Anda di halaman 1dari 1

Dalam konteks konsep hujah yang dibuat dalam Bab 1 dan 2, dan aplikasi dalam Bab 3, kita kini

meneroka struktur kurikulum dan ciri-ciri teori dan amalan dalam universides. Kami Lukiskan
sambungan antara pro - viding konsisten dalam persekitaran peningkatan keluasan dan pilihan dalam
reka bentuk kurikulum dengan berkaitan matlamat dan hasil pembelajaran, dan mempertimbangkan
bagaimana lebih banyak fleksibiliti dalam struktur boleh meningkatkan pilihan pelajar. Mengambil
pendekatan amalan sosial, kita dubur-yse kurikulum struktur, ciri-ciri, matlamat dan hasil
pembelajaran dalam institusi. Ini adalah bertentangan dengan kajian kurikulum banyak yang bercakap
tentang sesuatu idealised cur-riculum, yang tidak mungkin pernah berfungsi di institusi-institusi yang
sebenar. Kurikulum: proses ukar menghadapi ketegangan sama. Walaupun perancangan kurikulum
yang rasional (R < P) telah dikritik secara tetap (Stenhouse 1975; Eisner 1985; Knight 2001) atau tidak
menawarkan fleksibiliti diperlukan dalam persekitaran pembelajaran yang kompleks itu pemikiran
kritikal nulate st, keinginan untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan terus memandu
banyak perubahan kurikulum. RCP bekerja melalui proses linear daripada matlamat perancangan
objektif rekabentuk kurikulum, pengajaran dan penilaian, dengan penilaian untuk menggalakkan
penambahbaikan pada masa hadapan. Walau bagaimanapun menarik dari perspektif urus-ment,
untuk cekap linear kitaran bagi rekabentuk dan penyampaian program jarang menangkap lived realiti
persekitaran Universiti. Oleh itu, Bab ini analisis kurikulum dan perubahan kurikulum dalam amalan
dan bukannya menganalisis kurikulum teori model dan rangka kerja.

Bahagian pertama memberi gambaran mengenai pendekatan merentasi pelbagai insti-tutions dan
beberapa ketegangan utama dalam melaksanakan perubahan. Kita melihat skop kurikulum formal dan
usaha-usaha untuk melaksanakan perubahan, termasuk pendekatan sekolah dan peringkat Fakulti,
serta inisiatif cross-faculty. Ini menarik penyelidikan tentang perubahan kurikulum di institusi-institusi
yang berbeza, dari mana Nota Johnson et al. (2004:27) jenis proses perubahan yang kompleks:

setiap kurikulum berbeza dari segi falsafah pendidikan atau falsafah, pelajar-pelajar yang
berkhidmat, program-program yang ditawarkan, bahagian pilihan raya yang berkhidmat, misi
institusi, dan faktor-faktor lain. Nilai belajar dari orang lain mengalami reformasi pendidikan secara
umum maka, adalah salah satu analogi, allegory, dan adaptasi daripada penggunaan pendekatan dan
amalan.