Anda di halaman 1dari 11

MATEMATIK NAMA :_________________________________

Kertas 2 KELAS : ________________________________

SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM MERLIMAU PASIR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


TAHUN 5

MATEMATIK
Kertas 2
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas ini mengandungi 15 soalan. Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh
Jawab semua soalan.
1 2
2. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas 2 2
dalam ruang yang disediakan dalam kertas 3 3
soalan. 4 3
5 3
3. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini 6 4
boleh membantu anda untuk mendapatkan 7 5
markah. 8 4
9 4
4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, 10 5
padamkan yang telah dibuat. Kemudian
11 5
tuliskan jawapan baru.
12 5
015/2
015/2

13 5
Disediakan oleh :
14 5
15 5
. Jumlah 60
(NABILAH SURAYAR BINTI AZAMI)
GURU MATEMATIK TAHUN 5
SRA JAIM MERLIMAU PASIR.

Disemak oleh : Disahkan oleh :

.
(MOHD FAHMI BIN YUSOF)
KETUA PANITIA MATEMATIK
SRA JAIM MERLIMAU PASIR.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.


SULIT -2- 015/2

For Examiners [60 markah ]


Use Jawab semua soalan.

1
870 605

Rajah di atas menunjukkan sekeping kad nombor.

(i) Tuliskan digit yang mewakili nilai tempat ratus ribu.

..
[ 1 markah ]

(ii) Bundarkan 870 605 kepada ribu yang terdekat.

1 ..
[ 1 markah ]
2

2 Rajah di bawah menunjukkan enam keping kad digit.

4 6 7 2 1 0

(i) Bentukkan satu nombor 6 digit menggunakan semua digit di atas.


Digit 7 mestilah berada pada tempat ratus ribu dan digit 2 pada tempat
puluh.

..
[ 1 markah ]

(ii) Cerakinkan jawapan yang diperoleh di (i) mengikut nilai digit.

..
[ 1 markah ]

2
Lihat Halaman Sebelah
015/2SULIT
SULIT -3- 015/2

For Examiners
3 Rajah di bawah menunjukkan satu urutan nombor. Use

34 608, 34 708, K, 34 908

(i) Apakah jenis pola nombor di atas?

..
[ 1 markah ]

(ii) Apakah jumlah bagi nilai K + 1 000?

3
..
[ 2 markah ]
3

4 Sebiji kek dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Melly makan 2
bahagian daripada kek itu.

(i) Nyatakan pecahan kek yang dimakan oleh Melly.


[ 1 markah ]

(ii) Berapakah pecahan kek yang tinggal?


[ 1 markah ]

(iii) Permudahkan jawapan (ii) anda.

[ 1 markah ]

3
Lihat Halaman Sebelah
015/2SULIT
SULIT -4- 015/2

For Examiners
Use
5 Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.

110 210 110 310 K L 110 510

(i) Apakah nilai K dan L?

K = ..............................

L = ..............................

[ 2 markah ]

(ii) Berapakah jumlah K + L ?


[ 1 markah ]

6 Jadual di bawah menunjukkan bilangan bagi dua jenis buah-buahan di sebuah


kedai.

Buah-buahan Bilangan
Epal 587
Oren 2 kali bilangan epal

(i) Hitung jumlah bilangan epal dan oren di kedai itu.


[ 2 markah ]

(ii) Gunakan satu strategi yang lain untuk mendapatkan jawapan yang sama
bagi soalan (i).
[ 2 markah ]

4
Lihat Halaman Sebelah
015/2SULIT
SULIT -5- 015/2

For Examiners
7 Dewan P mempunyai 18 730 tempat duduk. Use

Dewan Q mempunyai 650 tempat duduk lebih


daripada dewan P.

(i) Berapakah bilangan tempat duduk di dalam dewan Q?


[ 2 markah ]

(ii) Dewan Q dapat memuat 9 483 orang hadirin lelaki dan 9 987 orang hadirin
perempuan. Buktikan pernyataan ini benar atau salah.
[ 3 markah]

8 Jadual di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam sebuah kotak.

Warna Bilangan manik


Merah 13 250
Kuning 2 kali bilangan manik merah
Biru 5 kali bilangan manik kuning

(i) Hitung bilangan manik kuning di dalam kotak itu.


[ 2 markah ]

(ii) Cari bilangan manik biru di dalam kotak itu.


[ 2 markah ]

For Examiners
Use 4
9 62 475

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -6- 015/2

(i) Cari jumlah nilai bagi digit yang bergaris.


[ 2 markah ]

(ii) Berapakah yang mesti ditambah kepada 62 475 supaya jumlahnya


menjadi 84 900?
[ 2 markah ]

10 Berikut adalah bilangan pengunjung ke pesta buku antarabangsa.

Hari Pertama Kedua Ketiga Keempat


Bilangan 21 382 20 407 27 639
Pengunjung

(i) Kira bilangan pengunjung pada hari pertama dan hari kedua.
[ 2 markah ]

(ii) Berapa banyakkah pengunjung pada hari keempat untuk mencapai


sasaran 1 ratus ribu pengunjung?
[ 3 markah ]

10

For Examiners
11 Rajah di bawah menunjukkan dua ayat matematik tambah. Use

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -7- 015/2

6 759 + x = 80 346
x + y = 291 346

(i) Apakah anu yang terlibat dalam ayat matematik di atas?


[ 1 markah ]

(ii) Cari nilai x dan nilai y.


[ 4 markah ]

11

5
For Examiners
Use
12 Rajah di bawah menunjukkan panjang tiga helai reben.

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -8- 015/2

Reben Panjang
R 1.55 m
S lebih 2.015 m daripada R
T 2 kali panjang S

(i)Hitung panjang reben S.


[ 1 markah ]

(ii)Berapakah panjang reben T?


[ 2 markah ]

(iii)Hitung jumlah panjang ketiga-tiga helai reben itu.


[ 2 markah ]

12

5
For Examiners
Use
13 Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT -9- 015/2

52 169

(i) Tolak nombor pada kad itu daripada seratus ribu.


[ 2 markah ]

(ii) Beza antara jawapan pada soalan (i) dengan satu nombor ialah 18 709.
Apakah nombor itu?
[ 2 markah ]

(iii) Tulis jawapan (ii) anda dalam perkataan.

....
[ 1 markah ]

13

5
For Examiners
Use
14

(i) Bundarkan 259 706 kepada ribu yang terdekat.


Lihat Halaman Sebelah
015/2SULIT
SULIT - 10 - 015/2

[ 1 markah ]

(ii) Selesaikan 27 3 4 =
[ 2 markah ]

(iii)

Beri jawapan dalam pecahan termudah.


[ 2 markah ]

14

5
15 Jadual di bawah menunjukkan simpanan Azim, Faizal dan Taufik. For Examiners
Use

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT
SULIT - 11 - 015/2

Azim RM 14 530
Faizal 3 kali simpanan Azim
Taufik Sama dengan jumlah simpanan Azim dan Faizal

(i) Hitung simpanan Faizal.


[ 2 markah ]

(ii) Berapakah jumlah wang simpanan mereka bertiga?


[ 3 markah ]

15

KERTAS SOALAN TAMAT


5

Lihat Halaman Sebelah


015/2SULIT

Anda mungkin juga menyukai