Anda di halaman 1dari 6

1

SULIT

Dunia Sains & Teknologi


Kertas 1
Tahun 3
Mei
2017
1 jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


TAHUN 3

Nama : . Kelas : ..

DUNIA SAINS & TEKNOLOGI


Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan objektif diikuti oleh tiga pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

PPT2017 [Sila lihat sebelah


2

1. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Apakah kemahiran proses sains yang terlibat untuk mengenal pasti ciri-ciri tumbuhan di atas?

A. meramal
B. mengelas
C. memerhati
D. membuat inferens

2. Hanisah ternampak keadaan kucing seperi di bawah.

Apakah inferens yang boleh dibuat?

A. kucing itu sakit


B. kucing itu sihat
C. kucing itu lapar
D. kucing itu marah

3. Apakah jenis gigi yang digunakan untuk memotong makanan?

A. gigi taring
B. gigi kacip
C. gigi geraham
D. gigi kekal

4. Berapakah jumlah gigi dalam set gigi susu?

A. 10 batang
B. 16 batang
C. 20 batang
D. 32 batang

PPT2017 [Sila lihat sebelah


3

5. Antara berikut, yang manakah dilabelkan dengan betul?

6. Antara makanan berikut, yang manakah baik untuk kesihatan gigi?

A.

B.

C.

D.

7. Litupan badan haiwan yang manakah adalah betul?

Bercangkerang Berbulu pelepah

A ikan arnab
B siput helang
C cicak ketam
D ular tikus

PPT2017 [Sila lihat sebelah


4

8. Seekor haiwan mempunyai ciri-ciri berikut.

Apakah haiwan itu?

A. beruang
B. tenggiling
C. itik
D. katak

9. Apakah persamaan antara ular dan buaya?

A. bersisik
B. bersayap
C. berkaki
D. berbulu

10. Haiwan yang manakah adalah omnivor?

A.

B.

C.

D.

11. Antara tumbuhan berikut, yang manakah tidak berbunga?

A. paku-pakis
B. pokok rambutan
C. pokok jagung
D. pokok pisang

PPT2017 [Sila lihat sebelah


5

12. Rajah di bawah menunjukkan kegigian karnivor.

Apakah fungsi gigi yang berlabel X?

A. menyiat makanan
B. mengisar makanan
C. memecah makanan
D. memotong makanan

13. Apakah cara membiak bagi pokok tembikai?

A. spora
B. biji benih
C. keratan batang
D. batang bawah tanah

14. Apakah ciri bagi pokok kelapa?

A. urat daun selari


B. tidak berbunga
C. batang berkayu
D. hidup di darat dan air

15. Antara tumbuhan berikut, yang manakah hidup di air?

A. pokok labu
B. pokok keembung
C. pokok orkid
D. pokok kiambang

Kertas soalan tamat

PPT2017 [Sila lihat sebelah


6

SKEMA JAWAPAN

1. C
2. A
3. B
4. C
5. A
6. C
7. B
8. C
9. A
10. A
11. A
12. A
13. B
14. A
15. D

PPT2017 [Sila lihat sebelah