikim
punim cvetovima. Odstranju-
10 LILA-KRAA jte precvetale cvetove i redovno
prehranjujte.
kat.br.077
kat.br.070-0791
Saksija 11-13 Cena: 150,00
din
Visei Vodopadi
Slovenake mukatle
Fasciniraju svake godine
svojim izgledom sa velikim
brojem grana. Precvetali cve-
tovi sami otpadaju. Svi ih rado
gaje. Balkoni na kojima su ove
mukatle upadljivi su izdaleka.
U ponudi su 4 boje.
11 ROZA
8 CRVENA 9 BELA

kat.br.078 kat.br.079 kat.br.0791 7


STOJEE MUKATLE
1 ROZA SA OKOM 2 BELA SA OKOM
kat.br.081 kat.br.082
3 PURPLE
kat.br.083

Krupnocvetna stojea mukatla. Neprestano bogato cvetaju,


samo im treba nai mesto zatieno od kie.
4 MOSAIC AVENIDA Savet za sve mukatle:
Dok je biljka manja nije potrebno mnogo vode i hrane,
zalivanje i prihranjivanje poveavati to je biljka vea, a
dani topliji. Prezimljava u zatienom prostoru.
apr-okt
Mosaic - Avenida mukatle 7 ROSETA
snanog rasta sa vrstim
4 RED 5 PURPLE drkama i cvetova
fascinirajuih boja i
kontrasta.
kat.br.081-89 Saksija 13
Cena: 150,00 din.

6 CRVENA
kat.br.086
kat.br.084 kat.br.085
kat.br.087

8 BELA

kat.br.088
9 MANDARIN

8 kat.br.089
1 KALIOPA CRVENA 2 ROSE SPLASH
kat.br.091

kat.br.092
Kaliopa (Pelargonium calliope) Nova
4 1-2
generacija hibrida mukatla, neumorno cveta sa
krupnim tamno-crvenim loptama. Izuzetno ro-
busna, poluvisea, pada preko saksije. Dobro
podnosi vruine.
kat.br.091, 092 Saksija 13 Cena: 190,00 din
3-4 Marcada (Pelargonium marcada) Nova
serija poluviseih mukatli - idealna dopuna
kaliopama. Izuzetnog oblika i bogatog cvetanja.
Istie se zbog svoje visoke otpornosti, samoienja, ranog cvetanja i kompaktnog i brzog rasta. U ponudi su dve
boje: dark red - tamno crvena i magenta.
kat.br.093, 094 Saksija 13 Cena: 170,00 din

3 MAGENTA kat.br.093 4 DARK RED kat.br.094

5 Engleska mukatla. Cvetna haljina prekrivena ljupkim cvetovima. Kompaktna, okruglastog oblika.
kat.br.095 Saksija 12 Cena: 150,00 din
5 ENGLESKA MUKATLA
6 Mini Slovenaka mikatla
(Pelargonium p. mini bal- 6 MINI BALKON kat.br.096
kat.br.095
con) Kao mala sestra
slovenakih mukatli,
mini balkon ima
manje cvetie i kom-
paktnog je rasta.
Mekih je grana,
nije ni lomljiva.
Kad procveta iz-
gleda kao cvetni jas-
tuk.
kat.br.096 Saksija 12 Cena:150,00 din. 9
1 Apricot 4 Belakonia
kat.br.104

5-10
4-11
1 Apricot 2 Salmon 3 Scarlet
5 Begonija NON STOP

kat.br.101 kat.br.102 kat.br.103


1-3 Padajua begonija (Illuminatium). Veliki dupli padajui
cvetovi celog leta u viseim korpama ili ardinjerima. Formi-
raju krtole koje moete uvati za narednu sezonu. Pre nego
to smrzne oreite stabiljke i izvadite krtolu. Isprati ostatke
zemlje i prosuiti krtolu. Umotati u novine ili staviti u treset kat.br.105 - mix kat.br.106 - crvena
na tamnom i hladnom mestu (2-10 C). Izbegavajte zalivanje
odgore po liu. U ponudi su tri boje: salmon, apricot, scar-
let. 5-10 25
kat.br.101 - 103 Saksija 13 Cena: 250,00 din
4 Begonija Belakonia (Belleconia). Robusna, krupna 6 Begonija Summer wings deep red
poluvisea sa mnotvom vatreno crvenih cvetova. Ima kat.br.107
dug period cvetanja i odlina je za velike saksije. Ot-
porna na bolesti.
kat.br.104 Saksija 13 Cena: 250,00 din
5 Begonija NON STOP kraljica balkona i terasa punih

krupnih cvetova Idealno mesto za uspeno cvetanje je


istoni i jugoistoni prozor (balkon) zatien od vetra i
kie. Dupli cvetovi prenika 8-9cm.
kat.br.105, 106 Saksija 12 Cena: 230,00 din
kat.br.107,108 Saksija 13 Cena: 250,00 din
7 Begonija krem uta
kat.br.108

5-10
10 vie na strani 11
1 Glehoma 2 Zlatna saka 1 Glehoma (Gle- 3 Dihondra

kat.br.111 kat.br.112 homa hederacea) kat.br.113


Apsulutno udo
od rasta. Izrazita
biljka za sanduie
i lonce sa dugom
bradom od 2m
koja visi preko
ivice posude, ide-
alna biljka za kom-
binacije u senovit-
im mestima, ima
mirisan list.
kat.br.111
Saksija 13
Cena: 150,00
2 Zlatna saka
4 Indian mint (Plectranthus
kat.br.114 ciliatus)
Kompa ktan
r a s t ,
kontrasno obojen list, mirisan,
robusna i otporna na vetar.
Lisnata biljka idealna za
kombinacije.
kat.br.112 Saksija 13 Cena:200,00 2m
3 Dihondra (Dichondra) Lisnodekorativna srebrna puzavica za
ardinjere i visee korpe. Raste do 2m, najbre raste na suncu. Moe
biti i pokriva tla. Idealna za kombinacije sa letnjim cvetnicama
koje vole sunce.
kat.br.113 Saksija 13 Cena: 250,00 din
4 Indian Mint (Satureja douglasi) Ovde se dive oko, nos i usta.
Neobino dekorativna biljka sa izrazitim mirisom mente. Odlikuje
je voema brz rast. Duga je do 2m. Od osuenih listova i izdanaka moe
se spremiti aromatian aj. Odgovara joj polusenka.
kat.br.114 Saksija 13 Cena: 230,00 din
5-6 Crnooka Suzana (Thunbergia alata) energina puzavica

jakog rasta do 1,5m. Brzo pokriva reetke ili potporu u


saksijama. Takoe moe biti padajua u viseim saksijama.
Obezbedite jij puno vode i prihrane.
kat.br.115-116 Saksija 13 6 Crnooka Suzana orange
2m 2m
Cena: 200,00 din kat.br.115
7 Begonija Summer wings rose 7 Begonija roza 5 Crnooka Suzana uta
kat.br.116

kat.br.117
7 Begonija bela

5-10
kat.br.117,118 Saksija 13 Cena: 250,00 din kat.br.118
7-9 Begonija Summer wings- Jedinstveni spektal na balkonu i terasi, u viseim korpama
i visokim ardinjerama. Za razliku od drugih begonija dobro podnosi sunce, ali takoe
i polusenku. Tolerie suno zemljite. Cveta neumorno celo leta, cvetovi se sami iste. 4-10 1.5-2m
Robusnog je rasta, zavisno od boje prelazi 1 m. Da bi uivali u punom sjaju Begonije
Summer wings treba joj u letnjim mesecima obezbediti vodu i prihranu. 11
2 Margareta bela 3 Kopriva crverna
kat.br.123 4 Bidens
kat.br.122
kat.br.124

5 Verbena plava
kat.br.125 1 A R E N A
ARDINJERA
kat.br.121 arena ardinjera Cena: 520,00 din

3 Verbena Candy kat.br.122,125 Saksija 11 2 Gazanija mix


Cena: 150,00 din
kat.br.128 kat.br.124 Saksija11 kat.br.126
Cena: 120,00 din
kat.br.123 Saksija 11
Cena: 130,00 din
2 Gazanija (Gazania
rigens) zovu je jos i mini
gerber. Sadi se na jakom
suncu
Mickey kat.r.126, 127 2 KOM
Cena: 100,00 din
3 Verbena (Verbena). 1 Crvena
Kompaktna cvetnica, sadi
se u ardinjere i vesee
korpe.
kat.br.128, 129 Saksija 11
kat.br.129
Cena: 180,00 din 25
4 Dupli rezani (P.

4 DUPLI REZANII umbraticola Cinderella). Puni cvetovi sa dve


kontrasne boje za
kat.br.127
kat.br.1211 izrazito sunano 5 Plava Skaevola
mesto. Voli kat.br.1212
jaku toplotu, ne
suvinu vlagu.
kat.br.1211
Saksija 11 Cena:
150,00 din
5 Skaevola (S.
aemula). Sa
svojim intezivno
plavom bojom
i neobinim
cvetovima
zadivljuje. Njena
k a ra k ter ist i k a
je cvetanje bez
pauze, pa ak i u
toplim danima.
kat.br.1212
Saksija 13
12 5-10 Cena: 200,00 din 5-10
Bicolor pink
kat.br.131

Bela

kat.br.130 Magenta kat.br.133 Bicolor Red


1 Dupla pitika (Impatiens walleriana) kat.br.132 Prikladna za balkone i saksije. Cvetovi iznad
listova izgledaju kao ruice. Zanimljiva dvobojna sorta, jedostavna za uzgoj. Ako se
posadi u saksiji moe se uneti u kuu da prezimi na sobnoj temperaturi. kat.br.130-133 Saksija 12 Cena: 160,00
2 Nova Gvineja Granada Orange Crvena

kat.br.135 kat.br.136 kat.br.137


Moyo Nova Gvineja (Impatiens New
2

Guinea). Kompaktna, bunasta


biljka koja cveta celo leto do prvog
mraza. Sjajni listovi sa egzotinim
cvetovima sijaju u ardinjerama,
batenskim lejama, viseim korpa-
ma u kombinaciji sa cveem koje
voli polusenku - glehoma, indian
kat.br.138 mint, itd., jer voli poluosunana
Bela kat.br.134 mesta.
kat.br.134 -138 3 Bacopa trio
Saksija 13 3 Bacopa duo: bela i plava bela, plava, roza
Cena: kat.br.1391
180,00
4-10 30
din
3 Bakopa (Bacopa) obrazuje puno belih cvetova od ranog prolea do kasne jeseni.
Voli polusenku i sunce, ali sunce ne podnosi ceo dan. Leti paziti da se zemlja ne
isui ali i suvie ne natopi. Viestruka primena za sanduie, posude i cvetne nasade.
kat.br.1392
kat.br.139,1391,1393,1394 Saksija 13 Cena: 200,00 din
kat.br.1392 trio Saksija 13 Cena: 250,00 din
3 Bakopa bela
kat.br.139

3 Bacopa dupla plava


3 Bacopa plava

kat.br.1393 kat.br.1394 13
SLATKI KROMPIR Slatki krompir (Ipomea batata)
Energini pratilac.
Moderna strukturna biljka koja se ko-

SWEET POTATO risti za bezbroj kombinacija. Podnosi


najjae sunce. Ako je posaena u veoj
posudi podnee jako sunce. Moe se
saditi i u cvetnim lejama, gde se ro-
busne sorte isprue i do 1,5m. Kod
sorti koje obrazuju krtolu (krompir),
koristi se u ishrani i spada u grupu
zdrave hrane.
kat.br.140-Bakarno-bronzani list ko-
pljasti najdue pada od svih 1-1,5m.
kat.br.141 - List srcastog oblika, loptasto
JESTIVA KRTOLA pada.
kat.br.151-Surple srcasti manjeg rasta, za
dekoracije.
kat.br.152-Izdueno srcast. Biljka lopta-
sog rasta.
kat.br.153-Variegata atiran moe i u
polusenci.
kat.br.154-Emerald izreckani listii
irine do 0,5-1cm. Biljka srednjeg rasta
kat.br. -Caroline ligh green blago urezan
list. Biljka srednjeg rasta
kat.br.156-Blackie Purple kopljasti list,
kompaktnog rasta, sam se oblikuje u
loptu, ljubiastih cvetova i bujnog rasta.
kat.br.157-Svee zeleni list sa krtolom

ZA NAJTOPLIJE LETO
koja je jestiva.
kat.br.150-157 Saksija 12
Cena: 200,00 din
3 SWEET HEART DIJON NO
kat.br.142

VO
!
- ZA CVETNE BATE, KAO POKRIVA
TLA
-ZA ARDINJERE
- PUNO SUNCA, PUNO VODE
1 SWEET CAROLINE BRONZE 2 RUSTY RED
kat.br.140 kat.br.141

14
4 SWEETHEART PURPLE 6 VARIEGATA
kat.br.151 kat.br.153

5 BLACK GALAXY

kat.br.152

7 EMERALD
kat.br.154

ipomea&slovenaka mukatla&gaura
9 BLACKIE 10 SWEETHEART
kat.br.156 kat.br.157

15
1 Margareta Bela dupli cvet 1 Margareta (Argyranthemum frutescens).
Moe se saditi u bati, ardinjeri samostal-
no ili u kombinaciji. Cvetaju celo leto do
prvog mraza, uta je najcvetanija. Atrak-
tivna je za leptirove.
kat.br.160-162 Saksija 13
Cena: 150,00 din

20 2 Pineapple Splash
kat.br.161
kat.br.163
uta
Roza
kat.br.160
80

2 Ruffles Bordeaux
4-10
kat.br.162 30 kat.br.164

2 Ukrasna kopriva

2 Dipt in Wine
kat.br.168

2 Sky Fire
2 Sedona kat.br.165
kat.br.167

2 Limon Blush
kat.br.166

Slatki krompir
strana 14 i 15.

25-30
2 Ukrasna kopriva (Coleus
blumei). Krupna i robusna
kopriva za kobinacije i kao 2 Aligators Tears
soliterna biljka. Sadi se na kat.br.169
sunanim poloajima i
polusenci. Orezati i uneti
da prezimi. Aligators
2 Inky Fingers Tears i Inky fingers su
kat.br.1691 kompaktne koprive, idealne
za kombinacije. Inky fingers
moe da se sadi i u visee korpe.
kat.br.163-1691 Saksija 11
Cena: 130,00 din
16
1 Dragon ving 2 Maiji repovi
kat.br.171 kat.br.172

4-10 40
1 Begonija Dragon ving vrsta izuzetnog porasta sa dugakim
izdancima, bez pauze cveta do mrazeva, cvetovi su krupni jarkih
boja. Za sunane i senovite expozicije.
kat.br.171 Saksija 13 Cena: 220,00 din
2 Maiji repovi (Acalypha) Visei cvetovi do 10cm podseaju na
6-10
maije repove, crvene boje i mekani. U toplim letnjim mesecima
redovno prihanjivati. U kui prezimljava na toplijem mestu sa
dosta vlage 4 Vanila (Heliotro- 4 Vanila
kat.br.172 Saksija 13 Cena: 250,00 din pium) Trai topla i
3 Streptokarpus (Streptocarpus saxarum) Mali sunana mesta. Cvetovi kat.br.173
plavi cvetovi kao da vise na ici, somotski zeleni ire miris vanile. Pazite
list. Biljka za poluatirana i atirana mesta. da u toplim danima ne
kat.br.173 Saksija 13 Cena: 200,00 din ostane bez vode. Prez-
imi na 5-10C, na svet-
3 Streptokarpus lom mestu.
kat.br.173 kat.br.174
Saksija 13
Cena:200,00 din.
5 Sun patiens je
nov u svetu im-
patiensa. Podnosi
toplotu i kiu. Ro-
busnog je rasta,
krupnih cvetova.
Posadite ga u vee )
posude na suncu ili
u polusenci.
kat.br.175-
cele godine 77 Saksija 13 4-10 35-40
Cena: 200,00 din
6 Persijski tit (Strobilanthes dyerianus) Lepotu ljubiastog sredinjeg dela istie bronzano zelenilo ilica i oboda. U polusenci su joj najizraenije
boje. Idealna je za kombinacije sa cveem koje voli polusenku. kat.br.178 Saksija 13 Cena: 180,00 din

5 Sun Patiens pink 6 Persijski tit


kat.br.175 kat.br.178

5 Sun Patiens orange 5 Sun Patiens bela

kat.br.176 kat.br.177
5-11 30-35 17
1 Pauk cvet 2 Jakobinia
kat.br.181 kat.br.182

4-10 70
65
1 Pauk cvet (Cleome Senorita Rosalita). Uredan, kompaktan i bunasti oblik sa puno lia i bogato cveta celo leto, ne
stvara seme pa nema ienja biljke. Podnosi ceo dan sunce, idealan za kombinaciju sa puzavicama - sletki krompir...
kat.br.181 Saksija 11 Cena: 150,00 din
2 Jakobina (Jacobinia pink). Roze perjanice 7-10cm prenika sednu na tamnozelenom liu preko leta. Ako se oreu
precvetali cvetovi i prihranjuje biljka, produie period cvetanja. Uneti da prezimi na 5-15 C. Gaji se u polusenci.
0

kat.br.182 Saksija 11 Cena: 180,00 din


3 Diascia 3 Diascia (Diascia Maritana Blue Belle). Upadljivi plavi
kat.br.183 kaskadni cvetovi. Diascija je urednog i kompaktnog rasta.
Treba joj pronai mesto zatieno od kie i ne prezalivati je
jer ne voli preteranu vlagu.
kat.br.183 Saksija 13 Cena: 180,00 din
4 Helihrisum
kat.br.184

5-9 40

5 Plava lobelija
4 Helihrisum (Helichrysum patiolare) veoma jakog
kat.br.185
rasta srebrnolisna puzavica idealna za kombinacije
sa surfinijama, verbenama i drugim. Nezahtevna i
uspeva na jakom suncu.
kat.br.184 Saksija 13 Cena: 150,00 din
5 Lobelia (Lobelia
5 Roza lobelija
erinus). Mnotvo kat.br.186
predivnih cvetia
koji prekrivaju
loptastu biljku
tokom celog leta.
Energina i kom-
paktna, idealna za
kombinacije.
kat.br.186
18 3-10 30-40 Saksija 13 Cena: 200,00 din Saksija 13
Cena: 180,00 din
Egzotine biljke koje lako prezimljuju u kui
kat.br.194
kat.br.191 Encijan GRM

arenoslini encijan

kat.br.192 Encijan stablaica

ENCIJAN
4-10 1.5-2m
Encijan (Solanum rantonnetii). Encijan je drvo vrlo lepih tamno plavih cvetova
sa utom sredinom. U ponudi imamo stablaice i polugrm. Prezimljava na 7-12C. kat.br.193
Vano je da se svake 3-4 nedelje skrate vrhovi grana da bi se dobio loptasti oblik kat.br.194 Belo-
i to obilnije cvetao. kat.br.191,193 Grmoliki plavi, arenoslisni Saksija 13 Cena: 270,00 din plava stablaica
kat.br.192 Stablaica Saksija 13 Cena: 600,00 din kat.br.195 Beli grm Saksija 13 Cena: 300,00 din Sadnica 50cm
U PONUDI SU SAMO GRMOVI Cena: 800,00 din
Lantana (Lantana camara) Popularna biljka za uzgoj na balkonu u saksijama i u batama. Dvobojni cvetovi menjaju boju pri
otvaranju cveta. Gode joj sunana mesta, tokom leta trai mnogo vode. Ako se posadi u bati na sunanom mestu uz redovno
zalivanje za jedno leto dostigne 1m prenika uz stotine cvetova na kojim se boje prelivaju. Prezimljava na 7-12C.
kat.br.196-1912 Lantana grm Saksija 11 Cena: 250,00 din

LANTANA Rozo uta uta


3-10
50

VIDITE
LEGENDU
kat.br.197 NA 2. STRANI
kat.br.198 Mini Lantana
Pink Bela - polupuzava
struk-
tura lantane,
odlina je i u
ardinjerama
i viseim
korpama. Kao
i ostale lantane
kat.br.199 odlikuje je
kat.br.1910 dugotrajno bo-
Compakt pink Mini lantana gato cvetanje.

kat.br.196

Narandasta kat.br.1911 kat.br.1912 19


FUCHSIA GIGANT
Padajue

2 Swing time
kat.br.202
1 Deep purple
kat.br.201

4 Bella Rosela
kat.br.204

3 Voodoo 5 Pink Galore


kat.br.203 kat.br.205

Minuica (Fuchsia). Cvee naih baka. Pogodna je za polustenovita atirana mesta na balkonima gde e biti
izvanredan pogled za sve ljubitelje cvea. Gigant fuxia ima najkrupniji cvet, cvetna lopta je veliine do 8cm. Moe
se gajiti kao grm ili puzavica u ardinjeri. Njeni zvonasti cvetovi neobinih boja bie ukras vae bate celo leto.
kat.br.201-216 Saksija 13 Cena: 200,00 din 4-10
6 Tausendschon-poluvisea 7 Beacon Red - stojea
kat.br.206 kat.br.207

Stara
sorta
20
1 Patio Princess-poluvisea 2 La Campanella - visea
kat.br211 kat.br.212

3 Dolar Princess- visea 4 Blacky-poluvisea 5 Cherry-poluvisea


kat.br.213 kat.br.214 kat.br.215

7 Penisetum (Pennisetum 7 Penisetum Saksija 13 Cena: 280,00 din


6 Prof. Henkel-stojea rubrum compacta) Divna kat.br.217
kat.br.216 i kompaktna crvenolisna
trava i spektularni ljubiasti
cvetovi za kombinacije u
ardinjerama ili solitern u
batama. Na punom suncu
pokazuje svoju lepotu.
8 Dupla begonia (Begonia
doublet) Na bronzano ze-
lenim liu sede dupli cve-
tovi. Idealno za kombinacije
u vaim ardinjerema. Uneti
da prezimi.
kat.br.218-9 Saksija 13
Cena: 200,00 din
8 Dupla begonija bela
kat.br.218

6-10 60

8 Dupla begonija crvena


kat.br.219

40-10
21
1 Liander 1 Beli dupli

kat.br.220 1 Crveni dupli kat.br.221 1 Rozi dupli kat.br.222


1 Crveni prosti 1 Krem dupli 1 Rozi atiranog lista

kat.br.223 kat.br.224 kat.br.225


kat.br.220-224 Saksija 11 Cena: 300,00 din
5-10 1.5m kat.br.225 Saksija 11 Cena: 400,00 din
1 Liander (O. Nerium). Cvee naih baka, uvek u modi. Danas ovaj ukrasni bun koji obilno cveta spada u najtraenije
saksijske biljke. Cvetovi su upadljivi iznad koastih tamno zelenih listova. Na osunanim poloajima e obilnije cvetati.
Za njega vai pravilo: Vlane noge, glava na suncu.
2 Bugenvilea (Bougainvillea) Brazilska lepotica koja se udomaila u
2 Narandasta
naim prostorima. Vrlo jednostavna za uzgoj u saksijama, prezimljava
na 5-10C. Voli izrazito sunani poloaj gde obilno cveta te izgleda kao
da je hiljdu leptira sletelo na granu. Pojedine vrste se reu na prolee,
pre vegetacije, a neke nakon prvog cvetanja u 6. i 7. mesecu.
kat.br.226,227,228,2210,229,2213 Saksija 13 Cena: 550,00 din
kat.br.2212, 2211 Saksija 13 Cena: 700,00 din
2 Purple 2 Bela

kat.br.226 kat.br.226

2 Bugenvilea 2 Lila

kat.br.228 kat.br.229

2 Roza
2 Bela dupla

kat.br.227

kat.br.2210 kat.br.2211

2 Pink dupla 2 Pink arenog lista

22 6-9 80 kat.br.2212 kat.br.2213


1 Dipladenija

Dipladenija Bela Dipladenija Red Star Dipladenija Red


kat.br.230 kat.br.231 kat.br.232
1 Dipladenija spada meu najatraktivnijim cvet-
nicama. Svojim koastim sjajnim listovima i neu-
mornim cvetanjem. Najlepa je upravo kad je i na-
jtoplije. Sitnijeg je cveta i lista nego sandavila, ali
je i mnogocvetnija. Prezimljava u kui na toplom.
kat.br.233;232 Saksija 11 Cena: 300,00 din
kat.br.230 Saksija 11 Cena: 350,00 din
kat.br.231;234 Saksija 11 Cena: 450,00 din
9 uta kasija stablaica - stablaica visoka 130 cm.
kat.br.235 Sadnica 130 cm Cena: 800,00 din
Dipladenija Svetlo roza
2 uta kasija stablaica
kat.br.233
kat.br.235

Dipladenija Pink
kat.br.234 130

3 Plumbago
2 uta kasija grm
kat.br.236

POBOLJANA SORTA
KRUPNIJI CVET

kat.br.237 kat.br.238 1m

2 uta kasija (Cassia Corymbosa Improved) Poboljana sorta


kat.br.151 iz reznice, ima krupniji cvet. Biljka snano raste na sunanom
mestu ima puno zlatnozutih cvetova. U bati ili veoj saksiji.
kat.br.236 Saksija 13 Cena: 300,00 din
3 Plumbago (Plumbago auriculata) plavog cveta spada u

veoma stare vrste. Veoma otporna biljka i ima dug period


cvetanja. Prezimljava na 7-12C.

6-9 80
kat.br.237
kat.br.238
Saksija 13
Saksija 13
Cena: 250,00 din
Cena: 300,00 din
23
1 Nar patuljasti 2 Datura uta
kat.br.241 kat.br.242

5-9 1.5m

1 Nar (Punica granatum var. nana). Patuljasti nar, uspravan 2 Datura dupla bela 2 Datura dupla crvena 2 Datura atirana
bun visine do 40 cm. Cveta od aprila do jeseni, ako se skinu
prvi plodovi. Plodovi su takoe ukras biljke. Nije zahtevna
biljka. Prezimljava na zatvorenom od 5-100 C.
kat.br.241 Saksija 11 Cena: 200,00 din
2 Datura (Brugmansia spp.) . Mirisna i dekorativna biljka za
terase, balkone i vrtove. Cveta od ranog leta do kasne jeseni,
obrazuje brojne do 32cm duge visee cvetove. Datura voli
osunana mesta, trai puno vode i hrane. Prezimljava na 5-10 0C.
kat.br.243,244,245 Saksija 11 Cena: 450,00 din
kat.br.242 Saksija 11 Cena: 250,00 din
kat.br.243 kat.br.245
4 Pasiflora 3 Mini datura
kat.br.246 kat.br.247
kat.br.200

kat.br.247 Saksija 11 Cena: 300,00 din 5-9 70 cm


3 Mini datura (Iochroma australis). Retka i neobina datura sa mini
5-10 2m
plavim cvetovima. Cveta celo leto. Prezimljava na 5-100 C.
4 Pasiflora (Passiflora incarata). Viegodinja puzavica, najcvetnija od pasiflora, sa krupnim cvetovima i listovima. Prez-
imljava na 0-100C.
kat.br.246 Visina sadnice 30-40cm Cena:400,00 din
5 Kalistemon(Calistemon citrinus). Egzotino drvce! Cvet u obliku etke. Orezivanjem se oblikuje. Mora da prezimi na 0-70 C da bi
formirao cvet za sledeu sezonu.
kat.br.248 Saksija 13 Cena: 500,00 din 5 Sobni javor (Abutilion hibrida) javor tokom leta cveta u saksiji ili bati. Uneti da prezimi.
5 Kalistemon kat.br.249, 2491 Saksija 11 Cena:190,00 din
kat.br.248 6 Javor areni list 6 Javor koral crveni
kat.br.249 kat.br.2491
kat.br.208

5-10 2m

5-10 130

24 tokom leta 1m 5-10 130


1 Pandorea kat.br.250 1 Pandorea (P. jasminoides 2 Crvena banana
Variegata). Puzavica koja se kat.br.252
obmotava oko oslonca. Na
proaranim listovima u toku
leta se pojave rozi cvetii.
Prezimljava na 5-10 0C.
Imamo sa arenim listom i
zelenim listom.
kat.br.250-251 Saksija
13 Cena:350,00 din
2 Crvena banana (Musa
sikkimensis Red Tiger). arenolisna
kat.br.251 banana sa ljubiastim prugama.
Sunani ili poluosunani
poloaj i redovna prihrana
daju najlepe rezultate.
Prezimljava do -10 C, ali
sa zatitom. Ako smrzne
ponovo e izrasti iz korena
na prolee. 3m
1.5m kat.br.252 Saksija 11
3-6
Cena:600,00 din 3 Kap margaret pink
4 arenolisni Jasmin 3 Kap margaret (Osteospermum kat.br.253
kat.br.254 doble pink and white). Odlini
cvetii duplog osteospermuma e
obezbediti boju i interesatnost na
balkonima i terasama tokom leta.
kat.br.253, 2531 Saksija 13
Cena: 150,00 din
5 Jasmin
kat.br.255

Kap margaret bela

6 Bendamin (Ficus Ben-


jamin). Omiljena dekorativna
sobna biljka, za vee sobe i
poslovne prostore. Dvaput
godinje ga oreite da bi imao 4 arenolisni Jasmin(Solanum jasminoides

lepu i guu kronju. variegata). Brzorastajua puzavica. Prezimljava kat.br.2531


na 3-10 0 C
kat.br.256-57 Saksija 11 kat.br.254 Saksija 11 Cena: 250,00 din
Cena: 250,00 din 7 Hipokrita red
5 Jasmin(Jasmin officinale). Penjaica za posude, lonce.
6 Bendamin zelenolisni kat.br.256 Cvetovi su beli i mirisni. Prezimljava na 5-10 0 C.
kat.br.255 Saksija 11 Cena: 350,00 din
7 Hipokrita (Hypocyrta). Ima koaste
sjajne listove na kojima od leta pa do
kasne jeseni iscvetaju naradasti ili
crveni cvetii u obliku ribice. Zimi uneti
u sobi na svetlijem mestu, gde zna dugo kat.br.258
cvetati.
kat.
br.258, 259 7 Hipokrita orange
Saksija 13
Cena:220
din
Bendamin arenolisni

kat.br.259

kat.br.257 5-10 30 cm 25
1 Puzava medovina 2 Potunija papaya 3 Euforbia 4 Potunija plus yellow

kat.br.261 kat.br.262 kat.br.263 kat.br.264


1 Puzava medovina (Lobularia Snow Prices PW). Njena odlika je brz rast, bokato cvetanje. Potrebno joj je mnogo sunca,
dosta vode, redovna prihrana i velika posuda. Idealna je za kombinacije.
3 Euforbia(Euphorbia diamond frost PW). Izuzetno podnosi sunce i jednostavna je za negu. Kombinuje se sa letnjim
cvetnicama za sunce i polusenku. Paziti da se ne zaliva preobilno.
CVETNE KOMBINACIJE - Isporuujemo pojedinano svaku biljku u saksiji 11. Biljke su razgranate i u
cvetu (kao gornji red biljka). Preporuujemo da bilke koje su bujnije od drugih reete da bi se odrala u
cvetnoj posudi. Sve su po ceni od 120,00 din.
5medovina 6 plava surfinija
5 Kombinacija kat.br.266 6 Kombinacija
kat.br.261
+ petunija + plava verbena
kat.br.265 kat.br.267
+petunija table
white
kat.br.268
7 uta potunija

kat.br.264
+ bela verbena
kat.br.2691
8 puzava medovina
kat.br.261
+ plava surfinija
kat.br.266
7 Kombinacija + bela surfinija
kat.br.2692 9 Kombinacija

8 Kombinacija
9 euforbia
kat.br.263
+ dupla pitika bikolor red
kat.br.2693

10lemon slice cherry ice


11
kat.br.2694 kat.br.2697
10 Kombinacija + ipomea 11 Kombinacija
+ ipomea
kat.br.2695 kat.br.2698
+table white +table white
kat.br.268 kat.br.268

26
Mali Vrt
Balkonski i vrtni trend 2015
Klisanski put 103, 21000 Novi Sad, tel:021/310 00 73; fax:021/24 17 148; mob: 062/17 62 287; katalog@rasadnikmalivrt.rs; www.rasadnikmalivrt.rs

Podaci kupca:
Ime: Mobilni:
Prezime: Adresa:
Telefon: Mesto:
Napomena: Potanski
broj:
Datum:

Kataloki broj Naziv biljke kom Iznos Ukupno

Dostava Dostava cvea 1 350,00 350,00

Ukupna suma:

Rasad povra
Zadovoljstvo je gajiti povre za onog ko voli zdravu hranu i prirodu. Uzgajano u sopstvenoj bati
ili na balkonima u velikim posudama, plodovi povra e biti uvek svei i ne tretirani hemijom.
Ceo asortiman pogledajte na naem sajtu: rasadnikmalivrt.rs

)
S a l a t a (3 vrste

iar
Parada atlidan Celer l iar
jz
Paprik (4v) Plavi p mnogorodna Perun
l
-
a
Krasta (3v) Tikvice na lubenica
je
vac (2v) Kaleml (3 vrste)
ca
Lubeni 27
Zainsko i lekovito bilje
Svaki vrt pa i mali trebalo bi da ima zainsku leju, njima menjamo miris, ukus i boju jela, dajemo mu posebnost, a ujedno
se u domainstvu koristi i kao lekovito bilje za aj. Ono moe biti na svakoj terasi u jednom sanduetu kombinovano
sa vie biljaka krasei ga mirisnim listovima i cvetovima. Svee zainsko bilje ima bolji ukus nego suvo iz kesice.
1 Gulan Zdravi aj 2 Jagodasti panja
kat.br.281 kat.br.282

Naroito dekorativan

-Povre,
-Salate,
-Dokoracija
-Mnogo
vitamina i
minerala.
DEJSTVO Gulan-a:
- Jaa imuni sistem
- Snai srce i krvotok
- Izvaredno dejstvo na nervni sistem i protiv stresa
- Smanjuje holesterol
- Pobojava krvnu sliku
- Regulie izmenu materija
- Nema tetnih dejstva na organizam
1 Gulan-biljka dugovenosti 3 Menta peperminta
(Gynostemma pentaphyllum) Medicina kat.br.283
iz cvetnog lonca, nekoliko listova
dnevno kao aj ili u salatama deluje lekovito. Dekorativna visea biljka za balkone i
terase tokom leta, brzog porasta. Sadri lekovite ginoside. Otporno na zimu.
kat.br.281 Saksija 10 Cena: 320,00 din
2 Jagodasti panja (Chenopodium foliosum). Biljka koja se koristi od davnina, sada se
nanovo otkrivaju njene vrednosti. Svei listovi kuvaju se kao panat ili se jede kao salata.
Plodovi ove biljke su crvene bobice sa blagim ukusom na jagode i jestive su. Koriste se za
ukraavanje salate i slatkih napitaka. Sadri puno vitamina i visoko vrednih minerala, te
se koristi u zdravoj ishrani. Prezimljava do -29 C.
kat.br.282 Saksija 11 Cena: 120,00 din
4 Menta (Menta x piperminta) Omiljena, jake arome, iroko poznata vrsta za ajeve i salate.
kat.br.283 Saksija 11 Cena: 120,00 din
3 Lufa (Luffa cylindrica) je sunerasta tikva, ima krupne dekorativne tamno zelene listove,
brzo prekriva terase ili pergole svojom lozom. Plodovi sadre sunerasto tkivo koje nakon
ienja od kore moe se koristiti kao suner za ribanje u domainstvu i kozmetici. Plod
se koristi za piling.
4 Lufa kat.br.284 Lufa Saksija 12 Cena: 120,00 din
kat.br.284 kat.br.285 Bulbina Saksija 10 Cena: 200,00 din
5 Bulbina (Bul-
5 Bulbina kat.br.285
bine frutescents
Medicus) Afriko
lekovito bilje, iz
sveih listova cedi
se elatinozna
tenost, koja je
osnova za lekovite
meleme ili masti
protiv opeko-
tina, razne rane,
ubode insekata, os-
ipe po koi. Sadri
veoma aktivne
antibakterijske
materije za leenje.
Ujedno veoma je
dekorativna.
28
1 Visei ruzmarin 3 Pelen Cola

kat.br.291 kat.br.293

2 Ruzmarin

70

4 Pelen
kat.br.294

kat.br.292
1 Visei ruzmarin dugo cveta tokom leta svetlo plavim cvetovima,
uvek zelen. Potrebna laka zimska zatita. Pokriti suvim liem.
kat.br.291 Saksija 11 Cena: 180,00 din
2 Ruzmarin (Rosmarinus offcionalis) pogodan za svaku zainsku
leju, vrlo atraktivan grm. Najvie se koristu u mediteranskoj kuhinji.
Idealna viegodinja biljka za velike posude.
kat.br.292 Saksija 8 Cena:120,00 din
3 Pelen Cola (Artemisia arbotanum Cola Plant) Neverovatno
aromatina i ukrasna biljka mirisnih listova na Kolu. Mladi listovi su
ukusni i koriste se u salate, peenja, sosove i torte, grane i stari listovi
su gorki. Prezimljava napolje.
kat.br.293 Saksija 8 Cena:140,00 din 100
4 Pelen (Artemisia absinthiun) Lekovita biljka koja stimulie
apetit, lei gatritis, koristi se i za leenje poremeaja koe. 6 Lipia - limun verbena
kat.br.294 Saksija 8 Cena:120,00 din
5 Smilje-Zamena za kari (Helichrysum kat.br.296
5 Smilje-zamena za kari
italicum) Koriste se mladi izdanci i listii.
Dodaje se jelu(riba, pirina, rotilj) pred
kraj kuvanja; olakava iskaljavanje.
kat.br.295 Saksija 11 Cena:150,00 din
6 Lipia (lippia citrodora) limuno-mirisna
verbena. Ova dekorativna vrsta uzgaja se
tokom cele godine ak i na prozorskoj das-
ci zbog svoje izrazite arome (jakog mirisa
limunq) i prezimljavanja. Koristi se kao
dodatak raznim desertima, sirnim namaz-
ima ili za pripremanje niskokalorinih
sveih napitaka.
kat.br.296 Saksija 11 Cena: 150,00 din
7 Oplemenjeni bosiljak
(Ocimum x hybrida Magic Blue)
Mnogocenjena vrsta bosiljka. Oplemen-
jeni bosiljak se upotrebljava u mnogim je- 7 Bosiljak Magic Blue
lima. Jednostavno stoji na kuhinjskom pro-
kat.br.295 zoru i prema potrebi otkininemo listie vrlo kat.br.297
aromatinog ukusa. Ovu trajnicu treba un-
eti u kui pre mraza.
7 Kiparski bosiljak kat.br.298
kat.br.297 Saksija
11 Cena:170,00 din
8 Kiparski
bosiljak (Ocimum
basilicum Zypr-
isches Strauch)
bunasti bosiljak
sa mesnatim ze-
lenim listovima Bosiljak Magic Blue
tipinog mirisa i
ukusa. Koristi se u - svea aroma bosiljka
salatama i raznim - divan miris
jelima. Mora se uneti pre mraza. - raste cele godine u
kat.br.298 Saksija 11 Cena:130,00 din loncu, balkonu, tera-
si, i u sobi.
2 Aloa vera (Aloa
Stevia
1
vera barbadensis 2 Aloa vera

kat.br.301 miller) nema gorkih


materija- ovo je
jestiva aloja. Ko-
risti se za spoljnu i
unutranju upotrebu.
Gel iz lista je poznati
bioregulator i jaa
imuni sistem. Sadri

E razne biljne sup-

S L A stance kao: vitamine,


enzime, minerale
J soli, i elemente u

NA
tragovima.

O - 3 Aloa arborecens
ista lekovita svo-

T K jstva kao i aloe vera i kat.br.302 Saksija 10 Cena: 600,00 din

SLA
breg je porasta.
Apoteka na vaem prozoru:
- kod uboda insekta mesto namazati gelom
- sredstvo za leenje rana i oiljka
- isti stomani trakt i creva
- ublauje reumatske bolesti
- regulie visok pritisak i aktivira krvotok
Prirodna kozmetika:
-daje vlanost koi i regenerie, i neguje kosu

3 Aloa arborecens

1 Stevia (Stevia rebaudiana) ist prirodan produkt sa ekstremno visokim sadrajem


slatkoe, ne sadri kalorije. Pogodna je za dijabetiare, ne izaziva karijes. U Junoj
Americi tradicionalno se koristi za jela i pia u kuhinji. Zimi se unosi na kuhinjski
prozor. Koristi se svea ili suena.
kat.br.301 Saksija 11 Cena: 190,00 din
4 Matinjak (Melisa officinalis) je otporna trajnica ima ukus limuna, koristi se kao dodatak
salatama, sosovima, pudinzima, eleima, vonim salatama i vinu. Odlian je za aj.
kat.br.304 Saksija 7 Cena: 120,00 din
5 Valerijana (Valerijana officionalis) najee se koristi osuen koren za aj. Sman- kat.br.303 Saksija 10 Cena: 360,00 din
juje nemir i nervozu i oputa miie, deluje umirujue ali ne izaziva pospanost. Ne
koristiti za decu mlau od 12 godina. 4 Matinjak
kat.br.305 Saksija 11 Cena: 150,00 din kat.br.304
6 nit luk (Alium tuberosum) intezivni ukus na beli luk za svee salate, sireve, testa
i sosove. Ovaj zain se koristi u modernim kuhinjama. Od prolea se moe brati sa
balkona ili iz vrta. Ako se unese moe se koristiti i preko zime. Ima antibakterijsko
dejstvo. Visina biljke je 50cm.
kat.br.306 Saksija 9 Cena: 150,00 din
nit luk
6

kat.br.306

5 Valerijana

kat.br.305

30
kat.br.310 Selen
2 3 Majoran

kat.br.311
Salvia officinalis Icterina

1 alfija
kat.br.312
Salvia officinalis Tricolor kat.br.313 kat.br.314
1 alfija (Salvia officinalis). Viegodinja biljka izuzetno lekovita
koristi se za aj kod oboljenja plua, prehlade grla. Kao zain za meso,
sosove i mediteranske kuhinje. I dekorativna je u lejama.
kat.br.310,311,312 Saksija 7 Cena: 120,00 din
2 Selen (Levisticum officinale). Trajnica koja se gaji po seoskim
batama kao zain. Miris je aromatian i veoma izraen ponegde ga
zovu vegeta jer podsea na miris izmeu peruna i celera. Popularan
c ve t
ativni je u Engleskoj i Nemakoj. Koristi se svei ili sueni neseckani listovi
D e ko r za supe, variva, salata, svei sir, neslana jela.
kat.br.313 Saksija 7 Cena: 130,00 din
3 Majoran (Origanum maiorana) Aromatian zain za sva jela sa mesom.
Univerzalni zain koji je harmotian sa mesom i krompirom. Lepo se sui
i zadrava aromu.
kat.br.314 Saksija 7 Cena: 100,00 din
4 Pelargonium citronela-Rozetla. Treba je drati u blizini mesta

i li st kat.br.315 sedenja, na prolazu. Kad se list dodirne oseti se prijatan citrone miris.
Mi r i sn 4 Pelargonium citronela
Ova mukatla u letnjoj veeri odbija komarce. Sa nekoliko listova i
istrljati noge, ruke i vrat da bi se odbili komarci. Moe se koristiti
u prehranbenoj industriji. U starim kuhinjama se koristi za slatko.
5 Brahmi biljka kat.br.315 Saksija 7 Cena: 170,00 din
5 Brami bilka (Bacopa monnieri) izvor zdravlja. Ova je mala biljka,
kat.br.316 od nje se pravi aj ili dodaje u presne salate. Brami poveava radnu
sposobnost i koncetraciju. Poboljava pamenje kako kratkorono, tako
dugoveno. U Kini se koristi tonik za leenje reumatskih bolova.
kat.br.316 Saksija 11 Cena: 185,00 din
6 Lavanda (Lavandula angustifolija) viegodinja trajnica, veoma de-
korativan mirisan bun, koristi se za ivinjake, voli siromanu zemlju.
Osueni listovi koriste se protiv moljaca i pomau kod nesanice.
kat.br.317 Saksija 11 Cena: 140,00 din
7 Gotu cola (Cantella Asiatica). Kineska lekovita biljka, lako se
uzgaja. Poboljava cirkulacijU, pa se primenjuje kod zaboravnosti
pamenja intektualnih sposobnosti, kod alchajmerove bolesti, oksi-
genaciju tkiva i organa. Izaziva budno stanje. Moe se uzimati svea u
salatama ili suena za aj.
kat.br.318 Saksija 13 Cena: 250,00 din
6 Lavanda 7 Gotu cola
kat.br.317 kat.br.318

7-9 40 31
1 pargla Plod 2 Artioka
kat.br.321 kat.br.322

Cvet

3 Maslinova trava
kat.br.323 1 pargla (Asparagus officinalis) Ovo sezonsko povre je dobar
izvor folne kiseline, beta karotin, kalijum i vitamina A,C i E.
Koriste se mladi izdanci u prolee, a podanak sa korenom u jesen
u aju. Prezimljava, u prolee tera mlade izdanke.
kat.br.321 Saksija 11 Cena: 150,00 din
2 Artioka (Cynora cardunculus) Zdrava biljka puna hranljivih
materija! Smatra se za jednu od najstarijih namirnica sa
lekovitim svojstvima. Velika upotreba u medicini, preventiva
za srana oboljenja, holesterol, poremeaj varenja, zastoj ui.
kat.br.322 Saksija 11 Cena: 150,00 din
3 Maslinova trava (Santolia virdis) lep i mirisan buni, sadi
se u zainske leje, kamene bate. Koriste se svei ili suvi listovi
i izdanci tokom cele godine, koji imaju intezivan miris i ukus
na masline. Za salate, supe, kao dodatak hlebu, gril, dimljene
specijalitete, mediteranska jela. Poveava apetit i poboljava
varenje. Dekorativn a za kamenjare.
kat.br.323 Saksija 11 Cena: 150,00 din
4 Origano (Origano dictamnus) na kritu raste divlje u prirodi,
4 Origano kod nas ovaj prelepi origano moe samo do -10. Ima dekorativno
sivo lie, puzavi bun izuzetnog jakog origana pomalo ljutkast.
kat.br.324 Ima antibakterijska svojstva, diruetik, poboljava varenje.
kat.br.324 Saksija 11 Cena: 150,00 din
5 Komora (Foeniculum vulgare) Aromatina zainska i
lekovita biljka. Najbolji je ako se koristi sve. Cela biljka
je lekovita: koren, lie i seme. Koristi se u leenju kalja,
greva, a naroito se preporuuje za leenje gripe. Listovi
se koriste u zelenim sokovima i salati.
kat.br.325 Saksija 11 Cena: 120,00 din
6 Crveni kiseljak (Rumex sanguineus Foliage) Izuzetno
dekorativna i zainska biljka. Njeno lie je jestivo, kuvano ili
svee. Sadri visok nivo oksalne kiseline, preporuivo je jesti u
malim koliinama. Voli vlano zemljite.
kat.br.326 Saksija 11 Cena: 150,00 din
7 1. Majina duica (Thymus vulgaris) je viegodinja lekovita
zainska biljka, listii se koriste sueni i svei za salate, jela sa
paradajizom i mesom. Koristi se i za aj.
kat.br.327 Saksija 7 Cena: 120,00 din
7 Majina duica
5 Komora (Thymus citrodorus) sa mirisom limuna. 7 Majina duica
kat.br.325 Aromatini listovi su vrlo dekorativni.
kat.br.328 Saksija 7 Cena: 120,00 din kat.br.327
6 Crveni kiseljak
kat.br.326

32
1 Indian mint 1 Indian Mint (Satureja 2 Zaini na balkonu
kat.br.331 douglasi) Ovde se dive 2
oko, nos i usta. Neobino 1
dekorativna biljka sa 3
izrazitim mirisom mente.
Odlikuje je voema brz rast.
Duga je do 2m. Od osuenih
listova i izdanaka moe se
spremiti aromatian aj.
Odgovara joj polusenka.
kat.br.331 Saksija 12
Cena: 200,00 din
2 Zaini na balkonu
1 Bosiljak (Ocimum
basilicum) Jednogodinja zainska i lekovita biljka. Listovi su vrlo aromatini pa se
koriste u sveem i oduenom stanju u raznim jelima sa mesom, u salatama...
2 Kovrdavi perun (Petersilie) Najpoznatija biljka kuhinje sa dekorativnim kovrdavim
listovima. Bogat vitaminom C. Koristi se kao sve zain u raznim jelima: supama,
orbama, varivima, mesu,...ili kao aj
3 Rukola (Rucola) Popularna vrsta salate, bogata vitaminima A, B, sadrzi beta-karoten...

kat.br.332 Pakovanje Kovrdavi perun & bosiljak & rukola Cena: 140,00 din.
kat.br.3321 Pakovanje Kovrdavi perun & bosiljak Cena: 95,00 din.
3 Lovor (Laurus nobilis). 3 Lovor
Zimzeleni koasti listovi koji se kat.br.333
veoma esto koriste u kuhinji.
Aromatini listovi mogu se ko-
ristiti svei ili suvi prilikom
pripreme supa, jela od ribe...
Trae osunane poloaje, a preko
zime unosi se u kui.
kat.br.333 Saksija 11
Cena: 250,00 din
4 Lazarkinja (Asperula
2m
odorata) Koristimo za pripremu
aja od listova koji su ubrani u
4 Lazarkinja aprilu, pred cvetanje.
kat.br.334 aj izdvaja toksine iz
jetre, jaa srce i utie
na smirenje. Svee
zgnjeene listove
stavljamo na elo kao
oblog protiv glavobolje.
kat.br.334 Saksija 11
Cena: 170,00 din
5 Slatka lipija (Lippia dulcis) Listovi ove
6 Ananas salvia
tropsk biljke sadre slatke materije bez kalorija kat.br.336
koje su puno slae nego eer. Idealna je za
aj, vone salate, pia i dezerte. Belo cvetovi
intezivno miriu na med. Uneti da prezimi.
kat.br.335 Saksija 11 Cena: 150,00 din
6 Ananas
5 Slatka lipia s a l v i j a
kat.br.335 (S a l v i a
p i n e a p p l e)
V o n o
sladak ukus
ananasa.
U jesen se
pojavljuju
atra ktivni
c r v e n i
cvetovi.
bunastog je
oblika i voli polusenoviti poloaj. Koristi
se za aj, dezerte, salate. Uneti je u kuu
da prezimi.
kat.br.336 Saksija 11 Cena: 150,00 din
33
B 1 Goji bobice 2 Aronija
o kat.br.341
kat.br.342
b
i

a
s
t
o
v
o

3 Goji Gigant 1;3 Goji bobice (Lycium barbarum).


kat.br.343 Dolazi iz Kine, gde se koristi jo od
pre hiljadu godina.Bobice bogate
hranjivim materijama odravaju
vitalnost i zdravlje.Sadri vitamine:
B1, B2, B6, C, A, D, K, minerale: gvoe, cink, selen, kalcijum, magnezijum...Slatke ukusne
bobice se beru od avgusta, a mogu se i suiti i jednostavno se gaji u svakom vrtu. Goji
Gigant ima krupnije plodove. Koriste se u musliju ili jogurtu.
kat.br.341 Saksija 13 Cena: 250,00 din. kat.br.343 Saksija 13 Cena: 400,00 din.
2 Aronija (Aronia melanocapra Nero) raste u obliku buna, raa crne bobice koje su
jestive i lekovite. Koristi se preventivno protiv prehlade, malignih oboljenja, efikasno
proiava organizam od tetnih materija. Sadri veliki broj vitamina i minerala. Ima
opor ukus i treba da je potpuno sazreo. Plod je izvor pektina i veliku koliinu C vitamina.
kat.br.342 Sadnica 50 cm Cena: 250,00 din. kat.br.3421 Sadnica 90cm Cena: 430,00 din.
Sibirska borovnica (Lonicera cearulea Kamtschatica) Jedno od najranijih voa u sezoni,
vrlo ukusnih i zdravih bobica bogatih mineralima(Ca, 6 Sibirska borovnica Nimfa
P, Mg) i kat.br.346
6-9 2m 4 Rabarbara v i t a m i n i m a (C ,
4 Rabarbara (Rheum kat.br.344 B). Imaju
undulatum) Viegodinja a nt iok sid at iv no
biljka otporna na mraz. Za dejstvo. Plodovi se
ishranu se koriste mlade sone mogu koristi i kao
drke, uglavnom kao voe za preraeno voe
pravljenje kompota, dema, za dem i sirup.
pita i kolaa. Otporna na bolesti
5 Nar (Punica grantum) je
i tetoine.
6 S i b i r s k a
listopadan grm sa koastim
borovnica Nimfa
tamnozelenim listovima i ima
(Lonicera cearulea
lepe narandaste cvetove do
Kamtschatica
4cm. Daje slatko-kisele plodove
Nimfa). Cveta u
pune vitamina. U prvoj godini
martu, a poetkom 1,5m
blago ga zatitite od zime.
juna ima
Isporuujemo
u k u s n e 7 Sibirska borovnica Velikan
dvogodinje
biljke. Saksija 10 Cena: 150,00 din p l o d o v e . kat.br.347
L a k o
5 Nar kat.br.345 odriva
Saksija 13 Cena: 450,00 voka.
7 Sibirska borovnica
Leningradski velikan
(Lonicera cearulea
Kamtchatica). Ekstremno
izdrljiva biljka, ima
najkrupniji plod od svih vrsta
i najranije sazreva(u maju).
kat.br.346-47 Sadnice
Nimfe i Velikana 50 cm
Cena:700,00 din.
kat.br.3461 Sadnica Nimfe
20 - 30 cm Cena: 350,00 din.
34 5-6 2m
1 Vital jagoda (Schisandra chinensis) Atraktivna ot-
porna viegodinja vona puzavica. Voe sa pet ukusa. 1 Vital jagoda kat.br.351
B
Svi delovi biljke su lekoviti. Koristi se kao aj, sok i o
sve plod. Uspeno ublauje kaalj, jaa srve i pospeuje b
varenje. Samooplodne plodove donosi od druge godine. i
Prezimljava do - 29C.
Isporuka od
kat.br.351 Saksija 15 Cena: 950,00 din
maja a
2 Kivi Boskop (Actinidia deliciosa Boskoop) Dekora- s
tivna vona loza, koja cveta kremasno belim cvetovima u t
maju. Ovoj puzavici je neophodna pergola. Samooplodni
kivi. Plodovi se beru u oktobru, pre prvog mraza. Posle
o
berbe neophodno je da odstoje u kutiji na tamnom mestu
do sazrevanja. v
kat.br.352, 353 Saksija 15 Cena: 730,00 din o
Kivi Kokuwa

e
3
(Actinidia arguta
Kokuwa) Samooplo-
4 Braon smokva dan kivi. Sazreva
kat.br.354 krajem septembra,
bobice su zelene boje
slatko kiselog ukusa,
sa vitaminima C, E, 2 Kivi Boskop
B, kao i kalijumom,
cinkom i gvoem. kat.br.352
Prirodni lek za
jaanje organizma.
Pogodna penjaica za
pergole, uz icu i sl.
5 Braon smokva
(Ficus carica Brown
Turkey) Plod srednje
veliine crvenkasto
braon boje, jako slat-
ka. Rana sorta, bere
se od jula do prvog
mraza.
kat.br.354
Saksija 11
Cena: 400,00 din
5 Domaa smokva
kat.br.355

3 Kivi Kokuwa
kat.br.353

6 Peruanska jagoda
kat.br.356

5 Domaa smokva (Ficus carica) Slatko aromatino voe. Prirodno voli


toplotu, zato trai sunano mesto. Zatititi je ako je jaa zima. Bere se od
avgusta do mraza.
kat.br.355 Saksija 13 Cena: 300,00 din
6 Peruanska jagoda (Physalis peruviana) ima fini slatkasto kiseli ukus.
Poznata dekoracija finih restorana. Gaji se kao paradajz, svaki plod je
prirodno upakovan u omota. Plodovi su uti i ukusni. Obrati pre prvog
mraza. U naim marketima je skup. Odlian je kompot od njih (kuva se
kao trenja i vinja).
kat.br.356 Saksija 10 Cena: 150,00 din 35
B Ribizla tablaica Plodovi ribizle i ogrozda su zdravo,
1 2 lekovito i hranljivo voce, jer sadre
o velike koliine vitamina, mineralnih
b materija, i drugih sastojaka koji po-
i voljno utiu na ljudski organizam.
Orezuju se kasno u zimu. I ponudi
a imamo grmove i stablaice.
s 1 Crvena ribizla (Ribes rubrum
t Jonkheer Van Test).Jedna od najrani-
o jih sorti, fine arome.
kat.br.361 stablaica kat.br.362 stablaica 2 Crna ribizla (Ribes Titania)
v 3 Bela ribizla (Ribes White pearl)
o 4 Plava ribizla (Ribes Vitez)
Ribizle grmovi
e kat.br.3631 grm
3 4 1

kat.br.3621 grm kat.br.3611 grm


kat.br.363 stablaica kat.br.3641 grm 2 3

Ogrozdi grmovi i stablaice 5 uti ogrozd (Ribes Hinnonmaki grun)


6 Zeleni ogrozd (Ribes Hinnonmaki gron)
5 6 7 8 7 Crveni ogrozd(Ribes Hinnonmaki rod)
8 Crveni beztrni ogrozd (Ribes Pax)

kat.br.361-367 stablaice Sadnica 70


cm Cena: 900,00 din
kat.br.3611-3672 grmovi sadnica 30-
40 cm Cena: 250,00 din
kat.br.365 stablaica kat.br.366 stablaica kat.br.367 stablaica kat.br.3672 bez- 10 Kupina 9 Maline
kat.br.3651 grm kat.br.3661 grm kat.br.3671 grm trni grm kat.br.3691
11 umska jagoda SVO OVO BOBIASTO VOE JE SAMOOPLODNO
kat.br.3692 9 Malina Tulamen (Rubus Tulameen) kat.br.368
Malina beztrna (Rubus Octavia); kat.br.369
10 Kupina aanska beztrna (Rubus fruticosus)
k a t . b r. 3 6 8 , 3 6 9 , 3 6 9 1 g r m
Sadnica 60 cm Cena: 150,00 din
11 umska jagoda (). Znatno sitniji plodovi, sadre
puno hranljivih i lekovitih materija. Prijatnog ukusa i
intezivne arome.
kat.br.3692 Saksija 7 Cena: 60,00 din
12Kleri (Clery). Plod je srednje krupan, pravilnog oblika, intezivne arome.
13Stalno raajua (Irma). Najbolja stalnoraajua sorta. Plodovi su krupni i izdueni,
beru se od sredine maja do kraja novembra. 14 Bela jagoda
kat.br.3693 3 kom Saksija 7 Cena: 130 kat.br.3694 Saksija 7 Cena: 60,00 din kat.br.3695
14 Bela Jagoda (Pineberry White Dream) Plodovi su sitniji, ukusa na ananas, a biljka
je veoma bokorasta. Preporuujemo da posadite dve sadnice iste sorte zbog oplodnje.
kat.br.3695 Saksija 13 Cena: 130,00 din
12 Kleri 13 Stalnoraajua
kat.br.3693 kat.br.3694

JAGODA + ANANAS=
JAGODA ANANAS
Perene-Trajnice
Trajnice - perene su viegodinje biljke otporne na zimu. Svake godine perene nas obraduju svojom pojavom
u naem vrtu. Rastu bez problema, lake su za negu i atraktivnog su izgleda. Preko zime biljke se nalaze
u fazi mirovanja u podzemnom korenu ili zelenim izdancima. U prolee zemlju oko njih osveiti (prihraniti,
dodati humusa), izvaditi suvo lie i po potrebi orezati. Trajnice su jednako lepe u bati, u kombinaciji sa
jednogodinjem cveem, udruene sa grmljem, u ardinjerama, u krovnim vrtovima ili kao pokrivai tla.
Proizvodimo: lisnodekorativne trajnice, trajnice za kamenjare, pokrivae tla, movarne i vodene biljke,
ukrasne trave, ukrasno grmlje i drvee. Imamo veliku kolekciju , i svake godine upotpunuje novim biljkama.
Neke su vrste dostupne tokom cele godine dok neke samo u odreeno doba. Trajnice sporog rasta imamo u
manjim koliinama. Posle svake 3-4 god. potrebno ih je podeliti.
1 Brunera (Brunera macrophylla) Nova sorta brunere sa azur-plavim cvetovima. Listovi su
dekorativni srebrnasto-sivi. Pogodna je za senku, u kombinaciji sa drugim biljkama. 2 Pulmonaria hibrida
kat.br.373
1 Brunera 1 arenolisna Brunera kat.br.372
kat.br.371

kat.br.371;372 Saksija 12
Cena: 300,00 din
2 Pulmonaria hibrida (Pulmonaria
hibrida) Listovi su svetlozeleni, srebrnkasti
i ine lep kontrast plaviastim, kasnije 4-5 30
ruiastim cvetovima. Koristi se kao lisno
11 Brunera dekorativna trajnica.
kat.br.373 aksija 12 Cena: 200,00 din 3 Pulmonaria saharta
3 Pulmonaria saharta (Pulmonaria saccharata
orgenta) sjajni srebrni listovi picastog oblika.
kat.br.374 Saksija 12 Cena: 150,00 din
4 Tiarela Iron buterffly Tiarele-Hojhere
-Hojherele
Heucherella Alabama sunrise
kat.br.374 30

4 Tiarela Tiger stripe

kat.br.375 Cena: 150,00 din


Heucherella redstone Falls
kat.br.376 Cena: 300,00 din
Heucherella yellowstone Falls

kat.br.377 Cena: 150,00 din


kat.br.311 Heucherella sunrise Falls

Puzave hojherele

kat.br.3791 Cena: 400,00 din kat.br.379 Cena: 400,00 din kat.br.378 Cena: 350,00 din 37
Green Spice Hojhera(Heuchera) Lisno dekora- Midnight rose
tivna perena. Glavna lepota im je
u liu i ljudi ih sve vie vole. Ho-
jhera je pokriva tla, fantastino
obojenih listova preko cele go-
dine. Tokom leta se pojavljuju
izduene cvetne drke sa sitnim
cvetiima, karakteristini za
sveku sortu. Zbog toga nazivaju
i Korlni zvonii . Biljke tam-
nijih listova podnose jae sunce,
iako su karakteristine biljke
senovitih poloaja. U tu grupu
smo svrstali i hojherele i tiarele.
kat.br.380 Cena: 300,00 din Isporuuju se u saksiji 11-13. kat.br.381 Cena: 300,00 din

Mermelade Plum pudding Rio

kat.br.382 Cena: 300,00 din kat.br.383 Cena: 300,00 din kat.br.384 Cena: 300,00 din

Mala kompakt Silvers Caramel

kat.br.385 Cena: 300,00 din kat.br.386 Cena: 300,00 din kat.br.387 Cena: 300,00 din
Melting fire Rubi bells Heucherella Stoplight

38kat.br.388 Cena:300,00 din kat.br.389 Cena: 200,00 din kat.br.3891 Cena: 300,00 din
Plum royal Citronelle Walters Hercules

kat.br.390 Cena: 300,00 din kat.br.391 Cena: 300,00 din kat.br.392 Cena: 300,00 din

Sugar Frosting Paprika Mahogany

kat.br.393 Cena: 300,00 din kat.br.394 Cena: 300,00 din kat.br.395 Cena: 300,00 din

Heucherella Solar eclipse Heucherella Solar power Heucherella Sweet tea

kat.br.396 Cena: 300,00 din kat.br.397 Cena: 300,00 din kat.br.398 Cena: 300,00 din
Heucherella Tapestry Heucherella Gunsmoke
Hojhera sa najlepim cvetom

AKCIJA!

kat.br.399 Cena: 200,00 din kat.br.3991 Cena: 300,00 din 39


Lepota arenila u listu i u cvetu
2 Big Daddy
kat.br.402

1 Wide Brin 3 Minute man


kat.br.401 65 kat.br.403
5 Plantaginea 6 Undulata
4 Francee
kat.br.404 kat.br.406

60 40
kat.br.405
Hosta je vrlo dekorativna zahvaljujui svom izgledu
7 Gold Standard specifinom po velikim listovima iznad kojih se, na 12 Halcyon
kat.br.407 velikoj stabljici izdiu delegantni, mirisni cvetovi.
Moe se saditi i na sunce ili polusnku, ali arenolisne
hoste iskljuivo u polusenci.
1 Hosta hibrid (Wide Brim) Jedna od najlepih
funkia sa snanim arenim listom, ima cvetove boje
lavande, u blagoj zaseni se brzo iri.
kat.br.401 Saksija 12 Cena: 250,00 din
2 Hosta (H. Big Daddy) Tamno plavkasti listovi 2 Hosta undulata. Najbre se iri i napreduje,
sa izraenim nervaturom, beli cvet. najlepa je u polusenovitim expozicijama.
kat.br.402 Saksija 12 Cena: 250,00 din
Hosta (Minute man). Beli obrubljeni listovi sa
3
tamno zelenom sredinom. kat.br.4092
7-8 60
kat.br.403 Saksija 12 Cena: 250,00 din
4 Hosta Francee robusna biljka, laka za negu. 9 Hosta june Mediovariegata. Zeleni listovi
8 Hosta Aurea kat.br.404 Saksija 12 Cena: 250,00 din sa uskom belom sredinom.
kat.br.408 5 Hosta plantaginea esto viena u naim batama kat.br.409 Saksija 12 Cena: 250,00 din
podnosi i sunce. Cvetovi mirisni u leto. 10 Hosta purple dwarf. Mini picasta hosta
kat.br.405 Saksija 12 Cena: 200,00 din kompaktnog rasta, idelana je za prednje
6Hosta undulata najbre se iri i napreduje,delove bate.
najlepa je u senovitim expozicijama. kat.br.4090 Saksija 11 Cena: 150,00 din
kat.br.406 Saksija 12 Cena: 250,00 din 11 Hosta Venusta. Hosta okruglih listova,
7 Hosta zlatna (Gold Standard) listovi suminijaturnog rasta.
zlatnouti sa zelenim obodom. Cvetovi su svetli kat.br.4091 Saksija 11 Cena: 150,00 din
lavandoplave boje. 12 Hosta halcyon. Listovi ove hoste su debeli
kat.br.407 Saksija 12 Cena: 250,00 din i srcoliki kad sazreva, i pokriveni voskom
8 Hosta Aurea. U prolee, kada se pojavljuje, mladikoji ih ini sivkastoplavim. Cvetovi su boje
7-8 40 listovi su zlatni, a sredinom leta prelaze u zelenu boju.lavande.
9 Hosta june Mediovariegata kat.br.408 Saksija 12 Cena: 250,00 din kat.br.4092 Saksija 12 Cena: 250,00 din
kat.br.409 10 Mini picasta 11 Venusta
kat.br.4090 kat.br.4091

40 6-8 40 7-8 30 7-8 20


1 Polegla Vinka 1 Polegla 3 Aegopodium
kat.br.411 V i n k a ( V i n k a kat.br.413
Monor illumina-
tion). Zapanjujue
zlatno zeleno lie,
koje lepo izgleda za
oivienje bata kao
pokriva tla, moe
biti i u kombinaci-
jama u saksijama ili
viseim korpama.
k a t . b r. 4 11 ; 4 1 2
Saksija 12
3-4 15 Cena: 120,00 din 10-20cm

2 Polegla Vinka dupla plava 2 Polegla Vinka duplo plava(Vinka Monor double blue). Kompaktan pokriva tla sa sjajno
kat.br.412 tamnozelenim listovima i duplo 4 Euforbia polihroma
plavim cvetovima u prolee.
3 Aegopodium(Aegopodium podgaria kat.br.414
Variegata). Invazivna perena koja se
koristi kao pokriva tla, bordura ili
ivica.Redovnim odravanjem ne doz-
voliti da se previe rairi, pa e uvek
biti lepa i podmlaena.
kat.br.413 Saksija 11 Cena: 120 din
4 Euforbia polihroma (Euphorbia
polychroma). Vrlo dekorativna so-
literna perena za prolee, zlatnoute
brakteje se pojavljuje na biljci, 20cm.
U jesen su crveni listovi.
3-4 15 4-5 40
kat.br.414 Saksija 12 Cena: 120 din
5 Mini Iris 5 umbir 5 Rozi
5 Plavi kat.br.417
kat.br.416
kat.br.415

5 Mini iris (Iris dwarf bearded). Iznad kopljas-


tog lia u prolee se pojavljuju 6 Iris beli
ivopisni cvetovi. Ne zahtevna kat.br.418
prema zemlji i tolerie suu.
kat.br.415-17 Saksija 11
4-5 25
Cena: 150,00 din
5 Iris beli (Iris ellen). Kristalno beli cvet zelenih draka, graciozno deluje. Za svaku
batu.
kat.br.418 Saksija 13 Cena: 140,00 din kat.br.419 Saksija 15 Cena: 140,00 din
7 arenolisni Iris (Iris pallida variegata). Ona
7 arenolisni Iris
kat.br.419 je lepa i kad nije u cvetu zbog svojih proaranih
listova. Pogodna je za kombinovanje sa viim i
niim perenama, gde oblikom i bojom dolazi do 4-5 50
izraaja.
8 Perunika 8 Perunika mix:uta, krem i plava
mix(Iris bar- kat.br.4191
bata). Ubraja
se u najelegat-
nije perene u
leji tokom leta.
Laka je za negu
samo pronaite
o dgovarajue
sunano mesto
u bati, nepro-
pusnu zemlju.
Rizom nakon
sadnje treba da
viri za treinu.
5-6 60 kat.br.4191 Saksija 15 Cena: 150,00 din 5-6 90
41
1 Arizone rote tone 1;2;3 Gailardia (Gaillardia grandiflora)
4 Zeija stopa
cveta vrlo dugo i bogato. U treoj godini kat.br.424
potrebno je razrediti bokor.
kat.br.421; 422; 423 Saksija 10
Cena: 120,00 din
4 Zeija stopa (Geum coccineum)
koristi se za leje kamenjare i uz vodene
povrine. Cveta tokom celog leta na
sunanim poloajima.
2 Arizona apricot kat.br.424 Saksija 12
Cena: 130,00 din
5 Lihnis Viskaria
kat.br.425
kat.br.421
6-8 30
7-9 30 kat.br.422 5 Lihnis viskaria (Lychnis viscaria Plena) Formira
niski upavi buni, na uspravnim stabiljkama se
3 Arizona sun kat.br.423 uzdiu dupli magenta rozo cvetii. Orezvanjem
cveta drugi put.
kat.br.425 Saksija 12 Cena: 150,00 din
6 Akvilegia dupla mix
(Akvilegia vinky mix double)
cvetovi jarkih boja, uspravni
i dugotrajni, snanog porasta
i veoma dekorativna.
6 DuplaAkvilegia
kat.br.426
5-6 40cm

kat.br.426 Saksija 12
Cena: 120,00 din
7 Aronov tap (Arum italicumm). Go-
moljasta biljka sa svojim interesantim
cvetom slinom kali, tamnozelenim
liem na kojima su izraeni svetli
nervi. U jesen fascinira svojim crven-
5-6 30-50 im plodovima na vrstoj cvetnoj drci,
a bez listova. U kasnu jesen pojavljuju
7 Aronov tap
kat.br.316 se novi listovi i ostaju cele zime. Ovo
kat.br.427 je visoko dekorativna perena za hladno 5-6 35
godinje doba.
kat.br.427 Saksija 12 Cena: 150,00 din
8 arenolisni pokriva tla (Sedum Kamtschaticum) Fastatian pokriva tla sa lepim
utocrvenim listovima i cvetovima. Vrlo brzo se iri.
kat.br.428 Saksija 10 Cena: 120,00 din
9 Lihnis Lumina(Lyhnis x Heageana) dekorativna trajnica sa cvetovima jarkih
boja i tamnijeg lista, kompaktnog rasta. Posle precvetavanja orezati i ona e vas ob-
radovati novim cvetanjem. 9 Lihnis Lumina
kat.br.429 Saksija 10 Cena: 120,00 din kat.br.429
8 Sedum Kamtschaticum
kat.br.428
na
at iv

42 6-8 20cm 6-7 30


or

ek
z i m s k od
1 Astilbe white i rose 2 Balon cvee rozi 2 Balon cvee plavi
kat.br.433

kat.br.430 roza

kat.br.431 bela kat.br.432


1 Medunika (Astilbe as-
tary) je idealna biljka
za vlanija i poluseno-
vita mesta, u jakoj senci ne
cveta. Upotrebljava se za
viegodinje leje.
kat.br.430;431 Saksija 12
Cena: 150,00 din
6-8 30 cm
kat.br.432;433 Saksija 12 Cena: 150,00 4 Roza nona svea
3 Kukurek kat.br.434
2 Balon cvee (Platycodon kat.br.435
grandiflorus) Trajnica sa urednim
ovalnim liem, pupoljci su
u obliku balona krajem leta,
a otvoreni cvetovi zvonastog
oblika. Sadi se u cvetne leje, a
izvanredno izgleda u vazi.
3 Kukurek (Helloborus niger)
Retko kje cvee cveta zimi. Ku-
kurek je jedan od njih. Cvetovi
nisu osetljivi na sneg i mraz.
kat.br.434 Saksija 12
Cena: 300,00 din
4 Roza nona svea (Oenothera
speciosa) celo leto cveta roze sa 6-10 25cm
utom sredinom. Idealna je za
ivinjake, pue do 40cm, a lepa
2-3 30cm
je u sanduiima. 5 koridalis plavi
kat.br.435 Saksija 10 Cena: 120,00 din kat.br.435
5 Koridalis plavi (Corydalis flexuos blue Panda). Mirisni plavi cvetovi u ob-
liku truba od sredine prolee do kraja leta. Koriste se i za rezani cvet.
kat.br.436 Saksija 10 Cena: 150,00 din
6 Japanska ljubiica (Viola Dancing Geisha) U prolee se prvo pojavljuju
neobini mirisni cvetii, pa zeleni listovi sa srebrnom arom.
kat.br.437 Saksija 11 Cena: 180,00 din
7 Penstemon (P. barbatus). Mix arenih jarkih cvetova zvonastog oblika na
cvetnim stablima, kompaktnog rasta.
kat.br.438 Saksija 10 Cena: 100,00 din 5-10 30cm

6 Japanska ljubiica 7 Panstemon


kat.br.437
kat.br.438

3 15 6-8 35 43
9 Zeija stopa
1 areni eboj 1 eboj variegatum (Erismum 2 Roze zeje ui
kat.br.441 linifolium) zanimljiv preko cele kat.br.442
godine. Cveta mirisnim lila cve-
tovima.
kat.br.441 Saksija 11
Cena: 150,00 din
2 Roze zeje ui (Stachys officion-
alis rose). Trajnica vrlo kompakt-
nog rasta sa neno rozim cvetom,
uspeva na svakom zemeljitu.
kat.br.442 Saksija 11
5-6 35cm
Cena: 120,00 din
3 Ledeni cvet (Delosperma
3 Delosprema cooperi) dugocvetajui sukulent sa
cvetovima sjajno- ljubiaste boje.
kat.br.443 Izvaredna je biljka za kamenite
bate, za jako osunana mesta. 6-8 35
Vlano zemljite oteuje biljku i
zimi je blago zatiti. 4 Saponaria
kat.br.443 Saksija 11 kat.br.444
Cena: 120,00 din
4 Saponaria (Saponaria ocy-
modes rose) niska trajnica
jastuastog rasta, ruiasti cve-
tovi se u velikom broju otvaraju
tokom leta na suvim padinama,
na vrhu kamenitih zidova. Raste
u obliku raskonih slapova
5-8 20 kat.br.444 Saksija 11
Cena: 100,00 din
5 Anaciklus 5
Anaciklus (Anacyclus depres-
kat.br.445 sus). Na filigranskim sivozelenim
listovima otvaraju se crvenkaste
ljuspe sa belim zrakastim cvetovi-
ma. Uvee se cvetovi zatvaraju,
tada se vide crvene ljuspice. Ko-
risti se kao pokriva tla, na pesko-
vitom zemljitu. 6-7 25
kat.br.445 Saksija 10 Cena: 120,00 din
6 Bergenia (Bergenia cordifolia Winterglut) zimzelen pokriva tla u jesen
crveno dekorativno lie. Crveni cvetii u prolee. Pogodna i za polusenovite
expozicije.
6 Bergenia
5-8 10 kat.br.446 Saksija 11
Cena: 120,00 din kat.br.446
7 Floks Bil baker kat.br.447 7 Floks Bill Baker (Phlox
carolina Bill
Baker). Interesa-
tan floks sredn-
jeg rasta dugog
cvetanja- pos-
le orezivanja- i
drugi put cveta.
kat.br.447 Saksija 11
Cena: 120,00 din
kat.br.448 - 49 Saksija 11
5-6;8-9 30 Cena: 120,00 din
8 Lamium kat.br.448 8 Lamium uti 8 Lamium (Lam-
ium). Listovi su
srebrni, puzavog je
rasta. Dekorativna
preko celog leta,
kat.br.449 moe se gajiti i u
saksiji. U toku leta
je krase roze cvetii.

44 5-7 20
3-5 35
1 Jesenji zvezdan 1 Jesenji Zvezdan
rozi i beli (Aster
D u n o s u s).
Niskoc vet aju a
1 kat.br.451 beli
sorta pravi
loptaste bunove
koje se u jesen
oboje roze, plave
ili bele zvezdaste 1 kat.br.453 plavi
cvetove. Sadi se u
cvetnim lejama,
ivinjacima i u
a rd injera ma.
Otporna i laka za
negu. 8-9 30
1 kat.br.452 rozi
kat.br.451-453 2 Macina trava (Nepeta fassenii) mirisna biljka
Saksija 12 bunastog rasta, izrazito pogodna za ivinjake i za
Cena: 120,00 din saenje u velikim grupama.
kat.br.454 Saksija 11 Cena: 120,00 din 2 Macina trava
3 Skabioza (Scabiosa japonica) neverovatno bogastvo cvetova. Dug period cvetanja.
Idealan za kamenjare i ivinjake. kat.br.454
kat.br.455 Saksija 10 Cena: 120,00 din
4 Plavi Zvonii (Campanula portenschlagiana) Pokriva tla robsnog rasta za
kamene bate ili krupnih ardinjera. Formira mnotvo sitnih, ljubiastoplavih
zvonastih cvetova.
kat.br.456 Saksija 12 Cena: 120,00 din
5 Batenski plumbago (Ceratostigma plumbaginoides). Interesatna vrsta u jesen.
Sjajno tamnozeleni listovi u toku jeseni potamne u bronzastoriu.
kat.br.457 Saksija 12 Cena: 120,00 din
3 Skabioza niska 4 Plavi zvonii
kat.br.455 kat.br.456

6-9 25

6 Plavooka trava (Sisyrinchium bellum)


sa izdancima slinih travi koji na vrhu
izbacuju plave zvezdaste cvetove. Voli
vlano zemljite i osunane poloaje.
kat.br.458 Saksija 11
Cena: 120,00 din
7 Srebrna veronika (Veronica incona).
6-9 20
6-8 25 Niska atraktivna trajnica srebrnih listo-
5 Batenski plumbago va. Laka za negu.
kat.br.457 6 Plavooka trava kat.br.459 Saksija 11
kat.br.458 Cena: 120,00 din
7 Srebrna veronika
kat.br.459

8-10 25 5-6 20 4-5 35 45


2 Plavi geranijum 3 Salvia roza
kat.br.462 kat.br.463

5-7 35
2 Plavi geranium (Geranium blue). Izrazito
1 Karmina urezani listovi dekorativni cele godine, u jesen
kat.br.461 prelaze u crvenu boju to stvara prelep sklad
boja.
5-6 20 kat.br.462 Saksija 11 Cena: 120,00 din
1 Karmina (Geranium Karmina). Niska kompaktna perena, okrugli listovi u
6-9 40
jesen se ofarbaju u crvenkastu boju. kat.br.461 Saksija 11 Cena: 120,00 din
3,4 Plava Salvia (Salvia
5 Dupli aster
nemorosa Blaukonigen) 4 Salvia plava
i Roza Salvia (Salvia kat.br.464
Plavi nemorosa Rose). Laka za
kat.br.465 uzgoj, kompaktna i do-
bro razgranata. Na vrhu
jaki dugotrajni cvetovi
ljubiasto-plave i roze
boje.Moe se koristiti i
za rezani cvet, tada opet
cveta.
k a t . b r. 4 6 3 ,
464 Saksija 11
Beli
Cena: 150,00 din
k a t . b r. 4 6 5 ,
466 Saksija 11
Cena: 200,00 din
5 Dupli aster (Aster).
Dupli mirisni cvetovi
tokom cele jeseni, sa
svojim lepim plavim i
kat.br.466 9-10 40 belim cvetovima ulep-
avaju vrt i ardinjere. 6-9 40
Plavi Koristi se za kamenjare, ivinjake,...
6 Makov brk (Tradescantia andersoniana). Lako napreduje na svakom zemljitu. Uspeva na punom
suncu i polusenci gde due cveta. Bokorastog rasata sa uspravnim stabiljkama na ijim izdancima
se pojavljuju trodelni cvetovi. Voli vodu pa se moe saditi i blizu vode. Orezivanjem posle cvetanja
podstiemo njeno drugo cvetanje. Bela due cveta nego plava.
kat.br.467, 468, 4681 Saksija 11 Cena: 120,00 din kat.br.469 Saksija 11 Cena: 250,00 din
7 Kampanula plava zvonasta (Campanula Summertimes Blue)
Beli
Kompaktna uspravna biljka - meu najpopularnijim meu
perenama. Cvet je veliki oko 5 cm u obliku zvona, plave boje.
Lepo se kombinuje sa floksom, geranijumom u batenski lejama.
kat.br.467 Takoe je odlian u ardinjerama. Uklanjanjem precvetlih cvasti
produuje se period cvetanja.
6 Makov brk
7 Kampanula zvonasta
kat.br.469
kat.br.4681

Lila
kat.br.468

46 6-9 40 6-9 60
1 Sedum 1 Sedum (Sedum vera 3 Lizimahia vatrena

kat.br.471 Jameson). Izdanci su kat.br.473


u poetku srebrn-
kasto plavi, a kasnije
okoladne boje. Cve-
tovi rozo-crveni. Ot-
porna na suu, laka za
negu.
k a t . b r. 4 7 1
Saksija 11
Cena: 120,00 din
2 Armeria (Armeria
martima Ballerina)
Nova armeria ireg
8-10 30 cm lia, kompaktna rasta.
Cvetna drka je krat-
2 Armeria ka, snana, a cvetovi su
kat.br.472 lopte crvene boje.
k a t . b r. 4 7 2
Saksija 11
Cena: 120,00 din
3 Lizimahia vatrena 6-8 70
(Lysimachia Ciliata
Firecracker) Crvenolisna dekorativna trajnica sa dugom cvetnom
drkom iznad rozete sa utim cvetiima. Za sadnju arenih
viegodinjih leja ili soliterno.
kat.br.473 Saksija 11 Cena: 120,00 din
5 Divlja orhideja
kat.br.475

4-5 15

4 Bela onotera 4 Bela onot-


kat.br.474 era (Oeno-
thera fruticosa
african sun)
Dugo cveta u
balkonskim
s anduiima
tokom celog
leta sa miris- 4-5 15
nim utim
cvetovima. 8-9 20
k a t . b r. 4 7 4
Saksija 11 5 Divlja orhideja (Tricytris formosa) Beli cvetii proarani
Cena: 120,00 ljubiastim tufnama.
din kat.br.475 Saksija 9 Cena: 120,00 din
6-7 Vreasta kamenika (Saxifraga stolonifera) Lisnodekorativna trajnica idealna

6-9 30cm za polusenovite poloaje, vreasto se iri i lako puta koren na izdancima. Moe se u
toku prolea posaditi u viseim korpama gde se sputa do 1m., ali u toku zime mora
6 Saksifraga arenog lista se presaditi 7 Saksifraga uta braon
u zemlju da kat.br.477
kat.br.476 se koren u

AKCIJA!
saksiji ne
smrzne, ili
je uneti u
sobu gde
pokazuje
s v o j u
lepotu.
k a t . b r.
476;477
Saksija 11
C e n a :
100,00
din
jun 15 47
1 Nona svea
( O e n o t h e r a 2 Alhemila
1 Nona svea missouriensis) Biljka sa kat.br.482
kat.br.481 velikim krupno utim
cvetovima 10-15 cm.
Ima polupuzavi rast.
kat.br.481 Saksija 12
Cena: 120,00 din
2 Alhemila (Alhemila
molis). Dugotrajni cve-
tovi su jarkoutih boja.
Listovi su aktraktivni
srebrnozeleni, biljka je
gustog rasta.
kat.br.482 Saksija 10
5-7 40 5-7 40
Cena: 120,00 din
3-4 Metljika (Lysimachia nummularia). Polegla metljika, pokriva tla, obala

jezera, ivinjaka, za viegodinje ardinjere, ima uti cvet.


kat.br.483; 484 Saksija 10 Cena: 120,00 din
5 Doronikum (Doronicum orientale Little Leo). Krupni intezivno uti
7-10 20
cvetovi. Izuzetno kompaktnog rasta sa grananjem u osnovi.
3 Zlatna lizmaha kat.br.485 Saksija 11 Cena: 120,00 din
kat.br.483 6 Koreopsis zlatna lopta (C. Golden ball). Nova generacija koreopsisa,
Nova gvineja
str. 13 kompaktan bun sa puno zlatnih loptasih cvetova. Ostaje uvek nizak.
kat.br.486 Saksija 11 Cena: 160,00 din
7 Zimski Kaktus (Opuntien). Kaktus otporan na zimu sa krupnim utim

cvetovima. Jedostavan za negu, ne treba mu puno vode.


kat.br.487 Saksija 10 Cena: 120,00 din
4 Zelena lizmaha
kat.br.484

25 5-7 25

5 Doronikum 6 Koreopsis 7 Kaktus


kat.br.485 kat.br.486 kat.br.487

5-10 25

48 4-5 35 5-6 15
1 Gipsofila rosea 2 Iberis
kat.br.491 kat.br.492

7-10 35
1 Gipsofila Rosea (G. paniculata Plena rosea). Sa finim
razgranatim, delimino punim roze cvetiima. Poznata kao
lajer cvee i prisutna je u svakom vrtu. Ima izrazit dug period
cvetanja. 4-5 25
kat.br.491 Saksija 11 Cena: 180,00 din
2 Iberis (Iberis sempervirens) Meu prvim prolenim
3 Bela ipka
cvetnicama sa snenobelim gustim titastim
cvetovima, gustog rasta, sa zimzelenim tamnim kat.br.493
igliastim listovima. Za kamenjare, ivinjake...
kat.br.492 Saksija 11 Cena: 120,00 din
3 Bela ipka (Achilea ptarmica). Pogodna je za
ivinjake i ardinjere, trajnica sa izuzetno dug-
im cvetanjem. Idealna za razne kombinacije sa
mukatlama i dr. sezonskim cveem. Oreite posle pr-
vog cvetanja, obradovae vas drugim obilnim cvetan-
jem.
kat.br.493 Saksija 11 Cena: 120,00 din
4 Pelen
kat.br.494

6-9 25
4 Pelen- Artemisia (Artemisia stelleriana silver) Srebrnolisna polegla
artemisia, preko leta pravi lep pokriva a preko zime se povlai u
zemljite. Moe se stavljati i u visee korpe.
kat.br.494 Saksija 11 Cena: 130,00 din
5-6 Gaura (Gaura lindheimeri) To je lepa dugocvetajua razgranata
perena. Duge cvetne
15 stabiljke sa mnotvo 7 Gaura arenolisna
cvetia ine je atrak- kat.br.497
tivnom. U jesen blago koren zatiti.
kat.br.495; 496 Saksija 11 Cena: 120,00 din
7 arenolisna Gaura (Gaura lindheimeri) Na gracioznim iljastim sta-
biljkama su ruiasti cvetovi i jako obojeno trikolor listovi. Olina je za
naglaavanje centra ardinjera u jednogodinjim rasadima, Ne voli da stoji
5 Gaura roza u vodi.
6 Gaura bela
kat.br.495

kat.br.497 Saksija
6-10 40 kat.br.496 11 Cena: 150,00
din
49
1 Ehinacea roza 2 Ehinacea bela 3 Medvea apa
kat.br.501 kat.br.502 kat.br.503

6-8 75
6-10 60
1-2 Ehinacea Pow Wow (Ehinacea Pow
Wow) Ova serija je novog standarda, poboljane osobine visine i grananja. Biljka je soliterna, bogato cvetajua, dug period
cvetanja od juna do mraza. Sa puno okruglih lopti na razgranatim cvetnim drkama.
kat.br.501 - 502 Saksija 15 Cena: 250,00 din
3 Medvea apa (Acanthus longifolius) Vrlo interesatni cvetovi u vrtu i u vazi. Lako uspeva ispod borova i jelki jer podnosi
suu i polusenku. kat.br.503 Saksija 11 Cena: 150,00 din
4 elone (Chelone lyonii Hot Lips) Uspravna bunasta perena sa rozim cvetovima
4 elone
krajem leta i poetkom jeseni. Cvetovi izgledaju kao glava kornjae, pa je zovi u
kat.br.504 kornjaina glava. Privlai leptirove.
k a t . b r. 5 0 4
5 Monarda roza
Saksija 11
Cena: 150,00 kat.br.505
din
5 Monarda
poznata kao
indijanska
kopriva. U
letnjim lejama
sa svojom
intezivnom
aromom privlai
leptire. Bogato
cvetajua perena
pogodna za male
vrtove. Sve i suv
8-9 85 list mirie na 7-9 60
limun. Saksija 11 Cena: 140,00 din
6 Eupatorium Baby Joe 7 Visoka macina trava
6 Eupatorium
(Eupatorium dubium Baby kat.br.507
kat.br.506 Joe) Uspravna perena sa
krupnim tamno zelenim
listovima i cvetovima kao
kiobran magenta - roze boje.
Mirisna je, privlai leptirove.
kat.br.506 Saksija 11
Cena: 200,00 din
7 Macina trava (Nepeta
grandifloraBramdean). Bo-
gato cveta i ima vrstu cvetnu
drku sa violet plavim cveto-
vima. Voli osunana mesta
sa suvom zemljom. Orezati
precvetale cvetove da bi biljka
ponovila cvetanje.
50 7-10 70 kat.br.507 Saksija 11
Cena: 120,00 din
6-8 50
1 Mamuzica 2 Mamuzica 3 Fizostegija ljubiasta
kat.br.511 kat.br.512 kat.br.513

6-9 70 6-8 70

5 Fizostegija arenolisna kat.br.515 4 Fizostegija bela


kat.br.514
la
ipsofi
6 G
kat.br.516

6-9 80
1-2 Mamuzica (Centranthus ruber) njeni cvetovi
nisu samo ukras bate ve i letnjeg buketa, cvetovi
se dobro dre i u vazi. To je dugo cvetajua biljka
i jedostavna je za negu.
6-8 70
kat.br.511, 512 Saksija 10 Cena: 120,00 din
3-4-5 Fizostegija (Physostegija virginiana). Jednostavna nezahtevna za negu. Svake godine je sve lepa i bujnija.

kat.br.513, 514, 515 Saksija 11 Cena: 120,00 din


6 Gipsofila (Gypsophyla paniculata). Visoko vredna perena, jako se puno koristi za rezane bukete.Eksplozija dvostrukih
belih cvetia. kat.br.516 Saksija 11 Cena: 180,00 din
7 Penstemon (Panstemon Huskar Red). Formira se lep bun sa purpurnim
8 Skabioza visoka plava
listovima, dok se cvetne drke elegatno uzdiu iznad, svaka cvetna drka kat.br.518
nosi puno cvetia.
kat.br.517 Saksija 11 Cena: 150,00 din 8-9 Scabioza (Scabiosa
7 Penstemon Huskar Red caucasica Fama).
kat.br.517 U toku leta pokazuje
svoje lepe plave
cvetove lavanda boje.
Aktraktivna za leje i
rezani cvet.
k a t . b r. 5 1 8 -
519 Saksija 11
Cena: 190,00 din
8 Skabioza visoka bela

6-8 80 kat.br.519 6-8 50 51


1 Kampanula 2 Kampanula 3 Muskatna alfija
kat.br.521 kat.br.522 kat.br.523

5-7 40 5-6 90

4 Gigantski luk 1-2 Kampanula (Campanula glomerata). Popularna perena, u rano leto se
kat.br.524 pojavljuju stabiljke srednje visine koje nose klupe sa mnotvo sitnih zvonastih
cvetova.
kat.br.521-522 Saksija 11 Cena: 120,00 din
3 Muskatna alfija (Salvia sclarea). Dekorativna alfija, koristi se i u lekovite svrhe,

za pravljenje mirisa i eterinih ulja. Njena svea aroma je slina mirisu lavande.
kat.br.523 Saksija 11 Cena: 120,00 din
4 Gigantski luk (Allium Giganteum) Robusna lukovica koja cveta leti,

mnotvo ljubiastih cvetia u krupnoj lopti 12cm preniku. Lopte cvetova


elegantno i vrsto stoje iznad kronjastih irokih listova.
kat.br.524 1 kom Cena: 220,00 din
5 Cvetne trube (Phygelius).Visoka cvetna drka sa gomilom lepih zvona celog leta

i dugo u jesen krasi vau batu. bunastog su oblika. Izdrljiva je za sva zemljita.
Samo crvenu treba zimi blago zatititi, i njena visina je 70cm, nia je od ostalih.
4-5 1m kat.br.525-527 Saksija 11 Cena: 200,00 din
6 Veronika plava (Veronica
Pink Bela 6 Veronika bela
spicata christa) i Veronika kat.br.529
bela(Veronica spicata Icicle).
Eksluzivna biljka za rezani cvet
i za bate. Novo kod nas. Dosta
dugo cveta. Lep kontrast izmeu
listova i cvetova.

kat.br.528-529 Saksija 11
Cena: 200,00 din

kat.br.525 kat.br.526 6 Veronika


kat.br.528 7-8 50

Crvena 5 Cvetne trube

kat.br.527

52 6-10 90 6-9 45
1 Lizmaha 2 Lizmaha arenolisna 3 Dikino oko
kat.br.531 kat.br.532 kat.br.533

6-9 70 6-9 70

4 Santolina
1Lizimahia (Lysimachia) je bun sa
utim cvetiima na dugim cvetnim
kat.br.534 drkama.
kat.br.531 Saksija 11 5-9 45
Cena: 120,00 din
2 arenolisna Lizimahia (Lysimachia variegata) uto cvetajui bun sa
belo zelenim listovima. Mladi izbojci su izrazito dekorativni.
kat.br.532 Saksija 11 Cena: 120 din
3 Dikino oko (Coreopsis grandiflora) krasi ga mnotvo krupnih i duplih
cvetova veliine 5cm. Podesna je za ivinjake, leje, za dekorisanje povrina
pored ograde.
kat.br.533 Saksija 11 Cena: 120,00 din
4 Santolina (Santolina chamaescy). Grmasta perena sa divnim
aromatinim srebrnim listovima, a cvetii zlatnouta loptice. Svakog
7-8 50 prolea oreite i oblikujte.
kat.br.534 Saksija 11 Cena: 120,00 din
5 Rudbekija (Rudbeckia
5 Rudbekija 6 uta margareta
Goldstrom) cvetovi su kat.br.536
kat.br.535 zlatnouti sa tamnobraon
sredinom. Snanog je
porasta i tamnozeleni
listovi daju lep kontrast
cvetovima.
6 uta margareta
(Buphtalmum sal.) Celog
leta cveta zlatnoutim
zrakastim cvetovima,
moe biti soliterna. kod
dobre ishrane do mraza
cveta.
kat.br.536 Saksija 11
kat.br.535 Saksija 11 Cena: 130,00 din Cena: 100,00 din
7 Koreopsis(C. grandiflora

8-10 60 Sunfire) Zlatnouti


cvetovi sa crvenom
8 Koreopsis Bangal Tigar sredinom. Formira
6-9 60
kompaktan loptast bokor.
kat.br.538
k a t . b r. 5 3 7 7 Koreopsis
Saksija 11
kat.br.537
Cena: 120,00 din
8 Koreopsis Tigar
(Coreopsis Bangal
Tiger) Sjajni crveni i
zlatni cvetovi tokom
celog leta. Idealan je
u bati, u meovitim
lejama,za bordure,
za kombinacije u
ardinjere.
k a t . b r. 5 3 8
Saksija 13
7-10 50 Cena: 250,00 din 6-8 50
53
1-6 Mirisni floks (Phlox paniculata) Rado
se gaji zbog svojih mirisnih cvetova, uspeva 6 Plavi Floks
1 Svetlo ljubiasti Floks na svakom zemljitu. Cveta celo leto. Voli kat.br.545
kat.br.540 redovno zalivanje i hranljivo zemljite.
kat.br.540-545
Saksija 12 Cena: 190,00 din

2 Beli Floks
kat.br.541

7-9 60

6 Plavi floks(P. paniculata Blue Paradise)


Mirisni, fluorescentni plavi cvet sa tamnim
okom dobar za rezani cvet.

12 Mak crveni kat.br.5491


3 Rozi Floks
kat.br.542

4 Laura Floks
7-9 80
kat.br.543
kat.br.544
5 Pepermint tvist

8-9 Geum (Geum Feurball). Svetlocrveni ili


zlatnouti cvetovi na lakim drkama. Odgovara
svakom zemljitu. Moe biti soliterna perena
kat.br.547-548 Saksija 10 Cena: 120,00 din
10 Lampinjoni (Phisalis alkekengi) U jesen
donosi dekorativne plodove koji su fluorescentno
- narandasti, idealni za suve aranmane i
dekoracije prostora.
kat.br.549 Saksija 11
8 Geum crveni Cena: 120,00 din
4-5 40
kat.br.547 11-12 Ukrasni mak (Papaver
10 Lampinjoni
orientale) Fascinatni krupni
kat.br.549 cvetovi sa tamnom sredinom
ukras su svake bate, a njihove
mahune za suene aramane.
Cvetove rado obilaze leptirovi.
kat.br.5491-92 Saksija 11
Cena: 180,00din
7 Mak roze kat.br.5492

9 Geum uti

54 5-7 50
kat.br.548 6-8 80
E NA
ER

P
S-
IBISKU
VSKI - H
INO

D
4 Hibiskus Luna crveni

1 Hibiskus Luna beli kat.br.554

3 Hibiskus Luna atirani

kat.br.551

1 Hibiskus Luna rozi


kat.br.553
DINOVSKI HIBISKUS LUNA
Hibiskus (Hibiscus moscheutos) radujte se cvetu
extra klase. Ovaj novi hibiskus je potvrena vred-
nost, to je biljka za leje ili za velike biljne lonce
sa ekstra velikim cvetovima . Formira lepu cvetnu
oazu. Cvet je prenika 15-20cm, pravo udo.. U
jesen nestaje nadzemni deo, a u prolee izbija iz
zemlje. Voli dosta vode.
6-10 60 kat.br.551-554 Saksija 12
kat.br.552 Cena: 300,00 din
5 Ehinacea roza
5-6 Ehinacea 6 Ehinacea bela
(Echinacea purpurea)
kat.br.555 kat.br.556
Bogato cvetajua
sa isturenom
sre d i njom
narandastom
smeom kupom,
laticama roze ili
bele boje. Zahvalna
za gajenje. Sadi
se kao soliter ili u
pozadini leja. Orezati
precvetale cvetove.
kat.br.555-556
Saksija 10 Cena: 140,00 din
6-10 80 55
1 Salvia visoka 2 Bela Anemona
kat.br.561 kat.br.562

5-10 130 8-10 90

3 Verbena
1 Salvia 4 Lizimahia
visoka (S.
kat.br.563 q u a r a nt i c a ) .
kat.br.564
Izrazita za po-
zadine, solitere
(zbog svoje vi-
sine). Izrazito
dugo cveta, od
poetka leta do
prvog mraza
ako se orezuje
precvetalo.
Aromatino
lie. Ako je
zima jaa biljku
treba zatiti.
kat.br.561
Saksija
Cena:
7-11 1m 6-7 80
130,00 din
2 Bela Anemona (Anemona x hybrida Honorine Jobert) Mona razgranata trajnica, beli elegantni cvetovi u obliku tanjira.
Odlian za rezani cvet. kat.br.562 Saksija 13 Cena: 200,00 din
3 Verbena (V. bonariensis). Cveta od sredine leta do jesenjih
5 Bour Rozi
mrazeva. Privlai leptire svojim plavim mirisnim cvetovima.
kat.br.565 Dopunjuje slikovito svaku batu. Dobra za kombinacije sa
koreopsisiom.
kat.br.563 Saksija 11 Cena: 150,00 din
4 Lizimahia bela (Lysimachia clethroides). Lepa vrtna biljka sa
poluviseim cvastima. Jaka i dekorativna biljka.
kat.br.564 8 Litrium
6 Bour Karl Rosenfield Saksija 11 kat.br.568
kat.br.566 Cena: 120,00 din
5-7 Bour (Pae-
nia loctiflora).
Stara perena
nezahtevna za
negu. Otporna na
tetoine. Cvetovi
su mirisni i krup-
ni, i dostiu do
15cm u preniku.
Pred zimu lie
ostaviti da se
7 Bour White povue u bokor
kat.br.567 da bi sledee go-
dine jo obilnije 7-9 1m
cvetala. kat.br.568 Saksija 11 Cena: 130,00 din
kat.br.565-67 8 Litrum (Lythrum Rosy Gem) Tokom celog
Saksija 13 leta cveta u vitkim grozdovima rumeno-
Cena: 380,00 din ruiastih cvetova iznad zelenog lia. Voli
56 4-5 70
redovno zalivanje ili da je pokraj vode.
1 Helenium 2 Ligularia
kat.br.571 kat.br.572

Saksija 11 Cena: 200,00 din 7-8 80-150


1 Helenium (Helenium hybride). Biljka laka za odravanje, cvetii
7-8 130 Saksija 11 Cena: 120,00 din
su grupisani u cvast na vrstim drkama. Cvetovi raznih boja, lako
se seku i dugo traju u vazi.
3 Trolius 2 Ligularia (Ligularia przewalskii goldgelb) Duboko izrezan

kat.br.573 list i dugaka prava svetna drka za svaiji pogled. Ova vrsta je
jednostavna za gajenje, cvet je ute boje. Dekorativna perena za
batensko gajenje.
3 Trolius (Trollius chinesis Golden Queen) Cveta kasno u prolee,
u obliku aice formiranim cvetovima zlatno ute boje. Raste
na osunanim poloajima, u vlanoj zemlji bogatoj hranljivim
materijama. Zato 4 Aster Alma
je interesatna za
kat.br.574
sadnju u blizini
jezera.
k a t . b r. 5 7 4
Saksija 11
Cena: 140 din
k a t . b r. 5 7 5
Saksija 11
Saksija 11 Cena: 200,00 din 5 70 Cena: 120 din
4 Aster alma (Aster Alma Potschke).Uspravna kompaktna perena idealna za viegodinje
ivinjake u dvoritima kua, sa vrlo upadljivim pink cvetovima.
5 Naprstak (Digitalis purpurea) Digitalis je veoma dekorativan ako se sadi kao pozadinska
ili dominatna vrsta, a takoe u grupama kao soliter.
6 Altea (Althaea ficifolia) Visoka perena daje akcenat u vaem vrtu. Veliki puni cvetovi
stoje na snanom cvetnom izdanku, saditi na sunanom poloaju.
7 Zlatnica (Solidago) naroito jaka i vrlo cvetajua perena. Lepa za bukete. 7-9 50
kat.br.577 Saksija 12 Cena: 150,00 din
5 Naprstak 6 Altea 7 Zlatica
kat.br.575 kat.br.576 kat.br.577

7-9 120
6-8 1m Saksija 12 Cena: 150,00 din 7-9 50 57
30 dugo cvetajuih bil- Ovo je idealna postavka za va vrt, da celu sezonu
jaka u sedam sorti bude privlaan. Ova selekcija od 30 i viih i
niih cvetajuih biljaka zahteva vrlo malo nege.
A. Lupina-6 kom, B. Ehinacea-5 kom, C.
Delfinium-3 kom, D. Lavanda-5 kom, Sa planom sadnje potrebno je 3m 2 i va vrt e
G. Margareta-3 kom, E. Hosta-3 kom, F. godinama biti u cvetu, od prolea do jeseni, uz
Gipsofila-5 kom proleno osveenje zemljita i redovno zalivanje.

1 Komplet perena - 30 dugo cvetajuih


2 avornjak GIGANT U VRTU biljaka u kompletu po vrlo povoljnoj ceni.
kat.br.580 30 biljaka
Cena: 3500,00 din

kat.br.581 Giant blue

kat.br.583 Ski blue

kat.br.582 Rosea

7-10 150 kat.br.584 Pacific Galahad


2 avornjak (Delphinium

Centaurion).
3 Lavanda Visokovredna trajnica
kat.br.585 sa lepim cvetovima,
precvetalo orezati i
ponovie cvetanje. Rezani
cvet dugo traje u vazi.
kat.br.581-4 Saksija 10
Cena: 180,00 din
3 Lavanda (Lavandula
angustifolija) viegodinja
trajnica veoma dekorativan
mirisan bun, koristi se za
ivinjake, voli siromanu
zemlju. Osueni listovi
koriste se protiv moljaca i
pomau kod nesanice.
kat.br.585 Saksija 11
Cena: 120,00 din

58 7-9 40
Dnevni ljiljani 2 H.Bonanza

1 H. mini Stela kat.br.591 6-9 35 kat.br.592 7-8 85

3 H.Pardon me 4 H.Catharine kat.br.594 5 H.Frans Hals kat.br.595


kat.br.593

7-8 50

6 H.Golden Chimes-rana sorta kat.br.596 6-7 80 7-8 70

7 H.Fire kat.br.597 8 H.Fulva kat.br.598

5-6 60

9 H.Dupli orange
kat.br.599
4-10 80
6-8 65
10 H.Dupli uti kat.br.5991
1-10 Hemerokalis dnevni ljiljan
(Hemerocallis). Bokorastog su rasta.Listovi,
nalik na a, lako su povijeni, uski, nejednake
irine. Na cvetnim granama se nalaze vie
pojedinanih cvetova koji se smenjuju jedan
za drugim. Cvetaju uglavnom od juna do
septembrta, zavisno od sorte.Odlino podnosi
suu. Mini stela se izdvaja po duini cvetanja
i po niem rastu.
kat.br.591,592,595 Saksija 12
Cena: 180,00 din
kat.br.596,597,598 Saksija 12
Cena: 150,00 din
6-7 80
kat.br.593,594,599,5991
Cena: 320,00 din
Saksija 12 6-7 80
59
EKSLUZIVNE EHINACEJE POTPUNO OTPORNE NA MRAZ
1 Echinacea Hot Papaya je atrak- 2 Ehinacea Pink Sorbet
tivna perena sa upadljivim cve- kat.br.602
tom u raznim bojama, robusnog
rasta, otporna na zimu, toleratne
na suu. Uvek daju duple cvetove.
Razmnoava se samo delenjem
bokora.
2 Echinacea Pink Sorbet. Veliki
rozi dupli cvetovi kao pompon.
Toleratna je na suu.
3 Echinacea Leilani. Cveta od
leta do jeseni, jasan uti cvet, usp-
ravan kraljevski rast. Koristi se za
bordure u batama, u lejama i kao
rezan cvet. Dekorativna je zimi u
suvim aranmanima.
4 Ehinacea Secret Joy (Echina-
cea Secret Joy) Veliki, dupli i puter
uti cvetovi na vrhu jake stabiljke,
1 Ehinacea Hot Papaja koji dosad nisu vieni u naim
kat.br.601 batama.
6-10 80
5 Echinacea Butterfly Kisses.
Mirisno, svetlo roze svee sa svetl-
3 Ehinacea Leilani ijim prozranim laticama. Lepi
cvetovi su dugotrajni. 6-10 80
kat.br.603
4 Ehinacea Secret Joy 5 Ehinacea Butterfly Kisses
kat.br.604 kat.br.605

AKCIJA!
Saksija 12 Cena: 300,00 din.

7-9 50
6 Ehinacea MarmeladaUkraava
7-9 70 cvetni vrt sa svojim veoma interesat-
6-9 90 nim, upavim dvostrukim cvetovima
narandaste boje. . Mermelada e dodati jo jednu dimenziju u va vrt.
7 Ehinacea Hot Lava (Echinacea Hot Lava) Crvena boja cveta u kombinaciji sa tam-
6 Ehinacea Mermelada no zelenom stabiljkom i liem, stvara upeatljiv kontrast boja koja privlai panju na
kat.br.606 sebe. Mirisni cvetovi privlae pele i leptirove.
8 Echinacea Julia. Naziv je dobila po istoimenom leptiru. Specifian krupan
narandast cvet, u vazi traje do dve nedelje. Ova ehinacea mora biti u svakoj bati, jer
dominira svojom lepotom.
kat.br. 601-608 Saksija 12 Cena: 350,00 din.
7 Ehinacea Hot Lava 8 Ehinacea Julia
kat.br.607 kat.br.608

60 7-9 80 6-9 80 7-9 75


T 1 Gliceria
kat.br.611
Trajnice u vodi i pokraj vode 3 Mini tifa
r kat.br.613
a 2 Spiralna trava
v kat.br.612
e

50-80 30 8 60

4 Akorus 5 Midi Ekvisetum


kat.br.614

5 Ekvisetum (Equisetum hyemale) Prstenasta rogoz


u vodi ili vlanom zemljitu. Kao seena koristi se za
aramane. Na slici se nalazi Midi ekvisetum, u ponudi
imamo jo i Mini do 30cm.

kat.br.615 Midi Saksija 12 Cena: 300,00 din


kat.br.616 Mini Saksija 12 Cena: 200,00 din

25 150
1 Gliceria (Glyceria maxima variegata) je 4Akorus (Acorus ogon) zimzelena vrsta sa
vertikalnog porasta sa uskim igliastim listovima 6 Lokvanj kat.br.617
uskim krutim listovima i belim arama. Voli
utoelenkaste boje, voli vlagu, moe se saditi u da je u vodi ili pokraj vode.
vodi ili u blizini vode.
kat.br.614 Saksija 11 Cena: 120,00 din
kat.br.611 Saksija 11 Cena: 250,00 din 6 Lokvanj rozi (Nuphar lutea) Roza jezerska
2 Spiralna trava (Juncus effusus). Neobinog rua, biljka ima velik list i lep rozi cvet, Moe
spiralnog rasta, omiljena trajnica voli vlana da bude u svakom jezeru kao retkost. raste do
staniita, skoro voli da stoji u vodi. dubine 60cm.
kat.br.612 Saksija 11 Cena: 180,00 din kat.br.617 Saksija 13 Cena: 900,00 din
3 Mini tifa(Typha minima) Rogoz sa listovima 7 Vodeni ljuti (Ranunculus) je polupuzavog
slinim travi, cveta kraj leta, u jesen donosi rasta sa lepim dvostrukim utim cvetovima u
valjkastu tamnosmeu cvast. Voli da stoji pokraj obliku pompona. Sadi se pokraj vode.
vode ili da je stalno u vodi.
kat.br.618 Saksija 11 Cena: 150,00 din
kat.br.613 Saksija 11 Cena: 250,00 din
8
8 Kameleon kat.br.619
7 Vodeni ljuti kat.br.618 Kamelon
(Houttuynia
cardata
chamaelon)
Atraktivna
trajnica sa
trobojnim
listovima,
i kao
pokriva
tla. Voli
vlana
stanita.
Brzo se iri
u vrtu.
5-6 30 kat.br.619 Saksija 10 Cena: 150,00 din 10
61
T
r
a
v
e

2 Tritoma uta 3 Karl Foester


1 Tritoma dvobojna
kat.br.622
kat.br.621 kat.br.623

7-9 80 6-10 80 6-7 1-1,5m

4 Penisetum
1 Tritoma (Kniphofia flamenco) ova biljka se gaji zbog cvetnog oblika za specijalne
efekte. Zovu ga jo i kopljasti ljijan.
kat.br.624 kat.br.621 Saksija 12 Cena: 220,00 din
2 Tritoma uta (Kniphofia lemon Popiscle), Kompaktnog rasta i dugotrajnog cveta
boje limuna. Idealna je i u batama, ivice i u ardinjerama. Toleratna je na suu, ne
voli da stoji u vodi.
kat.br.622 Saksija 13 Cena: 250,00 din
3 Karl Foester (Calamagrostis Karl Foester). Ova ukrasna trava je izrazito vertikalnog
rasta i prua lep kontrast izmeu niskog bunja i perena. Rano cveta jo u junu, u julu
sazreva u klas i dugo dri i zimi po snegu. Sa prolea orezati travu.
kat.br.623 Saksija 11 Cena: 220,00 din
kat.br.624 Saksija 12 Cena: 250,00 din
4 Penisetum Rose (Pennisetum orientale
5 Crna trava Karley Rose), odlikuju ga tanki, duguljasti
kat.br.625 listovi, plaviasto zelene boje koji rastu
uspravno, dok su cvasti pink u junu i deluju
dekorativno, u jesen prelaze u ukastu boju.
5 Crna Trava(Ophipogon planiscapus)
Tamna skoro crna kronja. Neobina vrsta
6-8 75-90 koja prua kontrast u vrtovima.
kat.br.625 Saksija 11
7 Ukrasna trava (Miscanthus sinesis) Soliterna biljka, Cena: 300,00 din
jakog rasta izuzetno lepo deluje na travnjacima ili u 6 Tipac (Tipac Pennisetum alopecuroides)
uglovima leja. Ima lepe cvetove, u poetku su crveni pa
kat.br.627 Saksija 12 Cena: 150,00 din prelaze u braon. Robustan, lep busen.
8 Zebrina (Miscanthus sinesis). Pravo rastua trava sa
5-6 30 kat.br.626 Saksija 12 Cena: 250,00
utobelim prugama.
kat.br.628 Saksija 12 Cena: 300,00 din 6 Tipac
8 Zebrina 7 Ukrasna trava kat.br.627
kat.br.626
kat.br.628

62 9-10 180 5-6 2m 9-11 120-150


1 Kareks 2 Overdam 3 Festuka T
kat.br.631 kat.br.632 kat.br.633 r
a
v
e

Cvet krajem Lie


leta
25

4 Ukrasni ovas
kat.br.634

20

5 Red Baron 7-9 1,5m


kat.br.635 1 Kareks (Carey Ice Dance). Zimzelena, busenasat,
viegodinja trava. Listovi su atraktivni zeleni sa belim
ivicama, rastu vertikalno.
kat.br.631 Saksija 10 Cena: 150,00 din
Overdam(Calamagrostis Overdam) Raskona ukrasna
2
trava sa pink metlicama, sa niskim uskim zelenim
listovima oivieni belom bojom.
kat.br.632 Saksija 13 Cena: 300,00 din
3 Festuka (Festuca Glavca). Pravi plavi loptasti bun
koji se lepo uklapa u kamenjarima, pored staza, prednji
6-9 90
delovi bate.
kat.br.633 Saksija 11 Cena: 120,00 din
4 Ukrasni ovas (Chasmanthium 6 Eragrostis
Latifolium) Plaviasno zeleno lie kao kat.br.636
u bambusa sa zelenim cvetom preko leta,
a braonskim u jesen. Osueni cvetovi su
atraktivni u suvim aranmanima.
kat.br.634 Saksija 13 Cena: 150,00 din
5 Red baron (Impereta cylindrica) lepa sorta
ukrasnih bata za akcenat u bati. Listovi
ispoetka zeleni a na suncu poprimaju
crvenu boju. Orezati u prolee.
50
kat.br.635 Saksija 10 Cena: 150,00 din
6 Eragrostis (Eragrostis spectabilis) oko zelenih listova se krajem leta obavija
crvenkasto braon paperje. Lep za kombinacije meu travama.
kat.br.636 Saksija 13 Cena: 150,00 din 8-10 50
7 Bronzana a (Carex) Uspravna trava bronzastobraon boje, lepa za kombinovanje.
kat.br.637 Saksija 13 Cena: 150,00 din kat.br.638 Saksija 10 Cena: 130,00 din 9 Ukrasni proso
8 Kareks (Careks evergold) interesatna biljka za sadnju balkonskih ardinjera, povijajuih listova.
9 Ukrasni proso (Panicum Heavy metal), odlikuju ga tanki, duguljasti listovi, plaviasto zelene boje kat.br.639
koji rastu uspravno, dok su cvasti bordo-smee i deluju dekorativno. Voli vodu i toplotu, u prolee
izdanci izlaze malo kasnije od drugih trava.
7 Bronzana a 8 Kareks
kat.br.637 kat.br.638

8-10 80-130
45 30 Saksija 13 Cena: 200,00 din 63
N 5 Koralne bobice
i kat.br.645
s
k
o
g
r
m 1 Crvena
lj
e

6-9 50-70 kat.br.641


1.5 m
1 Crvena rua (Rosa the Rote the 2 uta
Fairy). Moderan dugocvetajui 5 Koralne bobice (Symphoricapos orbiculatus) Jedan od
bun sitnih cvetova. Ima padajuu najlepih Symphoricapos-a. Crvene bobice koje se u obilju
formu. Idealan za formiranje ivica, sputaju niz granu ostaju dugo u zimu. Prilagodljiv na sva
leja, a u ardinjerama izgledaju zemljita. Orezivati ga za bunast oblik.
nezaboravno(ako su dovoljno velike kat.br.645 Saksija 13 Cena: 350,00 din
u njoj mogu da prezime). 6 Kariopteris areni (Caryopteris sumer sobert). Naroiti
2 uta rua (Rosa the Fairy Yellow). uto - zeleni listovi ine ovu biljku dekorativnom tokom
Srednje sitni uti cvetovi, veoma kat.br.642 prolea i leta a u jesen i tamno plavi cvetovi.
mirisni. kat.br.646 Saksija 13 Cena: 350,00 din
kat.br.641-42 Saksija 13 Cena: 170,00 kat.br.643 7 Kariopteris plavi(Caryopteris) Grm zelenosivih listova
3 Bela rua. Dugocvetajua uspravna
sa krupnim tamno plavim cvetovima. to je hladnije vreme
sorta, cveta od aprila do oktobra. cvetovi su tamniji. Trai izrazito sunan poloaj, tada su
kat.br.643 Saksija Cena: 120,00 din listovi aromatiniji (mirisniji).
4 Mini budleja nana (Buddleja da-
kat.br.647 Sadnica 50cm Cena: 300,00 din
vidii) Imamo ono to su svi oekivali!
Mala niska budleja to odgovara svim 6 Kariopteris areni
ljubiteljima niskog grmlja. Kompakt- 4-10 80 kat.br.646
nog rasta, pogodna je za male vrtove i
u posudama na balkonu. Brojni leptiri ga poseuju i ima prija-
tan miris kao sve druge budleje.
kat.br.644 Saksija 13 Cena: 450,00 din

Mini budleja
nana
8-9 60

7 Kariopteris plavi
kat.br.647

4 Budleja mini
kat.br.644

64
6-10 130
8-10 60
N
1 Crveni evonimus i
2 Japanska dunja
kat.br.651 s
kat.br.652
k
o
g
r
m
lj
e

3 Lonicera
kat.br.613

75 4-5 1m

1 Crveni evonimus 2 Japanska dunja (Chaenoneles superba Nicoline) Mali


(Euonymus alatus 3 Hiperikum kat.br.653 listopadan bun jarko crvenih cvetova u prolee, a iz njih
Compactus). Gust nastaju dekorativni jestivi,mirisni plodovi, slatko - kiselog
grm intezivne crvene ukusa.
boje u jesen. Ima kat.br.652 Saksija 15 Cena: 400,00 din
specifine kockaste 2 Kantarion (Hypericum calycinum) Popularan pokriva tla,
grane. Spororastui sa velikim zlatno utim cvetovima. Treba ga orezivati da bi
grm. Oblikujte ga bio gust grm. Pluzimzelen grm.
orezivanjem. kat.br.653 Saksija 15 Cena: 250,00 din
kat.br.651 Saksija 13 4 Pontentila (Pontentila fruficosa) Cveta i raste ak i na
6-9 45 siromanom zemljitu. Celo leto cveta i sva je pokrivena
Cena: 450,00 din
5 Lonicera (Lonicera nitida lemon beauty) zimzelen cvetom. Idealna je za ivu ogradu.
gust polugrm, pravi lep habitus, lie lepo proarano, kat.br.654 Saksija 15 Cena: 400,00 din
dekorativno. 4 Pontentila
6 Sorbaria (Sorbaria Sem) Dekorativne izrezane listove sline
kat.br.654
paprati, krem obojene pupoljke i bele cvetove, poseuju leptirovi.
Sorbaria je robusna i dobra za kombinacije u velikim posudama.
kat.br.656 Saksija 11 Cena: 300,00 din
5 Lonicera Saksija 13 Cena: 250,00 din 5 Hiperikum purple
kat.br.655 (Hypericum albary
purple) U prolee
izlaze purpurni listovi,
tokom leta zeleni sa
utim svetovima i
crvenim bobicama.
U jesen listovi su opet
purpurni. Potpuno
otporan na mraz.
kat.br.657
Saksija 13 5-9 80
1m
Cena: 350,00 din
6 Sorbaria 7 Hiperikum purple
kat.br.656 kat.br.657

8-9 60 7-8 80 65
N 1 Eunimus silver 2 Eunimus king
i kat.br.661 kat.br.662
s
k
o
g
r
m
lj
e

3 Eunimus gold kat.br.663


70

1;3 Evonimus (Eunymus fortunei emerald gold). 70


Zimzelen bun sa listovima zelenoutim i be- 2 Evonimus king (Eunymus japonica
lim ivicama, zimi dobija ruiastu nijansu. silver king). Zimzelen uspravan bun
Koristi se kao pokriva tla, za ardinjere, u do 1m. Krupniji i robusniji od E. for-
grupacijama, meu solitere, ogradice... Sadi tunei, izuzetno dekorativna. Sadi se
se u polusenki i suncu. Obavezno orezivati kao soliter ili u grupama.
radi oblika.
kat.br.661;663 Saksija 15 Cena: 250,00 kat.br.662 Saksija 13 Cena: 300,00
70 4-5 Citisus (Cytisus). Listopadan bun
4 Citisus Praceox allgold sa zelenim granama, neupadljivim
kat.br.664 listovima plaviasto zelenim, karmin
roze ili uti cvetovi pokriju sve grane.
uti cveta pre listanja, a crveni posle
listanja.
kat.br.664, 665 Saksija 15
Cena: 500,00 din

5 Citisus Scoparius boskop ruby kat.br.665

6 2m

4-5 1,5m 7 Dvobojna spirea


6 Spirea (Spirea x bumalda Anthoni Waterer) Listopadan niski bun, gusto kat.br.667
razgranat, sa grozdastim roze cvetovima, koji prekrivaju ceo vrh.Procvetale cvetove
orezivati pa e ponovo cvetati. Pogodan za ograde, pojedinano i u kombinaciji.
kat.br.666 Saksija 13 Cena: 300,00 din
7 Spirea dvobojna (Spiraea
6 Spirea jap. Genpei) Gust bun
kat.br.666 atraktivnih cvetova u leto.
Ako se redovno kidaju
suvi cvetovi, jednom
nedeljno, bun e izgledati
lepo i svee. A time se moe
i produiti cvetanje do
septembra. Orezivati na prolee
da bi cvetao obilato na leto i da bi
se formirao eljeni oblik bunja.
Idealan je za bate u grupama -
ispred viih biljka, za niske ograde
ili pojedinano.
66 6-9 60 kat.br.667
Cena: 450,00 din
Saksija 13 6-8 80
1 Zlatni Kornus 2 arenolisni Kornus kat.br.672
kat.br.671 b
Leti u
nj
e

Zimi

6 1,8 m

3 Dren
1 Zlatni kornus (Cornus sericea
Leti Hedgerous Gold). Izuzetno dobar 5 2m
kat.br.673 izbor bunja sa jarko zlatno -
utim liem. U prolee se pojavljuju mali beli cvetovi u grozdu, zatim belo voe krajem
leta i poetkom jeseni. Crvene stabiljke se istiu zimi. Moe se oblikovati kao bun ili u
formi niskog stabla. kat.br.671 Saksija 15 Cena: 400,00 din
2 arenolisni
k o r n u s 4 Viburnum Kilimandar
(Cornus alba kat.br.674
elegantissima).
Neobian bun
zbog lia, ploda i
grana. U toku vegetacije
krase ga proarani
listovi, kraj leta plodovi,
a u toku zime crvene
stabiljke.
kat.br.672 Saksija 15
5 2m Cena: 400,00 din
3 okoladni Dren (Cornus alba Kesselringii). Godinje
promeni svoje ruho vie puta. Zimi crvene stabiljke,
leti listova boje okolade.
kat.br.673 Sadnica 50cm Cena: 400,00 din
4 Viburnum Kilimandar (Viburnum plicatum Kili-
mandjaro) Piramida cvea! Spratne grane prekrivene
belom ipkom. Krajem leta ima crvene bobice, a listovi 5-6 2m
u jesen su u crveno- utim tonovima.
kat.br.674 Saksija 13 Cena: 450,00 din
5 Snena grudva (Viburnum opulus) Cveta krajem 5 Snena grudva
prolea belim cvetovima veliine 10cm skupljenih kat.br.675
u grudvu. Nezahtevan grm. Orezati posle cvetanja.
kat.br.675 Saksija 13 Cena: 400,00 din
6 Zimski jasmin 6 Zimski
kat.br.676 j a s m i n
(Jasminum
nudif lorum).
C v e t a
sredinom zime
i on pokazuje
svoje zlatno
ute cvetove.
Da bi bio lep
bun treba ga
ee orezivati.
Sadi se za nie
ive ograde ili
u kombinaciji
sa drugim
biljkama...
k a t . b r. 6 7 6
Sadnica 50cm
Cena: 300,00
2-3 1.5m
din 4-5 2.5m 67
H 1 Pink diamond 2 Grandiflora kat.br.682
o kat.br.681
r
t
e
n
z
i
j
e

7-9 2m
7-9 2m
4 Puzava Hortenzija kat.br.684
3 Varijatet zelenobela kat.br.683

1 Pink diamond (Hydrangea pan. Pink Diamond) biljka 5-6 2m


obrazuje velik bun i moete uivati u dugotrajanom rozom
cvetu. Jedostavna je za negu i otporna na bolesti kao i sve
paniculata hortenzije. 5 Hrastolika Hortenzija kat.br.685
kat.br.681 Saksija 15 Cena: 450,00 din
2 Grandiflora (Hydrangea pan. Grandiflora) popularni srednji
bun sa krupnim sneno belim cvetovima koji do kraja leta
postaju ruiaste ili crvene, lako se uklapa u svakoj bati,
balkonu u veoj saksiji. Orezivati u prolee.
kat.br.682 Saksija 15 Cena: 450,00 din
3 arenolisna hortenzija (Hydrangea mac. variagata) Vrlo
neobini listovi zajedno sa svojim cvetovima ulepavaju svaku
batu. Idealna za polusenku.
kat.br.683 Saksija 15 Cena: 500,00 din
4 Puzava hortenzija (Hydrangea anomala petiloris) biljka
penjaica, a moe i kao pokriva tla. Pogodna je za polusenku
i duboku senku. Takoe za pergole zidova i kune zidove.
kat.br.684 Saksija 17 Cena: 550,00 din
6 Anabela
kat.br.686

5 Hortenzija quercifolia (Hydrangea


quercifolia Black porch) Listopadan, gust
bun. Temnozeleni listovi u jesen postaju
crveni i ljubiasti. Glavice belih cvetova
svetaju od sredine leta do sredine jeseni.
kat.br.685 Saksija 15 Cena: 500,00 din
6 Hortenzija Anabela (Hydrangea arb.
Annabelle) veliki snenobeli cvetovi do
30cm u preniku na tamnozelenom liu.
68 7-9 1,5m kat.br.686 Saksija 15 Cena: 450,00 din
1 Limelight kat.br.691 2 Pinky winky H
kat.br.692 o
r
t
e
n
z
i
j
e

6-8 1m

3 Vanila
kat.br.693
7-10 1.2-1.7m
1 Hortenzija (H. paniculata limelight) ima do 30cm
velik cvet. Cvet se pokazuje prvo kao utozeleni, kasnije
prelazi u belu, a zatim u ruiastu.
kat.br.691 Saksija 13 Cena: 400,00 din
2 Hortenzija Pinky winky (Hydrangea paniculata). Apsulutno

nova, otporna na zimu. Kuglinog oblika, cvetii su u poetku


beli, ali se brzo oboje u crvenkasto.
kat.br.692 Saksija 13 Cena: 600,00 din
3 Hortenzija Vanila (Hydrangea paniculata Vanille

Fraise). Satin beli cvetovi pojavljuju se u elegantnim


grozdovima, koji postepeno prelaze u rozi nijansu. bun
lak za uzgoj i izuzetno izdrljiv. Odlian je za osunane i
polusenovite pozicije. Koristi se i za rezan cvet.
kat.br.693 Saksija 15 Cena: 600,00 din
4 Hortenzija Magical fire (Hydrangea paniculata Magical fire).

Listopadan kompaktan bun sa krupnim cvetovima koji su prvo


beli, pa brzo prelaze u roze, pa onda u crvenu nijansu.
7-9 1.5-2 m
kat.br.694 Saksija 15 Cena: 400,00 din
5 Hortenzija Preziosa (Hydrangea serrata Preziosa). Kompaktan
4 Magical fire bun sa velikim poluloptastim cvetovima koji menjaju boju
kat.br.694 tokom leta, od belo-ruiaste do crvenkaste. Privlai leptirove.
Voli polusenku.
kat.br.695 Saksija 15 Cena: 380,00 din
5 Preziosa
kat.br.695

7-10 1.5m 6-8 1-1.5m


69
Hortenzija (Hydrangea macrophylla)
Staro cvee koje opet postaje novo! Kuglasti oblik cvetova koji traju mesecima dugo. U velikoj posudi je ukras terase,
a i u svakom mestu vrta.
1 Schneeball H o r t e n z i j a
kat.br.701 macrophylla voli
vlanije i hranjivo
zemljite u senovitom
delu vrta, ako je na
sunanijem mestu
obezbediti dosta vode.
Crvena i roza se sade
u neutralno (redovno)
zemljite. Bele i
plave sade se u kiselo
zemljite tj. u zemlji
za rododenrone. Za
plavu boju potrebno 2 Hot red
je zaliti 3x aluminium kat.br.702
sulfatom(3gr na 1l) na
kat.br.701 Saksija 12 Cena:600,00 din poetku vegetacije. Saksija 13 Cena: 600,00 din
3 Together 4 Baroque
kat.br.703 kat.br.704

3 Hortenzija Together (Hydrangea macr. Together). Dupla hortenzija novo kod nas. Dupli rozi cvetii u polusenovitim mestima.
kat.br.703 Saksija 12 Cena: 550,00 din
4-5 Dark i Baroque (Hydrangea macrphylla). Novo kod nas, mladi listovi kad izlaze budu tano crveni, a preko leta svetlije crveni.
kat.br.704-705 Saksija 12 Cena: 600,00 din kat.br.706 Saksija 12 Cena: 450,00 din
6 Hortenzija Libelle (Hydrangea macrophylla Libelle) Ekstra veliki cvetovi sa rozikasnim cvetnim centrom okruen beliastim laticama.
Tamno zelena boja lia daje lep kontrast hortenziji.Idealna je za bate, a upadljiva je i u velikim ardinjrama zbog svoje visine od 1- 1,5 m.
6 Libele 5 Dark
kat.br.706 kat.br.705

kat.br.666 Saksija 12
Cena: 950,00 din

70 6-9 1,5m
1 Padajua Budleja 2 Tamna vajgela D
kat.br.711 kat.br.712 r
v
e

e
i

b
u
nj
e
6-7 2m
2 Padajua Budleja (Buddleia alternifolia) U junu i julu, visee grane
ovog buna su tufne sa hiljidama malih cvetova koji su kaskadno du
grane. Privlai leptirove. Ova budleja se ne orezuje, poto cveta na starom
drvetu, samo orezati osuene grane.
kat.br.711 Saksija 13 Cena: 350,00 din
3 arena Vajgela (Weigela florida Variegata) arenog lista i lepih 5-7 80
cvetova. bun je dekorativan i pogodan je za male vrtove. Tamna Vajgela (Weigela florida Naomi Campbell) Kompaktan bun
2
kat.br.713 Saksija 15 Cena: 450,00 din tamnoljubiastih listova i crvenkastih cvasti. Lepo deluje u kombinaciji
4 Crvena Vajgela (Weigela florida Variegata) Nezahtevan bun, uspeva sa zelenim bunovima. Laka je za negu. Orezuje se na eljeni oblik.
na svakom zemljitu. Orezuje se na eljeni oblik. kat.br.712 Saksija 15 Cena: 450,00 din
kat.br.714 Saksija 13 Cena: 350,00 din
5 Biserni grm (Exochorda macrantha the bride) Zaobljen bun isto 3 Vajgela arena
belih cvetova. Cvetni pupoljci lie na grupe bisera. Orezujte odmah nakon kat.br.713
cvetanja i oekujte naredne sezone meavu cvetova.
kat.br.715 Saksija 13 Cena: 350,00 din
5 Biserni grm 6 Tamariks
( Ta m a r i x
kat.br.715 par v if lora).
Brzorastui
grm irokog
uspravnog rasta.
Moe se saditi
na siromanim
zemljitu.
P o d n o s i
orezivanje, dobar
za ive ograde.
Upeatljiv je u
doba cvetanja,
a posle toga se
pojavljuju neni
sitni listovi.
k a t . b r. 7 1 6
Saksija 13
Cena: 350,00
4 1,5-2m din 5-7 150

6 Tamariks 4 Vajgela crvena


kat.br.716 kat.br.714

5-9 2m 5-7 150 71


D 1 Tulipanovac kat.br.721 2 Magnolija grm stellata Royal Star
r kat.br.722
v
e

e
i

b
u
nj
e

4-5 2,5m
6 5m 4-5 2m

3 Magnolija grm Suzana 1 Tulipanovac (Liriodendron tulipifer). Krupni koasti listovi koji poute na
jesen. Cveta u toku leta, cvetovima u obliku lale.
kat.br.723
kat.br.721 Sadnica 1m Cena: 900,00 din
2-4
Magnolija 4 Magnolija drvo liliflora nigra
(Magnolia). Odrasla kat.br.724
magnolija je
spektakularni prizor
u prolee. Svojom
elegantnom kronjom,
mirisnim prelepim
roze-lila,belim
cvetovima koji se
pojavljuju pre listova
zadivjulje svakog.
Dobro raste na sveim
4-5 2m i bogatim zemljitima.
Loe podnosi suva krena zemljita. Voli sunane poloaje, ali i deliminu
senku. Sadnice magnolije treba posaditi plitko, jer se koren zakorenjuje
u povrinskom sloju zemljita. Ako je posadimo preduboko, magnolija
zna da se osui.
kat.br.722;723;724 Sadnica 50 cm Cena: 500,00 din
5-6 Indijski jorgovan (Lagerstroemia indica petit Red Imperator,
Lagerstroemia indica petit Orchid). Patuljasti dekorativni 4-5 4m
kompaktni grm sa roze i
crvenim cvetovima sakupljenim 5 Indijski jorgovan crveni
u grozdove. Cveta krajem leta kat.br.725
do pozne jeseni. U jesen lie
menja boju tako da je cele godine
dekorativna. Posle zavretka
cvetanja formiraju se braonkasti
plodii elipsoidnog oblika koji
ostaju na granama do prolea.
Blago zastiti prve zime.
kat.br.725;726 Saksija 13
Cena: 500,00 din
6 Indijski jorgovan rozi
kat.br.726

72 8-10 110
Rado ga
1 Letnji jorgovan poseuju leptiri 2 Budleja Flover pover
kat.br.734

kat.br.731
kat.br.732

kat.br.733
kat.br.730

2 Budleja Flover pover

(Budleja davivii)
Cvetni pupoljci su plavo-
violetni i u toku cvetanja
6-9 2m
se oboje u narandasto, lju-
pko mirisni cvetovi koje

L etnji jorgovan (Buddleja davidii) bogato cve-


ta celo leto. Gusto postavljene cvetne cvasti
privlae leptire, zovu ga jo i leptir drvo. U prolee
poseuju leptiri .
kat.br.730-736 Saksija 15
Cena: 350,00 din
3 Ukrasna 3 Ukrasna trenja Oshidori
grm nisko orezati. t r e n j a kat.br.737
uta Oshidori (Prunus incisa
Oshidori) Ukrasni bun
budleja duplih belih cvetova sa
rozom sredinom u martu
(Buddleia i aprilu. Orezuje se posle
weyerianna cvetanja. Vilji bun od
Rosea Plena.
Sun Gold) kat.br.737 Saksija 13
Cena: 500,00 din
4 Ukrasna trenja Rosea
Plena (Prunus glan.
Rosea Plena) Dupli rozi,
mirisni cvetovi u porolee.
Orezivanje posle cvetanje
kat.br.735 podstie vie cvetova
za narednu sezonu.
1 Letnji jorgovan U kombinaciji sa drugim bunjem, 3-4 3m
kat.br.736 perenama ili
soliterno, za nie 4 Ukrasna trenja Rosea Plena
ive ograde. kat.br.738
k a t . b r. 7 3 8
Saksija 13
Cena: 500,00
din

4 1,5m 73
1 Oliander drvo 1 Oliander
drvo (Chitalpa 2 Kalikapra
kat.br.741 tashkentensis) nova kat.br.742
biljka meu vrtnim
drvima. Pojedini
cvetovi sadre do 40
pojedinanih cvetova
veliine 3-4cm slinih
olianderu. Cveta
dugo na sunanom
mestu. Dobro podnosi
suu i vetar. Ima
veliku regeneracionu
sposobnost, prve
godine trai zimsku
zatitu.
k a t . b r. 7 4 1
Sadnica 50-60 cm
Cena: 550,00 din
2 Kalikapra (Callicarpa
bodinieri Profusion) U
jesen i u zimi ovaj bun
privlai panju. Plavo-
lila bobice se vide do
prolea.
8-10 4m kat.br.742 Saksija 13
Cena: 400,00 din
3 Forzicija arena 3 Forzicija arenog
kat.br.743 lista (Forsythia
vanegata). Dekorativan
bun koji se gaji zbog
utih cvetova, koji
obilno cveta rano u
prolee. Ovaj varijatet
ima arenolisne
6-8 150
dekorativne listove.
P.S: Redovno
orezujte za 4 Karamel bobice
lepu bunastu kat.br.744
formu.
kat.br.743
Saksija 13
C e n a :
3-4 150
450,00 din
4 Karamel bobice (Leycesteria formosa). Dugotrajan cvet grupisan u visei

grozd. Posle cvetanja pojavljuje se purpurno ljubiasti pokriva ispod kog


se nalaze bobice. Bobice miriu na karamel. Trai blagu zatitu pri jaim
zimama.
kat.br.744 Saksija 13 Cena: 450,00 din
5 Fizokarpus
kat.br.745

7-9 2m

6 Zlatni Fizokarpus 5-6 Fizokarpus (Physocarus opulifolius)


je skroman i intezivno obojen bun, pogo-
kat.br.746
dan za velike kontraste. Sadi se u velikim
ivim ogradama ili ispod visokog drveta,
kao bun za ishranu ptica ili jednostavno
kao cvetajui bun na travnjaku. Cvetovi
beli a plodovi crveni. U ponudi su zlatni i
tamni fizokarpus.
kat.br.745, 746 Saksija 15
74 6-8 150
Cena: 600,00 din
1 Deucia 2 Juka arena
kat.br.751 kat.br.752

5 1.5-2m 6-7 1,5m

1 Deucia (Deutzia x hybrida Magicien) Atraktivni


3 Keria
vodopad ruiastih cvetova u prolee. Orezivanjem
oblikovati grm. kat.br.753
kat.br.751 Saksija 15 Cena: 400,00 din
2 Juka arena (Yucca Bright Edge). areni vrtni varijatet

sa utim prugama je dekorativan tokom cele godine. Pod-


nosi zimu, ali je prve godine treba blago zatititi dok se
ne ukoreni.
kat.br.752 Saksija 13 Cena: 530,00 din
3 Keria (Kerria japonica) Stara voljena biljka, vrlo jednostav-
na za uzgoj a skoro cela dva meseca je krase dupli uti cvetovi.
kat.br.753 Saksija 13 Cena: 400,00 din
4 Albicia (Albizia). Listopadno drvo uzgaja se zbog paperjas-
tog lia i neobinih cvetova, sa mnotvom pranika roze boje.
4-7 2m
kat.br.754 Saksija 13 Cena: 550,00 din
5 Plavi indigo bun (Indigofera heterantha) ovaj bun je
4 Kineska mimoza (Albizia)
sa Himalaja. U cvetu izgleda kao minijaturna plava kia.
Cvetovi daju lep kontrast sa izrezanim listovima. Ima dugu kat.br.754
fazu cvetanja, to je redak bun, otporan na zimu.
kat.br.755 Saksija 13 Cena: 450,00 din
6 Kolkvicia (Kolkwitza amabilis Pink Cloud) Posebno
dekorativan bun sa svetlo rozim cvetovima u obliku zvona.
Brzorastui bun, koji se oblikuje orezivanjem u eljenu
formu. Idealan za sadnju u grupama ili pojedinano.
kat.br.756 Saksija 15 Cena: 400,00 din
5 Indigo bun
kat.br.755

4-7 5m

6 Kolkvicia
kat.br.756

6-10 1,5-2m 5-6 2m 75


1 Javor crvenolisni 2 Javor arenolisni
kat.br.761 kat.br.762

1 Javor crvenolisni (Acer palmatum atropurpureum). Lis-


topadan gust bun ili malo drvo renjevitim crvenkastim
ljubiastim liem koje u jesen postaje sjajno crveno. P.S.
Oreujte na ejenoj visini da bi ste dobili lep gust bun.
kat.br.761 Sadnica 50 cm Cena: 500,00 din
3 Javor arenolisni (Acer plamatum Butterfly) Japanski
javor svojim arenim liem naglaava svaku batu.
kat.br.762 Sadnica 70 cm Cena: 800,00 din
3 Jorgovan senzacija (Syringa vulgaris Sensation). udo
od cvetne lepote, cvet se dugo odri i pokazuje svoju le-
potu sa gusto zbijenim cvetom. Prijatno mirie. Sadi se
2,5m
pojedinano ili u cvetnoj ogradi, to neumanjuje lepotu.
3 Jorgovan senzacija k a t . b r . 7 6 3 4 Kotinus
kat.br.763 Saksija 13 kat.br.764
Cena: 450,00 din
4 Kotinus (Coti-
nus coggygria Roy-
al Purple). Nisko
drvo ili bun sa
purpurnim liem,
koje daje kontrast
ostalom zelenilu
u bati. U jesen
lie je jo crven-
ije-skarlet. Dug-
otrajan cvet daje
upeatljiv ak-
cenat vaoj
bati.
Koristi
se kao
soliter ili
u kom-
binaciji.
7-8 3m
k a t . b r. 7 6 4
Saksija 13 5
5-6 2m Cena: 450,00 din j o r gPatuljasti
o v a n 6 Jorgovan beli
(Syringa mejeri) Spororastui kat.br.766
5 Patuljasti jorgovan bun guste kronje. Krajem
kat.br.765 prolea poetkom leta cvetaju
guste grozdast cvasti mirisnih,
cevastih lila ruiastih cvetova.
kat.br.765 Saksija 11
Cena: 400,00 din
3 Jorgovan beli (Syringa mme.
Lemoine) Listopadan bun ili
malo drvo sa jednostavnim celim
listovima u obliku pera. Elegatan
bun ukraava svaku batu. Cve-
tovi su upadljivo bele boje, predi-
vnog mirisa. Lako raste u srednje
vlanom zemljitu.
kat.br.766 Saksija 13
76 5-8 1,5m Cena: 400,00 din
5-6 3m
ARENA, MIRISNA I CVETNA OGRADA

6-9 2m
5-7 1.5-2.5m 6 2-3m
3-4 2m

kat.br.774 Sadnica 40cm Cena: 350,00 din

kat.br.773 Sadnica 40cm Cena: 490,00 din

kat.br.772 Sadnica 35cm Cena: 400,00 din

kat.br.771 Sadnica 40cm Cena: 300,00 din

A Forzicija rano u prolee cveta uto.


B Vajgela kompaktan irok bun, leti zelen sa
tamno crvenim cvetom. Izuzetno su lepe za
kombinaciju.
C Lani jasmin (Philadelphus virginal) Vrlo
Ograda ne mora uvek biti zelena. Biljke su lepi cvetni grm sa mirisnim belim cvetovima.
naruito interesatne kada cvetna ukra- D Budleja dugocvetni bun sa ljubiastim
sna drvca stoje jedno pored drugog u redu. cvetovima. Vole je leptiri.
Razliitost veliine cveta, oblika i boje
obogauju vau batu.
1 Zova arenolisna (Sambacus nigru variegata). Cveta belo u proloee, a u jesen tamnoljubiaste bobice.
kat.br.775 Saksija 13 Cena: 300,00 din
2 Zova crna (Sambacus nigruBlack Lace). Crna mirisna zova, od jeseni do prolea pokazuje svoje lepe
izreckane crne listove. U junu cveta ruiastim mirisnim cvetovima, to daje kontrast u skladu listu, a u
jesen crne bobice.
kat.br.776 Saksija 13 Cena: 400,00 din
1 Zova arenolisna
2 Zova crna
kat.br.775
kat.br.776

5-6 2m 5-6 2m 77
D 1 Crveno srce 2 Woodbride
r kat.br.781 kat.br.782
v
e

e
i

b
u
nj
e

6-10 2m

6-10 2m 3 Dupli lila kat.br.783


1 Hibiskus crveno srce (Hibiscus syriacus Red Heart). Tamno
zeleni listovi, isto beli cvetovi sa dubokim crvenim centrom.
Koristi se kao soliterna biljka ili kao iva ograda.
2 Hibiskus woodbride (Hibiscus syriacus Woodbride). Lep,
dekorativan, snaan bun. Koristi se kao soliterna biljka ili za
ivu ogradu.
3 Hibiskus dupli lila (Hibiscus syriacus).Uspravne, vitke grane
i jarko zelena kronja. Izuzetno veliki, dupli lila cvetovi, ele
dobrodolicu letu. Privlai leptirove. Samostalni grm, iva
ograda.
4 Hibiskus melirani (Hibiscus syriacus Brushing bride). Uspra-
van, gust bun sa punim, dvostrukim cvetom kao rua. Obliku-
jte ga rano orezivanjem u prolee. to vie sunca - vie cvetova.
kat.br.781,782 Saksija 13 Cena: 350,00 din 6-10 2m
kat.br.783, 784 Saksija 13 Cena: 350,00 din
5 Vatreni trn
4 Melirani
5 Vatreni trn kat.br.785 crveni ( Pyricanta
c o c c i n e a ) . kat.br.784
Biljka donosi
masu cvetova
u prolee, a u
jesen je puno
kat.br.786 uti crvenih
cvetnih
bobic a .
D o b r o
podnosi
ore ziva nje.
Mogu da se
formiraju
razni oblici,
pa i iva
ograda. U
ponudi su
dve boje uta
i narandasto
crvena.
k a t . b r. 7 8 5 -
786 Saksija 13
78 5-6 150 Cena: 350,00 6-10 2m
1 Tuja Smaragd kat.br.791 Sadnica 50cm Cena: 350,00 din 1 Tuja Smaragd (T. Occidentalis Smaragd).
Najee uzgajana tuja, paramidalnog oblika,
vrlo je lepa kada se uzgaja u skupini ili kao so-
liter. pogodna je za orezivanje pa od nje mogu
se praviti topijarne forme, ive ograde.
2 arena Boikovina (Ilex aquifolium Arg.

Marginata) Zimzeleno drvo ili bunkoji


moete lepo oblikovati orezivanjem. Listovi
su nazubljeni, glatki sa utim marginama.
Dodatna lepota zimi su bobice.

2 arena Boikovina
kat.br.792 Saksija 15 Cena: 550,00 din

3m

3 Fotinia Red (Photinia x fraseri Red Robin) Zimzelen gust,


brzorastui bunj, srednje veliine sa sjajnim tamno zelenim
koastim liem, crvenim mladim izdancima u prolee.
Orezivanjem tokom godine potpomae se ovo spektularno lie.
Oblikovati poeljnu formu. Koristi se za ograde, u batama.
4 Lovor vinja (Prunus Lauro - cerasus) Uvek zelena, snanog je rasta i od
nje moe biti gusta ograda sa sjajnim tamnozelenim listovima ili kao soliter
5-6 3m
oblikuje se po elji.
4 Lovor vinja kat.br.794 Saksija 13 Cena: 300,00 din 3 Fotinia Red Robin kat.br.793
Saksija 15 Cena: 450 din

4-5 2m

3m 5 Lovor vinja (Prunus laurocerasus Otto Luyken) Veoma


kompaktan oblik lovora. Zimzelena sa uskim, sjajno tamno zelenim
listovima i raskonim, mirisnim belim cvetovima skupljenih u klas.
5 Lovor vinja Otto Luyken kat.br.795 Plodovi su crni i sazrevaju sredinom leta, i otrovni su.
Saksija 13 Cena: 380,00 din 6 Aucuba (A. japonica). Zimzelen bun, cenjem zbog svojih
krupnih, sjajnih koastih tamnozelenih listova isprskanim
zlatnoutim mrljama. Senka i polusenka. Sporog je rasta.
6 Aucuba kat.br796 Saksija 13 Cena: 300,00 din

4-5 120 5 2m 79
1 Orlovi nokti 2 Orlovi nokti
P 4 Plava kia
e kat.br.801 kat.br.802
kat.br.804
nj
a

i
c
e

3 Orlovi nokti
kat.br.803

4-10 3m 5 3m

6 Hedera helix 8 Akebia


5 Hedera helix
kat.br.8010
kat.br.805 srednji list, utozeleni kat.br.806 sitnolisna, zelena kopljasta

kat.br.807 srednji list, belozelene boje

9 Partenocisus
kat.br.8011 kalemljen

4-6 5m
kat.br.808 srednji list, ut-prskan 1-3 Orlovi nokti (Lonicera). Viegodinja
poluzimzelena puzavica koja cveta skoro celo leto,
mirisni cvetovi.
kat.br.801-2 Saksija 13 Cena: 350,00 din
kat.br.803 Saksija 13 Cena: 300,00 din
4 Plava kia (Wisteria chinensis) Gaji se zbog
7 Hedera helix lepih i mirisnih cvetova i pogodan je za gajenje
uza zidove, pergole, zgrade i drvea.
kat.br.804 Sadnica 60cm Cena: 450,00 din
5-7 Hedera helix (Hedera helix) Mona zimzelena
penjaica koja prijanja uz podlogu ili u batama
kao puzavica, pogodna za pokrivanje tla i zidova.
kat.br.805-9 Saksija 11 Cena: 150,00 din
8 Akebia (Akebia quinata) poluzimzelena
poznata penjanica ima sitne petoprste listie i
vinsko crvene cvetove koji miriu na vanilu.
kat.br.8010 Sadnica 50cm Cena: 490,00 din
9 Partenocisus (Parthenocisus) Divlja loza brzo
rastua penjanjica. Leti sjajnih zelenih listova
a u jesen se oboji u svetlo crveno i narandasto.
80 3m kat.br.809 krupan list, belozeleni-rozi kat.br.8011 73
Saksija 11 Cena: 600,00 din
1 Florida sieboldi
kat.br.811
KLEMATISI 2 Miss Beteman
kat.br.812
K
l
e
m
a
t
i
s
P
e
nj
a

i
c
e

3 Jackmen 4 Pink Fantasy 5 Roudge Cardinal


kat.br.813 kat.br.814 kat.br.815

1-8 Klematis (Clematis). Prelepa puzavica koja se uklapa u svaki tip dvorita, i popularna
6 Nelly Mouser je zbog svog dugog perioda cvetanja i raznovrsti cvetova. Moe se uzgajati uz zidove u
kombinaciji sa raznim biljkama na draima za puzavice. Za klematis je bitno u senci
kat.br.816 donji deo, a gornji na suncu. Pri sadnji odmai 30cm od zida. Redovno u vegetaciji
prihraniti da bi dugo cvetao.
Posebni Savet (P.S.): Mora se ozbebediti potpora za njegovu lozu. Posadite ga dublje (oko
10cm) nego to je bio u saksiji. U rupu pre sadnje staviti drenani sloj. Zaliva se obilno i
prihranjuje se esto. Korenu ozbebediti senku. Posadite manju biljku koja nije agresivna.
kat.br.811 Sadnice 30-50cm Cena: 850,00 din
kat.br.812-7 Sadnice 30-50cm Cena: 650,00 din
kat.br.818 Sadnice 30-50cm Cena: 700,00 din
7 The President 8 Ville de lyon
kat.br.817 kat.br.818

81
P 1 Svilena loza 2 Ampelopsis
e kat.br.821 kat.br.822
nj
a

i
c
e

6-7 10m 6-7 3m

1 Svilena loza (Periploca graeca). Snana puzavica koja se


3 Tekoma uklapa u svaku batu i dvorite za ueenje starih stabala,
kat.br.823 zidova, kapija, ograda,pergola... Lepi intezivno zeleni
duguljasti listovi. Cvetovi su blistavo jubiasto-bordo
zvezdice. Dobro podnosi orezivanje i najbolje izgleda
kada ima prostora za irenje. Nema velikih zahteva,
veoma otparna na mraz, bolesti i tetoine.
kat.br.821 Saksija 13 Cena: 400,00 din
2 Ampelopsis (Ampelopsis brevipenduculata Elegans).

Loza sa veom jedinstvenim koloritom za razliku od bilo


koje druge loze. Zeleno lie poprskano belim i rozim
bojama, najvie je izraeno u prolee i jesen, a u leto
poprima zelenu boju. U jesen se esto pojavljuju bobice
razliitih boje od lile, tirkiz. Ne raste u senci.
kat.br.822 Saksija 13 Cena: 350,00 din
3 Tekoma (Tecoma orange). Vrlo je popularna biljka

zbog svog egzotinog izgleda I jarkih trubastih cvetova.


7-8 5m Robusna puzavica, kojoj je potrebno obezbediti oslonac
zbog brzog rasta. Kad prestane cvetanje, bone izdanke
treba skratiti. Ako elite
4 Falopia da uzgajate tekomu kao
kat.br.824 stablaicu, ostavite golo
stablo do eljene visine,
a gornji deo ostavite da
puta izboje. Stablaica
se moe gajiti I od
nekoliko grana biljke
koje se isprepletaju.

kat.br.823
Saksija 13
Cena: 350,00 din
4 Falopia (Fallopia
aubretii). Izuzetno
brzog rasta, za kratko
vreme pokrije zid, na
pergolama napravi lep
hlad, dugo cveta tokom
leta. Vrlo jednostavna
za uzgoj.
kat.br.824
Saksija 13
82 6-8 5m Cena: 350,00 din
LEPOTICA HLADNIH DANA VIOLA ij
ZA BATU I BALKONE

kat.br.830 kat.br.831 kat.br.832 kat.br.833 kat.br.834 kat.br.835 kat.br.836 kat.br.837 kat.br.663


kat.br.830-8391 6kom Saksija 12 Cena: 180 din Dan i no (Viola). Svojim veselim bojama osveavaju vrt u tmurn-
im periodima godine. Konstatnim cvetanjem u poznoj jeseni i posle
zime doekuje prolee masom cvetova. Lako prezimljuje zimu, sneni
pokriva im godi.
Padajua viola (Endurio F1) sa svojim padajuim oblikom oduevie
vas dvojim divnim izgledom u viseim korpama, a takoe moe kao
pokriva tla.
kat.br.838 kat.br.839 kat.br.8391

Padajua viola

Viola de luks!
OTPORNO NA ZIMU
kat.br.8392 kat.br.8393 kat.br.8394
9-6
Saksija 13 Cena: 90 din Saksija 13 Cena: 90 din Saksija 13 Cena: 90 din
Jesenja isporuka cvea 2 Ukrasni kupus i kelj

I u jesen se isporuuju trajnice, bunje, drvee,


zainsko i lekovito bilje i ostalo iz ovog kata-
loga. Novitete i jesenje cvetnice kao i ostali
asortiman moete pogledati na naem sajtu:
rasadnikmalivrt.rs/prodavnica/
Porudbine na telefon:
021/ 310 00 73; 065/200 53 81
Reklamacije: 069/55 20 113
Saveti: 062/176 22 87
Kupovina u rasadniku: Profesora Gria bb,
Novi Sad
3 Jesenje rue (Chrysanthem). Viegodinja biljka koja ulepava
balkone i bate svake jeseni. Saksijske hrizanteme imaju loptastu 3 Hrizanteme - loptaste
kronju (Multiflora). Imamo u ponudi krupnocvetne koje se koriste
i za rezan cvet. Imamo irok spektar boja.

3 Hrizanteme - krupnocvetne (kasne)

83
HIBISKUS!
1 Hibiskus uti 9 Hibiskus duplo crveni

Hibiskus cveta tokom cele


godine, zimi u sobi na
sunanom prozoru, a leti na-
polju na proaranom suncu.
Krase ga dupli krupni cve-
tovi i sjajni zeleni listovi. Voli
kat.br.841 redovnu prihranu i umereno kat.br.849
zalivanje.
2 Hibiskus duplo oran Isporuujemo u saksiji 11 10 Hibiskus El Capitolo

kat.br.846;848;852
Cena: 350 din
kat.br.841;842;844;845;849;851;
Cena: 350 din
kat.br.843 Cena: 400 din
kat.br.842 kat.br.847 Cena: 450 din kat.br.843

3 Hibiskus duplo uta 6 Hibiskus crveni 11 Hibiskus beli

kat.br.846 kat.br.851

4 Hibiskus duplo roza 7 Hibiskus dupli beli 12 Hibiskus arenolisni

kat.br.852

kat.br.844 kat.br.847

5 Hibiskus uto-crveni 8 Hibiskus oran


kat.br.845 kat.br.848

MNOGO USPEHA PRI GAJENJU ELI VAM Mali vrt


Porudbine moete izvriti na tel: 021/310 00 73, Fax:021/64 17 148 e-mail: malivrt@hotmail.rs