Anda di halaman 1dari 18

Minggu : 26 Hari : Selasa Tarikh : 18 Julai 2017

Masa/Kelas/
Mata 7.30 8.30 / 1 AZAM / PERA / PJK
Pelajaran

Tajuk Kemahiran Interpersonal serta komunikasi berkesan dalam


kehidupan seharian

Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran pelajar dapat mengetahui cara berkomunikasi


yang berkesan.

Kriteria Kejayaan Murid boleh :


- Memahami perhubungan interpersonal
- Mengaplikasi kemahiran berkomunikasi

Aktiviti Perbincangan dalam kumpulan, melakukan aktiviti role play, refleksi


berkaitan aktiviti roleplay yang dipersembahkan oleh pelajar.

KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-THINK / Berfikir secara kreatif dan kritis semasa perbincangan di dalam
EMK kumpulan.

BBM Buku teks, Buku Nota

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 12.20-12.50 / PERA.U / PSV
Pelajaran

Tajuk Menghasilkan Beg Kertas

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengenal dan mengetahui cara menghasilkan satu beg
kertas.

Kriteria Kejayaan Pelajar dapat menghasilkan satu beg kertas menggunakan bahan-
bahan yang disediakan dengan pelbagai bentuk dan warna.

Aktiviti Pelajar menghasilkan satu beg kertas menggunakan bahan-bahan yang


disediakan dengan pelbagai bentuk dan warna.

KBAT / Kemahiran Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, kajian masa depan. Tekun
Pembelajaran / i-THINK / dan sabar dalam menghasilkan karya.
EMK

BBM Contoh hasil beg kertas yang telah siap, tali, kertas dan lain-lain.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 1.20- 1.50 / 3 AZAM / PSK
Pelajaran

Tajuk Tema 5: Malaysia Negara Berdaulat


Unit 8 : Kenali kemeterian-kementerian di Malaysia

Hasil Pembelajaran Di akhir pelajaran ini, pelajar dapat


- Mengenal pasti kementerian-kementerian di Malaysia
- Mengenal pasti agensi agensi/ jabatan jabatan di bawah
kementerian kementerian di Malaysia.

Kriteria Kejayaan Pelajar dianggap berjaya sekiranya


- Dapat menyenaraikan secara lisan kementerian-kementerian
utama di Malaysia.

Aktiviti Guru menerangkan kepada pelajar mengenai isi pembelajaran, dan


memberi nota kepada pelajar.

Pelajar menyalin nota yang diberikan dan guru bertanyakan soalan


mengenai isi pembelajaran.

Guru membuat kesimpulan ringkas dan memberikan nota tambahan


kepada pelajar.

KBAT / Kemahiran Berfikir secara kreatif dan kritis ketika perbincangan di dalam kelas.
Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM Buku teks, nota.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta
latihan kepada pelajar.
Minggu : 26 Hari : Rabu Tarikh : 19 Julai 2017

Masa/Kelas/
Mata 07.30-8.30 / 5S1/ PSK
Pelajaran

Tajuk Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia


- Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar
negara.

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat menjelaskan kepentingan mempromosikan warisan


budaya Malaysia di dalam dan di luar Negara.

Kriteria Kejayaan Pelajar faham tentang kepentingan mempromosikan warisan budaya


Malaysia dan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab
mempromosikan dan kenapa pentingnya mempromosikan budaya
Malaysia.

Aktiviti Perbincangan di dalam kumpulan dengan guru mengetuai kumpulan.

KBAT / Kemahiran Kemahiran Berfikir secara kreatif dan kritis. Berani menyuarakan
Pembelajaran / i-THINK / pendapat. Kerjasama.
EMK

BBM Buku teks dan buku rujukan.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 12.20-12.50 / 2 USAHA / PSK
Pelajaran

Tajuk Tema 5: Malaysia Negara Berdaulat


Unit 5D: Peranan dan tanggungjawab warganegara dalam kerajaan
demokrasi.

Hasil Pembelajaran Di akhir Pdpc pelajar dapat:


1. Menghuraikan peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara.
2. Menunjukkan tingkah laku bersopan dan beradab untuk menjaga imej
Negara.

Kriteria Kejayaan Pelajar dapat menghuraikan peranan dan tanggungjawab sebagai


seorang warganegara secara ringkas dan tepat.

Aktiviti -Guru menunjukkan slaid yang mengandungi gambar-gambar mengenai


peranan dan tanggungjawab sebagai seorang warganegara.

Guru menjelaskan kepada pelajar secara ringkas dan jelas peranan


warganegara. Pelajar diberi peluang untuk menyuarakan pendapat
mereka.

Guru membuat kesimpulan di akhir pembelajaran dan meninggalkan nota


kepada pelajar.

KBAT / Kemahiran Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kemahiran berkomunikasi di
Pembelajaran / i-THINK / dalam kelas.
EMK

BBM Tayangan slaid dan buku teks

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Minggu : 26 Hari : Khamis Tarikh : 20 Julai 2017

Masa/Kelas/
Mata 7.30 8.30 / 1 AZAM / PERA / PJK
Pelajaran

Tajuk Menjaga Keselamatan Diri & mendemonstrasi kemahiran kecekapan


psikososial dlm kehidupan harian
Buli
Gangsterisme

Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran pelajar dapat mengetahui maksud membuli, dibuli
dan gangsterisme

Kriteria Kejayaan Di akhir pembelajaran pelajar dapat :


Memahami faktor penyebab perbuatan buli dan gangsterisme

Aktiviti Guru memberikan penjelasan mengenai perbuatan buli dan


gengsterisme.

Guru memberikan nota kepada pelajar diikuti latihan. Guru mengadakan


sesi soal jawab bersama pelajar.

Guru membuat refleksi berkaitan tajuk yang dipelajari.

KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-THINK / Berfikir secara kreatif dan kritis semasa perbincangan dalam kumpulan.
EMK

BBM Buku teks, Buku Nota

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 8.30-9.30 / 4S1/4A1 / PJK
Pelajaran

Tajuk Gaya Hidup Sihat


-Pengurusan Konflik dan Stress
-Cara-cara mengatasi konflik dan stress

Hasil Pembelajaran Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan penghargaan kendiri

Kriteria Kejayaan Murid dapat menyenaraikan secara lisan 3 cara mengatasi konflik dan
stress.

Aktiviti Guru memilih seorang pelajar untuk melakonkan beberapa situasi


stress dan pelajar lain cuba meneka tajuk pembelajaran.

Guru bertanyakan kepada pelajar mengenai pengetahuan am mereka


berkaitan stress dan memberi peluang kepada pelajar untuk bercerita
pengalaman stress mereka,

Guru memberikan nota mengenai cara-cara mengatasi stress dalam


kehidupan seharian.

Guru membuat refleksi dan sesi soal jawab bersama pelajar.

KBAT / Kemahiran Toleransi dan Berkerjasama


Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM buku latihan dan buku teks

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena


Sambutan Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota
serta latihan kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 10.50-11.50 / 3 U,T,A / AM1
Pelajaran

Tajuk Unit 22: Berkorban demi Kemajuan Negara

Hasil Pembelajaran Di akhir Pembelajaran pelajar dapat :


Sedar bahawa setiap program Negara bermula dari hati yang ikhlas.
Mengetahui cara bagaimana menjayakan pelbagai kempen Negara.

Kriteria Kejayaan Pelajar dapat mengetahui bagaimana cara untuk menyokong dan
melibatkan diri dalam pelbagai kempen Negara.

Aktiviti i.Mencipta/mengumpul risalah tentang tempat pelancongan dalam


Negara.

ii.Pameran barangan buatan Malaysia

KBAT / Kemahiran kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Semangat patriotisme.
Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM Buku teks dan buku rujukan

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 11.50-12.20 / 5S1 / PSK
Pelajaran

Tajuk Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia (Lanjutan)


- Kepentingan Mengekalkan warisan budaya Malaysia

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan budaya


Malaysia.

Kriteria Kejayaan Pelajar faham tentang kepentingan mengekalkan warisan budaya


Malaysia dan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan
bagaimana untuk mengekalkan warisan budaya Malaysia.

Aktiviti Perbincangan di dalam kumpulan dengan guru mengetuai kumpulan.

KBAT / Kemahiran Kemahiran Berfikir secara kreatif dan kritis. Berani menyuarakan
Pembelajaran / i-THINK / pendapat. Kerjasama.
EMK

BBM Buku teks dan buku rujukan.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Minggu : 26 Hari : Jumaat Tarikh : 21 Julai 2017

Masa/Kelas/
Mata 8.30 9.30 / 2 AZAM / PJ/PK
Pelajaran

Tajuk Penyalahgunaan Bahan.


Kesan pengambilan dadah kepada keluarga.

Hasil Pembelajaran Menyatakan kesan pengambilan dadah kepada keluarga, masyarakat


dan negara.

Kriteria Kejayaan Menjelaskan kesan pengambilan dadah kepada keluarga.

Aktiviti -Perbincangan mengenai kesan pengambilan dadah kepada keluarga,


masyarakat dan negara.

-Refleksi

KBAT / Kemahiran Berdisiplin, berkejasama dan mendengar arahan.


Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM Poster, buku teks dan buku nota.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta
latihan kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 12.20-12.50 / PERA.U / PSV
Pelajaran

Tajuk Menghasilkan Beg Kertas

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengenal dan mengetahui cara menghasilkan satu beg
kertas.

Kriteria Kejayaan Pelajar dapat menghasilkan satu beg kertas menggunakan bahan-
bahan yang disediakan dengan pelbagai bentuk dan warna.

Aktiviti Pelajar menghasilkan satu beg kertas menggunakan bahan-bahan yang


disediakan dengan pelbagai bentuk dan warna.

KBAT / Kemahiran Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, kajian masa depan. Tekun
Pembelajaran / i-THINK / dan sabar dalam menghasilkan karya.
EMK

BBM Contoh hasil beg kertas yang telah siap, tali, kertas dan lain-lain.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Minggu : 27 Hari : Isnin Tarikh : 24 Julai 2017

Masa/Kelas/
Mata 8.30-9.30 / 4S1/4A1 / PJK
Pelajaran

Tajuk Gaya Hidup Sihat (Lanjutan)


-Pengurusan Konflik dan Stress
-Cara-cara mengatasi konflik dan stress

Hasil Pembelajaran Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan penghargaan kendiri

Kriteria Kejayaan Murid dapat menyenaraikan secara lisan 3 cara mengatasi konflik dan
stress.

Aktiviti Guru memilih seorang pelajar untuk melakonkan beberapa situasi stress
dan pelajar lain cuba meneka tajuk pembelajaran.

Guru bertanyakan kepada pelajar mengenai pengetahuan am mereka


berkaitan stress dan memberi peluang kepada pelajar untuk bercerita
pengalaman stress mereka,

Guru memberikan nota mengenai cara-cara mengatasi stress dalam


kehidupan seharian.

Guru membuat refleksi dan sesi soal jawab bersama pelajar.

KBAT / Kemahiran Toleransi dan Berkerjasama


Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM buku latihan dan buku teks

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 8.30 9.30 / 2 AZAM / PJ/PK
Pelajaran

Tajuk KESUKANAN
1.1 Pengurusan peralatan
a) Buku rekod peralatan
Buku rekod keluar masuk alatan sukan

Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran pelajar dapat :

i.Menyediakan satu jadual rekod peralatan


ii.Menyusun stok alatan sukan dan permainan dalam bilik sukan.

Kriteria Kejayaan Menjelaskan cara membuat penyemakan stok alatan sukan.

Aktiviti Guru membawa pelajar melawat stor sukan sekolah dan menjelaskan
bagaimana alatan sukan disusun.

Guru menerangkan tentang rekod pinjaman alatan sukan di sekolah.

KBAT / Kemahiran Berdisiplin, berkejasama dan semangat kesukanan.


Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM Jadual pinjaman alatan, buku nota

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan
Masa/Kelas/
Mata 10.20-10.50 / 2 USAHA / PSK
Pelajaran

Tajuk Tema 5 : Malaysia Negara berdaulat


Unit 5E : Mengundi

Hasil Pembelajaran Di akhir Pdpc pelajar dapat:


1. Menghuraikan proses demokrasi berparlimen di Malaysia
2. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab warganegara.

Kriteria Kejayaan Pelajar dapat menghuraikan dengan jelas dan tepat proses demokrasi
berparlimen di Malaysia dijalankan iaitu dengan cara undi.

Aktiviti -Guru menujukkan slaid gambar dan carta aliran bagaimana sesuatu
proses undi itu berlangsung. Kenapa, bila, mengapa dan siapa yang
terlibat semasa proses mengundi

KBAT / Kemahiran Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.


Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM Tayangan slaid dan buku teks

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan
Masa/Kelas/
Mata 1.20- 1.50 / 3 AZAM / PSK
Pelajaran

Tajuk Tema 5: Malaysia Negara Berdaulat


Unit 8 : Kenali kemeterian-kementerian di Malaysia

Hasil Pembelajaran Di akhir pelajaran ini, pelajar dapat


- Mengenal pasti kementerian-kementerian di Malaysia
- Mengenal pasti agensi agensi/ jabatan jabatan di bawah
kementerian kementerian di Malaysia.

Kriteria Kejayaan Pelajar dianggap berjaya sekiranya


- Dapat menyenaraikan secara lisan kementerian-kementerian di
Malaysia.

Aktiviti Guru menerangkan kepada pelajar mengenai isi pembelajaran, dan


memberi nota kepada pelajar.

Pelajar menyalin nota yang diberikan dan guru bertanyakan soalan


mengenai isi pembelajaran.

Guru membuat kesimpulan ringkas dan memberikan nota tambahan


kepada pelajar.

KBAT / Kemahiran Berfikir secara kreatif dan kritis ketika perbincangan di dalam kelas.
Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM Buku teks, nota.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta
latihan kepada pelajar.
Masa/Kelas/
Mata 11.20-12.20 / 3 U,T,A / AM1
Pelajaran

Tajuk Unit 24: Pendidikan membentuk keperibadian mulia

Hasil Pembelajaran Di akhir Pembelajaran pelajar dapat :


Sedar akan kepentingan pendidikan demi menjamin masa depan.

Kriteria Kejayaan Pelajar faham mengenai pembentukan insan berakhlak mulia melalui
pendidikan formal dan tidak formal.

Aktiviti Guru menerangkan kepada pelajar mengenai pentingnya membentuk


peribadi mulia.

Guru menyediakan nota serta latihan kepada pelajar.

Guru mengetuai perbincangan di dalam kelas dan merumuskan


pelajaran.

KBAT / Kemahiran kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis,


Pembelajaran / i-THINK /
EMK

BBM Buku teks dan buku rujukan

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan
Masa/Kelas/
Mata 12.20-12.50 / PERA.U / PSV
Pelajaran

Tajuk Menghasilkan Beg Kertas

Hasil Pembelajaran Pelajar dapat mengenal dan mengetahui cara menghasilkan satu beg
kertas.

Kriteria Kejayaan Pelajar dapat menghasilkan satu beg kertas menggunakan bahan-
bahan yang disediakan dengan pelbagai bentuk dan warna.

Aktiviti Pelajar menghasilkan satu beg kertas menggunakan bahan-bahan yang


disediakan dengan pelbagai bentuk dan warna.

KBAT / Kemahiran Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, kajian masa depan. Tekun
Pembelajaran / i-THINK / dan sabar dalam menghasilkan karya.
EMK

BBM Contoh hasil beg kertas yang telah siap, tali, kertas dan lain-lain.

Refleksi __/__ Berjaya mencapai objektif pembelajaran.

Catatan Guru terlibat dengan latihan persembahan padang sempena Sambutan


Hari Kebangsaan 2017 (TMD2017). Guru memberikan nota serta latihan
kepada pelajar.