Anda di halaman 1dari 9

Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 1

BAHAGIAN A PEMAHAMAN (25 Markah)

Arahan : Sila jawab semua soalan. Pilih satu jawapan yang betul.

Soalan 1 berdasarkan gambar.

1. _____________ yang dinaiki oleh adik itu cantik warnanya.

A. Motosikal B. Basikal C. Kereta

2. Abang mendengar ____________ di biliknya.

A. radio B. telefon C. televisyen

3. Bunyi ____________ itu sangat kuat.

A. beg B. kasut C. loceng

Soalan 4 berdasarkan gambar.

4. Ibu membawa ___________ ke pasar.

A. beg B. bakul C. payung

5. ____________ angin itu sudah rosak.

A. Botol B. Kipas C. Gasing


Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 2

Soalan 6 berdasarkan gambar.

6. Rahman ____________ di padang sekolahnya.

A. duduk B. berlari C. berjalan

7. Mereka sedang membaca buku di _____________.

A. padang B. kantin C. perpustakaan

8. Ayah makan ____________ menonton televisyen.

A. tetapi B. sambil C. kerana

9. Ibu ___________ pakaian yang basah itu di ampaian.

A. memakai B. mencuci C. menjemur

Soalan 10 berdasarkan gambar.

10. Abang rajin ____________ keretanya.

A. membeli B. mengecat C. mencuci

11. ____________ sedang merawat pesakitnya.

A. Cikgu Wan B. Kapten Ali C. Doktor Faizal


Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 3

Soalan 12 berdasarkan gambar.

12. Saya ada seekor kucing. Nama kucing saya ___________.

A. Si Jalak B. Si Belang C. Si Tompok

13. _____________nama kamu? Tanya Cikgu Zairi.

A. Apakah B. Siapakah C. Berapakah

14. Siti dan Aisyah tinggal berjiran.______________ berkawan baik.

A. Dia B. Aku C. Mereka

Soalan 15 berdasarkan gambar.

15. Puan Marry sedang _____________ pokok bunga.

A. mencabut B. menyiram C. menggunting

16. Iffah mendapat banyak ___________ pada hari lahirnya.

A. kertas B. hadiah C. makanan

17. Datuk saya memakai cermin mata ketika membaca ____________.

A. televisyen B. komputer C. surat khabar


Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 4

Soalan 18 berdasarkan gambar.

18. Halim memakai ___________ semasa pergi ke masjid.

A. topi B. tudung C. songkok

19. Cikgu Fairus memandu kereta ____________ mendengar radio.

A. sambil B. akan C. kerana

Soalan 20 berdasarkan gambar.

20. Hazmi memakai ____________ semasa bermain bola.

A. kasut kulit B. kasut tinggi C. kasut sekolah

21. ___________ adik kenyang selepas makan bubur nasi itu.

A. Kaki B. Perut C. Tangan

22. Zainal dan rakan-rakan membaca doa ____________ dan selepas makan.

A. setelah B. sedang C. sebelum

23. Kaki abang terluka kerana ____________ paku semalam.

A. terpijak B. terlanggar C. ternampak


Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 5

Soalan 24 hingga soalan 25.

Padankan ayat-ayat ini dengan pasangannya.

A. terkena aiskrim yang


dimakannya.
24. Hari ini Kamala tidak hadir ke
sekolah kerana

B. dia masih tidak sihat.

25. Baju adik kotor dan comot


kerana

C. hujan turun dengan lebatnya.

BAHAGIAN B PENULISAN (25 Markah)

Arahan : Sila jawab semua soalan.

A. Salin semula perkataan-perkataan di bawah pada tempat yang betul.

kayu pusing gasing

tali gembira

1. Ini ___________________________.
2. Gasing ini diperbuat daripada ____________________________.
3. Gasing mesti dililit dengan ___________________________.
4. Gasing akan ber____________________________ apabila dibaling ke tanah.
5. Kanak-kanak ____________________________ bermain gasing.
(5 markah)
Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 6

B. Lihat gambar. Namakan benda yang terdapat di dalam bilik darjah.

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________________

8. _____________________________________________________________________________

9. _____________________________________________________________________________

10. _____________________________________________________________________________

(10 markah)
Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 7

C. Lihat gambar. Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang betul.

1. Adik mengasah _____________________nya yang tumpul.

2. Puan Rosnah terlupa membawa ______________________


rumahnya.

3. ____________________ Saiful yang koyak itu telah dijahit ibunya.

4. Kami sekeluarga pulang ke kampong dengan menaiki _________________

5. Banyak ____________________ rosak akibat banjir.

(5 markah)

D. Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan kamu sendiri.

1. Jiran saya bernama ____________________________________________________.


2. Saya pergi ke sekolah dengan ____________________________________________.
3. Saya suka makan _____________________________________________________.
4. Rumah saya _________________________________________________________.
5. Beg sekolah saya _____________________________________________________.

(5 markah)
Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 8

SKEMA JAWAPAN

Bahagian A

1. B
2. A
3. C
4. B
5. B
6. B
7. C
8. B
9. C
10. B
11. B
12. C
13. B
14. C
15. B
16. B
17. C
18. C
19. A
20. C
21. B
22. C
23. A
24. B
25. A

Bahagian B

Soalan A

1. gasing
2. kayu
3. tali
4. pusing
5. gembira
Bahasa Melayu Tahun 1 PAT 2017 9

Soalan B

1. kerusi
2. meja
3. jam
4. papan hitam
5. kapur
6. buku
7. almari
8. televisyen
9. bola
10. akuarium

Soalan C

1. pensel
2. kunci
3. Seluar
4. kereta api
5. rumah

Soalan D

1. jawapan murid
2. jawapan murid
3. jawapan murid
4. jawapan murid
5. jawapan murid