Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK KELAS ABAD KE -21

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 2025

SMK DATO UNDANG MUSA AL-HAJ

KELAS : _______________________________
GURU TINGKATAN : _______________________________

FOKUS ELEMEN CATATAN PEMERHATIAN


Susun atur kerusi dan meja Mencukupi
4-6 orang
Selesa
Media Pengajaran dan pembelajaran (Media Mencukupi
elektronik/ bukan elektronik) Berfungsi
Papan kenyataan, Papan putih/hitam, Kedudukan sesuai
Komputer, Radio, dsb. Semua alatan yang Mudah diakses
digunakan untuk memudahkan PdP
FIZIKAL

Pengudaraan dan pencahayaan Langsir, tingkap dan sisir


angin
Lampu Mencukupi
Berfungsi
Kipas Mencukupi
Berfungsi
Meja dan kerusi guru Strategik
Berfungsi

Carta Organisasi Dipamerkan


Jadual Waktu Mudah dilihat
Jadual Tugasan Terkini
SOSIAL

Peraturan Kelas Disahkan oleh pentadbir


Pelan Lantai sekolah
Visi dan Misi
Pelan Kebakaran
Surat Siaran Semasa

Sudut Pencapaian Akademik


Kokurikulum
Sumbangan Luar

Sudut Ganjaran PdP


Individu/Kumpulan
Harian/Minggu/Bulanan

Sudut Hasil Kerja Murid PdP


EMOSI

Konkrit material seperti puppet, model, Individu/Kumpulan


origami dll. DipamerkaN

Sudut Aktiviti Murid Mudah akses


Digunakan ketika masa senggang seperti Selesa
permainandalaman, ruang bercerita dsb. Strategik
Mesra murid abad 21
Sudut Mata Pelajaran Berinformasi
Meliputi semua subjek. Tidak semestinya di
SUDUT EKSPLORASI INTELEKTUAL
Memenuhi DSKP/SP
papan kenyataan. Boleh dibaca
Guna konsep 1:3 ( Satu ruang guru, 3 ruang Bahan pemahaman murid
pemahaman murid) disemak guru

Sudut PPPM ( Aspirasi Murid/ KBAT/ Dipamerkan


I-THINK) Mudah Akses

Perputakaan Mini/ Sudut NILAM Mudah Akses


Sudut Kesedaran Isu Semasa Mesra Murid Abad 21
Sudut Kesedaran Alam Sekitar Berinformasi

Student Respond System (traffic light/ kad Mencukupi mengikut ahli


emosi) Mesra murid abad 21
Buku/ Kad Ganjaran Mudah digunakan
Mini White Board Cara penggunaan
Parking Lot dilampirkan
TOOL KITS

Keperluan Alat Tulis


Penggunaan gerak kerja kumpulan seperti
gam, gunting, whiteboard marker, pensel,
warna, dsb.
Fizikal Tool Kits Ada label kumpulan
Ada senarai ahli kumpulan

PEMERHATI :

TARIKH :