Anda di halaman 1dari 1

Bismillahirrohmannirrohim

ALHAMDULLILAHIROBIL ALAMIN, WASHOLATU WASSALAMU ALA ASYROFIL


ANBIYAI WAL MURSALIN, SAYYIDINA MUHAMMADIN WAALA ALIHI
WASHOHBIHI AJMAIN.

YA ALLAH TUHAN KAMI,


ENGKAU DZAT YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENGASIH,
ENGKAU YANG TELAH MENGATUR PERJALANAN HAMBA-MU DI MUKA
BUMI INI.
HANYA KEPADAMU YA ALLAH,
KAMI MENYEMBAH, DAN HANYA KEPADA-MU JUA, KAMI BERDOA SERTA
BERLINDUNG MEMOHON KARUNIAMU.

YA ALLAH TUHAN KAMI YANG MAHA RAHMAN,


HARI INI KAMI AKAN MENEMPUH PERJALANAN, OLEH KARENA ITU YA
ALLAH,
BERIKANLAH KEPADA SELURUH KRU DAN PENUMPANG KENDARAAN
YANG KAMI PERGUNAKAN, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU YANG TAK
KUNJUNG PUTUS,
BERIKANLAH KEMUDAHAN DAN KELANCARAN PERJALANAN YANG AKAN
KAMI TEMPUH,
HINDARKANLAH PERJALANAN INI YA ALLAH, DARI BERBAGAI GANGGUAN
DAN MUSIBAH, SEHINGGA KAMI DAPAT SAMPAI DI TEMPAT TUJUAN
DENGAN SELAMAT DAN PULANG SAMPAI DITEMPAT INI KEMBALI DENGAN
SELAMAT.

YA ALLAH TUHAN KAMI YANG MAHA MENDENGAR LAGI MAHA


PENGAMPUN,

AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KEKILAFAN KAMI SERTA KABULKANLAH


DOA PERMOHONAN KAMI.

ALLAAHUMMA INNAA NAS-ALUKA SALAAMATAN FIDDIINI, WAAAFIYATAN


FIL JASADI, WA ZIYAADATAN FIL ILMI, WA BARAKATAN FIR-RIZQI, WA
TAUBATAN QABLAL MAUTI, WA RAHMATAN INDAL MAUTI, WA
MAGHFIRATAN BADAL MAUTI.
ALLAAHUMMA HAWWIN ALAINAA FII SAKARAATIL MAUTI, WANNAJAATA
MINAN-NAARI, WAL AFWA INDAL HISAABI.
RABBANAA LAA TUZIGH QULUUBANAA BADA IDZ-HADAITANAA WAHAB
LANAA MIN LADUNKA RAHMATAN INNAKA ANTAL-WAHHAB.
RABBANAA AATINAA FID-DUN-YAA HASANATAN, WA FIL AAKHIRATI
HASANATAN, WA QINAA ADZAABAN-NAARI.
AMIN...