Anda di halaman 1dari 3

BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada zaman yang semakin modern ini kita semakin di tuntut untuk
semakin aktif dalam meningkatkan kemampuan kita. Sedangkan dalam
kehidupan manusia itu sendiri terdapat berbagai model pendidikan, contoh :
pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Jika orang orang dalam
pendidikan umu saya yakin mereka sudah memiliki bekal yang cukup dalam
menghadapi zaman saat ini, namun bagaimana dengan orang orang yang
memiliki suatu background pendidikan pesantren yang setiap hari hanya
berjibaku dengan kitab dan quran. Maka dengan ini kami membuat suatu
makalah yang berjudul Berfikir Modernis Berhati Sufistik. Agar supaya
dapat menjadikan suatu tambahan dalam dunia ilmu pengetahuan dan
mengenalkan pada khalayak ramai akan dunia pesantren.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa fikiran itu?

2. Apa hati itu?

3. Apa itu Modern?

4. Apa itu Sufistik?

1.3 Tujuan Penulisan


1.3.1 Tujuan umum
1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada para masyarakat.
2. Dapat menjadi sumber pengetahuan.

1.3.2 Tujuan khusus


1. Menyelesaikan tugas yang di berikan oleh dosen.
2. menambahkan pengetahuan bagi para teman teman mahasiswa.

1
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
Medicastore. Biologi Sistem Pencernaan. Diunduh dari
http://www.medicastore.com. 21 juni 2008.
elenjar.html, 21 juni 2008
Medicastore. Pankreatitis akut. Juni 2008. Diunduh dari
http://www.medicastore.com, 22 juni 2008.
Medicastore. Fisiologi Saluran Cerna. Diunduh dari http://www.medicastore.com,
22 juni 2008
Medicastore. Beberapa Gangguan Saluran Cerna. Diunduh dari
http://www.medicastore.com, 22 juni 2008
Erawati. Nyeri Ulu hati. 2001. Diunduh dari http://www.sinarharapan.com, 22
juni 2008.
Syaifuddin, Drs, H. Struktur dan komponen tubuh manisia. Jakarta : Penerbit
Widya Medika, 2002

2
Mashudi Sugeng, Anatomi dan fisiologi Dasar. Jakarta selatan : Penerbit Salemba
Medika, 2011