Anda di halaman 1dari 8

Dolan neng Kafe

Kedadeyan ono ing kafe "Always Love" (Tansah Trisno)

Agus lungguh dewekan nang Bar. Gak sepiro suwene koncone sing jenenge
Bambang mlebu ambek nggandeng wong wedok 5 uayu-uayu, terus lungguh
neng lounge, gayane ngebosi koyo raja minyak, guyon cekakakan karo bolak
balik cipika cipiki, wis pokok'e marai kemropok.

Agus mbatin, "Kapan nasibku koyo Bambang. Lha aku wong wedok siji wae ora
gablek.."

Pas Bambang mlaku nang Bar, Agus ono kesempatan takon:


"Mbang, piye carane awakmu iso oleh kencanan ayu-ayu?"

Bambang: "Ojo crito-crito yo, tak kandhani rahasiane... mrene nek awakmu
dolan rene maneh... begitu awakmu lungguh neng bar, uncalno kunci mobilmu
neng mejo bar, wis mesti wong wedok-wedok iku marani"
..
Agus: "Tapi aku gak duwe mobil, aku mung duwe sepeda montor wae wis elek,
knalpote ucul pisan..."

Bambang: "Awakmu cuma perlu gantungan kunci mobil. Iki deloken aku duwe
gantungan kunci Jaguar. Yo cuma ngono thok modalku.."

Sesuk bengine, Agus kledhang-kledhang mlebu kafe; Bambang wis ono neng
jero lungguh karo wong wedok telu.
AGUS marani bar, karo nguncalno kunci sak gantungan mobile FERRARI neng
duwur mejo bar.. gak ono reaksi babar pisan..
Kunci dijupuk maneh disak'i.. Bareng ono wong wedok liwat, kunci diuncalno
maneh nang duwur meja bar.. Gak ono reaksi maneh, malah diguyu-guyu.

Bambang sing wiwit mau ngawasno wae langsung marani Agus, karo mbisiki,

"..awakmu iku lho, kok goublok nemen to....COPOTEN DISIK HELM sepeda
montormu!!"
Source: https://www.ketawa.com/2014/11/10694-dolan-neng-kafe.html

Dibatesi Guling
Critone Pardi lan Paijem pacaran. Wong loro mau lagi malming nang
Tawangmangu. Mergo asyik pacaran, gak kroso wis jam 12 bengi... Akhire
nginep nang hotel.

Pardi lan Paijem mlebu kamar gawe jagani sing neko-neko, Paijem jupuk guling
dideleh nang tengah gawe mbatesi turu. (Ojo ngeres disik sist bro... Bengi iki
aman-aman ae...)

Isuke wong loro mau balik mulih. Pardi mboncengno Paijem numpak sepeda
montor. Dalan nang Tawangmangu menggak menggok lan munggah mudun.
Ujuk-ujuk kacu-ne Paijem mabur njegur jurang. Pardi mandek, trus dibelani
munggah mudun jurang, nyebrang kali njupuk kacune Paijem. Sak wise kacu
kecekel, trus diwenehno Paijem.

Tibakno... PLAKK!! Pardi dikaplok Paijem sampe ndlosor..

Pardi: (kaget)"Opo-o yank koq aku dikaplok? Kudune rak matur nuwun karo
ngambung...?!" (karo mringis munyuk)

Paijem: "Mek goro2 kacu wae sampeyan wani munggah mudun jurang nyebrang
kali... Tapi ngopo mau bengi... NYEBRANG GULING WAE KOWE WEDI??!!!"

Pardi mlongo koyo kebo, trus nyokoti ban sepeda motore...

Source: https://www.ketawa.com/2013/08/9133-dibatesi-guling.html

Operasi Zebra 2013


Diwoco sek yo... Iki Polisi kabeh sak Indonesia mulai sebtu (3/08/2013)
nglaksanake "Operasi Zebra 2013" Bareng-bareng suwene 14 dino, mulai 3 s/d
17 Agustus 2013.
Nek saiki gek akeh operasi, ojo heran, ojo njuk muni, "Pantes, gawe mudik!!
Polisine wis do ra nduwe duit njuk akeh operasi..." Tapi memang saiki polisi sak
Indonesia gek ono program Operasi Zebra tp yo cen ndilalah pas tanggal riyaya
barang...

Neng oprasi iki Polisi luwih mentingke kegiatan Pre Emtive, Preventive seng
didukung penegakan hukum kanggo pelanggaran lalu lintas seng marai
nyebabke Tabrakan, kejahatan kendaraan lan ngglangsar...

Sampekke neng Sedulur, tonggo, guru, konco, pacarmu, kimcilmu,


selingkuhanmu, mbahmu, pakdemu, mbokdemu lan kabeh handai taulanmu
supoyo nglengkapi dokumen kendaraane (SIM karo STNK) BPKB-ne rasah
digowo ndak ilang, lebokke pegadaian wae malah oleh duwit. Kelengkapan
kendaraan yo dinggo (HELM-e sik standar, ojo ming nganggo cumplung utowo
sigaran bal, spion loro kiwo tengen ojo deleh kiwo kabeh, plat nomere seng
biasa wae rasah dibentuk-bentuk sing aneh-aneh opo meneh ditulisi jenenge
mbahmu ndak malah ketok wong alay.

Sing nyopir mobil ojo lali nganggo sabuk pengaman ojo mung nggo pajangan,
nek mobile ra ono sabuk pengamane yo nganggo debok garing utowo tali rafia.
Sing numpak motor roda 2 supoyo tetep nguripke lampu (awan karo bengi) sing
lampune pedot ndang ditukokne, wong tuku Blackberry we kuat kok tuku lampu
mangewu wae aras-arasen.

Wis yo. Mbok laksanakke yo alhamdulillah, ora mbok laksanake nek ono opo-opo
yo urusanmu wong aku dudu wong tuamu.. Yo to..?

Source: https://www.ketawa.com/2013/08/9111-operasi-zebra-2013.html

Berobat Nang Klinik Tong Pes


Nang daerah cedek kenjeran, ono klinik jeneng klinik "TONG PES". Nang kono
ditulisi, sopo ae sing berobat nang kono gak waras, duwite dibalekno sampek 5X
lipat. Saben dino klinik iku rame terus, gara-gara slogane sing provokatif. Tapi
yo ngono, saben berobat nang kono, pasienne mesti waras. Durung tau ono
pasien sing komplain, gara-gara gak waras.

Akhire ono arek jenenge Mantili iseng2, pingin ben klinike gak iso nangani ben
duwite iso mbalik 5X lipat. Deweke ngarang penyakit sing kiro-kiro aneh, sing
wong durung tau krungu.

"Bib, aku iki kog duwe penyakit aneh yo?", curhat nang tabibe TONG PES
"Penyakit opo cak?", jare tabibe
"Iki loh bib, aku ben mbadog kog gak kroso opo-opo. Pedes, asin, legi, gak
kroso blas."
"Owalah, iki ngono penyakit gampang diwarasno. Mei Lin, tulung jupukno obat
No. 7."

"Iki cak, obate sampeyan ombe saiki. Ono perubahan opo gak?"
"(aku pura-pura gak kroso opo-opo ah, ben duwite iso mbalik)" Batine Mantili.
Barang diombe, eh... mantili keceplosan "Jancoook iki ngunu duduk obat bib,
tapi telek pitik, matamuuu picek tah?!!"

Tabib: "Wah, berarti wes waras raimu... Cangkemmu wes iso ngrasakno telek
pitik barang..."

Akhire Mantili mulih karu nggremeng gak mari-mari... "Asuu, wedhooss, gateli
tabib iku..!!"

Minggu ngarepe, Mantili iseng meneh, pingin berobat nang klinik TONG PES.
"Mugo-mugo ae aku gak apes cok, entok duwek akeh gae nggarap wedokan."

"Bib, aku duwe penyakit aneh..."

"Opo iku?"

"Ngene bib. Aku akhir-akhir iki kog gampang lalian. Jek tas 5 menit nggacor wis
lali sing di nggacorno..."
"Walah...gampang iku."

"(Cok, asuuuu, kog ngomong gampang meneh?)", batin Mantili sing wis
merinding gak karuan.

"Mei Lin, tulung jupukno obat no. 7", jare tabibe..

"Bib ojok gateli yo raimu cok, aku moh nek obat no. 7"

"Loh opo'o?"

"Iku duduk obat suu, tapi telek pitik."

"Lah iku raimu eling cok, Berarti penyakitmu wis waras pek!!!"

"Wes bib, gak sudi aku gak kate brobat meneh. Gateelll Ben nang kene disuguhi
telek pitik. Apes temen awakku..."

Tabibe ngguyu cekikikan ..!

Source: https://www.ketawa.com/2013/07/9029-berobat-nang-klinik-tong-
pes.html

Konco Turu Ngorok


Sarip : "Kamare jik onok mas?"
Losmen : "Wah sampun telas, kebak sedoyo Pak..."
Sarip : "Waduh, aku sedino lelungan mbok digolek-golekno nggae kloso yo gak
opo-opo..."
Losmen : "Sakjane wonten setunggal, nanging wonten tiyange bapak tentara
piyambakan, kamare wonten peturone kalih."
Sarip : "Opo gelem dijak paron?"
Losmen : "Purun, wonge niku rodo medhit, angger sewo kamar losmen paron
mesthi purun."
Sarip : "Yo wis, aku gelem."
Losmen : "Ning kathah ingkangng sambat, je."
Sarip: "Sambat yok opo?"
Losmen : "Tiyange niku ngoroke kados bledeg nyamber-nyamber"
Sarip : "Gak opo-opo"
Losmen : "Biasane konco sak kamar mboten tahan, mboten saged tilem...
kebrebegen."
Sarip : "Gak opo-opo"

Bareng isuke Losmen takon nang Sarip

Losmen : "Dos pundi pak? Saged sare?"


Sarip : "Iso, turuku angler, sak iki awakku seger."
Losmen : "Wah, dos pundi caranipun?"
Sarip : "Pas wayahe turu, wong iku ngorok mbrebegi kuping."
Losmen : "Lha, rak tenan to? Lajeng kepripun?"
Sarip : "Langsung ae tak ambungi wonge..."
Losmen : "Ha...? Nopo sampeyan hombreng ?"
Sarip : "Gaaak!! "
Losmen : "Lha njuk pripun?"
Sarip : "Mari ngono wonge sak wengi melek, gak wani turu!"

Source: https://www.ketawa.com/2013/02/8560-konco-turu-ngorok.html

Kelangan Anak Mergo Nganggo Kontrasepsi


Critane iki darmaji duwe anak sepuluh, pancen yo darmaji asal e ndeso, ora tau
mangan bangku sekolah (gendeng be'e bangku dipangan !!), Darmaji karo bojo
ne surpa'ah ora tau nggawe alat kontrasepsi...! Saben ngono yo mesti
kebobolan. Dasar yo Darmaji, ndelok bojone njenthit, mulet, angop, nyapu,
ngepel, langsung napsu ne nglunjak... Ghandule njaluk dicelupno nang iku ne
Surpa'ah. Ga sadar be'e lek anak e wis limo...!!

Akhire darmaji konsultasi nang dokter Sukardi, tonggone dewe..!! Darmaji


ngomong nang dokter "Pak dokter, kulo niki duwe anak limo, tapi kulo ndelok
bojo kulo njenthit mulet, angop, nyapu, ngepel, mesti napsu kulo nglunjak,
pingin numpaki bojo kulo! Lha tapi pak dokter, nanging kulo mantun numpaki
bojo kulo, bojo kulo mesti meteng, lha piye iki dokter ?"

Doktere ngomong "Lha sampeyan iki ora nggawe alat kontrasepsi tah?"

Darmaji ngomong "Opo dok? Kontakseksi? Opo iku aku gak eroh dok ?"

Moro dokter ngomong "KONTRASEPSI GOBLOK!! Iku semacam alat ngango cek
bojone sampeyan ora meteng, koyo iki lho (dokter e ngetokno KONDOM)"

Jarene darmaji "Wah, iyo tah dok, tak cobak e dhisik, piro biyayane dok ?",

Dokter e nyauti "Wis kondom e ae sampeyan tebus, rongpuluh ewu wae! rong
minggu maneh sampeyan mreneo maneh yo, aku pingin ngecek sampeyan!"

"Oye, dok!" jarene darmaji.

Bareng selang rong minggu darmaji teko nang dokter sukardi.

"Wuaah dok pancen manjur jarene sampeyan! anak kulo saiki kari siji?" jarene
darmaji.

Doktere kaget. Terus ngomong "Lho anak e sampeyan koq iso kari siji? yo opo
ceritane?"

"Ngene critane dokter, winginane pas marine dokter maringi kulo kondol"

Jarene dokter e "kondom goblok !"

Jarene darmaji "Oh iyo... kondom! Lha maringono kulo ten dalem, langsung
nganclap bojo kulo supa'ah, langsung kulo tumpaki, lha... Mari numpaki bojo
kulo niku, kula langsung dahar kaliyan anak kulo sing nomer loro, telu, papat
kaliyan limo... Lha sing nomer siji ora ono ndek omah...anak kulo sing nomer siji
tasik sekolah. Pas mari dahar, kondom niku kulo pangan kalian ngombe teh.
Nah... selang limang menit weteng kulo mules kebelet ngeseng. Pas arep mlebu
jheding, celono kaliyan sempak kulo, kulo plorotno. Durung sampe mlebu
jheding kulo ngentut. Lha pas ngentut, kondom niku wau metu, terus mlembung
guueedhe sampe pecah..dhaar..!! Nah papat-papate anak kulo wau mrisani
kejadian mau, ngguyu-ngguyu kekel karo nyekeli weteng sampe nangis-nangis
karo ga kuat ambekan. Sampek-sampek kepapat-papate anak kulo wau mati!!"

Source: https://www.ketawa.com/2005/12/3754-kelangan-anak-mergo-
nganggo-kontrasepsi.html