Anda di halaman 1dari 7

SET SOALAN TOPIKAL SKOR A

KEMAHIRAN HIDUP
TERAS
TINGKATAN 2

BAB 9
LUKISAN TEKNIK

DISEDIAKAN OLEH
BAHAGIAN A

1. Rajah 4 menunjukkan suatu lukisan ortografik.


z

Rajah 4

Nyatakan jenis garisan bagi garis yang berlabel X, Y dan Z

X. __________________________________

Y. __________________________________

Z. __________________________________
(3 markah)

2. Padankan nama garisan berikut dengan fungsi yang betul

Nama garisan Fungsi


a. Garisan tersembunyi - Bagi menentukan ukuran
sebenar sesuatu objek

b. Garisan dimensi - Menunjukkan bahagian-


bahagian yang terlindung
dalam lukisan
c. Garisan objek - Menunjukkan rupa sebenar
sesuatu objek

(3 markah)

3. Lengkapkan berikut dengan menulis nama alatan tangan dalam kerja Lukisan Teknik yang
betul berdasarkan kegunaan / fungsi alatan tersebut.

Fungsi / Kegunaannya Nama Alatan Tangan


Untuk menulis
Melukis garisan bersudut 30, 45 dan 60
Memindah ukuran dan jarak
(3 Markah)

4. Rajah 2 menunjukkan sebuah objek

x
Rajah 2

Tandakan (/) bagi padangan yang betul yang ditunjukkan dari arah x dan (X) pada
pandangan yang salah

(3 markah)

5. Rajah 3 menunjukkan satu alatan yang digunakan dalam lukisan teknik

Rajah 3

Nyatakan tiga kegunaan alatan tangan tersebut


a. _________________________________________

b. ________________________________________

c. _________________________________________
(3 markah)

6. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis jenis pensel yag betul untuk membuat garisan
berdasarkan ciri yang diberi

Penyataan Jenis pensel

Sesuai digunakan untuk membuat garisan yang


hitam dan kasar seperti membuat lakaran

Sesuai untuk membuat garisan ringan iaitu


garisan binaan

Sesuai untuk membuat penghurufan dan garisan


objek
(3 markah)

7. Padankan alatan yang berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak
yang disediakan

A B C

Jangka lukis

Sesiku set

Pembaris skala
(3 markah)
8. Rajah 6 menunjukkan sebuah objek

RAJAH 6

Tandakan (/) pada pandangan hadapan bagi objek tersebut dan (x) pada pandangan yang
salah di petak yang disediakan

(3 markah)

9. 1. Rajah 3 menunjukkan pembinaan garis yang telah dilukis oleh pelajar

Rajah 3
Nyatakan nama alatan yang boleh digunakan untuk membina garisan pada Rajah 3

a. ____________________________________________

b. ____________________________________________

c. ____________________________________________
(3 markah)
10. Nyatakan nama garisan mengikut rajah di bawah

Rajah Nama garisan

(3 markah)
BAHAGIAN B

21. Rajah 7 menunjukkan sebuah objek

Rajah 7
Berdasarkan rajah diatas,
a. Nyatakan tiga pandangan yang terdapat pada Rajah 7
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________
(3 markah)
b. Lukiskan unjuran ortografik bagi Rajah 7
(7 markah)

Anda mungkin juga menyukai