Tingkatan 2 Sejarah BAB 1: Kedudukan strategik mendorong penguasaan British 1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pinang 1.

(a) Nyatakan sebab-sebab SHTI memerlukan Pulau Pinang i. Pusat pengumpulan barang ii.Pelabuhan persinggahan iii.Pengkalan tentera (c) Senaraikan barang-barang yang ingin dikumpulkan oleh SHTI di Pulau Pinang i. Lada hitam ii. Bijih timah iii. Emas iv. Perak 1.2 Tipu Helah Francis Light bagi mendapatkan Pulau Pinang Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah di serang oleh Siam. SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah. SHTI akan membeyar sebayyak 30000 dolar Sepanyol setahun kedapa sultan. a) Lengkapkan syarat-syarat perjanjian yang dinyatakan di atas? b) Apakah yang telah berlaku setelah perjanjian di atas di tandatangani? Nyatakan pendapat anda. Kedah mendapat perlindungan daripada SHTI manakala SHTI pula akan mendapatkan Pulau Pinang

Scribd
• •

Explore Community
Top of Form

Upload a Document

Search Books, Presentations, Business, Academics...
Bottom of Form

Login
Top of Form

http://w w w .scrib http://w w w .scrib

Bottom of Form

djayers
○ ○ ○

My Home View Public Profile My Documents

○ ○ ○ ○ ○

My Collections Messages Settings Help Log Out

1
First Page Previous Page Next Page

/ 16
Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit Fullscreen Select View Mode

View Mode BookSlideshowScroll
Search com

Readcast Add a Comment Embed & Share

Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and start sharing.

Link account

Link account Readcast this Document

Readcast Complete! Click 'send' to Readcast! edit preferences Set your preferences for next time... Choose 'auto' to readcast without being prompted.
Top of Form

djayers

Link account

Link account

Advanced

Cancel
Bottom of Form Top of Form

Add a Comment

View comments
1 4gen
Bottom of Form

Share & Embed
http://w w w

Link / URL: Embed Size & Settings:
(auto)

• • • •

Width:
300

Auto (proportional to specified width)
1

Height: Start on page:

Scroll

Preview View:

<a title=

More share options
Add to Collections

Download this Document for Free
Auto-hide: on

.

.

.

.

.

Tingkatan 2 Sejarah BAB 1: Kedudukan strategik mendorong penguasaan British 1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pinang 1.2 Tipu Helah Francis Light bagi mendapatkan Pulau Pinang Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah di serang oleh Siam. . Pusat pengumpulan barang ii. Emas iv.Pelabuhan persinggahan iii. Bijih timah iii.(a) Nyatakan sebab-sebab SHTI memerlukan Pulau Pinang i. Lada hitam ii. Perak 1.Pengkalan tentera (c) Senaraikan barang-barang yang ingin dikumpulkan oleh SHTI di Pulau Pinang i.

SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah. SHTI akan membeyar sebayyak 30000 dolar Sepanyol setahun kedapa sultan. a) Lengkapkan syarat-syarat perjanjian yang dinyatakan di atas? b) Apakah yang telah berlaku setelah perjanjian di atas di tandatangani? Nyatakan pendapat anda.4 Pertapakan SHTI di Singapura 1. • • Mencari pelabuhan baru bagi menyaingi pelabuhan Belanda Kedudukan Pulau Pinang kurang strategic kerana terletak jauh ke utara 2. Selangor dan Burma Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Prai SHTI menguasai Pulau Pinang dan Seberang Prai 1. Pulau Pinang. Perjanjian antara Temenggung Abdul Rahman dengan Stamford Rafles 1819 Perjanjian 7Jun 1823 Perjanjian 2 Ogos 1824 SHTI menguasai Singapura .3 SHTI mengambil Seberang Prai 1. Lengkapkan urutan perjanjian SHTI dengan Temenggung Abdul Rahman dan Sultan Hussein sehingga SHTI menguasai Singapura. Kedah mendapat perlindungan daripada SHTI manakala SHTI pula akan mendapatkan Pulau Pinang 1. Mengapakah SHTI memerlukan Singapura .. Berikan pendapat anda. British tidak akan membantu sultan Kedah menyerang Siam dan jajahan takluknya British akan menghantar balik sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah dan Kedah hendaklah membayar ufti bunga emas kepada Siam Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 Perjanjian Burney 1826 Seberang Perai. Lengkapkan carta masa di bawah tentang usaha SHTI mengambil Pulau Pinang dan Seberang PraiPerjanjian Inggeris-Kedah 1786 • • • • • • • • • SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah SHTI akan membayar sebanyak 30 000 dolar Sepanyol setahun kepda sultan Sultan Kedah menyerahkan Sebarang Prai SHTI akan membayar 10 000 dolar Sepanyol setahun bagi Pulau Pinang dan Seberang Prai British mengiktiraf ketuanan Siam ke atas Kedah Sultan Kedah Sultan Ahmad Tajuddin 11 tidak dibenarkan tinggal di Kedah. Perak.

.

British berjanji tidak akan membuka penempatan baru ke selatan Singapura.1.5 Perpecahan Kepulauan Melayu c)Lengkapkan jadual dibawah Syarat-syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 • • • • • • Belanda iktiraf penempatan British di Singapura. Belanda berjanji tidak akan membuka penempatan baru di Tanah Melayu.6 Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-Negeri Selat a) Lengkapkan struktur pentadbiran Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826 dibawah: Gabenor Jeneral British di India ↓ Gabenor Negeri-Negeri Selat ↙ ↓ ↘ Residen Konsuler Pulau Pinang Residen Konsuler Singapura Residen Konsuler Melaka . • Memberi peluang kepada British untuk meluaskan pengaruhnya di Semenanjung Tanah 1. British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda sementara Belanda serahkan. Gugusan Kepulauan Melayu terbahagi kepada 2 pengaruh iaitu Belanda dan British Empayar Johor-Riau terbahagi kepada 2 Melayu tanpa gangguan kuasa barat lain. b) Nyatakan kesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.

d)Nyatakan tujuan penubuhan Negeri-Negeri Selat. • • Menyeragamkan system pentadbiran Menjimatkan perbelanjaan .

.

Bab 2 2. Kebimbangan campur tangan kuara Eropah lain.1 Dasar Campur Tangan British Di Negeri-Negeri Melayu Arahan: Lengkapkan carta di bawah ini Faktor-faktor campur British tangan di Negeri: • • • Kekayaan hasil bumi negeri-negeri menarik perhatian British. Revolusi perindustrian mendesak campur tangan .

Negeri Sembilan dan Pahang Memberi Peluang Campur Tangan British Arahan: Lengkapkan carta Sistem Pewarisan Takhta Perak di bawah ini.• • • Desakan pedagang mempercepat campur tangan. Maksud DURBAR Keanggotaan Tahun Tempat a) istana raja b) Persidangan Raja-raja Melayu a)Pesuruhjaya Tinggi b)Raja-raja Melayu c)Residen Jeneral d)4 orang Residen a) 1897 b)1903 a) Kuala Kangsar b) Kuala Lumpur .5:Pembentukan Persekutuan Mencabar Kewibawaan Sultan Lengkapkan butir-butir di bawah dengan maklumat tentang DURBAR.4 Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Persekutuan. Selangor.3 : Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar Bagaimana Residen Menggugat Kuasa Sultan Dan Pembesar ? • • • Menguasai pentadbiran Memaksa menerima nasihat Memcampuri adat • Mengambil alih pungutan cuka 2. Arahan : Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang sesuai. Pertukaran kerajaan mengubah desar British. 2.2: Keadaan di Perak. Terusan Suez dan kapal wap merancakkan persaingan. FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN PERSEKUTUAN a) Membaiki kelemahan sistem Residen b) Perkongsian Perkhidmatan pakar c) Faktor keselamatan d) Krisis kewangan Pahang e) Sistem Perhubungan 2. Sultan Raja Muda Raja Bendahara Raja Di Hihir 2.

2.Bab 3: Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British 3. Kelantan dan Terengganu kepada British. British menyerahkan hak wilayah asingan kepada Siam.1 Negeri-negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu Perjanjian Bangkok 1909 Syarat-Syarat Perjanjian: 1. 3. ↓ Negeri-Negeri yang diperolehi British ↓ Kedah Perlis Kelantan . Siam menyerahkan negeri Kedah. Perlis. Siam tidak akan menyewkan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British.

Menjaga hal ehwal hubungan luar negeri c. Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi a. Melukis peta pembangunan negeri Johor 4. 3. Pelis dan Kelantan. Bapa Pendidikan Johor . 1. Mewajibkan semua pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor c. Setiausaha kerajaan Negeri Johor b.Terengganu 3. 1919 British menempatkan penasihat British di Terengganu. Memartabatkan penggunaan Bahasa Melayu 2. Dato’ Muhammad Salleh bin Perang a. Mendirikan banyak sekolah c.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-negeri Melayu Utara Lembaran Kerja: Kronologi (m/s 62) 1897 Perjanjian Sulit British-Siam British menghalang kuasa luar lain bertapak di NNMU 1902 Perjanjian perisytiharan British —Siam British mengiktiraf NNMU sebagai wilayah Siam 1909 Perjanjian Bangkok British menguasai NNMU 1910 British menempatkan penasihat British di Kedah. Ketua Jabatan Pendidikan Johor yang pertama b.3 Permodenan Johor Melambatkan Camput Tangan British Lembaran Kerja: Kemahiran Berfikit Arahan: Nyatakan peranan dan sumbangan tokoh-tokoh berikut di negeri Johor. Dato’ Abdul Raham bin Andak a. Dato’ Jaafar bin Muhammad a. Menjaga keamanan dan kestabilan negeri Johor c. Pesuruhjaya Polis negeri Johor b. Setiausaha Sulit Sultan Johor b. Perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor 3.

Bab 4: KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan Tahun .

Sultan Abdul Mu’mein tidakdapat mengawal kebangkitan dan menyerahkan tanah antara Sungai Samarahan dengan Sungai Rajang dengan bayaran sebanyak 1500 dolar setahun. 1905 Charles Brooke membeli Lawas daripada Sultan Hashim Jalal dalam 1885-1906 4. Melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran i.) Datu Patinggi ii) Datu Bandar iii) Datu Temenggung 2. 3. Peristiwa ini menyebabkan kawasan itu diserahkan oleh Sultan dengan bayaran tahunan sebanyak 4500 dolar. Garis Masa Penyerahan Sarawak kepada James Brooke 1853 Penentangan di Saribas dan Batang Lupar. 4. .1836 Kebangkitan menentang pemerintahan wakil kesultanan Brunei ki Sarawak 1840 Pangeran Muda Hashiim meminta bantuan James Brooke untuk menarnatkan penentangan di Sarawak 1841 Pageran Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai gabenor dan Raja Sarawak 1842 Sultan Omar Ali Saifuddin mengiktiraf perjanjian antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke 1846 Sultan Omar Ali Saifuddin mengikut James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka. Menandatangani perjanjian dengan British 1888 i. 1861 Masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang . 1883 Pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh orangMurut di Lembangan SungaiTr u s an. Sivil b.3 Perubahan yang dibuat keluarga Brooke 1841 – 1941 Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan dengan betul. Membahagikan Sarawak kepada lima bahagian. Penubuhan Jabatan i) Jabatan Kehakiman ii) Jabatan Polis iii)Jabatan Cukai dan Kastam iv )Jabatan Pos 5. Jenayah 6. Perubahan sistem pentadbiran 1. Membentuk Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Penubuhan mahkamah Keadilan a.Sultan Mu’mein menyerahkan Sungai Rajang dan menerima bayaran sejumlah 4500 dolar setahun.

.Sarawak menjadi negeri naungan British Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat menegenai penglibatan pemimpin tempatan dalam pentadbiran Brooke.

Majlis Tertinggi a) Keanggotaan i)Residen Bahagian Pertama ii)Empat orang Datu Melayu b)Tujuan i) Menasihati James Brooke ii) Membuat semua dasar serta meluluskan undang-undang dan peraturan negeri Sarawak Majlis Negeri a) Keanggotaan – ketua kaum bumiputera b) Tujuan j) Memberi peluang kepada pemimpin bumiputera bersidang 3 kali setahun Majlis Bahagian .

emas . raksa 2. arang batu. Keluarga Brooke memerintah negeri dengan bebas 3. Kucing. Pada pendapat kamu hasil manakah yang memberikan sumbangan pendapatan terbesar kepada kerajaan Sarawak pada kurun ke-20?Antimon 4. Sumber ekonomi Hasil Hasil hutan Sarang burung . 2. 1. sagu Tanaman baru Getah . Charles Vyner Brooke menyerahkan kuasa mutlaknya kepada Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri 2. a. 1. Sebahagian besar pengangkutan di Sarawak bergantung /kepada pengangkutan air. Berapakah hasil eksport gambir pada tahun 1885?1370 tan b. Hal-ehwal luar negeri di bawah kawalan British. lada hitam . Namakan Bandar-bandar yang membangun dengan pesat hasil daripada perkembangan ekonomi dan pertambahan penduduk. tembakau Galian Antimoni . gambir . Hasil manab nnyang mencatatkan nilai eksport hampir 2 juta dolar dan nyatakan tahunnnya. dan Sibu 2 . Majlis Negeri diberi kuasa meluluskan undang-undang 4. Miri .4 Peubahan ekonomi di bawah pentadbiran keluarga Brooke. getah jelutong . Namakan . rotan Tanaman tradisional Kelapa . Antimoni 1870 hingga 1916 d. 5. (m/s 87) Kaji jadual di bawah dan jawab soalan berikut. British melindungi Sarawak daripada serangan musuh. Raja Brooke melantik kebanyakan melantik ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri 4.a) Keanggotaan i) Residen ii) Penolong Residen iii) Penolong Pegawai Daerah xi) Pegawai anak negeri V) Ketua kampong b) Tujuan i) Menasihati residen ii) Mengetuai operasi ketenteraan iii) Menjaga keamanan xi) Mengutip cukai Apakah syarat-syarat Perjanjian 1888? 1.5 Perubahan social di bawah n/tadbiran keluarga Brooke. Raja Sarawak memerintah dengan nasihat Majlis Tertinggi 3. Dimanakah hasil getah jelutong dieksport? Amereka Syarikat c. Raja mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang yang diuruskan oleh Majlis Negeri. Bilakah tanaman baru diperkenalkan di Sarawak Akhir abad ke-19 e. Sebutkan isi kandungan Perlembagaan Sarawak 1941. minyak .

i) diuruskan oleh orang Cina ii) guru-guru. Harris ) Baron von Overbeck Alfred & Edward Dent W. dan buku-buku dibawa dari China iii) guru-guru.W. sukatan pelajaran. Apakah identity sekolah Cina di Sarawak.H.B. sukatan pelajaran.Torrey & T.L.Gabenor Pulau Labuan membantu Overbeck memperbaharui tempoh pajakan Daripada Sultan Brunei Daripada Sultan Sulu (Teluk Kimanis→ Sungai Sibuku) .syarikat perkapalan tersebut. Moses menyewa 10 tahun The American Trading Company (J. dan buku-buku dibawa dari China Bab 5 Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British 5.Bentukkan carta minda ringkas dengan berdasarkan petikan Sultan Brunei ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ C. Singapore and Sarawak Steamship Company 3.1 SBUB Bertapak di Sabah 1. Treacher.

Jawatan a.(Sungai Pandasan→ Sungai Sibuku) ⇓ Overbeck menjualkan semua hak syarikat ⇓ Alfred & Edward menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad untuk menambahkan modal ⇓ Mendapatkan piagam diraja daripada kerajaan British untuk memajukan perniagaan ⇓ Syarikat Borneo Utara British ditubuhkan ⇓ • P • P 5. i) Mengetuai pentadbiran ii) Bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah di London b. Gabenor S r A e i e l n r s f g i r a R d e r u e d a t n h h D e P e U f e n r o r t u r t s d a s a m e n A a b l a c g o a c i k . Ketua Anak Negeri i) Mengutip cukai ii) Memajukan pertanian iii) Menjaga keamanan . Residen i) Mengetuai pentadbiran Rasidensi ii) Peranan sama seperti Pengawai Daerah tetapi bidang kuasa meliputi semua daerah dalam Residensi c.2 SBUB Mengukuhkan Kuasa Di Sabah Isikan jadual di bawah. Pegawai Daerah i) Menjadi Majistret ii) Pengawai Buruh iii) Pemungut Cukai iv) Bendahari Daerah d.

.

.

.

.

3 SBUB Mengeksploitasi Hasil Bumi Sabah 1.e. Ketua Kampung i) Melaporkan kes-kes kecurian ii) Melaporkan kes wabak penyakit iii) Memajukan perdagangan 5. Senaraikan hasil tradisional Sabah Hasil Tradisional Sabah • • • • • S S R P T a a o o r r g t k e a u a o p n g b u r u n g n k a n L g a n u t .

4 Perubahan Sosial SBUB Di Sabah Lengkapkan peta minda di bawah. Nyatakan usaha-usaha SBUB untuk menggalakkan penanaman getah. Hasil Perlombong Sabah • • • E A M m r a a a n s n g g a n b a t u 5. Nyatakan 2 tanaman baru Sabah.• • S m i u r t i i p a r i a k a n y u 2. i) Hospital ii) Klinik iii)Pusat perubatan← A Kesihatan B Perhubungan → i) Jalan Raya ii) Jalan Laut iii) landasan kereta api iv) telegraf ↓ . Usaha SBUB Menggalakkan Penanaman Getah • k • c • d M e M u M a e p e k e r i m a m a m i d b a b e r p i e i k s a i n a p d n p o m i g e v u n r a d s a t i a g d h e e a c n e e r u a l i a n b C a h w u n k J b a u w r a u h 5.Nyatakan 3 hasil perlombongan Sabah. Sumber Kayu Balak Sabah • • • • • S R K B M e a a e e r m p l r a i u i a y n r a n a n t i 4.Senaraikan beberapa sumber kayu balak Sabah. Tembakau ←→Tanaman Baru Sabah ←→Getah 3.

↓ .

.

Perkembangan Sosial Di Sabah i) Sandakan ii) Kudat iii)Jesselton iv) Tawau ← C Perbandaran D Pendidikan → i) Sekolah mubaligh ii) Sekolah Melayu iii) Sekolah Cina .

lengkapkan maklumat bagi menjelaskan faktor perkembangan Perusahaan Bijih Timah di Tanah Melayu Faktor-faktor perkembangan perusahaan bijih timah • p d p m • t m l • b K e i e a T e a o S e e r p r k e b s m y s p u e u a n a u b a a e s r s n e g k o r r r a l a a g a l h u h n a u a k a . a a a a n n n n r b d m e i a e v j l n o i a g l h m e u t s i i m a h t i n b b u t b a r t o - u r u i r u k j S a u h h d b e B a k t r b i a i k r e i e m a k a C l h a i n n i a u n i k E g n r j a t a a h . d i y h h a p n y k . Selangor. Negeri Sembilan.iv) Sekolah Latihan bagi anak-anak ketua Anak Negeri Bab 6: BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI 6. KEGIATAN PERTANIAN DAGANGAN Soalan : Berdasarkan jadual di bawah kumpulkan maklumat tentang pertanian dagangan yangdiusahakan oleh British pada peringkat awal.Johor.Negeri Sembilan Lada hitam dan gambir Johor Buah pala dan cengkih Pulau Pinang Tebu Seberang Perai dan Perak Ubi kayu Melaka.Selangor Tembakau Pulau Pinang . Tanaman getah Brazil England Ceylon Singapura Tanah Melayu 6. Pahang kopi Perak. Jenis Tanaman Kawasan penting Kelapa sawit Perak.3 Perkembangan Perusahaan Getah Soalan: Berdasarkan carta aliran di bawah. Johor Teh Cameron Highland 6.4. Jenis Tanaman Kawasan penting Lada hitam Pulau Pinang.Selangor Nanas Perak.Negeri Sembilan.Selangor dan Johor Soalan 2: Lengkapkan jadual di bawah dengan jenis tanaman baru yang diperkenalkan Oleh British serta kawasan-kawasan utama tanaman tersebut. lengkapkan maklumat bagi menjelaskan tentang asal usul tanaman getah.1.Selangor. Berdasarkan tajuk dan bawah.

. Getah perca Membuat alat bedah. bola golf dan bahan penebat kabel telegraf dasar laut. Kayu balak Bahan binaan membuat perabot. 3. perahu dan sebagainya 6. payung dan perabot 4.m p t • k b b • k d m e e i P o i a S e i e l r m e r j n i r b m i a k a n e b e h g k h u m r b a m n d g a a l n d b a i l j m i h g u m t i . m p i u a h n e m a n a a g h n e l l k u e a a b p r i a k h l a n y s e i u t a e k p e d r a u n h n k b u j b a u l n a g n a n r — a y a t n d a a n k a t i j i h t i m a h dieksport.6 Lengkapkan maklumat di bawah berdasarkan tajuk perkembangan ekonomi membawa perubahan. 6. Damar Menutup renggangan pada papan perahu 2. Jenis Kegunaan 1. tikar tongkat.5 Lengkapkan Jadual di bawah berdasarkan tajuk pengeluaran hasil hutan. tangkal. Rotan Dijadikan bakul.

.

.

Perkembangan Ekonomi Membawa Perubahan Kemasukan buruh Cina dan India Pengenelan kaum mengikut kegiatan ekonomi Kemajuan pengangtukan dan perhubungan .

Ipoh. Tindakan British? Menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar.2 Dol Said Pahlawan Naning Lengkapkan rajah di bawah (m. Sultan Ahamd Tajudin merancang menyerang Siam Nasib Sultan? Sultan Ahamd Tajudin ditangkap 1838. Inggeris dan Melayu BAB 7 PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA 7.1 Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan Kedah Susun peristiwa di bawah mengikut kronologi perjuangan mengembalikan kedaulatan Kedah.3 Rentap Wira Sarawak RENTAP ↙ ↙ ↘ ↘ Siapa? Bila Lancaran aerangan? . Gagal kerana? Kerana British membantu Siam 1831. Tunku Kudin berjaya menawan semula KualamKedah dari Melaka. 7. (m.s 165) 1823 Tunku Abdullah memimpin 3000 tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam. Tindakan British ialah menghantar 5 bkapal perang.s 166): Faktor penentangan Dol Said Mempertahankan kemerdekaan Naning: Melaka diserahkan kepada British British Mendakwa Naning sebahagian daripada Melaka Menentang Bayaran Cukai: British memaksa Naning membayar cukai 1/10 daripada hasil keluaran pertanian Menentang Pelaksanaan U ndang-undang British : Peraturan Penghulu yang menggugat pengaruh Dol Said. 1836. elektrik dan sekolah Pendidikan Vernakular Pendidikan Cina.Landasan keretapi jalannya pengangkutan laut dan utara. Kuala Lumpur Kemudahan sosial Hospital. pos dan telegraf Kemunculan Bandar baru Taiping. Tamil. kebangkitan menentang Siam di Kedah pimpinan Tunku Muhammad Saad namun gagal. Gagal kerana? British membantu Siam 7.

Tindakan British? Mengapa British dibenci? Pahlawan Iban yang menentang penjajah British Pada tahun 1853. British dirikan kubu di Sungai Sekrang. rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang. . Menghasut orang Iban dan orang Melayu Brooke anggap orang Iban sebagai lanun. British Bakar perkampungan Rentap. British serang kubu di Bukit Sadok.

.

s 172-173): Faktor-faktor kebangkitan Sharif Masahor: • b S a a w r a i h k e p i e n d t i a l d e b t i a r k a n d i .menyokong British.4 Sharif Masahor Wira Sarawak Lengkapkan rajah di bawah (m. 7.

a 7. Pandak Indut dan Sipuntum. e s l h e . Apakah hukuman yang diterima oleh pahlawanpahlawan Perak? Pahlawan Perak dihukum gantung seperti Dato’ Maharaja Lela. Dato’ Sagor.B • B • s r P r L e o e i a b o m t n a i k b s t g i e i h k i a n a d n w a a i H k n K e i k a n l u n r b o y B r u w i S i t t t i .5 Dato’ Maharaja Lela Pejuang Kebanggaan Perak Meneroka Bukti (m.5.s 175-176): Kenapa mesyuarat ini diadakan? Mengambil keputusan untuk membunuh Birch. . Yamtuan Antah dilantik sebagai Yamtuan Seri Menanti pada tahun 1875 2. Yamtuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan Dato Kelana Sungai Ujong menandatangani perjanjian dengan British yang menggugat.Yamtuan Antah Mempertahankan Kedaulatan Seri Menanti 1. Kenapa penduduk bertindak demikian? Kerana British a) mengambil hak mengutip cukai b) memperkenalkan cukai baru c) mencabar ketuanan Melayu d) mencabuli adapt resam Apakah kesan penentangan penduduk di Pasir Salak? Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor berjaya tew tewaskan British tetapi kemudian British mengalahkan pahlawan-pahlawan ini. 7.

.

.

Pembinaan Balai Polis Dato’ Bahaman dilarang mengutip cukai di daerah kekuasaannya apabila British melantik E. 5. PJ Murray. Jelebu dan Johol.3. 7. Pertikaian itu mencetuskan pertempuran di antara pasukan Yamtuan Antah dengan pihak British. Residen British di Sungai Ujong telah menghantar tentera dan juruukur untuk menyiasat pertikaian tersebut. 6.s 179) • D • C F a H u a t i k k o l a t a i o B n r a g h p a H e m a n k e a n n t a n g p a n k K u t i Dato’ Bahaman berasa lebih terancam dan menganggap British penceroboh apabila E.Yamtuan Antah semakin berang apabila Dato Kelana Syed Abdul Rahman mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya. Yamtuan Antah menghantar seramai 200 orang pengikutnya menuntut supaya pihak British menghentikan tugas mengukur kawasan antara Terachi dengan Kuala Pilah. 4.s 182) Faktor Mat Salleh Menentang SBUB 1. Perjanjian jihad: Berpunca daripada semangat perjuangan jihad orang Sulu menentang Sepanyol di . Perlucutan Gelaran Dato’ Bahaman dianggap penderhaka oleh Hugh Clifford lalu meminta Sultan Ahmad melucutkan gelaran Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan. 7. Pada tahun Disember 1875.8 Mat Salleh Menyanggah SBUB (m.A Wise sebagai pegawai Majistret dan pemungut hasil di daerah Temerloh.Yamtuan Antah mendap at sokongan daripada Dato Siamang Gagap Tengku Besar Tampin. penduduk Rembau. 7.A Wise mendirikan balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding. pasukan Yamtuan Antah telah berjaya menawan Paroi dan membina Kubu.7 Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang (m.

Suami isteri kaum Murut tinggal berasingan di sebelah menyebelah sungai. Penghulu Adam dan Che Sahak Merbol menyerang dan menduduki Pasir Puteh. melarang membuka tanah baru.Peraturan membebankan: SBUB di Sabah memperkenalkan peraturan baru—amalan buruh paksa/ cukai beras/ lesen perahu.Selantan Filipina. Perkampungan dibakar: SBUB menganggap Mat Salleh sebagai pengancam lalu bertindak membakar dan memusnahkan kampungya dan menawarkan sebanyak 500 dolar kepada sesiapa yang berjaya menangkapnya. dikenakan 1 dolar setiap kali berkunjung. 9Mei 1915 British menawarkan hadiah sebanyak 500 dolar kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok Janggut dan pemimpin kanannya. Pegawai Daerah Pasir Puteh menghantar Sarjan Che Wan untuk menangkap Tok Janggut kerana gagal membayar cukai Che Wan mati ditikam Tok Janggat. seorang daripadanya akan diambil oleh SBUB untuk dijadikan buruh paksa.9 Antanom Pahlawan Anak Rimba Berjiwa Besar Baca keterangan di bawah ini dan jawab soalan (m. menzalimi keluarga dan memceroboh kawasan hutan. Engku Besar Jeram. 7. Jika ada 2 orang anak. 29 April 1915 Tok Janggut. Percubaab berunding gagal: Mat Salleh dan beberapa orang pembesar tempatan telah pergi ke Sandakan untuk menemui Gabenor Beaufort iaitu CV Creagh pada bulan Ogos 1895. 7. 1. 3. 2. Antara faktor-faktor tersebut ialah menjadi buruh paksa. Lengkapkan maklumat bagi dua faktor di bawah: Mengenakan Cukai Yang Membebankan Menzalimi keluarga Cukai kepala: 1 dolar seorang Cukai tanaman pindah –50 sen seekar Cukai sebatang pohon kelapa untuk minuman tuak—25 sen Cukai tangkapan ikan besar serta memelihara anjing—1 dolar.10 Tok Janggut Pejuang Jihad Lengkapkan kronologi peristiwa tangkapan Tok Janggut: 28April 1915 Encik Abdul Latif.s 184) SBUB ditentang oleh Antanom dan orang Murut kerana pelbagai faktor. mengenakan cukai yang membebankan. 23Mei 1915 .

Kota Bharu Beliau . 24Mei 1915 Tok Janggut terkorban dan mayatnya diarak ke Pasir Puteh dan Kota Bahru.British membakar rumah Tok Janggut dan pengikutnya menyebabkan Tok Janggut menyerang Pasir Puteh. Setelah itu mayatnya digantung songsang selama 4 jam di Padang Balai Besar.

.

dikebumikan di Pasir Pekan. 7.11 Haji Abdul Rahman Limbong Pejuang Tani Kebangkitan Tani di Terengganu pada tahun 1928 telah mencetuskan pertempuran di antara petani dengan pihak British. Susun kronologi peristiwa di atas dan tulis semula mengikut turutan: (buku teks m.s 191) Seramai 12 orang petani terkorban dan Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap. Ancaman itu menyebabkan seramai 1000 orang petani berhimpun di Marang, Kuala Telemong dan Kuala Berang. British meminta bantuan tentera dari Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Berlaku pertempuran. Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhi hukuman buang negeri ke Makkah. British mengancam akan mengambil tindakan undang-undang terhadap petani yang enggan membayar cukai. Para Tani mengisytiharkan perang terhadap British. Mereka menduduki balai polis dan bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah. Susun kronologi peristiwa di atas dan tulis semula mengikut turutan: 1) British mengancam akan mengambil tindakan undang-undang terhadap petani yang enggan membayar cukai.

TINGKATAN DUA BAB 8 ( SOALAN ) KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA 8.2 Perkembangan Negara Luar Memberi Inspirasi Perjuangan Huraikan perkembangan yang berlaku di negara luar yang telah memberi inspirasi kepada penduduk Tanah Melayu untuk menentang penjajahan British. Turki • p • B e G a c e a m r a r h b a h a a e t b k t b e a m a t l n a s e a l h P a k a h n h a n a n I n I d n e s i d m l i a p a m y a r Uthmaniyah India • m British. 3) Para Tani mengisytiharkan perang terhadap British. 2. Indonesia M e k G a a d r p • I S • S • F • S P n o J e P i a d e r o k t n a i e r s n R o u n a J N i o i a a s i o o l n e a h l membebaskan Indonesia daripada Belanda. 4) British meminta bantuan tentera dari Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Gerakan kesedaran kuar negara. 3. Kuala Telemong dan Kuala Berang.Pelajar ini telah terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Sayid Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. 5) Seramai 12 orang petani terkorban dan Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap.3 Gerakan Islah Mencetuskan kesedaran Kebangsaan Isi tempat kosong dengan jawapan yang bersesuaian 1. Filipina o p e l s a n i r i e n u p a d i y b k a l h z a a n I a l L s l l u m i a d e g m d n a e n t a n g Mesir G a e y n a m i o n l e a h l Afghani dan Syeikh Muhammad Abdul.2) Ancaman itu menyebabkan seramai 1000 orang petani berhimpun di Marang. China Revolusi China oleh Dr Sun Yat Sen. Berjaya menumbangkan kerajaan Manchu.Pelajar ini telah memulakan Gerakan Islah di Tanah Melayu.Semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Mesir. Mereka dikenali sebagai Kaum . 8. 6) Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhi hukuman buang negeri ke Makkah. Mereka menduduki balai polis dan bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah.1 Maksud Semangat Kebangsaan 8. Berlaku pertempuran. Jepun Jepun mengalahkan Rusia dalam perang RusiaJepun.

Muda. Tokoh penting gerakan ini : I Sheikh Muhammad Tahir Bin Jalaluddin II Hj. 4. Abbas Bin Muhammad Taha III Syed Sheikh Ahmad al-Hadi .

.

.

Kesan penyebaran majalah ini terhadap pemikiran orang Melayu ialah mereka mulai sedar akan kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka.5. Saranan al-Iman ialah . 6.Idea pembaharuan golongan ini disebar melalui majalah Al-Imam.

Golongan intelektual Lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris Pendidikan Inggeris Tokoh Harun Aminurrashid Ibrahim Haji Yaakob Abdul Hadi Hasan Tokoh Raja Chulan Mohamad Eunos Abdullah Dato. r n o i a i i a y i u . g i a i g m t h s a d r i b y e e a r k a n p a a n a k - g e p s e t k a l k a p n n g n g a n i . a t j a n h i a p b r a a i . .4 Intelektual Mematangkan Perjuangan Lengkapkan maklumat mengenai golongan intelektual yang menyemarakkan kesedaran semangat kebangsaan pada tahun 1930an. u k a n a n u g m w a n i t a p d e i a t d y e a a k k a e b k n p o e l m e e a r d c h a j a a p y t a a n r n u g a l a u a n . 8.• b Q • i m • p k y • s p s a • d m p • r k m M e u M l e M e e a M u e e n M i e e M e a e s e r r e m n e n r n e p n m a e b n n e a n p a n u c n g a g n a d p k n e d d n r y e n e p a i e n e g r a d u n a n n g i k h b u b l h m e a e a g n k o r k H a e a n p d p g a i e u a j k e k p b e u i n d k g a a j u d s n M a .3 Gerakan Islah mencetuskan Kesedaran kebangsaan Lengkapkan maklumat mengenai tokoh-tokoh pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu 8. t n a n a i l r k a b a e l A a l y - u k e p t t a b i a a a e k e a a h t m n k i t n a m a t s y d h i n u g n t n u y k a a e r n n a n .Onn Jaafar Perjuangan Menyumbang tenaga dan fikiran untuk memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Tamil Nesan 3. Jawi Peranakan 2. Senaraikan akhbar yang telah dikeluarkan oleh masyarakat ini Masyarakat Cina 1. Khabar Uchapan Baru 4. 8. Surat Khabar Peranakan 2. Modern Daily News Masyarakat India 1. Nanyang Siang Pau 3. Sekola Melayu 3.5 Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena . Tanjung Penagri Masyarakat Cina Peranakan 1. Tamil Murasu Masyarakat Jawi Peranakan 1. Bintang Timor 3.Kesedaran Kebangsaan Melalui Penulisan Kreatif Tokoh Asal Pendidikan Awal Sumbangan Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin Sumatera Universiti al Azhar Mesir Menerbitkan majalah al Imam Mufti Negeri Perak Haji Abbas Muhammad Taha Singapura Makkah Menerbitkan akhbar Neracha Kadi kawasan Tanjung Pagar Syed Syeikh al Hadi Melaka Terengganu dan Pulau Penyengat.5 Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena. pendidikan dan pentadbiran.Sin Chew Jit Poh 4. Ulaga Nesan 2. Riau Menerbitkan akhbar al Ikhwan dan Saudara .Perjuangan Menuntut hak orang melayu dalam bidang ekonomi. Bintang Pranakan 8. Lat Pau 2. Taman Pengetahuan 4.

.

Abd. Shamsuddin Salleh 4. Apakah tujuan puisi-puisi ini dihasilkan : I Menyuburkan perasaan cinta akan bangsa dan negara II Menyeru merebut peluang ekonomi III Mempertahankan maruah bangsa Senaraikan Tokoh-tokoh Penulis mengikut hasil penulisan mereka. Muhammad 5. Harun Aminurrashid 3. Omar Mustaffa 4. Ishak Hj. Ishak Hj. Abdul Kadir Adabi 7. Muhammad Yusuf Harun 3. Abdullah Sidek 6. Melati Pahang 5. Puisipuisi yang bertemakan semangat kebangsaan dihasilkan dan disiarkan dalam akhbar dan majalah.1. Semangat kebangsaan turut dibangkitkan melalui karya kreatif seperti puisi. novel dan cerpen. Mahmud Ahmadi 6. Harun Aminurrashid 1.6 Kesepakatan Menjamin Keutuhan Perjuangan Kesatuan Melayu Singapura Persatuan Melayu Selangor . Syed Syeikh Al-Hadi 1. Puisi Novel Cerpen 1. Rahim Kajai 2. Ahmad Rashid Talu 2. Muhammad 3. Muhammad Yasin Maamor 8. Abdul Samad Ahmad 2.

615 Uploaded: 06/09/2009 Category: School Work > Study Guides. Menjanjurkan Kongres Melayu se Tanah Melayu di Kuala Lumpur Tujuan: Mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu Kesan: berjaya menghimpun wakil daripada semua persatuan Melayu untuk membincang bagi memajukan bahasa Melayu. PMR Tingkatan 2 Sejarah (Pelajar Malaysia sahaja) PMR.Pengasas: Muhammed Enous Abdullah Tujuan: Galak ahli main peranan dalam politik dan pentadbiran Memper juangkan kemajuan orang Melayu dalam pendidikan Menjadi wakil orang Melayu untuk berurusan dengan British Pengasas: Tengku Ismail Tengku Mohd Yassin Tujuan: Mendesak lebih ramai pegawi Melayu ditempatkan di dalam kerajaan persekutuan dan negeri Keanggotaan Askar Melayu ditambah Menubuhkan angkatan laut dan udara Tanah Melayu. & Quizzes Tags: SPM pmr stpm sejarah ‫سجاره‬ SPM pmr stpm sejarah ‫سجاره‬ (Less) Rated: 5 5 false false 0 (8 Ratings) . Notes. SPM. STPM Sejarah ‫سجاره‬ Reads: 20.

IGCSE. www.com Aktiviti di Adelaide Ketahui semua tentang aktiviti dan tempat-tempat menarik di Adelaide.com/adelaide Tabika & Tadika Cari tabika & tadika tempatan di kawasan anda.australia. please follow these directions to submit a copyright infringement notice.701panduan. Report Cancel Bottom of Form This is a private document.com Share & Embed http://w w w Link / URL: . 鄺豪傑 Ads by Google Home Tuition KL/ Selangor www. Tuition from RM300 per month! www.HomeTuition99. O/A-Level. PMR. UPSR. SPM.Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Top of Form doc Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it.

. sej debab Reads: 7876 26 p. 11430125 Sejarah Tingkatan 2 Semua.. 11430125 Sejarah Tingkatan 2 Semua.. 29 p.Embed Size & Settings: (auto) • • • • Width: 300 Auto (proportional to specified width) 1 Height: Start on page: Scroll Preview View: <a title= More share options Related 1. Reads: 705 2. Nota Lengkap Sejarah Tingkatan 2 Reads: 0 29 p. Nota Sejarah ting2 Reads: 1078 31 p.. sejarah . Reads: 569 29 p. 76 p.

. Soalan SejarahTingkatan 2 Reads: 1200 4 p. Reads: 0 31 p. Sejarah Malaysia Tema 2 Reads: 17928 5. 11430125 Sejarah Tingkatan 2 Semua. 11430125 Sejarah Tingkatan 2 Semua..Bab 2 Reads: 0 . 170 p. Document Reads: 0 51 p. 25 p. Reads: 0 31 p..Reads: 736 3. Sejarah Tingkatan 2 Semua Nota Reads: 109795 4. Nota Sejarah Tingkatan 2 . SEJARAH AKHIR TAHUN Reads: 110 16 p.. Bank Soalan Sejarah Reads: 0 121 p. 31 p.

Reads: 0 8. 1 p.. nota bab 2 Reads: 0 16 p. 1 p. Reads: 0 3 p. Soalan Tingkatan 2 1 Reads: 0 7. 8 p. Java Collections Framework Reads: 0 3 p. Brasilianisches Portu. Reads: 0 9.. Brasilianisches Portu. 3 p. 3rdgrade Voice Lesson2 Guided Prac. Übersetzer. Reads: 0 44 p.. Soalan Dan Latihan Reads: 0 12 p. 2010 Tomball Night Happenings Reads: 0 44 p. Modern Control Systems Dorf 11th E... . Übersetzer..6...

. ‫الثقافة السلمية‬伊斯蘭文明 From: 鄺豪傑 Reads: 62 3 p.. 9 p. Master LS-Revision (Globalizati. Master LS-Revision (Globalizati..تحليل التع‬ From: 鄺豪傑 Reads: 13 5 p.. 6 p. LS MASTER HW(GLOBALIZATION-COPE.. From: 鄺豪傑 Reads: 54 10 p. 2 p. From: 鄺豪傑 Reads: 16 3 p. 通識碩士功課-‫محاضرة ماجستير‬ . Master LS-Revision (Political G..... From: 鄺豪傑 Reads: 33 3.. From: 鄺豪傑 Reads: 99 2..Win a 5 Day Retreat at Fresh Start Reads: 0 More from this user 1. LS-明報 2169 期-哥本哈根氣候會議明報 2169 期副刊-哥本.. From: 鄺豪傑 Reads: 57 9 p. LS Teaching Analysis-‫.

4 p..اصلحا‬ From: 鄺豪傑 Reads: 54 5. F6 HIST DBQ From: 鄺豪傑 Reads: 87 11 p. HKAL History DBQ1 ‫تاريخ-مودول‬ From: 鄺豪傑 Reads: 84 8 p.. . HKAL 俄國亞二改革 ‫...From: 鄺豪傑 Reads: 62 2 p. HKAL History Exam ‫. HKAL History 略論奧斯曼帝國的西化改革 ‫. HKAL 俄國尼古拉二世至 1905 革命 ‫. HKAL History DBQ2 ‫تاريخ-مودول‬ From: 鄺豪傑 Reads: 111 5 p. From: 鄺豪傑 Reads: 75 4.-تاريخ روسيا‬ From: 鄺豪傑 Reads: 49 6. 3 p.. MESSAGE TO FRIENDS FROM HONG KO.الحتمان تاري‬ From: 鄺豪傑 Reads: 75 2 p. 8 p.تاريخ روسيا-تسار ال‬ From: 鄺豪傑 Reads: 38 13 p......

From: 鄺豪傑 Reads: 240 4 p... 通識碩士-今日香港考試 2 ‫... From: 鄺豪傑 Reads: 137 12 p. HK Secondary 2 History [C] (Eas. From: 鄺豪傑 Reads: 88 13 p. HKDSE HISTORY (中) 問題集-中國+香港 Sej. HKAL History (C) Alexandar II t.. HKAL History-俄國亞歷山大二世改革(中文版)‫. HKDSE Syllabus Comparison HK CI.احتمان در‬ From: 鄺豪傑 Reads: 250 7 p.HKDSE F4 Liberal Studies Exam A.. 16 p. HKAL History Test_Germany ‫.. From: 鄺豪傑 Reads: 119 8 p..ممل‬ From: 鄺豪傑 Reads: 87 ..... 新高中通識/科大碩士考試一-今日香港(政治)‫. 1 p..-ماجستير دراسات عام‬ From: 鄺豪傑 Reads: 126 7...... 2 p. From: 鄺豪傑 Reads: 105 8. تاريخ‬ From: 鄺豪傑 Reads: 96 9.

syafiqhashim39 readcast this 1 day agoLearn more about Readcast.Top of Form Add a Comment Submit 1 4gen Bottom of Form Max 年年 readcast this about 23 hours agoLearn more about Readcast. Nurul Syuhada Salleh readcast this 08 / 03 / 2010Learn more about Readcast. . Muhammad Syahmi readcast this 6 days agoLearn more about Readcast. Johari Ramli readcast this 4 days agoLearn more about Readcast.

AQue グリーンデイ readcast this 07 / 29 / 2010Learn more about Readcast. Show More Print this document High Quality Open the downloaded document.Murni Zulkefli readcast this 08 / 02 / 2010Learn more about Readcast. khirman212323 readcast this 08 / 01 / 2010Learn more about Readcast. Syakeel Sholimin readcast this 08 / 01 / 2010Learn more about Readcast. and select print from the file menu (PDF reader required). Browser Printing Coming soon! Add this document to your Collections Top of Form Name: . Michelle Chong Michelle Chong readcast this 08 / 01 / 2010Learn more about Readcast.

locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection. but others can view it public moderated: others can add to this collection. and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document Add this document to your Collections Top of Form Name: . but you approve or reject additions private: only you can add to this collection.Description: public .

Bottom of Form Scribd • • • • • • Legal About Press Jobs Contact Blog Scribd Store Terms . Presentations..Description: public . and only you will be able to view it Save collection Cancel Bottom of Form Finished? Back to Document Upload a Document Top of Form Search Books. but you approve or reject additions private: only you can add to this collection.locked Collection Type: public locked: only you can add to this collection. Business.API • • . Academics.General Terms .. but others can view it public moderated: others can add to this collection.

• • • • • • • • • • • • Terms . a collection of millions of documents. and more. Read the Scribd Archive FAQ for more information. scribd. Get unlimited downloads from the entire Scribd Archive for: Top of Form . including research reports.Privacy Copyright Getting Started Community Guidelines Support & FAQ Web Stuff Partners Branded Reader Developers / API On Scribd On Twitter On Facebook Top of Form Help & Tools Partners Subscribe to Us Enter your email address: Sign Up or Bottom of Form What's New • • • We have updated our Terms of Service Branded Reader Desktop Uploader scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. best-selling books. news source materials. Scribd Archive This document is in the Scribd Archive.

1 Month — $9(most popular)1 Month — Not available in your area(most popular) Hours — $524 Hours — RM 10 Please select a payment option 1 Year — $591 Year — Not available in your area Bottom of Form 24 Pay with: Top of Form _s-xclick -----BEGIN PKCS7 Bottom of Form Top of Form _s-xclick -----BEGIN PKCS7 Bottom of Form Top of Form _s-xclick -----BEGIN PKCS7 Bottom of Form Top of Form Credit Card PayPal or Credit Card Charge to your Mobile Phone Bill (you will not be charged at this time) Bottom of Form .

. or upload to get 24 hours of access for free! Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed: Top of Form Document URL: Bottom of Form This document is: PrivateThis document is: Public Cancel Upload Top of Form Make it easier to find your new document! Title: Presentations Spreadsheets Choose a Category Choose a Category Choose a Category Category: ...

Tags: (separate with commas) Description: Save Bottom of Form Thanks for uploading! Download this document as pdf doc txt 16244939-PMR-Tingkatan-2-Seja...235.pdf ..5 KB Dow nload Now Readcast: hehehe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful