Anda di halaman 1dari 2

Ver 1.

2
ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI ( taipkan nama panitia )

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN

3.1.2 Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: TT TK TT TK TT TK Tindakan dilaksanakan:


(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. memperoleh dokumen kurikulum 1 4 1 4 i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa

ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/kesesuaian pelaksanaan


ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH 1 2 1 4 kurikulum

iii. menyelaras pentaksiran 1 3 1 4 4 iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/ tingkatan/murid.

iv. menyelaras tugasan murid 1 3 1 4

3.1.2.1 v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran 1 2 1 3

vi. mengambil tindakan susulan. 1 2 1 2

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 6 16 6 21 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 2.67 4 3.50 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 66.75 100.00 87.50 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 75.06 90.63 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran guru dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan:

i. merancang program pembangunan profesionalisme


yang berkaitan dengan mata pelajaran 1 3 1 4 i. dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia

ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme 4


yang berkaitan dengan mata pelajaran 1 3 1 4 ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan semasa/secara objektif

iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya empat (4) program


iii. menilai keberkesanan program 1 3 1 3 setahun).
3.1.2.2
iv. mengambil tindakan susulan. 1 2 1 2

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 4 11 4 13 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 2.75 4 3.25 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 68.75 100.00 81.25 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 76.56 85.94 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

TT TK TT TK TT TK
Mengurus program peningkatan pencapaian murid dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan:

i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan


ilmu dan kemahiran 1 3 1 3 i. dengan berfokus kepada isu pembelajaran/ keperluan murid

ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah


peningkatan ilmu dan kemahiran 1 2 1 4 4 ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/ potensi

iii. menilai keberkesanan program 1 3 1 3 iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di semua tahun/tingkatan

3.1.2.3 iv. mengambil tindakan susulan. 1 3 1 3 iv. secara berterusan/berkala.


3.1.2.3

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 4 11 4 13 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 2.75 4 3.25 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 68.75 100.00 81.25 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 76.56 85.94 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK TT TK TT TK
Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata pelajaran dengan: (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor) Tindakan dilaksanakan:

i. merancang perbelanjaan 1 4 1 4 i. mengikut prosedur yang ditetapkan

ii. melaksanakan perbelanjaan 1 3 1 4 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian

iii. memanfaatkan sumber pendidikan 1 3 1 4 iii. secara menyeluruh/optimum

iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber


3.1.2.4
pendidikan 1 2 1 3 iv. secara berterusan/berkala.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 4 12 4 15 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 3.00 4 3.75 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 75.00 100.00 93.75 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 81.25 95.31 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV


3.1.2.1 75.06 90.63

3.1.2.2 76.56 85.94


3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
3.1.2.3 76.56 85.94
3.1.2.4 81.25 95.31