Anda di halaman 1dari 10

SK BATU KAWAN

14110, SIMPANG AMPAT


SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG

KERTAS KERJA
HARI KANAK-KANAK
TARIKH:
3 NOVEMBER 2017

ANJURAN:
UNIT HAL EHWAL MURID
SK BATU KAWAN
PENGENALAN:

Malaysia merupakan salah satu negara yang turut menyambut Hari Kanak-Kanak
Sedunia pada bulan Oktober setiap tahun. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut
menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia pada bulan Oktober setiap tahun.Dengan
,sekolahKebangsaanBatuKawantidakmelepaskanpeluangdenganmerangkaHari Kanak-Kanak
setiaptahunbagimeraikan murid-murid yang bergelarkanak-kanak.
Merekadiraikandandihargaidengansambutanharikanak-kanakbagiperingkatsekolah.

OBJEKTIF

Menghargai sumbangan dan peranan kanak-kanak di sekolah.


Menghiburkan murid-murid dengan aktiviti yang pelbagai.
Melahirkan generasi yang dinamik, progresif, aktif, berdisiplin dan berinovasi.
Melahirkan bangsa yang memiliki keperibadian terpuji, cemerlang, berbakat
serta berwibawa.

KUMPULAN SASARAN:
Semua Murid SK Batu Kawan

TARIKH:03 Nov 2017


HARI : Jumaat
TEMPAT : Tapak Perhimpunan & Ruang Legar

ANJURAN
Unit Hal Ehwal Murid SK Batu Kawan

PENUTUP :

Pembelajaran melalui pengalaman sangat berkesan kerana ianya membolehkan murid


melihat, menyentuh dan merasai situasi pengalaman tersebut. Murid juga akan merasa
seronok dan merangsang minat belajarnya apabila PdP di dalam kelas. Diharapkan
dengan adanya lawatan ini, akan dapat meningkatkan sahsiah terpuji dan akademik
murid yang lebih baik. Diharapkan perjalanan program yang dirancang akan berjalan
dengan lancar dengan kerjasama semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung. Serentak itu, segala objektif dan sasaran program dapat dicapai.

JAWATANKUASA PELAKSANA
HARI KANAK-KANAK PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI
En.MohdHasli b. Mat Hasan
(Guru Besar)

NAIB PENGERUSI
Pn. NorsiahBtYahaya(PK Hal EhwalMurid)
En.MohdShukri b. AwangYahya (PK Pentadbiran)
Pn. MasitahbtMohamadYulan (PK Kokurikulum)

SETIAUSAHA
Pn. Enmoli a/p Parimal

NAIB SETIAUSAHA
Pn. JurainiHafidabt.Samsani

PENGACARA MAJLIS KAWALAN MURID


UstazahNorlizahbt.Sulaiman En. Mohd Kamal b. Mat Desa
UztazSuffian b. Zakaria UstazMohdSaifuddinb.Md.Mutaridi
Pn.Rositabt.Mohamad Ustaz Ahmad Nasir b. Md. Tajuddin
Pn. ChingMoi Hung
Pn. Noriahbt. Mat Nor
BACAAN DOA Pn. Wahiedahbt.Yusof
UstazIzham b. Hashim

SENAMROBIK PA SYSTEM
En.Suhaili b. Mat Saad En. Abdul Hadi b. Soppiee
En.Rakuraman a/l Kunasegaran UstazMohdNursyahreenb.Hassan
En.IrwanFirdaus b. Hashim En.Mohd Rashid b. Abdul Hamid

PERSEMBAHAN MURID JURUFOTO


Pn. Enmoli a/p Parimal Pn. Kanagamalar a/p Maruthamuthu
Pn. Jalilahbt. Ahmad Pn. Nurushuhadabt. Mat Taib
Pn. Fauziahbt.Senawi
Pn. Azizahbt. Harun DOKUMENTASI
Pn. Zalifahbt.Mat Pn. Sobariahbt. Ahmad Sobri
Pn. Nalini a/p Muniyendi

HADIAH & CABUTAN BERTUAH


JAMUAN MURID Pn. Kamsiahbt.Mohd Isa
Pn. SitiZamiyahbt. Man Pn. SitiFaridahbt.Shuib
Pn. Munirahbt. Abdullah Pn. Sarilahbt. Ibrahim
Pn. Norliyanabt.Sulaiman Pn. Dazilabt.Daud
Pn. Rokiahbt. Aziz Pn. Hasnahbt. Ismail
Pn. Suzanabt. Ibrahim Pn. Wahidabt. Ahmad
Pn. NurAtikahbt. Mat NayanPn. Anita bt.MohdArshad
Pn. Gayahbt. Tahir
Pn. Fatimahbt.Abd.Hamid

PERSEMBAHAN PRA MINI GAMES


Pn. Roziyahbt.Rosli En. Mohammad Hasrul b. Daud
Pn. Nor Aida bt.ZawaudiMuhamad UstazMohdAmirulHusni b. MohdFauzi
Pn. Halijahbt.Muhamud Pn. Pn. Nazarahbt.Nawawi
Pn. Jamilahbt.Abd. Rahman UstazHafizullah b. Azahari
ATUR CARA PROGRAM
HARI KANAK-KANAK
24 NOVEMBER 2016 (KHAMIS)

MASA PERKARA
7.45 pg 10.00pg PerhimpunanKhas
UcapanAlu-aluanPengacaraMajlis
BacaanDoa
NyanyianLaguNegaraku, NegeriPulau Pinang &Sekolah
UcapanKetuaMurid
Ucapan Guru Besar
Senamrobik
CabutanBertuaholeh Guru2
Permainan Musical Chair
Tahun 1 & 2
Tahun 3 &4
Tahun 5 & 6
PersembahanMurid :-
Nasyid
Persembahanpra

10.00 pg 10.30 pg RehatTahap 1 & Guru

10.30 pg 11.00 pg RehatTahap 2 & Guru

10.30 pg 12.00tgh SambunganCabutanBertuah


PersembahanMurid
PersembahanTahun 1
TariTualangTiga
CabutanBertuah
TaridraTahun 6
Koir
CabutanBertuah
12.05 tgh Bersurai(Muridmasukkekelasuntukstreaming)

ANGGARAN PERBELANJAAN
HARI KANAK-KANAK

BIL. PERKARA JUMLAH

1. RM 1.00 (Bihun) RM1720.00


RM 2.00 X 860 org murid
RM 1.00 (Muffin)

2. Air Minuman ( cup) = RM 40 kotak x RM 8.00 RM320.00

3. Hadiah Mini Games:-

a) Music Chair = RM 5.00 x 30 orang = RM150.00 RM 150.00

JUMLAH KESELURUHAN RM 2190.00

Disediakan oleh,
---------------------------------
(ENMOLI A/P PARIMAL)
Guru Bimbingan & Kaunseling
SK Batu Kawan, 14110
Simpang Ampat

Disemak oleh,

-------------------------------------
(PN. NORSIAH BT YAHAYA)
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
SK Batu Kawan, 14110
Simpang Ampat

Disahkan oleh,

-------------------------------------
(MOHD HASLI BIN MAT HASAN)
Guru Besar
SK Batu Kawan, 14110
Simpang Ampat

JAWATANKUASA PELAKSANA
HARI KANAK-KANAK PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI
En.Mohd Hasli b. Mat Hasan
(Guru Besar)

NAIB PENGERUSI
Pn. Norsiah Bt Yahaya (PK Hal Ehwal Murid)
En.Mohd Shukri b. Awang Yahya (PK Pentadbiran)
Pn. Masitah bt Mohamad Yulan (PK Kokurikulum)

SETIAUSAHA
Pn. Enmoli a/p Parimal

NAIB SETIAUSAHA
Pn. Juraini Hafida bt. Samsani

PENGACARA MAJLIS KAWALAN MURID


Ustazah Norlizah bt. Sulaiman En. Mohd Kamal b. Mat Desa
Uztaz Suffian b. Zakaria Ustaz Mohd Saifuddin b. Md. Mutaridi
Pn.Rosita bt.Mohamad Ustaz Ahmad Nasir b. Md. Tajuddin
Pn. ChingMoi Hung
Pn. Noriah bt. Mat Nor
BACAAN DOA Pn. Wahiedah bt.Yusof
Ustaz Izham b. Hashim

SENAMROBIK PA SYSTEM
En.Suhaili b. Mat Saad En. Abdul Hadi b. Soppiee
En.Rakuraman a/l Kunasegaran Ustaz Mohd Nursyahreen b.Hassan
En.Irwan Firdaus b. Hashim En.Mohd Rashid b. Abdul Hamid

PERSEMBAHAN MURID JURUFOTO


Pn. Enmoli a/p Parimal Pn. Kanagamalar a/p Maruthamuthu
Pn. Jalilah bt. Ahmad Pn. Nurushuhada bt. Mat Taib
Pn. Fauziah bt.Senawi
Pn. Azizah bt. Harun DOKUMENTASI
Pn. Zalifah bt.Mat Pn. Sobariah bt. Ahmad Sobri
Pn. Nalini a/p Muniyendi

HADIAH & CABUTAN BERTUAH


JAMUAN MURID Pn. Kamsiah bt.Mohd Isa
Pn. Siti Zamiyah bt. Man Pn. SitiFaridah bt.Shuib
Pn. Munirah bt. Abdullah Pn. Sarilah bt. Ibrahim
Pn. Norliyana bt.Sulaiman Pn. Dazila bt.Daud
Pn. Rokiah bt. Aziz Pn. Hasnah bt. Ismail
Pn. Suzana bt. Ibrahim Pn. Wahida bt. Ahmad
Pn. NurAtikah bt. Mat Nayan Pn. Anita bt.MohdArshad
Pn. Gayah bt. Tahir
Pn. Fatimah bt.Abd.Hamid

PERSEMBAHAN PRA MINI GAMES


Pn. Roziyah bt.Rosli En. Mohammad Hasrul b. Daud
Pn. Nor Aida bt.ZawaudiMuhamad Ustaz Mohd Amirul Husni b. Mohd Fauzi
Pn. Halijah bt.Muhamud Pn. Pn. Nazarah bt. Nawawi
Pn. Jamilah bt.Abd. Rahman Ustaz Hafizullah b. Azahari
____________________________________________________________________________________
ATUR CARA PROGRAM
HARI KANAK-KANAK
24 NOVEMBER 2016 (KHAMIS)

MASA PERKARA
7.45 pg 10.00pg Perhimpunan Khas
Ucapan Alu-aluan Pengacara Majlis
Bacaan Doa
Nyanyian Lagu Negaraku, Negeri Pulau Pinang & Sekolah
Ucapan Ketua Murid
Ucapan Guru Besar
Senamrobik
Cabutan Bertuah oleh Guru2
Permainan Musical Chair
Tahun 1 & 2
Tahun 3 &4
Tahun 5 & 6
Persembahan Murid :-
Nasyid
Persembahan pra

10.00 pg 10.30 pg Rehat Tahap 1 & Guru

10.30 pg 11.00 pg Rehat Tahap 2 & Guru

10.30 pg 12.00tgh Sambungan Cabutan Bertuah


Persembahan Murid
Persembahan Tahun 1
Tari Tualang Tiga
CabutanBertuah
Taridra ulik mayang Tahun 6
Koir
Cabutan Bertuah

12.05 tgh Bersurai (Murid masuk ke kelas untuk streaming)